Javno naročilo

JN003534/2019-C01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
Podatki o predmetu naročila: Mleko za OP Tacen in PD na Skalci
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o nakupu in dobavi po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450016
Pogodbena vrednost:20.111,87 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.10.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih