Javno naročilo

JN001953/2019-C01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15712000 (Suha krma)
Podatki o predmetu naročila: Dobava sena od 3.500 kg do 100.000 kg
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1
Pogodbena vrednost:4.106,25 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.06.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
Jože Dekleva, Zajelšje 7a, SI-6250 Ilirska Bistrica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih