Javno naročilo

JN003158/2019-X01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50300000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo)
Podatki o predmetu naročila: Vzdrževanje in servisiranje računalniške in komunikacijske opreme
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu št. 07/NMV/2019
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:11.11.2019
Trajanje dodatka:20 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MARAND Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih