Javno naročilo

JN001953/2019-C01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15712000:Suha krma
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OS ZA DOBAVO SLAME V SKLOPU 4
Pogodbena vrednost:26.280,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.06.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
KRMA, trgovina v tranzitu, d.o.o., Žirje 1, SI-6210 Sežana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OS ZA DOBAVO SLAME V SKLOPU 4 (sklenitev: 14.06.2019, zadnja spr.: 13.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki