Javno naročilo

JN006896/2019-X01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:18.02.2020
 
Naročnik
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45332200:Vodovodna inštalacijska dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sanacija hidrantnega omrežja v skladišču Straža
Pogodbena vrednost:81.964,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.11.2019, 06.02.2020
Trajanje pogodbe:3 mesecev, 2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
JAKL gradbeništvo, d.o.o., Kompolje 3A, SI-1312 Videm - Dobrepolje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Sanacija hidrantnega omrežja v skladišču Straža (sklenitev: 04.11.2019, zadnja spr.: 13.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks - 1 (sklenitev: 06.02.2020, zadnja spr.: 18.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki