Javno naročilo

JN007366/2017-X01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45232400:Gradbena dela na kanalizaciji
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi Kanalizacija in mala komunalna čistilna naprava Lesično
Pogodbena vrednost:99.318,64 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:23.05.2019
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HORTIKULTURA plantaže in gradnje Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28A, SI-8250 Brežice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi Kanalizacija in mala komunalna čistilna naprava Lesično (sklenitev: 23.05.2019, zadnja spr.: 13.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki