Javno naročilo

JN000396/2018-X01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71355000:Geodetske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Agromelioracija na območju komasacije Gubno
Pogodbena vrednost:85.721,02 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.02.2017
Trajanje pogodbe:8 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Agromelioracija na območju komasacije Gubno (sklenitev: 15.02.2017, zadnja spr.: 13.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki