Javno naročilo

JN001571/2019-Q01

Datum objave:13.11.2019
Datum zadnje spremembe:13.11.2019
 
Naročnik
OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
Podatki o predmetu naročila: Vzdrževanje gozdnih cest v Občini Bohinj za leti 2019 in 2020
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k Pogodbi za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Bohinj za leto 2019 in 2020
Vrednost dodatka:5.210,42 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.10.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o., Ljubljanska cesta 19, SI-4260 Bled

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih