Javno naročilo

JN006847/2017-X01

Datum objave:14.11.2019
Datum zadnje spremembe:14.11.2019
 
Naročnik
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72232000:Razvoj programske opreme za obdelavo transakcij in programske opreme po naročilih uporabnikov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo
Pogodbena vrednost:40.064,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.10.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
SMARTIS, informacijski sistemi d.o.o., Ameriška ulica 8, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo (sklenitev: 15.10.2019, zadnja spr.: 14.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki