Javno naročilo

JN006291/2019-C01

Datum objave:14.11.2019
Datum zadnje spremembe:14.11.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90721600:Storitve zaščite pred sevanjem
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba/okvirni sporazum
Pogodbena vrednost:81.671,76 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.11.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, SI-1260 Ljubljana - Polje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba/okvirni sporazum (sklenitev: 07.11.2019, zadnja spr.: 14.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki