Javno naročilo

Datum objave:14.11.2019
Datum zadnje spremembe:14.11.2019
 
Naročnik
ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
 SNAGA Javno podjetje d.o.o.
 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79710000 (Varovalne storitve)
Podatki o predmetu naročila: OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 4 k okvirnemu sporazumu za opravljanje zasebnega varovanja
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:30.10.2019
Trajanje dodatka:5 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih