Javno naročilo

JN005117/2019-X01

Datum objave:14.11.2019
Datum zadnje spremembe:14.11.2019
 
Naročnik
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 75240000:Storitve, povezane z javno varnostjo, redom in mirom
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o fizičnem varovanju na podlagi javnega naročila št JNMV/2019/2
Pogodbena vrednost:103.405,25 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.10.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 38, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o fizičnem varovanju na podlagi javnega naročila št JNMV/2019/2 (sklenitev: 21.10.2019, zadnja spr.: 14.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki