Javno naročilo

JN005518/2020-C01

Datum objave:17.06.2021
Datum zadnje spremembe:05.11.2021
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72400000:Internetne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete
Pogodbena vrednost:20.051.432,92 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:27.05.2021, 19.08.2021, 26.10.2021
Trajanje pogodbe:69 mesecev, 48 mesecev, 2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B, CZ-841 04 Bratislava
BE-terna, poslovne rešitve, d.o.o., Verovškova ulica 55A, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete (sklenitev: 27.05.2021, zadnja spr.: 17.06.2021)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi DARS št. 813/2021: Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta-nominacija podizvajalca (sklenitev: 19.08.2021, zadnja spr.: 05.11.2021)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 k pogodbi DARS št. 813/2021 »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete« - skrajšanje roka za izvedbo projekta e-vinjeta (sklenitev: 26.10.2021, zadnja spr.: 05.11.2021)prenos datoteke|podrobni podatki