PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava klorovodikove kisline in natrijevega hidroksida Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-75/2015 Javno naročiloStoritve
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj ANEKS št. 1 k POGODBI ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME V OKVIRU PROJEKTA SODELOVANJA »E-NOSTAVNO NA KOLO« - Občina Kamnik Javno naročiloBlago
Zavod za gozdove Slovenije Pogodba št. 157/2020 - GARMIN- za merilne inštrumente 2020 - 27 Javno naročiloBlago
Zavod za gozdove Slovenije Pogodba št. 155/2020 - TOBOS TRGOVINA- za merilne inštrumente 2020 - 27 Javno naročiloBlago
Zavod za gozdove Slovenije Pogodba št. 156/2020 - CAREX- za merilne inštrumente 2020 - 27 Javno naročiloBlago
OBČINA OPLOTNICA Gradbena pogodba št. 430-3/2020-6 Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi JN št. 430-10/2020 -Dobava pisarniškega materiala za tiskalnike Javno naročiloBlago
Zavod za gozdove Slovenije Pogodba št. 154/2020 - KO-NET- za merilne inštrumente 2020 - 27 Javno naročiloBlago
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Pogodba o rekonstrukciji specialnih učilnic na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana (Sklop 2: Dobava, montaža in inštalacija tehnološke opreme ter izdelava in vgradnja mizarske opreme) št. 430-2/2020/4 Javno naročiloGradnje
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Pogodba o rekonstrukciji specialnih učilnic na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana (Sklop 1: Gradbeno-obrtniška dela) št. 430-2/2020/3 Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-242/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-202/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-37/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-23/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-73/2020 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-351/2018 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-82/2019 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000019 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-15/2019 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-246/2017 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-472/2018 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000016 Javno naročiloStoritve
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ letna pogodba Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-27/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-304/2019 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47812-136/2019 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-159/2017 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-692/2018 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000021 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-443/2020 Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu št. 091-30-109 2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47800-1321/2020 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47813-64/2016 Javno naročiloStoritve
PAVLIN proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. okvirni sporazum o nabavi tonerjev za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto Javno naročiloBlago
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. POGODBA O DOBAVI SOLI ZA SKLOP 2 Javno naročiloStoritve
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. POGODBA O DOBAVI SOLI ZA SKLOP 1 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000022 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000018 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o servisiranju in vzdrževanju službenih vozil št. C2713-20-000017 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Izvedba investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju RS, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in izdelava točkovalnih zapisnikov, št. C1714-20-470002 Javno naročiloGradnje
Javno podjetje Prlekija d.o.o. POGODBA O DOBAVI VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
Javno podjetje Prlekija d.o.o. POGODBA O DOBAVI VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
Javno podjetje Prlekija d.o.o. POGODBA O DOBAVI VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
OBČINA DOMŽALE Aneks št. 1 k pogodbi za izgradnjo počnika ter investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Dragomlju Javno naročiloGradnje
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology POGODBA O NABAVI INŠTRUMENTA ZA TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO PRI HITREM LOČEVANJU PROTEINOV (FPLC) Javno naročiloBlago
OBČINA KAMNIK Aneks št. 4 h gradbeni pogodbi 351-0086/2017 Javno naročiloGradnje
OBČINA SLOVENSKE KONJICE Gradbena pogodba »Rekonstrukcija Tattenbachove ulice« Javno naročiloGradnje