PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Pogodba št. PD/ES/30/2018 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela (462-E-V11-GOI-MR-12/18) Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela (462-E-DeS-V13-GOI-3/18) Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela (462-E-DeS-V13-GOI-1/18) Javno naročiloGradnje
DRŽAVNI IZPITNI CENTER Pogodba za nakup licence za računalniški sistem za e-ocenjevanje št. 460-6/2018 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela (462-E-DeS-V13-GOI-2/18) Javno naročiloGradnje
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE Pogodba o izvedbi storitve »Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema evidence študentskega dela (EŠD)« Javno naročiloStoritve
VRTEC LEDINA Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Podaljšanje pogodbenega roka za dobavo in montažo tehničnega varnostnega sistema EE objektov: CIPO Divača in CIPO Podlog Javno naročiloBlago
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvedba dežurstva na lokaciji Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA POGODBA sadje in zelenjava - odpiranje konkurence okt - dec 2018 - SIPIC Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA POGODBA - sadje in zelenjava -odpiranje konkurence oktober-december 2018 - PITUS Javno naročiloBlago
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Aneks št. 1 k pogodbi št. 642/2018-1240 Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o storitvah tiskanja in distribucij listin za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, št. TIS-1/18cetis Javno naročiloStoritve
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Vzdrževalna dela v javno korist "Pot v Dobravo", št. pog. 114/2018 Javno naročiloGradnje
FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11 Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO KUPOPRODAJNO POGODBO, ŠT. 71-6000-SSS-2018, katere predmet je nakup titratorja za potenciometrične in Karl Fischer titracije Javno naročiloBlago
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
OBČINA VRHNIKA Pogodba št. 410-65/2018 o nabavi novega motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), tipa križanec oblike C-SUV s hibridnim pogonom za Zdravstveni dom Vrhnika Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2017 Javno naročiloStoritve
OBČINA AJDOVŠČINA Pogodba št. 4301-11/2018 za prenovo Lavričeve ulice v Ajdovščini Javno naročiloGradnje
OBČINA SEMIČ Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 3 k pogodbi jpe-si-136/17 (jpe-sir-293/18) Javno naročiloGradnje
MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o. DODATEK ŠT. 4 K POGODBI O IZVEDBI GOI DEL TER DOBAVI IN MONTAŽI OPREME ZA PRVO FAZO ŠIRITVE POKOPALIŠČA V SOSTREM Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 3 k pogodbi JPE-SI-494/16-1 (JPE-SIR-304/18) Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 2 k pogodbi JPE-SI-494/16-1 (JPE-SIR-221/18) Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba o izvajanju storitev zdravstvenega varstva pri delu Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ POGODBA O IZVAJANJU STORITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI DELU Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA CELJE gradbena pogodba za izvedbo javnega naročila Ukrepi trajnostne mobilnosti Mestne občine Celje - gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE pog. o dobavi terestičnih 3D laserskih skenerjev s pripadajočo opremo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik, servisu in preskrbi z rezervnimi deli, brezplačni strokovni pomoči na daljavo ter brezplačni nadgradnji prog. opreme Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za nadgradnjo aplikacije IRDG in DGZR Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ANEKS ŠT. 1 K POGODBI št. 402-2/2018-24 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Aneks št. 2 k pogodbi št. 4300-145/2018-1 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA GRADBENA POGODBA ZA OBNOVO STREHE CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH Javno naročiloGradnje