PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pogodba o izvajanju storitev neinvazivnega prenatalnega testiranja (NIPT) Javno naročiloStoritve
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. Pogodba za Sklop 2: najem vozil Javno naročiloBlago
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. Pogodba za Sklop 1: Nakup vozil Javno naročiloBlago
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. OBNOVA MICROSOFT ENTERPRISE POGODBE ZA OBDOBJE TREH LET IN VKLJUČITEV DODATNIH LICENC V POGODBO Javno naročiloStoritve
OBČINA VODICE Aneks št. 2 k pogodbi "Izvajanje letnega vzdrževanja na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Vodice Javno naročiloStoritve
OBČINA LOGATEC pogodba o dobavi zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 Javno naročiloBlago
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Aneks št. 2 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2018 Javno naročiloStoritve
OBČINA KRŠKO Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
OBČINA SEMIČ Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloStoritve
OBČINA IVANČNA GORICA Aneks št. 1 k pogodbi za asfaltiranje cest, št. 430-0001/2018-17 Javno naročiloGradnje
OBČINA SEMIČ Aneks št. 4 k pogodbi Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Izvedba selitev pripadnikov SV in drugih uslužbencev MORS Javno naročiloStoritve
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV Okvirni sorazum o izvajanju oskrbe s prehrano migrantov - živila predelana na ekološki način št. 430-81/2018/33 Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Sukcesivna dobava krme za domače živali na obratih Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Pogodba o "nakupu opreme za reševalno vozilo" št. DE_7/2018 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vzdrževanje in prilagoditve informacijskega sistema Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč in podpora pri uporabi sistema za potrebe odprave posledic naravnih nesreč do vključno poplav december 2017 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 4B Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 4A Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 3B Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 3A Javno naročiloGradnje
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 2B Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 2A Javno naročiloGradnje
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Aneks št. 2 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA KONCESIJSKA POGODBA EOL 1B Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA koncesijska pogodba EOL 1A Javno naročiloGradnje
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 4113-24/2017-22 "Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska" Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR GRADBENA POGODBA O FINANCIRANJU IN IZGRADNJI PLIVOVODA PO RIBNIŠKI ULICI Javno naročiloGradnje
OBČINA VIPAVA Aneks št. 1 k pogodbi številka 4320-6/2018-24 o rednih prevozih šolskih otrok Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Dodatek št. 1 k pogodbi C2031-17-287605 o izdelavi projektne dokumentacije za reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig Javno naročiloStoritve
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. Nakup novega delovnega stroja - teleskopski nakladalnik Javno naročiloBlago
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. Predelava biološko razgradljivih odpadkov na lokaciji CERO Špaja dolina Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-403/1076, Češnjica-Škofja Loka, od km 9+312 do km 12+457 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210/1105, Zg. Jezersko-Sp. Jezersko, od km 5+000 do km 6+700 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR Prodajna pogodba za nakup službenih rabljenih avtomobilov Javno naročiloBlago
ENERGETIKA CELJE, d.o.o. aneks št.1 k pogodbi o sukcesivni dobavi št.int-07402/sks/pi Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev krožnega križišča Lesično na R2-423/1282 v km 0,000 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Gradbena pogodba ua obnovo cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste Javno naročiloGradnje
KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Gradbena pogodba Javno naročiloGradnje
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ARHEOLOŠKE RAZISKAVE ZA DV 2X110 KV MURSKA SOBOTA - LENDAVA Javno naročiloStoritve
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Aneks št. 10 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Dograditev pasu za levo zavijanje na Šmartinski c. v Ljubljani, R3-644/1356 LJ (Šmartinska)-priključek Sneberje od km 0,068 do km 0,170. Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica A. Sklop: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Sevnica z okolico B. sklop: Izvajanje zimske službe za potrebe naročnika za obdobje 3. let: Studenec. Javno naročiloStoritve
OBČINA CERKNICA Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje