PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
UKC Ljubljana Aneks št. 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 2 Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Aneks št. 2- respiratorna terapija Javno naročiloBlago
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA dodatek št. 1 k pogodbi št. 974/2017 za "Obnova avle, sanitarij pritličja in delavnice v nadstropju" Javno naročiloGradnje
OBČINA BENEDIKT ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 IN 2017/2018 V OBČINI BENEDIKT ZA OSNOVNO ŠOLO BENEDIKT" Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER Obnova strehe vrtca Škofije Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA KOPER Obnova zunanjih površin pri Osnovni šoli Škofije Javno naročiloGradnje
OBČINA BENEDIKT ANEKS ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ZA "REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 704741 (TROTKOVA - SMER ALDECOA)" Javno naročiloGradnje
OBČINA BENEDIKT ANEKS ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ZA "REKONSTRUKCIJO JAVNE POTI JP 704822 (DRVANJA - HOBOT - FROLEH)" Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA LEDINA Pogodba o sukcesivni dobavi živil (sveže sadje in zelenjava) Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. dobava sponk vozne mreže Javno naročiloBlago
VRTEC VODMAT Pogodba o sukcesivni dobavi živil (sveže sadje in zelenjava) Javno naročiloBlago
DRŽAVNI IZPITNI CENTER Aneks k letni prodajni pogodbi Javno naročiloBlago
VRTEC VODMAT Pogodba o sukcesivni dobavi živil (sveže sadje in zelenjava) Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. dobava kretnic Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 2 k pogodbi JHL-10/17-1 (JPE-SI-363/17) Javno naročiloGradnje
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva za Lekarno Mirje Javno naročiloBlago
OBČINA HRASTNIK ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ŠT. 430-6/2017 ZA SANACIJO PLAZOV JEPIHOVEC- TURJE Javno naročiloGradnje
OBČINA KAMNIK Gradbena pogodba št. 371-0054/2017-3/13 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste R3-742/4806 Podpeč - Brezovica od km 6.460 do km 6.740 Javno naročiloGradnje
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Kupoprodajna pogodba za UZ aparat z vzdrževanjem Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Pogodba št. 8-IX-226/12-O-17/AK,PP Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Pogodba št. 8-IX-226/13-O-17/AK,PP Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Pogodba št. 8-IX-226/14-O-17/AK,PP Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO IGEA d.o.o. Javno naročiloBlago
OBČINA ŽALEC Pogodba št. 47-00/2017 - VOC "Gradnja javne infrastrukture v PC AG II" Javno naročiloGradnje
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO NAKUP, DOBAVA, VGRADNJA IN ZAGON NOVEGA DISKOVNEGA POLJA IN STREŽNIKOV Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi JPE-SI-90/17-1 (JPE-SI-364/17) Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 60-025/2017 Javno naročiloBlago
OBČINA PIVKA A N E K S št. 1 k pogodbi št. 351-78/2016-8, z dne 12.10.2017, za »POSODOBITEV ŠPORTNEGA KOMPLEKSA PIVKA« za NOMINACIJO PARTNERJA ZA DIREKTNO PLAČILO Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-138 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-137 Javno naročiloBlago
OBČINA SOLČAVA Aneks št. 2 k pogodbi Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi JPE-SI-91/17-1 (JPE-SI-365/17) Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-136 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-135 Javno naročiloBlago
OBČINA PIVKA GRADBENA POGODBA za POSODOBITEV ŠPORTNEGA KOMPLEKSA PIVKA Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-133 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-132 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-131 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-130 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-129 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-128 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-127 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-126 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-125 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-124 Javno naročiloBlago
OBČINA TURNIŠČE Pogodba o izvedbi sanacije talne obloge v telovadnici OŠ Turnišče Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-123 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 220-2/2017-121 Javno naročiloBlago