PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
BANKA SLOVENIJE Aneks k pogodbi o reviziji računovodskih izkazov Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Promocijski material Javno naročiloBlago
AGENCIJA ZA ENERGIJO Pogodba o nabavi, razvoju, uvajanju in vzdrževanju informacijske rešitve "Dokumentni sistem" Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Vzdrževalna pogodba za operacijsko mizo Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Pogodba za dobavo in montažo operacijske mize Javno naročiloBlago
OBČINA ŽALEC Aneks št. 4 h koncesijski pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec KoncesijaStoritve
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Nadgradnja, razširitev in poenotenje telefonskega omrežja skupine HSE Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA pogodba o cenitvi nepremičnin Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA pogodba o cenitvi nepremičnin Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-B0883 Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
KZPS, d.o.o. Dobava električne energije Javno naročiloBlago
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi GOI del ter dobavi in montaži opreme Knjižnice Polje z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju Javno naročiloGradnje
OBČINA TREBNJE Pogodba o izvajanju geodetskih storitev na podlagi okvirnega sporazuma za prvo časovno obdobje za leto 2019, 2020 in 2021 Javno naročiloStoritve
OBČINA ŠENTILJ Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠENTILJ Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Okvirna pogodba št. 12/2019 o izvajanju del zimske službe Javno naročiloStoritve
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA Sanacija bazenske tehnike v Športnem parku Nova Gorica Javno naročiloGradnje
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Dodatek 4 Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠKOFJA LOKA Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 2 k pogodbi JHL-10/17-4 (JPE-SIR-452/19) Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-15/2018 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-620/2016 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47810-136/2018 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba 47812-43/2019 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE aneks za zamenjavo podizvajalca Javno naročiloStoritve
GEN energija d.o.o. Aneks št. 1 k Pogodbi o vzdrževanju dokumentnega informacijskega sistema BusinessConnect Javno naročiloStoritve
GEN energija d.o.o. Pogodba o nakupu programske opreme CheckPoint s podporo proizvajalca Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Pogodba št. 2551-19-500374 Javno naročiloStoritve
OBČINA ORMOŽ ANEKS ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ZA SANACIJO PLAZU VIČANSKI VRH Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna Pogodba št. 446/2-2019 o nakupu vozila - dostavno vozilo za prevoz blaga -kombi Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA KUPOPRODAJNA POGODBA ZA NAKUP VOZILA - POLTOVORNJAKA TIPA „PICK-UP“, ZA POTREBE VETERINARSKO HIGIENSKE SLUŽBE (VHS) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2019 - redni (letni) in glavni pregledi Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Pogodba št. 60-034/2019 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za: Podpora za programske rešitve: kataster stavb Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za: Podpora za programske rešitve: zemljiški kataster (lokalni in povezava na centralni nivo) Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Nabava mesa in mesnih izdelkov Javno naročiloBlago
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Sanacija povozne površine vključno z izvedbo hidroizolacije v 4. etaži garažne hiše Žusterna III. na Bernetičevi Ulici, (parcela 239/18 k.o. Semedela) Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi št. JPE-SIR-275/19 - Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste v Ljubljani, odsek Poljanske ceste med Ambroževim trgom in Roško cesto ter odsek Strossmayerjeve ulice (JPE-SIR-449/19) Javno naročiloGradnje
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pog. št. 6600002703 Javno naročiloGradnje
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pog. št. 6600002702 Javno naročiloGradnje
GORENJSKE LEKARNE Aneks Javno naročiloBlago
GORENJSKE LEKARNE Aneks k pogodbi Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Aneks št. 1 k pogodbi za sklop 2: Izvedba zunanje ureditve, odvodnjavanja ter tlaka v kozolcu Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Gradbena pogodba "Obnova kozolca na Poljani v okviru INTERREG SI-AT projekta "Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke - NaKult" za sklop 2: Izvedba zunanje ureditve, odvodnjavanja ter tlaka v kozolcu, št. 430-0010-2/2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Gradbena pogodba "Obnova kozolca na Poljani v okviru INTERREG SI-AT projekta "Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke - NaKult" za sklop 1:Ureditev lesenega dela kozolca" št. 430-0010-1/2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠKOFJA LOKA Dodatek št. 2 h Gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Aneks št. 2 k pogodbi_Obnova C oddelka in dežurnih sob Javno naročiloGradnje
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Aneks št.1 h pogodbi_Obnova C oddelka in dežurnih sob Javno naročiloGradnje