PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica Pogodba za pluženje in posipanje parkirišč Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER dodatek št. 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Redno in investicijsko vzdrževanje merilnih sistemov in opreme proizvajalcev ROBOTINA, MOXA, PULS, HITACHI in Cybrotech v ARSO merilni mreži Javno naročiloStoritve
OBČINA ŠKOFJA LOKA Aneks št. 1 k Pogodbi o zavarovanju premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov za obdobje petih let Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov tras NNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Okvirni sporazum za sklop 2: "Izvajanje storitev varovanja za Mestno občino Novo mesto za obdobje 24 mesecev" Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov tras NNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov tras NNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov tras NNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov tras NNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Okvirni sporazum za izvajanja posekov trasNNO in SN DV 8-S/2017 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER Rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Okvirni sporazum za sklop 1: "Izvajanje storitev varovanja za Mestno občino Novo mesto za obdobje 24 mesecev" Javno naročiloStoritve
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo rezervnih delov in servisiranje - Sklopa 49 in 50 Javno naročiloBlago
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo rezervnih delov in servisiranje - Sklop 48 Javno naročiloBlago
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo rezervnih delov in servisiranje - Sklopa 31 in 33 Javno naročiloBlago
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo rezervnih delov in servisiranje - Sklop 30 Javno naročiloBlago
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo rezervnih delov in servisiranje - Sklop 1 Javno naročiloBlago
SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice, d.o.o., Ljubljana Pogodba o osnovnem vzdrževanju vgrajenih dvigal Javno naročiloStoritve
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Pogodba »Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov« za Sklop 3 Javno naročiloStoritve
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Pogodba »Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov« za Sklop 2 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Aneks št. 2431-15-300078/1 Javno naročiloGradnje
SNAGA d.o.o. ANEKS ŠT. 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU o prevzemu in odstranjevanju določenih frakcij odpadkov Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi, št. 4113-15/2016 Rekonstrukcija zadružnega doma Uršna sela - 1. faza Javno naročiloGradnje
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. Pogodba št. 1/2018 JN VV Javno naročiloBlago
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC Pogodba za izgradnjo kanalizacije in ceste Gabrje-Trpin II. faza Javno naročiloGradnje
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju obratovalnega monitoringa in drugih storitev varstva okolja Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Pogodba za vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi št. C 3130-17-283003 Javno naročiloStoritve
FESTIVAL VELENJE Pogodba za tiskarske storitve Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 1 h pogodbi o izvedba GOI del ter dobavi in montaži opreme za ureditev teniških igrišč Svoboda Ljubljana Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 3 h gradbeni pogodbi za izvedbo GOI del pri izgradnji novega vrtca Pedenjped - Enota Kašelj s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobava in montaža opreme Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 2 h gradbeni pogodbi o ureditvi ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo LJ – Postojna in dela ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Aneks št. 2 k pogodbi št. 2430-15-381006 za "Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Mobilnostni načrti za ustanove Javno naročiloStoritve
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 9 Javno naročiloBlago
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba - Jajca Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Javno naročiloStoritve
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 11 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Javno naročiloStoritve
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 6 Javno naročiloBlago
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava direktnih števcev električne energije in koncentratorjev Javno naročiloBlago
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 3,7,8 Javno naročiloBlago
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHPOLJE PRI VIPAVI Pogodba št. 1/2018 o nakupu in dobavi novega gasilskega vozila GVGP-1 Javno naročiloBlago
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Nerjaveča pločevina in profili (inox) Javno naročiloBlago
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 4 Javno naročiloBlago
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba -EKO JAJCA Javno naročiloBlago
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba sklop 1 Javno naročiloBlago
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju Jn Vzdrževanje strojne in programske opreme proizvajalca Hawlett Packard Enterpise in VMware Javno naročiloStoritve
DRŽAVNI IZPITNI CENTER Pogodba o oskrbi srednjega poslovnega odjemalca z el. energijo Javno naročiloStoritve
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Pogodba za dobavo pohištva Javno naročiloBlago