PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. Pogodba o oddaji, prevzemu in obdelavi ločeno zbrane odpadne embalaže - 100 ton Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO aneks št. 2 k Pogodbi št. 2330-18-660008 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o. Pogodba za dobavo smetarskega vozila Javno naročiloBlago
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pogodba o nakupu in vzdrževanju infrastrukturne opreme Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinskega potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinsko potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinsko potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinskega potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinskega potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o nabavi medicinskega potrošnega materiala Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o prevzemu, transportu, zbiranju odpadkov in dobavi zabojnikov za odpadke Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Aneks št. 2 k Pogodbi za razvoj sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom št. C3130-17-156009 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA aneksšt. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 7/2019/10 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup zdravila OKRELIZUMAB Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA KOPER DODATEK št. 2 K POGODBI št. 371-427/2018 z dne 10. 9. 2018 za izvedbo projekta »Kolesarska in pešpot čez kanal Grande v Kopru« Javno naročiloGradnje
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo kamenih agregatov Javno naročiloBlago
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR OKVIRNI SPORAZUM: RAZNO Javno naročiloBlago
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. Gradbena pogodba št. 9/19-M Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Dobava osebne varovalne opreme z oznako OVO_1 2019 za sklop 2 Varovalna oprema protivrezna Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Dobava osebne varovalne opreme z oznako OVO_1 2019 za sklop 1 Delovna oprema Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Dobava osebne varovalne opreme z oznako OVO_2 2019 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Aneks h gradbeni pogodbi 'na ključ' Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Rezervni deli in vzdrževanje za DVB-T oddajnike proizvajalca ELTI Javno naročiloBlago
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. Pogodba NAB št. 15/2019/28 Javno naročiloStoritve
UKOM TISK Pogodba št. 20/2019 o natisu infolistov Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (Sklopi 1,2,5,6) Javno naročiloStoritve
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Aneks 1 - JEP Javno naročiloStoritve
OBČINA GROSUPLJE Dodatek št. 1 (A-19/1) k Pogodbi za JN št. 351-6/2015 (JR-16/4) Št. pogodbe MOP: 2550-16-441227 Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Zaščitna oprema - Oprema - 2487 Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Zaščitna oprema - obutev - 2486 Javno naročiloBlago
OBČINA GROSUPLJE Dodatek št. 1 k Pogodbi za JN št. 430-10/2017 (N-19/1) - sklop 1 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Pogodba št. 2431-18-300140 Javno naročiloStoritve
VRTEC POD GRADOM pogodba o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OBČINA SLOVENSKE KONJICE Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Otroško igrišče v Študentskem domu Ljubljana" št. 45142-19/2019 Javno naročiloGradnje
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA pogodba o vzdrževanjiu "momilni operacijskiRTG C lok 3D Javno naročiloStoritve
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Podjemna pogodba (izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov za obdobje enega meseca) - Ekogor d.o.o. Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k pogodbi o izvedbi javnega naročila >Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe v Kočevju< št. PD SiDG /2018 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana POGODBA JN-B0852 - NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA Javno naročiloBlago
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 13/NMV/2018 Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0498 Vzdrževanje produkcijskih sistemov AVID na RTV Slovenija - za dobo treh let Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Avtomatska zatezna spojka Javno naročiloBlago
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Aneks št. 14 h Gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 47812-138/2018 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 47810-135/2018 Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 47812-153/2018 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Univerzalna odcepna sponka Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 47810-759/2018 Javno naročiloStoritve