PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE dobava električne energije - aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 4300-171/2018-1; Vzdrževanje KIH - komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV v letih 2018 in 2019 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 4300-170/2018-1; Nadgranja KIH - komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV v letih 2018 in 2019 Javno naročiloBlago
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina Pogodba za izgradnjo kanalizacije ter vodovoda po Dobravljah za Sklop 2: izgradnja hišnih priključkov na kanalizacijo Javno naročiloGradnje
OBČINA AJDOVŠČINA Pogodba št. 4301-35/2017 za izgradnjo kanalizacije ter vodovoda po Dobravljah za Sklop 1: izgradnja kanalizacije ter ureditev vodovoda Javno naročiloGradnje
OBČINA TOLMIN Gradbena pogodba Obnova atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda Javno naročiloGradnje
OBČINA ORMOŽ Pogodbe za vzdrževanje JP za leto 2018 z zimsko službo za sezono 2018/19 v KS-ih Javno naročiloStoritve
OBČINA VITANJE Gradbena pogodba za investicijo »Vodovod Paka« Javno naročiloGradnje
OBČINA MORAVČE aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Pogodba Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 2 k pogodbi jpe-si-135/17 (jpe-sir-136/18) Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup rezervnih delov za aparature Sony Javno naročiloBlago
OBČINA VIDEM Gradbena pogodba št. 430-8/2018-2 Javno naročiloGradnje
OBČINA MEŽICA PREPLASTITEV CEST V MEŽICI 2018 Javno naročiloGradnje
OBČINA VIDEM Gradbena pogodba št. 430-7/2018-3 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Izvajanje storitev servisiranja oz. popravil oken, lamelnih zaves in žaluzij na objektih naročnika Javno naročiloStoritve
OBČINA BREZOVICA Dodatek št. 6 k pogodbi št. 430-1603-01/2013-16 Javno naročiloGradnje
ZPIZ Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi JN št. 430-25/2016 za storitev tiskanja, strojnega kuvertiranja in posredovanja izhodne pošte naročnikovemu izvajalcu poštnih storitev Javno naročiloStoritve
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi JN št. 430-02/2017 za SKLOP 5: Najem glavne Ethernet komunikacijske povezave Javno naročiloStoritve
OBČINA LJUTOMER Gradbena pogodba za Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih Javno naročiloGradnje
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Dobava in montaža masnega spektrometra z ionsko pastjo in HPLC sistemom Javno naročiloBlago
OBČINA BREŽICE aneks 4 Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE aneks 3 Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE aneks 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE Aneks 1 Javno naročiloGradnje
Zavod za gozdove Slovenije Aneks št. 1 k pogodbi o čiščenju poslovnih prostorov št. 349 Javno naročiloStoritve
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Pogodba št. JN 90/2018 za nakup finančnih izkazov po panogah za gd-je za obdobje 2017-2019 in finančnih izkazov ter zbirnih finančnih izkazov po panogah za s.p.-je in zadruge za obdobje 2016-2019 Javno naročiloStoritve
OBČINA TOLMIN Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi Ureditev odseka javne poti med Slapom ob Idrijci in Temnikom Javno naročiloGradnje
OBČINA MEŽICA Aneks št. 3 Javno naročiloGradnje
OBČINA MEŽICA PREPLASTITEV CEST NA POLENI V MEŽICI Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Obnova vodovoda in kanalizacije po Kamniški cesti Javno naročiloGradnje
OBČINA KOČEVJE Gradbena pogodba "Sanacija strehe na Osnovni šoli Ob Rinži" Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 2 k pogodbi št. JPE-SI-449/16 za nepredvidena dodatna dela pri izvedbi strojno inštalacijskih del pri obnovi vročevoda in plinovoda po Gosposvetski in Slovenski cesti - sever v Ljubljani (JPE-SIR-153/18) Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Pogodba št. 1-2018 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. pogodba za prvih 12 mesecev Javno naročiloStoritve
OBČINA IDRIJA Obnova in asfaltacije LC in JP V Občini Idrija v letu 2018 Javno naročiloGradnje
OBČINA JESENICE Strokovni nadzor nad obnovo objekta Ruardova graščina Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Kretnice in kretniški deli Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Kretnice in kretniški deli Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Dobava in montaža energetskega transformatorja T412 400/110 kV, 300 MVA za RTP Divača Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Poligonacijske ročice in zatezni vijaki Javno naročiloBlago
OBČINA ROGATEC Gradbena pogodba za investicijo "Postajališče za avtodome Rogatec" Javno naročiloGradnje
OBČINA TRŽIČ Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Loka (DRR2) Javno naročiloStoritve
OBČINA ZAVRČ GRADBENA POGODBA ŠT. 430-2/2018-015 Javno naročiloGradnje
OBČINA ROGATEC Gradbena pogodba za investicijo "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018" Javno naročiloGradnje
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Pogodba za izdelavo elektronskega vezja za GPS napravo – napravo za sledenje »v okviru projekta LIFE EUROTURTLES - COLLECTIVE ACTIONS FOR IMPROVING THE CONSERVATION STATUS OF THE EU SEA TURTLE POPULATIONS« Javno naročiloBlago
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK Pogodba o izvajanju storitev čiščenja Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970 Javno naročiloStoritve