PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Pogodba št. C3330-19-202001 Javno naročiloStoritve
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Pogodba o fizičnem varovanju na podlagi javnega naročila št JNMV/2019/2 Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA Pogodba o storitvah sodelovanja z javnostmi za potrebe Univerze v Ljubljani, ekonomske fakultete Javno naročiloStoritve
OBČINA VODICE Aneks št. 1 k Pogodbi »Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« Javno naročiloGradnje
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Aneks št. 4 k okvirnemu sporazumu za opravljanje zasebnega varovanja Javno naročiloStoritve
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Aneks št. 3 k okvirnemu sporazumu za opravljanje zasebnega varovanja Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO POGODBA ZA NAKUP NAMENSKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA UČINKOVITO IZVAJANJE PODATKOVNIH ZBIRK Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. NN PRENAPETOSTNI ODVODNIKI ZA NOTRANJO MONTAŽO Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. NN PRENAPETOSTNI ODVODNIKI ZA ZUNANJO MONTAŽO Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. SN PRENAPETOSTNI ODVODNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pogodba/okvirni sporazum Javno naročiloStoritve
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ANEKS št. 1 k okvirnemu sporazumu o nakupu energijsko učinkovite računalniške opreme za vzgojnoizobraževalne zavode: osebni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, zasloni, projektorji - številka 410-1/2019-8 Javno naročiloBlago
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Aneks št. 5 Javno naročiloGradnje
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo Javno naročiloStoritve
OBČINA LOGATEC Sanacija premostitvenih objektov pri Turkovem mlinu v Blekovi vasi in Žiberšah – most 1 Javno naročiloGradnje
IMP PROMONT d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi JPE-SIR-88/18-4 (JPE-SIR-367/19) Javno naročiloGradnje
OBČINA BOHINJ Aneks št. 1 k Pogodbi za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Bohinj za leto 2019 in 2020 Javno naročiloGradnje
UNIVERZA V MARIBORU Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu št. 302/17-RAOP/2016 »Dobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih za Univerzo v Mariboru« Javno naročiloBlago
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. Pogodba o nakupu komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing Javno naročiloBlago
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Contract on supplying laboratory mice for Institute of oncology Ljubljana Javno naročiloBlago
ABC ČIŠČENJE, čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov, d.o.o. Pogodba o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov in čiščenja prostorov, C1714-18-490117 Javno naročiloStoritve
OBČINA BLED Pogodba o izgradnji priključka ceste Gorenjskega odreda na cesto R1-209/1089 Bled – Soteska in ureditev odvodnjavanja na Cesti svobode od AP Mlino do Vile Bled Javno naročiloGradnje
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Aneks št.2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila št.JN_05/2019-Izdelava, dobava in montaža notranje opreme za prizidek v ZD Radovljica Javno naročiloBlago
OBČINA KOZJE Agromelioracija na območju komasacije Gubno Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Gradbena pogodba za ureditev parkirišča na Prevali Javno naročiloGradnje
GEN energija d.o.o. Pogodba o nakupu novih in posodobitvi obstoječih eksponatov v interaktivnem centru Svet energije Javno naročiloBlago
OBČINA KOZJE Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi Kanalizacija in mala komunalna čistilna naprava Lesično Javno naročiloGradnje
OBČINA KOZJE KANALIZACIJA IN MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA LESIČNO Javno naročiloGradnje
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ Javno naročiloStoritve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Sanacija hidrantnega omrežja v skladišču Straža Javno naročiloGradnje
OBČINA IVANČNA GORICA Gradbena pogodba za prenovo notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica Dobava traktorja Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1, 2,3 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 2 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA DOBAVO SLAME V SKLOPU 4 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu št. 07/NMV/2019 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi konvencionalnega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450018 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga, št. C1714-19-450017 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OS ZA SUKCESIVNO DOBAVO SENA V SKLOPU 1 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450016 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi konvencionalnega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450015 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi konvencionalnega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450014 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP št. 3 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi ekološkega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450013 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga, št. C1714-19-450012 Javno naročiloBlago