Pregled objav javnih naročil

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
30.12.2020JN006006/2020-X01/2020, Blago: Nakup aparata za specialna barvanja z vzdrževanjem ter dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
23.08.2021JN003520/2021-X01/2021, Blago: Nakup opreme za funkcijske analize genoma
13.09.2021JN004241/2021-X01/2021, Blago: Računalniško vodena rezkalna enota za izdelavo kovinskih, keramičnih in polimernih zobno protetičnih konstrukcij
22.11.2021JN006304/2021-X01/2021, Blago: Nakup vrhunskega učnega simulatorja z uporabo visoko realistične lutke za učenje ultrazvočne preiskave
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
24.06.2019JN006839/2018-C01/2019, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
23.07.2019JN001684/2019-C01/2019, Blago: Nakup reagentov in zaščitnih sredstev
28.08.2019JN001219/2019-C01/2019, Blago: Visokozmogljivi skener za histološka in citološka stekelca s pripadajočo strojno in programsko opremo ter vzdrževanjem
15.11.2019JN004873/2019-C01/2019, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev
12.03.2020JN000941/2020-C01/2020, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala proizvajalca Siemens
17.04.2020JN002187/2020-C01/2020, Blago: Postavitev sistema za testiranje SARS-CoV-2 na uporabo in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
26.05.2020JN002845/2020-C01/2020, Blago: Reagenti za določanje protiteles SARS-CoV-2
25.08.2020JN004161/2020-C01/2020, Blago: Nadgradnja tomografa Philips Achieva 3TX z dStream z vso obstoječo in z novo strojno in programsko opremo ter z vzdrževanjem
26.11.2020JN006678/2020-C01/2020, Blago: Nakup aparatov za avtomatsko izolacijo nukleinske kisline vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala
27.11.2020JN006856/2020-C01/2020, Blago: Nakup aparatov PCR v realnem času z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
10.12.2020JN007301/2020-C01/2020, Blago: Nakup Seegene reagentov in potrošnega materiala za molekularno diagnostiko SARS CoV-2 na aparatih CFX in STARlet
17.12.2020JN007404/2020-C01/2020, Blago: Reagenti za molekularno diagnostiko SARS CoV-2 proizvajalca Roche
17.12.2020JN007447/2020-C01/2020, Blago: Nakup avtomatiziranega PCR sistema za SARS CoV-2 diagnostiko z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
23.12.2020JN007634/2020-C01/2020, Blago: Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800
11.01.2021JN007840/2020-C01/2021, Blago: Nakup aparata PCR za sindromsko diagnostiko in dobava pripadajočega potrošnega materiala
04.05.2021JN002204/2021-C01/2021, Blago: Nakup Kriokomore za ultramikrotomijo
02.06.2021JN003015/2021-C01/2021, Blago: Nakup opreme za nadgradnjo postaje Affymetrix
14.06.2021JN003194/2021-C01/2021, Blago: Nakup avtomatiziranega PCR sistema za SARS CoV-2 diagnostiko z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
21.06.2021JN003558/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje sistema za sekvenciranje druge generacije (NGS)
29.07.2021JN000844/2021-C01/2021, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
09.09.2021JN005216/2021-C01/2021, Blago: Nakup sistema za identifikacijo mikroorganizmov s pomočjo MALDI-TOF tehnologije in možnostjo proteomske analize z vzdrževanjem in dobava pripadajočega materiala
23.09.2021JN005982/2021-C01/2021, Blago: Sistem za slikovno zajemanje presnovnih procesov v celicah
08.10.2021JN005756/2021-C02/2021, Blago: Podaljšanje uporabe sistema za testiranje SARS CoV-2 in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
06.12.2021JN007408/2021-C01/2021, Blago: Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom
10.12.2021JN007629/2021-C01/2021, Blago: Nakup dodatnih modulov za že obstoječi PCR aparat za sindromsko diagnostiko in dobava pripadajočega potrošnega materiala
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si