Pregled objav javnih naročil

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
21.05.2020JN000741/2020-X01/2020, Storitve: Kalibracija in kvalifikacija merilne opreme
22.06.2020JN002026/2020-X01/2020, Blago: Najem vozila za potrebe dežurne službe
23.06.2020JN001811/2020-X01/2020, Blago: Nakup avtomatskega barvalca za histološke in citološke preparate z aparatom za pokrivanje in vzdrževanje
29.07.2020JN002756/2020-X01/2020, Blago: Scintilacijski števec
13.08.2020JN003348/2020-X01/2020, Blago: Nakup opreme za šolski laboratorij
27.08.2020JN003518/2020-X01/2020, Blago: Konfokalna nadgradnja za optično pinceto
17.09.2020JN004233/2020-X01/2020, Blago: Sistem za spremljanje PCR v realnem času ter detekcijo nukleotidnih sprememb z analizo talilne krivulje pri visoki ločljivosti z vzdrževanjem
20.10.2020JN005175/2020-X01/2020, Blago: Nakup sistema za multipleks RT-PCR z avtomatsko pripravo vzorcev (PCR setup) in avtomatskim odčitavanjem rezultatov vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.04.2020JN002187/2020-C01/2020, Blago: Postavitev sistema za testiranje SARS-CoV-2 na uporabo in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
11.05.2020JN002382/2020-C01/2020, Blago: Nakup aparata za pomnoževanje in kvantitativno detekcijo nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo
18.05.2020JN002704/2020-C01/2020, Storitve: Odvzem kliničnih vzorcev na terenu in prevoz vzorcev za potrebe Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji
26.05.2020JN002845/2020-C01/2020, Blago: Reagenti za določanje protiteles SARS-CoV-2
09.06.2020JN002846/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobiološkega laboratorijskega informacijskega sistema
09.06.2020JN001997/2020-C01/2020, Storitve: Prenova, nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema LABEX na Inštitutu za patologijo
27.07.2020JN004372/2020-C01/2020, Storitve: Razvoj in razširitev obstoječe programske opreme eAsistent v spletno programsko orodje (eAsistentWeb) z vzdrževanjem
25.08.2020JN004161/2020-C01/2020, Blago: Nadgradnja tomografa Philips Achieva 3TX z dStream z vso obstoječo in z novo strojno in programsko opremo ter z vzdrževanjem
14.09.2020JN005193/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programa za potrebe »Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni Covid-19 v Sloveniji«
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si