Pregled objav javnih naročil

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
09.02.2021JN007659/2020-X01/2021, Storitve: Letna naročnina na zbirki MEDLINE in Embase za l.2021 in letna naročnina na zbirki elektronskih revij založnika Lippincott Williams & Wilkins (LWW) High Impact Collection in Current Opinion za l.2021
02.04.2021JN008073/2020-X01/2021, Blago: Nakup pisarniškega materiala in potrošnega materiala za tiskanje
07.04.2021JN000533/2021-X01/2021, Storitve: Okolju prjazne storitve pranja perila
29.04.2021JN001336/2021-X01/2021, Blago: Nakup digitalnega PCR aparata
23.08.2021JN003520/2021-X01/2021, Blago: Nakup opreme za funkcijske analize genoma
01.09.2021JN005137/2021-X01/2021, Blago: Nakup in dobava tonerjev in črnil
13.09.2021JN004241/2021-X01/2021, Blago: Računalniško vodena rezkalna enota za izdelavo kovinskih, keramičnih in polimernih zobno protetičnih konstrukcij
20.09.2021JN004883/2021-X01/2021, Blago: Nakup mikroskopov
09.11.2021JN006455/2021-X01/2021, Blago: Nakup plinskega kromatografa z masno selektivnim detektorjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala
22.11.2021JN006304/2021-X01/2021, Blago: Nakup vrhunskega učnega simulatorja z uporabo visoko realistične lutke za učenje ultrazvočne preiskave
12.01.2022JN008014/2021-X01/2022, Storitve: Letna naročnina na zbirki MEDLINE in Embase za leto 2022 in letna naročnina na zbirki elektronskih revij založnika Lippincott Williams & Wilkins (LWW) High Impact Collection in Proprietary Collection
17.01.2022JN008104/2021-X01/2022, Storitve: Vzdrževalna dela na vodovodnih in ogrevalnih sistemih
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN007734/2020-C01/2021, Blago: Nakup aparata za avtomatsko izolacijo nukleinske kisline vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
11.01.2021JN007840/2020-C01/2021, Blago: Nakup aparata PCR za sindromsko diagnostiko in dobava pripadajočega potrošnega materiala
19.01.2021JN007814/2020-C01/2021, Blago: Nakup aparata za kapilarno elektroforezo in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
04.05.2021JN002204/2021-C01/2021, Blago: Nakup Kriokomore za ultramikrotomijo
11.05.2021JN007500/2020-C01/2021, Storitve: Storitve fizičnega varovanja
02.06.2021JN003015/2021-C01/2021, Blago: Nakup opreme za nadgradnjo postaje Affymetrix
03.06.2021JN002968/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje računovodskega informacijskega sistema
04.06.2021JN003074/2021-C01/2021, Blago: Vzpostavitvi dokumentnega modula, dolgoročne e-hrambe medicinske dokumentacije ter integraciji med mikrobiološkim laboratorijskim informacijskim sistemom (MBL) in storitvijo e-hrambe
14.06.2021JN003194/2021-C01/2021, Blago: Nakup avtomatiziranega PCR sistema za SARS CoV-2 diagnostiko z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
21.06.2021JN003558/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje sistema za sekvenciranje druge generacije (NGS)
29.07.2021JN000844/2021-C01/2021, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
05.08.2021JN001427/2021-C01/2021, Blago: Nakup omrežne, strežniške in prezentacijske opreme
10.08.2021JN001029/2021-C01/2021, Blago: Nakup čistil, čistilnih sredstev in sanitarnega potrošnega materiala
01.09.2021JN005173/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba javnega enostopenjskega arhitekturnega natečaja »KAMPUS VRAZOV TRG«
09.09.2021JN005216/2021-C01/2021, Blago: Nakup sistema za identifikacijo mikroorganizmov s pomočjo MALDI-TOF tehnologije in možnostjo proteomske analize z vzdrževanjem in dobava pripadajočega materiala
23.09.2021JN005982/2021-C01/2021, Blago: Sistem za slikovno zajemanje presnovnih procesov v celicah
08.10.2021JN005756/2021-C02/2021, Blago: Podaljšanje uporabe sistema za testiranje SARS CoV-2 in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
19.10.2021JN005257/2021-C01/2021, Blago: Nakup zabojnikov za hranjenje in začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva
06.12.2021JN007408/2021-C01/2021, Blago: Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom
10.12.2021JN007629/2021-C01/2021, Blago: Nakup dodatnih modulov za že obstoječi PCR aparat za sindromsko diagnostiko in dobava pripadajočega potrošnega materiala
27.12.2021JN004459/2021-C01/2021, Gradnje: Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si