Pregled objav javnih naročil

PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2019JN001549/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema katodne zaščite plinovodnega sistema za obdobje treh let
23.05.2019JN001959/2019-X01/2019, Storitve: Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij za obdobje treh let
02.07.2019JN002272/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
09.10.2019JN006215/2019-X01/2019, Storitve: Študija izvedljivosti za avtonomno energetsko oskrbo objektov na prenosnem sistemu zemeljskega plina
28.11.2019JN006352/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava cenilnih mnenj za obstoječe in predvidene plinovode na področju RS s strani sodno zapriseženih cenilcev
06.03.2020JN007910/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitev izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
22.05.2020JN001852/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema katodne zaščite na prenosnem plinovodu za obdobje dveh let
03.08.2020JN003974/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
11.08.2020JN004375/2020-X01/2020, Storitve: Študija vpliva obnovljivih plinov vključno z vodikom na materiale in elemente prenosnega plinovodnega sistema
09.09.2020JN004820/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitev izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za MP Jelovškova in za MP Preska - arheološke raziskave ob gradnji
06.04.2021JN000683/2021-X01/2021, Storitve: Letno poročilo o stabilnostnih razmerah in geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
05.02.2020JN008028/2019-F01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let
18.02.2021JN007248/2020-F01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije ter projektantski nadzor za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si