Pregled objav javnih naročil

PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.04.2021JN000683/2021-X01/2021, Storitve: Letno poročilo o stabilnostnih razmerah in geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si