Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
21.03.2019JN000852/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije za potrebe ZPKZ Ljubljana in izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig
21.03.2019JN000396/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje
09.05.2019JN001704/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na 5 objektih sodnih stavb
21.06.2019JN002203/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah.
24.06.2019JN002441/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah
24.07.2019JN003359/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema
29.07.2019JN003371/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja
30.07.2019JN003724/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu ter izvajanje tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora
22.10.2019JN005651/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov za potrebe ureditve hlajenja prostorov v objektu Okrožnega, Višjega in Vrhovnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana
04.02.2020JN008469/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
02.07.2020JN002949/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje
28.01.2021JN007227/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov za izvedbo sanacije sodne stavbe na lokaciji Jerebova 1 in 2 v Novem mestu
04.03.2021JN000146/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov za izvedbo obnove sodne stavbe, ki vključuje celovito energetsko prenovo objekta v Kranju, Zoisova 2
08.04.2021JN001005/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje tehničnega svetovanja in nadzora pri preureditvi poslovnih prostorov na Jerebovi 1 in 2 v Novem mestu za potrebe Okrožnega sodišča v Novem mestu
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
31.10.2019JN005781/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje storitev strokovnega svetovanja in gradbenega nadzora pri graditvi in opremljanju objekta ZPKZ Ljubljana in objekta ZPKZ Ig
16.06.2020JN000649/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v obliki arheoloških izkopavanj in arheoloških raziskav ob gradnji
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si