Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2016JN001287/2016-X01/2016, Storitve: STROKOVNA (EKSPERTNA) POMOC PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKO ZAHTEVNIH PROBLEMOV PRI IMPLEMENTACIJI NACIONALNE TRANSPORTNE KARTIČNE SHEME - NTKS
27.07.2016JN004181/2016-X01/2016, Storitve: Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja
06.08.2020JN002264/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
20.06.2016JN002074/2016-C01/2016, Blago: Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
21.10.2016JN002255/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055
13.10.2017JN006201/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa
26.02.2013JN21672013/2013, Gradnje: Gradbena dela na železniški postaji
19.03.2013JN31322013/2013, Gradnje: Oprema za železnice
17.04.2014JN46312014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
21.05.2014JN57852014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
15.10.2014JN100402014/2014, Gradnje: Gradbena dela
04.12.2014JN113642014/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
03.09.2015JN60772015/2015, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si