Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.08.2016JN003304/2016-X01/2016, Storitve: JN 15/2016 VQlik - vzdrževanje licenčne programske opreme za poslovno poročanje QlikView
22.11.2016JN006095/2016-X01/2016, Storitve: JN 29/2016 PPPP
06.01.2017JN007850/2016-X01/2017, Storitve: JN 42/2016 SPIS - storitve vzdrževanja aplikacije SPIS in vzdrževanja IBM Domino strežnikov, ki podpirajo delovanje aplikacije SPIS
26.06.2018JN002855/2018-X01/2018, Storitve: JN 19/2018 - storitve zbiranja, priprave in obdelave podatkov iz državne baze zemljiškega katastra in uradnih evidenc drugih upravljavcev baz podatkov za odmero davka in prispevkov za socialno varnost
22.10.2018JN005946/2018-X01/2018, Storitve: JN 29/2018 - nakup dodatne licence Qlikview in vzdrževanje licenc Qlikview za 2-letno obdobje
22.11.2018JN007216/2018-X01/2018, Storitve: JN 33/2018 PPPP - Storitve spletnega dostopa do programskega paketa poslovnih podatkov za leti 2019 in 2020
02.07.2020JN003256/2020-X01/2020, Storitve: Zbiranje,priprava in obdelava podatkov iz državne baze zemljiškega katastra in uradnih evid. drugih upravljavcev baz pod. za odmero davka in prisp. za socialno varnost ter drugih dajatev iz kmetijstva
21.07.2020JN003877/2020-X01/2020, Storitve: JN 21/2020 PPPP - Storitev spletnega dostopa do programskega paketa poslovnih podatkov za leti 2021 in 2022
02.11.2020JN005413/2020-X01/2020, Storitve: JN 31/2020 QLIK - Uporaba programske opreme QLIK za 3-letno obdobje
20.12.2022JN007433/2022-X01/2022, Storitve: Storitev spletnega dostopa do programskega paketa poslovnih podatkov za 12-mesečno obdobje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.04.2016JN000338/2016-C01/2016, Storitve: JN 3/2016 G2G
03.06.2016JN001482/2016-C01/2016, Storitve: JN 6/2016 DP
15.06.2016JN002684/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
01.07.2016JN003317/2016-C01/2016, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
12.08.2016JN004293/2016-C01/2016, Storitve: JN 21/2016 VIES
22.08.2016JN004357/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eDIS in vzdrževanje SAP licenc.
24.08.2016JN004890/2016-C01/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
29.09.2016JN004926/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema EDP
10.11.2016JN006443/2016-C01/2016, Storitve: Pravice do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax
22.11.2016JN005536/2016-C01/2016, Storitve: JN 27/2016 INKDAV - storitve zbiranja, priprave in obdelave podatkov iz državne baze zemljiškega katastra in uradnih evidenc drugih upravljavcev baz podatkov za odmero davka in prispevkov
11.01.2017JN005537/2016-C01/2017, Storitve: JN 26/2016 SICIS - storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgradenj carinskega informacijskega sistema (SICIS) za 2-letno obdobje
23.02.2017JN007419/2016-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eDIS in vzdrževanje licenčne programske opreme SAP.
01.03.2017JN008034/2016-C01/2017, Storitve: Nakup licenc Oracle in vzdrževanje programske opreme Oracle za obdobje dveh let
22.05.2017JN007942/2016-C01/2017, Storitve: Nadgradnje in operativno vzdrževanje informacijskega sistema DP.
26.05.2017JN001803/2017-C01/2017, Storitve: JN 2/2017 eIzvršbe - storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgradenj aplikacije eIzvršbe za 2-letno obdobje
07.07.2017JN006117/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev«
24.11.2017JN009345/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnje programske opreme in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu IDIS.
12.04.2018JN001898/2018-C01/2018, Storitve: Storitve vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G.
22.05.2018JN002386/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgrajevanje elektronskega dokumentnega sistema EDS in licenčne programske opreme GovernmentConnect.
30.05.2018JN002182/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnje informacijskega sistema IDIS.
02.07.2018JN003764/2018-C01/2018, Storitve: JN 7/2018 N SIEMCS - storitve vzdrževanja in nadgradnje trošarinske aplikacije za nadzor gibanja blaga v režimu odloga plačila trošarine »SIEMCS«
13.07.2018JN003763/2018-C01/2018, Storitve: JN 17/2018 CUKOD - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD
23.10.2018JN005507/2018-C01/2018, Storitve: JN 28/2018 VeDavki - vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema EDP.
19.11.2018JN006754/2018-C01/2018, Storitve: JN 30/2018 VIES
21.12.2018JN008444/2018-C01/2018, Storitve: Pravice do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax
17.01.2019JN008825/2018-C01/2019, Storitve: JN 40/2018 N SICIS - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja carinskega informacijskega sistema (SICIS) za 2-letno obdobje
04.03.2019JN000935/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema eDIS in vzdrževanja licenčne programske opreme SAP.
13.03.2019JN008828/2018-C01/2019, Storitve: JN 38/2018 G2G - storitev vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G
23.04.2019JN001997/2019-C01/2019, Storitve: JN 8/2019 DP - Storitve razvoja, nadgradenj in operativnega vzdrževanja informacijskega sistema DP.
03.06.2019JN003123/2019-C01/2019, Storitve: JN 12/2019 N eIzvršbe - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema eIzvršbe za 2-letno obdobje
11.07.2019JN003983/2019-C01/2019, Storitve: Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje dveh let.
29.07.2019JN005011/2019-C01/2019, Storitve: Storitve nadgradenj informacijskega sistema IDIS.
22.10.2019JN006288/2019-C01/2019, Storitve: JN 19/2019 MRVL - izdelava spletnega servisa na aplikaciji Register motornih vozil (MRVL), ki je v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo, preko katerega se bodo prenašali podatki v FURS
18.02.2020JN008680/2019-C01/2020, Storitve: Nadgradnje informacijskega sistema IDIS.
16.03.2020JN001345/2020-C01/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgrajevanja elektronskega dokumentnega sistema EDS in licenčne programske opreme.
09.06.2020JN003197/2020-C01/2020, Storitve: JN 9/2020 CUKOD - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD
24.06.2020JN003490/2020-C01/2020, Storitve: Storitve nadgradenj in vzdrževanja informacijskega sistema EDP
02.07.2020JN003785/2020-C01/2020, Storitve: Storitve nadgradenj programske opreme in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES
27.07.2020JN004330/2020-C01/2020, Storitve: Pravice do uporabe aplikacije za podporo vrednotenju vozil Eurotax
12.01.2021JN004947/2020-C01/2021, Storitve: Storitve operat. vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oz. nadaljnjega razvoja carin. info. sistema-SICIS, trošarin. info. sistema-eTROD in trošarin. info. sistema v režimu odloga plačila-SIEMCS
25.03.2021JN000544/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in dopolnjevanje programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G
03.05.2021JN000126/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eDIS in vzdrževanje licenčne programske opreme SAP.
10.05.2021JN001032/2021-C01/2021, Storitve: JN 3/2021 eIzvršbe - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema eIzvršbe
17.08.2021JN003766/2021-C01/2021, Storitve: JN 22/2021 INKDAV - storitve zbiranja, priprave in obdelave podatkov iz državne baze zemljiškega katastra in uradnih evidenc drugih upravljavcev baz podatkov za odmero davka in prispevkov
19.08.2021JN003187/2021-C01/2021, Storitve: Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev.
02.09.2021JN002215/2021-C01/2021, Storitve: Storitve razvoja in nadgradenj informacijskega sistema (IS) DP, IS CDP in podpornih programov, operativnega vzdrževanja in zagotavljanja pripravljenosti za odpravo napak na informacijskem sistemu DP.
30.11.2021JN007333/2021-C01/2021, Storitve: Storitve nadgradenj informacijskega sistema IDIS
06.12.2021JN006502/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES za 2-letno obdobje
27.01.2022JN007567/2021-C01/2022, Storitve: JN 31/2021 EDP - nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter vzdrževanje in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu EDP za 2-letno obdobje
03.03.2022JN000617/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgrajevanje elektronskega dokumentnega sistema EDS in licenčne programske opreme GovernmentConnect
21.04.2022JN000766/2022-C01/2022, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu G2G za 2-letno obdobje
25.05.2022JN001265/2022-C01/2022, Storitve: JN 8/2022 SICIS - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja carinskega informacijskega sistema - SICIS
04.07.2022JN003588/2022-C01/2022, Storitve: JN 10/2022 CUKOD - operativno vzdrževanje in nadgradnje oz. nadaljnji razvoj informacijskega sistema »Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD«
24.10.2022JN005248/2022-C01/2022, Storitve: JN 19/2022 eTROD - storitve operativnega vzdrževanja in nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja trošarinskega informacijskega sistema eTROD
27.12.2022JN006327/2022-C01/2022, Storitve: JN 28/2022 SIEMCS - storitve operativnega vzdrževanja in nadgradenj oz. nadaljnjega razvoja trošarinskega informacijskega sistema za nadzor gibanja blaga v režimu odloga plačila trošarine SIEMCS
19.01.2023JN008580/2022-C01/2023, Storitve: JN 34/2022 VRDZ - storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev (RDZ)
23.01.2023JN007606/2022-C01/2023, Storitve: JN 31/2022 IDIS - storitve operativnega vzdrževanja in nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema IDIS
02.03.2023JN000834/2023-C01/2023, Storitve: JN 1/2023 VeDIS - vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eDIS in vzdrževanje licenčne programske opreme SAP
08.05.2023JN002030/2023-C01/2023, Storitve: JN 10/2023 VIES - Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES za 2-letno obdobje
26.05.2023JN002574/2023-C01/2023, Storitve: JN 13/2023 EDP - nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter vzdrževanje in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu EDP
26.05.2023JN001054/2023-C01/2023, Storitve: JN 9/2023 eIzvršbe - storitve operativnega vzdrževanja in nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema eIzvršbe
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.10.2014NMV44192014/2014, Storitve: Storitve obdelave podatkov
11.02.2016NMV7902016/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
22.02.2016NMV10342016/2016, Storitve: Storitve obdelave podatkov
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.09.2014JN89662014/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
06.10.2014JN97752014/2014, Storitve: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo
20.11.2014JN110042014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
23.12.2014JN117782014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
24.12.2014JN117882014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
03.03.2015JN13972015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
07.04.2015JN21662015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme za obračunavanje časa ali človeške vire
08.04.2015JN21712015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
20.04.2015JN24552015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
28.05.2015JN34772015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
15.06.2015JN39882015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
01.10.2015JN68282015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
17.03.2016JN18272016/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si