Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.02.2017JN007896/2016-X01/2017, Storitve: Izvajanje vlomnega in požarnega varovanja
26.04.2017JN000528/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja
08.06.2017JN004933/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnega kompleksa T21-L4
30.08.2017JN004580/2017-X01/2017, Storitve: Preizkušeni revizor informacijskih sistemov - storitev projektnega nadzora
20.10.2017JN008338/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnega kompleksa T21-L4
10.01.2018JN009494/2017-X01/2018, Storitve: Varnostne storitve in storitve prenosa signala za reševanje iz dvigal na lokacijah ARSO, Vojkova 1a in 1b Ljubljana
26.02.2018JN000022/2018-X01/2018, Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance in Urada RS za intelektualno lastnino
26.02.2018JN010087/2017-X01/2018, Storitve: storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
14.03.2019JN000266/2019-X01/2019, Storitve: Varnostne storitve na lokacijah Kotnikova 38, Ljubljana in Masarykova 16, Ljubljana - MIZŠ
28.08.2019JN003860/2019-X01/2019, Storitve: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
13.01.2020JN007936/2019-X01/2020, Storitve: »Fizično in tehnično varovanje objekta na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani«
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.05.2017JN000336/2017-C01/2017, Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in objektov
14.12.2017JN008055/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
12.03.2018JN010448/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
14.01.2019JN007545/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
14.03.2019JN008179/2018-C01/2019, Storitve: Storitev fizičnega varovanja na enotah (Maribor, Celje, Koper, Ljubljana) za UPRO
21.04.2020JN008400/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja za poslovne prostore na naslovu Tržaška 1, Postojna
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
02.03.2015NMV11162015/2015, Storitve: Storitve oglaševanja in trženja
13.07.2015NMV42812015/2015, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
17.11.2015NMV73812015/2015, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si