Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.01.2019JN008153/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav UNIFLAIR v sistemskih in energetskih prostorih Ministrstva za javno upravo (MJU)
15.01.2019JN007644/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot na okoljsko manj obremenjujoč način«
24.01.2019JN007673/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
06.02.2019JN007137/2018-X01/2019, Storitve: NMVRUSE-2/2018: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov UE Ruše z upoštevanjem okoljskih vidikov
12.02.2019JN008406/2018-X01/2019, Storitve: Prilagoditve novih funkcionalnosti sistema za podporo naročniku IM z ostalimi sistemi v omrežju HKOM
13.02.2019JN008263/2018-X01/2019, Blago: Nakup licence Search Guard 6 Compliance Enterprise s 36 mesečno podporo
20.02.2019JN007569/2018-X01/2019, Blago: Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
20.02.2019JN005140/2018-X01/2019, Blago: Nakup energijsko bolj učinkovitih tabličnih računalnikov za potrebe mobilnih enot FURS-a
14.03.2019JN000266/2019-X01/2019, Storitve: Varnostne storitve na lokacijah Kotnikova 38, Ljubljana in Masarykova 16, Ljubljana - MIZŠ
26.06.2019JN001236/2019-X01/2019, Storitve: NMVDVIG-3/2019: Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
02.07.2019JN002674/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici)
08.07.2019JN002591/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
09.07.2019JN002987/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema vodenja in spremljanje projektov GOŠO, tržnega interesa in belih lis ter strokovno tehnična pomoč
23.08.2019JN005322/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja diskovnega polja na AKTRP
28.08.2019JN004933/2019-X01/2019, Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
28.08.2019JN003860/2019-X01/2019, Storitve: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
03.09.2019JN005265/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav na lokacijah FURS v Ljubljani
04.09.2019JN004362/2019-X01/2019, Gradnje: NMVIDS-9/2019: Izvedba okoljsko manj obremenjujočih investicijsko-vzdrževalnih del na stanovanjskih enotah v Republiki Sloveniji
10.09.2019JN005362/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje opreme proizvajalca Check Point Software Technologies
18.09.2019JN005345/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot
04.10.2019JN004683/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
07.10.2019JN004848/2019-X01/2019, Storitve: Lotus Domino storitve
16.10.2019JN005762/2019-X01/2019, Blago: Nakup DNS strežnika s funkcionalnostjo DNSsec in požarno pregrado
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.01.2019JN003197/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
14.01.2019JN005100/2018-C01/2019, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
14.01.2019JN007545/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
28.01.2019JN000077/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
30.01.2019JN004238/2018-C01/2019, Blago: Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
04.02.2019JN000313/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto za 24 mesecev
04.02.2019JN000287/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
05.02.2019JN000470/2019-C01/2019, Storitve: Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
15.02.2019JN007589/2018-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja Ljubljane
26.02.2019JN001094/2019-C01/2019, Blago: Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
27.02.2019JN000548/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
14.03.2019JN008179/2018-C01/2019, Storitve: Storitev fizičnega varovanja na enotah (Maribor, Celje, Koper, Ljubljana) za UPRO
14.03.2019JN007717/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov
15.03.2019JN005216/2018-C01/2019, Storitve: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
21.03.2019JN000876/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
22.03.2019JN000916/2019-C01/2019, Storitve: Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
26.03.2019JN000841/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
03.04.2019JN001162/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
09.04.2019JN000048/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
11.04.2019JN008829/2018-C01/2019, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih
29.04.2019JN000051/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
08.05.2019JN007996/2018-C01/2019, Gradnje: KPP-6/2018: GOI dela za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
08.05.2019JN000395/2019-C01/2019, Storitve: Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
22.05.2019JN000464/2019-C01/2019, Storitve: ODUPRAVNIK-39/2018: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje upravnega centra Langusova 4 - Tržaška 21 v Ljubljani
06.06.2019JN001125/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje naprav tehničnega varovanja na 65 lokacijah po Sloveniji, v 14 sklopih
27.06.2019JN001744/2019-C01/2019, Blago: Dokup licenčne programske opreme Oracle Skrinja 2.0
01.07.2019JN001505/2019-C01/2019, Storitve: Storitev vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema Pladenj
05.07.2019JN001777/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
19.07.2019JN004367/2019-C01/2019, Storitve: Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
01.08.2019JN001896/2019-C01/2019, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
08.08.2019JN005255/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema IO modul
13.08.2019JN002334/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
14.08.2019JN002173/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
14.08.2019JN003241/2019-C01/2019, Blago: Dobava in postavitev ZTO
14.08.2019JN002652/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU LJ in PU KP
16.08.2019JN003015/2019-C01/2019, Blago: Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
17.09.2019JN005140/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 5
20.09.2019JN001773/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
20.09.2019JN005260/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
11.10.2019JN005258/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje podatkov o omrežjih elektronskih komunikacij ter omrežnih priključnih točk in strokovno tehnična pomoč
15.10.2019JN006541/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si