Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.01.2019JN008153/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav UNIFLAIR v sistemskih in energetskih prostorih Ministrstva za javno upravo (MJU)
15.01.2019JN007644/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot na okoljsko manj obremenjujoč način«
24.01.2019JN007673/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
06.02.2019JN007137/2018-X01/2019, Storitve: NMVRUSE-2/2018: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov UE Ruše z upoštevanjem okoljskih vidikov
12.02.2019JN008406/2018-X01/2019, Storitve: Prilagoditve novih funkcionalnosti sistema za podporo naročniku IM z ostalimi sistemi v omrežju HKOM
13.02.2019JN008263/2018-X01/2019, Blago: Nakup licence Search Guard 6 Compliance Enterprise s 36 mesečno podporo
20.02.2019JN007569/2018-X01/2019, Blago: Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
20.02.2019JN005140/2018-X01/2019, Blago: Nakup energijsko bolj učinkovitih tabličnih računalnikov za potrebe mobilnih enot FURS-a
14.03.2019JN000266/2019-X01/2019, Storitve: Varnostne storitve na lokacijah Kotnikova 38, Ljubljana in Masarykova 16, Ljubljana - MIZŠ
26.06.2019JN001236/2019-X01/2019, Storitve: NMVDVIG-3/2019: Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
02.07.2019JN002674/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici)
08.07.2019JN002591/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
09.07.2019JN002987/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema vodenja in spremljanje projektov GOŠO, tržnega interesa in belih lis ter strokovno tehnična pomoč
23.08.2019JN005322/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja diskovnega polja na AKTRP
28.08.2019JN004933/2019-X01/2019, Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
28.08.2019JN003860/2019-X01/2019, Storitve: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
03.09.2019JN005265/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav na lokacijah FURS v Ljubljani
04.09.2019JN004362/2019-X01/2019, Gradnje: NMVIDS-9/2019: Izvedba okoljsko manj obremenjujočih investicijsko-vzdrževalnih del na stanovanjskih enotah v Republiki Sloveniji
10.09.2019JN005362/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje opreme proizvajalca Check Point Software Technologies
18.09.2019JN005345/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot
04.10.2019JN004683/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
07.10.2019JN004848/2019-X01/2019, Storitve: Lotus Domino storitve
16.10.2019JN005762/2019-X01/2019, Blago: Nakup DNS strežnika s funkcionalnostjo DNSsec in požarno pregrado
30.10.2019JN005882/2019-X01/2019, Blago: Nakup promocijskega materiala
04.11.2019JN004184/2019-X01/2019, Blago: Nabava in montaža pisarniške opreme za Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), z upoštevanjem okoljskih vidikov
29.11.2019JN006981/2019-X01/2019, Blago: Nakup kaset za varnostno kopiranje
24.12.2019JN007498/2019-X01/2019, Blago: Nakup končnih pristopnih stikal
13.01.2020JN007936/2019-X01/2020, Storitve: »Fizično in tehnično varovanje objekta na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani«
23.01.2020JN006280/2019-X01/2020, Gradnje: Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
17.02.2020JN006974/2019-X01/2020, Blago: »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme ter bele tehnike za službena stanovanja v upravljanju Ministrstva za javno upravo«
04.03.2020JN008975/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema energetike na Ministrstvu za javno upravo
28.04.2020JN001018/2020-X01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov za območja Kočevje, Ribnica in Grosuplje
26.05.2020JN000304/2020-X01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča ureditev dela kleti, 2. in 3. nadstropja v objektu Šmartinska cesta 152, Ljubljana
02.07.2020JN001547/2020-X01/2020, Storitve: Upravljanje počitniških enot v Republiki Hrvaški
30.07.2020JN003003/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje HSM modulov
01.09.2020JN003083/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitev vzdrževanja klimatskih naprav v sistemskih in drugih prostorih
04.09.2020JN004297/2020-X01/2020, Blago: Nabava SSL strežniških potrdil
08.09.2020JN000510/2020-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija konvektorskega cevnega razvoda
14.09.2020JN004113/2020-X01/2020, Gradnje: Cevne in elektro inštalacije za klimatske naprave ter dobava klimatske naprave v sistemski prostor, z upoštevanjem okoljskih vidikov
15.09.2020JN004346/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
21.09.2020JN004481/2020-X01/2020, Blago: Nabava kompletov uporabniške zaščite
06.10.2020JN000081/2020-X02/2020, Storitve: Vzdrževanje GIS infrastrukture
13.10.2020JN004225/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
24.11.2020JN005634/2020-X01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS
22.02.2021JN000203/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
12.03.2021JN000194/2021-X01/2021, Blago: Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
22.04.2021JN007371/2020-X01/2021, Storitve: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel
22.04.2021JN001115/2021-X01/2021, Blago: Naročilo licenčne opreme sistema posredniških strežnikov
23.04.2021JN000731/2021-X01/2021, Blago: Nakup označevalnih elementov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
28.04.2021JN006629/2020-X01/2021, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov na Kidričevi ulici 24b v Celju
04.05.2021JN000593/2021-X01/2021, Blago: Najem stalnega notranjega digitalnega ozadja v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s tehničnim vzdrževanjem
12.05.2021JN001503/2021-X01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoča storitev čiščenja in dezinfekcije poslovnih prostorov znotraj poslovnega kompleksa Ministrstva za javno upravo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.01.2019JN003197/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
14.01.2019JN005100/2018-C01/2019, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
14.01.2019JN007545/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
28.01.2019JN000077/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
30.01.2019JN004238/2018-C01/2019, Blago: Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
04.02.2019JN000313/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto za 24 mesecev
04.02.2019JN000287/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
05.02.2019JN000470/2019-C01/2019, Storitve: Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
15.02.2019JN007589/2018-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja Ljubljane
26.02.2019JN001094/2019-C01/2019, Blago: Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
27.02.2019JN000548/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
14.03.2019JN008179/2018-C01/2019, Storitve: Storitev fizičnega varovanja na enotah (Maribor, Celje, Koper, Ljubljana) za UPRO
14.03.2019JN007717/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov
15.03.2019JN005216/2018-C01/2019, Storitve: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
21.03.2019JN000876/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
22.03.2019JN000916/2019-C01/2019, Storitve: Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
26.03.2019JN000841/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
03.04.2019JN001162/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
09.04.2019JN000048/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
11.04.2019JN008829/2018-C01/2019, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih
29.04.2019JN000051/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
08.05.2019JN007996/2018-C01/2019, Gradnje: KPP-6/2018: GOI dela za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
08.05.2019JN000395/2019-C01/2019, Storitve: Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
22.05.2019JN000464/2019-C01/2019, Storitve: ODUPRAVNIK-39/2018: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje upravnega centra Langusova 4 - Tržaška 21 v Ljubljani
06.06.2019JN001125/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje naprav tehničnega varovanja na 65 lokacijah po Sloveniji, v 14 sklopih
27.06.2019JN001744/2019-C01/2019, Blago: Dokup licenčne programske opreme Oracle Skrinja 2.0
01.07.2019JN001505/2019-C01/2019, Storitve: Storitev vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema Pladenj
05.07.2019JN001777/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
19.07.2019JN004367/2019-C01/2019, Storitve: Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
01.08.2019JN001896/2019-C01/2019, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
08.08.2019JN005255/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema IO modul
13.08.2019JN002334/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
14.08.2019JN002173/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
14.08.2019JN003241/2019-C01/2019, Blago: Dobava in postavitev ZTO
14.08.2019JN002652/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU LJ in PU KP
16.08.2019JN003015/2019-C01/2019, Blago: Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
17.09.2019JN005140/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 5
20.09.2019JN001773/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
20.09.2019JN005260/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
11.10.2019JN005258/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje podatkov o omrežjih elektronskih komunikacij ter omrežnih priključnih točk in strokovno tehnična pomoč
15.10.2019JN006541/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV
07.11.2019JN005464/2019-C01/2019, Blago: Nakup namenske strojne in programske opreme za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk
15.11.2019JN005259/2019-C01/2019, Storitve: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO, v šestih sklopih
18.11.2019JN005400/2019-C01/2019, Blago: Nakup strojne in programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA v štirih sklopih
22.11.2019JN005937/2019-C01/2019, Gradnje: ODPO-24/2019: Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
26.11.2019JN007296/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
17.12.2019JN008466/2019-C01/2019, Storitve: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme proizvajalca SUN/Oracle MJU/DI in centraliziranih DO za obdobje štirih let
09.01.2020JN008971/2019-C01/2020, Blago: nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih
10.01.2020JN005615/2019-C01/2020, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
13.01.2020JN007287/2019-C01/2020, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
17.01.2020JN005986/2019-C01/2020, Blago: Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
22.01.2020JN007185/2019-C01/2020, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
23.01.2020JN006963/2019-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS.
30.01.2020JN005217/2019-C01/2020, Gradnje: 2019/KPP 02: GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
06.02.2020JN006782/2019-C01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
13.02.2020JN005014/2019-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT
02.03.2020JN000348/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme
05.03.2020JN007140/2019-C01/2020, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav v 7 sklopih
12.03.2020JN003405/2019-C01/2020, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM)
20.03.2020JN007579/2019-C01/2020, Storitve: Geodetske storitve na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
06.04.2020JN008730/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
21.04.2020JN008400/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja za poslovne prostore na naslovu Tržaška 1, Postojna
29.04.2020JN008989/2019-C01/2020, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU CE in PU MB
05.05.2020JN002194/2020-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na območju Dravograda in Slovenj Gradca
26.05.2020JN001364/2020-C01/2020, Gradnje: GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
29.05.2020JN007335/2019-C01/2020, Blago: Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
10.06.2020JN001049/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskemu sistemu e-JN
17.07.2020JN003752/2020-C01/2020, Storitve: Storitve avtomobilskega zavarovanja v dveh sklopih
06.08.2020JN008957/2019-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
07.08.2020JN004311/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v treh sklopih
11.08.2020JN004166/2019-C01/2020, Storitve: Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja
13.08.2020JN004333/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Pasivna mrežna oprema (PMO)
31.08.2020JN003718/2020-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
17.09.2020JN003365/2020-C01/2020, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
18.09.2020JN005408/2020-C01/2020, Storitve: Prenova postopkovnega dela portala SPOT (e-VEM)
05.10.2020JN003759/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
16.10.2020JN005649/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje multifunkcijskih naprav Konica-Minolta za zagotavljanje tiskarniških storitev za potrebe centraliziranih državnih organov
20.10.2020JN002280/2020-C02/2020, Blago: Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v petih sklopih
23.10.2020JN005048/2020-C01/2020, Storitve: Pogarancijsko vzdrž. naprav za neprek. napajanje - UPS, elektr. agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadz. sist. UNUMS II
10.11.2020JN004809/2020-C02/2020, Storitve: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
12.11.2020JN006326/2020-C01/2020, Storitve: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
17.11.2020JN004686/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
26.11.2020JN003303/2020-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja Ljubljane
15.12.2020JN004807/2020-C01/2020, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih, v dveh sklopih
15.12.2020JN004806/2020-C01/2020, Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
15.12.2020JN005109/2020-C01/2020, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
15.12.2020JN006149/2020-C01/2020, Storitve: Storitve upravljanja državnega komunikacijskega omrežja HKOM
22.12.2020JN005815/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje in spremljanje projektov GOŠO, tržnega interesa in belih lis ter strokovno tehnična pomoč
23.12.2020JN006155/2020-C01/2020, Blago: Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
23.12.2020JN007768/2020-C01/2020, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT + BLAG ter podpora uporabnikom
28.12.2020JN007733/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle za MJU in DO 2021/2024
07.01.2021JN006150/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
07.01.2021JN005616/2020-C01/2021, Storitve: Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
07.01.2021JN003835/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM) za področje 2
07.01.2021JN006713/2020-C01/2021, Storitve: Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
28.01.2021JN006982/2020-C01/2021, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto in PU Murska Sobota
04.02.2021JN007082/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje sistema gov.si
10.02.2021JN000347/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za elektronsko podpisovanje za obdobje 36 mesecev
15.02.2021JN000316/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje poštnih storitev v sedmih sklopih
23.02.2021JN005021/2020-C02/2021, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
25.02.2021JN007607/2020-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme VMware
09.03.2021JN000875/2021-C01/2021, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
12.03.2021JN001095/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Veeam
02.04.2021JN004083/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
02.04.2021JN008044/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
06.04.2021JN001521/2021-C01/2021, Gradnje: Ojačitev konstrukcij na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
12.04.2021JN007451/2020-C01/2021, Blago: Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
26.04.2021JN000230/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
09.03.2020JN322020/2020, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si