Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.06.2019JN000262/2019-X01/2019, Storitve: STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO GRADBENEM ZAKONU PRI NADGRADNJI VISOKOVODNEGA ZIDU V GORNJI RADGONI V SKLOPU PROJEKTA GOMURRA
13.09.2019JN003102/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
24.10.2019JN003781/2019-X01/2019, Storitve: Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«
02.12.2019JN005964/2018-X01/2019, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri izvedbi projekta: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 - Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
09.04.2019JN006868/2018-C01/2019, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Etapa 1B«
06.09.2019JN001924/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem vrhu za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo
25.10.2019JN002335/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
04.12.2019JN005538/2019-C01/2019, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«
05.06.2020JN008953/2019-C01/2020, Storitve: Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«
13.07.2020JN001535/2020-C01/2020, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore II. faza«
11.08.2020JN000503/2020-C01/2020, Storitve: Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
25.09.2020JN001754/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana«
26.10.2020JN004752/2020-C01/2020, Storitve: Storitve projektiranja in izvedba gradnje visokovodnega nasipa v Benici v sklopu projekta FRISCO 2.2
17.11.2020JN005183/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja
24.12.2020JN005354/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«
07.01.2021JN005382/2020-C01/2021, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela«
18.01.2021JN005813/2020-C01/2021, Storitve: Storitve inženirja pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana-glavna dela« in »Ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu«
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si