Pregled objav javnih naročil

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.05.2019JN001159/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
28.06.2019JN002345/2019-X01/2019, Gradnje: Protikorozijska zaščita (PKZ) rezervoarjev R12 in R13 v skladišču SND Rače
18.07.2019JN002118/2019-X01/2019, Gradnje: Izgradnja vsipnega jaška za kamione v skladišču Zalog
04.09.2019JN002960/2019-X01/2019, Storitve: VAROVANJE PREMOŽENJA IN OSEB V SND ORTNEK
17.10.2019JN004511/2019-X01/2019, Blago: Nabava do 86.900 kg mesa - ohlajenih prašičjih polovic z obveznostjo dolgoročnega vzdrževanja in obnavljanja prašičev poitancev
13.11.2019JN006896/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija hidrantnega omrežja v skladišču Straža
31.12.2019JN007260/2019-X01/2019, Storitve: Zamenjava 499.392 kg soli 1/1, za obdobje štirih let
30.09.2020JN004400/2020-X01/2020, Storitve: Tehnično varovanje skladišč Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
06.10.2020JN004470/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba trdnostnega preizkusa z metodo akustične emisije z zunanjim pregledom in kontrolo varnostnih ventilov na krogelnem rezervoarju št. 5440 v skladišču UNP Celje
02.12.2020JN004929/2020-X01/2020, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarju R2 v skladišču SND Celje
06.01.2021JN005801/2020-X01/2021, Gradnje: Protikorozijska zaščita (PKZ) silosov za žito v skladiščih Dolenja vas in Podgora
09.03.2021JN007216/2020-X01/2021, Blago: NABAVA, SKLADIŠČENJE IN OBNAVLJANJE CELOOBRAZNIH ZAŠČITNIH MASK IN FILTROV ZA CELOOBRAZNE ZAŠČITNE MASKE
15.04.2021JN000402/2021-X01/2021, Gradnje: Odstranitev skladiščnih objektov v skladišču SND Celje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.01.2019JN008645/2018-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov državnih blagovnih rezerv
14.01.2019JN006582/2018-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagovne rezerve
30.01.2019JN007600/2018-C01/2019, Storitve: PREVOZ BLAGA
01.04.2019JN007034/2018-C01/2019, Blago: Nabava cepiv in esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
04.04.2019JN000655/2019-C01/2019, Blago: Menjava naftnih derivatov
08.05.2019JN001717/2019-C01/2019, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarjih B2 in B3 v SND Lendava
08.05.2019JN001244/2019-C01/2019, Gradnje: Izvedba sistema za dodajanje komponent h gorivom (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)
07.06.2019JN001054/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje rezervoarjev v skladiščih ND in odvoz odpadkov na uničenje
06.08.2019JN003097/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje zaščite blaga last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
30.08.2019JN004413/2019-C01/2019, Blago: Menjava dizelskega goriva
17.09.2019JN005299/2019-C01/2019, Blago: Menjava naftnih derivatov
08.10.2019JN004122/2019-C01/2019, Blago: NABAVA, SKLADIŠČENJE IN OBNAVLJANJE 610 TON SLADKORJA, PAKIRANEGA V 25/1.
12.11.2019JN004401/2019-C01/2019, Blago: Nabava do 161.190 kg mesa - ohlajenih govejih polovic z obveznostjo dolgoročnega vzdrževanja in obnavljanja mladega pitanega goveda
02.12.2019JN005804/2019-C01/2019, Blago: Dobava, skladiščenje in obnavljanje mesnih in ribjih konzerv
09.03.2020JN008683/2019-C01/2020, Blago: Menjava dizelskega goriva
07.04.2020JN002122/2020-C01/2020, Blago: NABAVA MLEČNIH IZDELKOV
08.04.2020JN001931/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001932/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001933/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001935/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001936/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001962/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001963/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001964/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001965/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001966/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001967/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001968/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001969/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001970/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001998/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002031/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001939/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002218/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002084/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002057/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002085/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002059/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001934/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002217/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002216/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002215/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002190/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002158/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002157/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002155/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002154/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002152/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002151/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN002144/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001972/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.04.2020JN001940/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002032/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002058/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002214/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002191/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002189/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002156/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002153/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002150/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002149/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002148/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002147/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002146/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002145/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN001974/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN001971/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN001938/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
14.04.2020JN002277/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
14.04.2020JN002342/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
20.04.2020JN002400/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
20.04.2020JN002399/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
20.04.2020JN008952/2019-C01/2020, Storitve: Delegiranje naftnih derivatov
21.04.2020JN002142/2020-C01/2020, Blago: Nabava do 500.000 kg mesa - ohlajenih govejih polovic z obveznostji vzdrževanja in obnavljanja mlado pitanih govedi
21.04.2020JN002211/2020-C01/2020, Blago: Nabava do 500.000 kg piščančjega mesa z obveznostjo vzdrževanja in obnavljanja piščancev
21.04.2020JN002311/2020-C01/2020, Blago: Dobava, skladiščenje in obnavljanje mesnih in ribjih konzerv
21.04.2020JN002419/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
24.04.2020JN001973/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
28.04.2020JN002510/2020-C01/2020, Storitve: LOGISTIČNE STORITVE
04.05.2020JN002681/2020-C01/2020, Storitve: LOGISTIČNE STORITVE
04.05.2020JN002680/2020-C01/2020, Storitve: LOGISTIČNE STORITVE
05.05.2020JN002512/2020-C02/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
08.05.2020JN002479/2020-C01/2020, Blago: NABAVA MLEČNIH IZDELKOV
28.05.2020JN003275/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
28.05.2020JN003277/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
29.05.2020JN003276/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
29.05.2020JN003299/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
03.06.2020JN003298/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
10.06.2020JN001724/2020-C01/2020, Storitve: Delegiranje naftnih derivatov
16.06.2020JN002918/2020-C01/2020, Blago: Nabava do 500.000 kg mesa - ohlajenih govejih polovic z obveznostji vzdrževanja in obnavljanja mlado pitanih govedi
16.06.2020JN003196/2020-C01/2020, Blago: Nabava do 500.000 kg piščančjega mesa z obveznostjo vzdrževanja in obnavljanja piščancev
10.07.2020JN001043/2020-C01/2020, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarju E1 v SND Lendava
11.09.2020JN004076/2020-C01/2020, Blago: Menjava dizelskega goriva Ortnek
15.10.2020JN005081/2020-C01/2020, Gradnje: Izvedba strelovodne zaščite objektov v SND Ortnek
15.10.2020JN006208/2020-C01/2020, Blago: Dobava dodatne opreme za ventilatorje SIRIUSMED R30 z montažo in usposabljanjem
09.11.2020JN005406/2020-C01/2020, Blago: Menjava dizelskega goriva
08.02.2021JN000255/2021-C01/2021, Blago: Nabava 11.100 kosov mask FFP3 in 2.206.800 kosov zaščitnih rokavic
09.02.2021JN005669/2020-C01/2021, Blago: Nabava trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji
01.04.2021JN005643/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA, SKLADIŠČENJE IN OBNAVLJANJE DO 1.850.000 LITROV LETALSKEGA GORIVA JET A1 (kerozin)
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si