Pregled objav javnih naročil

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.01.2021JN005801/2020-X01/2021, Gradnje: Protikorozijska zaščita (PKZ) silosov za žito v skladiščih Dolenja vas in Podgora
09.03.2021JN007216/2020-X01/2021, Blago: NABAVA, SKLADIŠČENJE IN OBNAVLJANJE CELOOBRAZNIH ZAŠČITNIH MASK IN FILTROV ZA CELOOBRAZNE ZAŠČITNE MASKE
15.04.2021JN000402/2021-X01/2021, Gradnje: Odstranitev skladiščnih objektov v skladišču SND Celje
06.07.2021JN002178/2021-X01/2021, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarju R1 v skladišču SND Celje
12.07.2021JN002649/2021-X01/2021, Blago: Menjava, skladiščenje in obnavljanje 44.580 litrov motornega olja
20.09.2021JN005431/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija industrijskega tira v skladišču SND Ortnek
17.01.2022JN006133/2021-X01/2022, Blago: Nabava, skladiščenje in obnavljanje 20 ton gotove zmesi za peko kruha brez glutena
30.05.2022JN001915/2022-X01/2022, Gradnje: Izvedba protikorozijske zaščite (PKZ) silosov za žito št. 3, 4, 9, in 10 v skladišču Podgora
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.02.2021JN000255/2021-C01/2021, Blago: Nabava 11.100 kosov mask FFP3 in 2.206.800 kosov zaščitnih rokavic
09.02.2021JN005669/2020-C01/2021, Blago: Nabava trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji
01.04.2021JN005643/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA, SKLADIŠČENJE IN OBNAVLJANJE DO 1.850.000 LITROV LETALSKEGA GORIVA JET A1 (kerozin)
28.05.2021JN001360/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije skladišča SND Celje
20.07.2021JN002661/2021-C01/2021, Blago: NABAVA IGEL IN BRIZG ZA CEPLJENJE
09.09.2021JN001555/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO-TEHNIČNIH SREDSTEV
07.10.2021JN005114/2021-C01/2021, Storitve: Skladiščenje Lendava
07.10.2021JN005045/2021-C01/2021, Storitve: Skladiščenje naftnih derivatov
22.10.2021JN005203/2021-C01/2021, Blago: NABAVA SREDSTEV ZA OSEBNO IN KOLEKTIVNO ZAŠČITO
28.10.2021JN003814/2021-C01/2021, Storitve: Varovanje ljudi in premoženja v skladišču SND Ortnek
08.11.2021JN004469/2021-C01/2021, Storitve: Storitev VoIP fiksne tele., mobilne tele. in nakup mobilnih aparatov, zagot. intern. dostopa, upravljanje in nadzor IKT naprav in omrežja in upravljanje obstoječe in najete strojne omrežne opreme
11.11.2021JN005899/2021-C01/2021, Blago: MENJAVA 20.000 m3 v SND ORTNEK
12.11.2021JN005539/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO TEHNIČNIH SREDSTEV
07.01.2022JN006287/2021-C01/2022, Blago: Nabava mesnih in ribjih konzerv, z obveznostjo skladiščenja in obnavljanja
11.01.2022JN006288/2021-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
17.01.2022JN007689/2021-C01/2022, Storitve: Skladiščenje dizelskega goriva v SND TE Brestanica
24.03.2022JN000150/2022-C01/2022, Blago: Menjava 20.000 m3 dizelskega goriva v SND Ortnek
05.05.2022JN001075/2022-C01/2022, Blago: Menjava naftnih derivatov v SND Rače
05.05.2022JN001805/2022-C01/2022, Blago: Menjava dizelskega goriva v SND Lendava
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si