Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
14.02.2022JN007380/2021-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo potrošnega materiala in servisiranje inštrumentov proizvajalca Thermo Fisher Scientific
25.05.2022JN001387/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo sistema za merjenje lomnega količnika stekla z okoljsko manj obremenjujočim računalnikom
06.06.2023JN001307/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo sistema za spektralno analizo barv tekstilnih vlaken z okoljskim vidikom
19.09.2023JN003944/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo aparata za avtomatsko izolacijo nukleinskih kislin iz bioloških vzorcev, št. 430-366/2023
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
24.06.2021JN000615/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup laboratorijske opreme, optičnega primerjalnega mikroskopa in naprave za elektrostatsko izzivanje latentnih sledi na papirju
12.07.2021JN002923/2021-C01/2021, Blago: Ddobava bioreagentov, potrošnega materiala in drobnega inventarja za profiliranje DNK
19.08.2021JN002000/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo opreme za enote policije (očala za nočno letenje, letalske čelade, jopiči, fotoaparati in šotori)
30.08.2021JN004095/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava daktiloskopskega potrošnega in ostalega materiala
03.09.2021JN003554/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo namerilnih naprav za brzostrelke in ročnih merilnikov hitrosti in smeri vetra z balističnim kalkulatorjem
14.10.2021JN004988/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup laboratorijskih tehtnic s pripadajočo opremo in ročnega merilca gostote tekočin
16.12.2021JN003278/2021-C01/2021, Blago: JN blaga po OP za dobavo, montažo, namestitev, konfiguracijo in integracijo ABC vrat in samopostrežnih sistemov kiosk za sistem Vstopa/Izstopa z usposabljanjem, podporo in vzdrževanjem, 430-213/2021
15.07.2022JN003772/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo mikro XRF analitskega mikroskopa z okoljsko manj obremenjujočim računalnikom
04.08.2022JN002279/2022-C01/2022, Blago: Nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik, z izvedbo usposabljanj
18.08.2022JN003224/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo posebnih tehničnih sredstev
23.09.2022JN005369/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava forenzičnih virov svetlobe proizvajalca Foster & Freeman Ltd.
12.01.2023JN008123/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava kombiniranih hitrih testov na slino za preverjanje prisotnosti drog v telesu
05.05.2023JN000751/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo prenosnih RAMAN in FTIR spektrometrov za kemijske preiskave snovi
13.07.2023JN001618/2023-C02/2023, Blago: JN za oddajo naroč. blaga po odprtem post. za nakup in dobavo HPLC-Q-TOF instr. s pripad. opremo ter GC-MS instr. za kem. preisk. snovi z okol.v.
18.07.2023JN002077/2023-C01/2023, Blago: Javno naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo posebnih tehničnih sredstev
11.08.2023JN002529/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup naprave za forenzično preiskovanje dokumentov, denarja in rokopisov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si