Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.07.2021JN002407/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo in montažo strežniškega sistema
09.11.2021JN005862/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za nabavo dodatnih licenc za programsko opremo Spectrum Protect
21.02.2022JN006018/2021-X01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nadgradnjo sistema MDM MobileIron
23.08.2022JN003549/2022-X01/2022, Blago: Dostava, montaža, postavitev, konfiguriranje in integracija SBC naprav z licenco ter prenos znanja na zaposlene
08.09.2023JN003260/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga za nakup dodatnih zmogljivosti za diskovna sistema FS5035
06.10.2023JN005034/2023-X01/2023, Blago: Oddaja javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo podatkovnega strežnika OLVM za potrebe MFERAC
23.10.2023JN003649/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo opreme za vzdrževanje računalniškega omrežja Policije in storitve implementacije v računalniško omrežje Policije
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.09.2021JN005383/2021-C01/2021, Blago: Nakup, dobava in vzpostavitev sistema za zaščito mobilne telefonije ter najem uporabniških licenc
28.10.2021JN004471/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga za nakup strojne in programske opreme za Centralni policijski informacijski sistem - CEPIS
18.11.2021JN002925/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga za nakup diskovnega sistema za shranjevanje podatkov
10.12.2021JN007399/2021-C01/2021, Blago: Nakup, dobava in vzpostavitev sistema za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih groženj, usposabljanje ter dobava licenc
07.03.2022JN006121/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme govornega omrežja, št. 430-547/2021
06.05.2022JN002176/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predhodne objave za obnovo naročnine in podpore HCL Domino licenčni programski opremi
18.07.2022JN001179/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje programske opreme Spectrum Protect
18.08.2022JN004881/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava programske aplikacije Radar ter strojne opreme in integracija aplikacije v sistem naročnika
13.09.2022JN003228/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo strežnikov
27.09.2022JN005572/2022-C01/2022, Blago: Nakup, dobava in namestitev SIP licenc na snemalnih napravah Retia
04.10.2022JN003755/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za podaljšanje licenc programske opreme za digitalno forenziko
15.11.2022JN004662/2022-C01/2022, Blago: Javo naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo strojne in programske opreme in izvedbo postavitve, uvedbe v delo in vzdrževanja virtualizacijskega sistema za strežniški virtualizacijski sistem GPU
17.11.2022JN005022/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo datotečnih strežnikov
13.01.2023JN004943/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo po odprtem postopku za nakup strojne in programske opreme za nadgradnjo demilitarizirane cone-DMZ in razširitev Centralnega policijskega informacijskega sistema-CEPIS
30.03.2023JN000789/2023-C01/2023, Blago: Dobava licenc za preprečevanje kibernetskih groženj in izvedba usposabljanj, št. 430-1524/2022
27.10.2023JN003399/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in implementacijo sistema za prenos in obdelavo tajnih podatkov
27.10.2023JN004224/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo strežnikov
28.11.2023JN004938/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup, podaljšanje ali najem licenc za različno programsko opremo ter potrebnih strojnih vmesnikov
30.11.2023JN004958/2023-C01/2023, Blago: JN za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup dodatne strojne opreme, programske opreme s postavitvijo ter podaljšanje licenc za centralni informacijski sistem - CEPIS, 430-737/2023
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si