Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.01.2021JN001690/2020-X01/2021, Gradnje: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del v koči Planjava, Velika planina, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
07.01.2021JN006360/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo avdio pribora za radijsko postajo Sepura SC2020, št. 430-575/2020
14.01.2021JN004828/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo blaga za dobavo, montažo in servisno vzdrževanje gostinske opreme in aparatov za potrebe MNZ in Policije, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
24.02.2021JN005863/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo video opreme, IT opreme in napajalne opreme
18.03.2021JN007284/2020-X01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve tehničnih pregledov za vozila Policije, GPU, MNZ in IRSNZ ter registracije vozil MNZ in IRSNZ
29.03.2021JN007526/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za dobavo opreme za mrežno povezovanje EES/NUI
30.03.2021JN007865/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo računalniške forenzične opreme
22.04.2021JN005554/2020-X01/2021, Gradnje: Javno naročilo za oddajo gradnje za izvedbo energetske sanacije objekta Hrušica 211, Hrušica in Kotnikova ulica 6A in 6B, Ljubljana
29.04.2021JN007090/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo originalnih nadomestnih delov za vozila blagovnih znamk Volkswagen, Škoda in Audi ter Renault in Dacia
10.05.2021JN007129/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo informacijske opreme za UKP, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-658/2020
03.06.2021JN006424/2020-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup, dobavo, montažo in vzdrževanje UPS naprav v garancijskem roku za potrebe MNZ in Policije
16.06.2021JN000215/2021-X01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve po postopku naročila male vrednosti za izgradnjo kabelskih povezav in dodatnih ožičenj
28.06.2021JN001389/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo rezervnih delov za orožje
12.07.2021JN001777/2021-X01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za najem opreme za simultano tolmačenje
20.07.2021JN002407/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo in montažo strežniškega sistema
05.08.2021JN001719/2021-X01/2021, Storitve: Javno naročilo storitve po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje informacijske opreme Sektorja za zaščito podatkov
05.08.2021JN001905/2021-X01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve po postopku naročila male vrednosti za zagotavljanje redundantnih internetnih priključkov
19.08.2021JN002821/2021-X01/2021, Gradnje: Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvajanje nujnih in manjših vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju Republike Slovenije
19.08.2021JN002436/2021-X01/2021, Gradnje: Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo pohlajevanja objekta policije na Vodnikovi 43, Ljubljana
01.09.2021JN003626/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup opreme za nadzor prometa in izvedba usposabljanj
03.09.2021JN001026/2021-X01/2021, Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za rekonstrukcijo kotlovnice in dveh toplotnih podpostaj v Sektorju za oskrbo v Gotenici
15.09.2021JN004205/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo in montažo okoljsko manj obremenjujoče pohištvene in druge opreme
06.10.2021JN001715/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za tisk in distribucijo volilnih imenikov in volilnih kart
06.10.2021JN003635/2021-X01/2021, Storitve: Javno naročilo za rentgenske preglede poštnih pošiljk in izredno dostavo pregledanih poštnih pošiljk, naslovljenih na varovane osebe in državne organe
18.10.2021JN003631/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za izdelavo, dobavo in montažo skladiščnih regalov
21.10.2021JN003966/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup, dobavo in montažo video-nadzornega sistema za preglede podvozij vlakovnih kompozicij
09.11.2021JN005862/2021-X01/2021, Blago: Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za nabavo dodatnih licenc za programsko opremo Spectrum Protect
04.01.2022JN003499/2021-X01/2022, Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za investicijsko vzdrževanje zamrzovalne komore
11.02.2022JN007751/2021-X01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje sistema za upravljanje uporabniških identitet
14.02.2022JN007380/2021-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo potrošnega materiala in servisiranje inštrumentov proizvajalca Thermo Fisher Scientific
14.02.2022JN006857/2021-X01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje in servisiranje JRM opreme - zaščitnih plinskih mask in torbic
21.02.2022JN006018/2021-X01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nadgradnjo sistema MDM MobileIron
04.03.2022JN006661/2021-X01/2022, Gradnje: Javno naročilo gradnje za ograditev območja PA Tacen
21.03.2022JN008732/2021-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za izdelavo in dobavo specialističnih delov uniform, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
25.05.2022JN001387/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo sistema za merjenje lomnega količnika stekla z okoljsko manj obremenjujočim računalnikom
27.05.2022JN000556/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo akumulatorjev za radijske postaje Sepura SC2020
30.05.2022JN001101/2022-X01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za izvajanje selitvenih storitev ter prenos in odvoz odslužene opreme na deponijo
02.06.2022JN001201/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobava tehničnih plinov ter pregled in popravilo plinske instalacije
27.06.2022JN001430/2022-X01/2022, Gradnje: Javno naročilo gradnje za rekonstrukcijo nastanitvenega objekta v Gotenici, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
30.06.2022JN001530/2022-X01/2022, Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za novogradnjo kovinske nadstrešnice za PU Celje
05.07.2022JN001498/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo rezervnih delov za orožje
05.07.2022JN001654/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo opreme za zamenjavo varnostnih pregrad in izvedbo usposabljanja
29.07.2022JN003152/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in namestitev vklopov CBU funkcionalnosti ter prenos neizkoriščenih vklopov iz preteklega obdobja v novo obdobje
10.08.2022JN002548/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup športne opreme
23.08.2022JN003549/2022-X01/2022, Blago: Dostava, montaža, postavitev, konfiguriranje in integracija SBC naprav z licenco ter prenos znanja na zaposlene
14.09.2022JN003559/2022-X01/2022, Gradnje: Sanacija oken na objektu Policijske postaje Ptuj
19.09.2022JN002159/2022-X01/2022, Gradnje: Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju RS, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
26.09.2022JN002996/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo sredstev za vzdrževanje in konzervacijo orožja, št. 430-292/2022
07.10.2022JN004057/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo opreme tehničnega varovanja
14.10.2022JN005225/2022-X01/2022, Storitve: JN stor. po post. NMV za vzdr., srev. in najem RTG aparatov Smiths Detection ter serv. detektorjev in dob. potr. in ostalega mat. za detektorje eksploziva in nevarnih snovi proiz. Smiths Detection
18.11.2022JN006541/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo lovskih kamer s pripadajočo opremo
21.11.2022JN005314/2022-X01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo preventivnega in promocijskega materiala
27.12.2022JN006454/2022-X01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za dostop do poslovnega spletnega okolja, št. 430-359/2022
04.01.2023JN006397/2022-X01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje informacijskega sistema Evidence, Upravni in Prekrškovni Postopki (EUPP)
20.02.2023JN007655/2022-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo slikopleskarskega materiala za potrebe MNZ in GPU
10.03.2023JN000212/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo videonadzorne opreme - termovizijske kamere
11.04.2023JN008625/2022-X01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za polaganje talnih oblog za potrebe vzdrževanja objektov MNZ in GPU
17.04.2023JN000606/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za izdelavo in dobavo službenih izkaznic z znakom policije
18.04.2023JN000189/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za servisno vzdrževanje kuhinjskih strojev in naprav za policijske uprave
24.04.2023JN008045/2022-X01/2023, Gradnje: Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo celovite energetske sanacije objekta PP Kranjska Gora, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
24.05.2023JN001302/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za zagotavljanje storitev dvosmerne izmenjave sporočil SMS
26.05.2023JN000856/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support
06.06.2023JN001307/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo sistema za spektralno analizo barv tekstilnih vlaken z okoljskim vidikom
21.06.2023JN001912/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za izvedbo strokovnega nadzora gradbene stroke pri odstranitvi ZTO na meji z Republiko Hrvaško
26.06.2023JN000964/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo vodovodnega materiala za potrebe MNZ in GPU
03.07.2023JN008496/2022-X01/2023, Gradnje: Javno naročilo za izvedbo rednih gradbeno vzdrževalnih del za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav na območju Republike Slovenije
21.07.2023JN002516/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat
27.07.2023JN002267/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo storitve po postopku naročila male vrednosti za tisk in distribucijo volilnih imenikov in volilnih kart
03.08.2023JN001379/2023-X01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za izvajanje storitev tiskanja in vročanja dokumentov
08.08.2023JN003380/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo kovčkov za obdelavo kraja dejanja, št. 430-272/2023
01.09.2023JN002446/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo opreme tehničnega varovanja
05.09.2023JN002338/2023-X01/2023, Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju Republike Slovenije
08.09.2023JN003260/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga za nakup dodatnih zmogljivosti za diskovna sistema FS5035
11.09.2023JN003276/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo alpinistično-jamarske in turno-smučarske opreme, št. 430-206/2023
14.09.2023JN004207/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo detektorjev radioaktivnega sevanja, št. 430-667/2023
19.09.2023JN003944/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo aparata za avtomatsko izolacijo nukleinskih kislin iz bioloških vzorcev, št. 430-366/2023
22.09.2023JN004288/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup IP telefonskih aparatov
28.09.2023JN005079/2023-X01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za izdelavo in dobavo poletnih in zimskih nogavic
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.02.2021JN005562/2020-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za vzdrževanje komunikacijske opreme Alcatel
16.02.2021JN006804/2020-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo suhih obrokov za pridržane osebe za potrebe policijskih uprav
03.03.2021JN000404/2021-C01/2021, Storitve: Sklenitev naročniških razmerij za dva MPO direktna PABX dostopa in štiri PRA priključke v omrežju izvajalca, za obdobje 48 mesecev
08.03.2021JN008095/2020-C01/2021, Storitve: vzdrževanje SDM
11.03.2021JN000514/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje mobilnih storitev za obdobje 48 mesecev
06.04.2021JN007077/2020-C01/2021, Blago: Javno naročilo za dobavo osebne varovalne opreme
12.04.2021JN007698/2020-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za servisiranje videonadzornih sistemov in dobavo originalnih nadomestnih delov
26.04.2021JN004244/2020-C02/2021, Storitve: Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu
04.05.2021JN003106/2020-C02/2021, Blago: Javno naročilo za izdelavo in dobavo modularnih vetrovk
31.05.2021JN008047/2020-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo zaščitnih rokavic za enkratno uporabo in medicinskih mask TIP IIR za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi
04.06.2021JN002358/2021-C01/2021, Storitve: Najem in vzdrževanje sistema IP Infranet
17.06.2021JN008029/2020-C01/2021, Blago: JN za odd. naročila blaga po odprtem pos. za dobavo okoljsko manj obremenjujočih civilnih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
24.06.2021JN007116/2020-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja za evropske, azijske in afriške jezike
24.06.2021JN000615/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup laboratorijske opreme, optičnega primerjalnega mikroskopa in naprave za elektrostatsko izzivanje latentnih sledi na papirju
01.07.2021JN000622/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za nakup letalskih vozovnic za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in Policije, ter organiziranje aranžmajev za spremljevalce.
08.07.2021JN003812/2021-C01/2021, Storitve: sukcesivna dobava kompletov za odvzem vzorcev krvi in urina ter izvajanje laboratorijskih analiz
12.07.2021JN002923/2021-C01/2021, Blago: Ddobava bioreagentov, potrošnega materiala in drobnega inventarja za profiliranje DNK
13.07.2021JN002005/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste
15.07.2021JN004102/2021-C01/2021, Storitve: Najem vozil z balistično zaščito za prevoz varovanih oseb za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
19.07.2021JN004308/2021-C01/2021, Blago: Dobava dolgocevnega orožja z opremo, proizvajalca Heckler & Koch
22.07.2021JN001525/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme za zamenjavo obstoječih požarnih pregrad
23.07.2021JN003465/2021-C01/2021, Storitve: nadgradnja sistema za evid.del. časa in seznanitvene delavnice
29.07.2021JN002507/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo plinskih sredstev za obdobje 2021-2024
30.07.2021JN000869/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga
02.08.2021JN000928/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za najem vozil z in brez balistične zaščite za prevoz varovanih oseb
03.08.2021JN006614/2020-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov in prostorov posebnega pomena v objektu MNZ in objektih GPU
17.08.2021JN003148/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo orožja in opreme za izvajanje nujnih ukrepov zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih za obdobje 2021-2024
19.08.2021JN002000/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo opreme za enote policije (očala za nočno letenje, letalske čelade, jopiči, fotoaparati in šotori)
26.08.2021JN004450/2021-C01/2021, Storitve: Servisiranje instrumentov proizvajalcev Agilent Technologies in Spectra Analysis
30.08.2021JN004095/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava daktiloskopskega potrošnega in ostalega materiala
31.08.2021JN007884/2020-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za mrežno povezovanjeza nadgradnjo sistema za nadzor in upravljanje računalniškega omrežja Policije
03.09.2021JN003554/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo namerilnih naprav za brzostrelke in ročnih merilnikov hitrosti in smeri vetra z balističnim kalkulatorjem
09.09.2021JN005313/2021-C01/2021, Storitve: izvajanje nastanitev tujih policistov
09.09.2021JN003411/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo svetilk, termovizijskih naprav, naprav za nočno opazovanje, alpinistično-jamarske, turno-smučarske in potapljaške opreme
13.09.2021JN002756/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo pribora za radijsko postajo Sepura SC2020
17.09.2021JN005383/2021-C01/2021, Blago: Nakup, dobava in vzpostavitev sistema za zaščito mobilne telefonije ter najem uporabniških licenc
23.09.2021JN004856/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predh. objave za nakup in dobavo zašč. rokavic za enkratno uporabo za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi
28.09.2021JN004305/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo policijske uniforme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki št. 430-855/2021.
01.10.2021JN005909/2021-C01/2021, Blago: Dobava plinskih sredstev proizvajalca B&T AG, za obdobje 2021-2024
01.10.2021JN006120/2021-C01/2021, Storitve: Najem vozil z balistično zaščito za prevoz varovanih oseb za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
05.10.2021JN005991/2021-C01/2021, Blago: Dobava plinskih sredstev proizvajalca Rheinmetall Waffe Munition GmbH, za obdobje 2021-2024, št. 430-541/2021
05.10.2021JN003275/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za servisiranje videonadzorih sistemov in dobavo originalnih nadomestnih delov.
07.10.2021JN006117/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvajanje celodnevna oskrbe s prehrano tujcev, nastanjenih v CT, ki se izvaja na okolju prijazen način
07.10.2021JN005055/2021-C01/2021, Storitve: JN za oddajo naročila storitev po konk. postopku s pogajanji brez predhodne objave za zagotavljanje prehrane policistom na vstopnih točkah v RS, z upoštevanjem okoljskih vidikov, št. 430-470/2021
08.10.2021JN002453/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021 - 2024
08.10.2021JN005311/2021-C01/2021, Blago: Nakup in dobava vozil brez balistične zaščite za potrebe akcije VIP "Predsedovanje 2021"
08.10.2021JN003192/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav z vzdrževanjem in dobavo tonerjev ter programske opreme
11.10.2021JN001435/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za izvedbo storitev razvoja aplikacij za potrebe implementacije sistema vstopa in izstopa SVI
12.10.2021JN006114/2021-C01/2021, Storitve: vzdrževanje ISUNZ
14.10.2021JN007697/2020-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo delov inšpektorske policijske uniforme
14.10.2021JN004988/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup laboratorijskih tehtnic s pripadajočo opremo in ročnega merilca gostote tekočin
15.10.2021JN001879/2021-C01/2021, Blago: JN za dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, motornih koles in priklopnikov za prevoz konj
15.10.2021JN002054/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in postavitev začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije
21.10.2021JN001510/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi in vulkanizerskega blaga
21.10.2021JN002075/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo videonadzorne opreme
22.10.2021JN004099/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za zavarovanje oseb in premoženja
25.10.2021JN005882/2021-C01/2021, Storitve: servisiranje in dobava originalnih nadomestnih delov ter potrošnega materiala za detektorje srčnega utripa Avian, proizvajalca Geovox Security Inc.
28.10.2021JN004471/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga za nakup strojne in programske opreme za Centralni policijski informacijski sistem - CEPIS
28.10.2021JN001707/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo pisarniške galanterije in pribora, št. 430-1319/2020
28.10.2021JN001875/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za operativni najem vozil
28.10.2021JN004100/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo opreme za zajem biometrije
28.10.2021JN006977/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predhodne objave za nabavo ročnih in naglavnih svetilk
11.11.2021JN004898/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za dobavo širokopasovnega radiofrekvenčnega sprejemnika s pripadajočim antenskim priborom in analizo signalov ter posodobitev stacionarnega antenskega sistema
11.11.2021JN004639/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo okolju prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk
16.11.2021JN002361/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja za potrebe izvajanja Zakona o mednarodni zaščiti
18.11.2021JN002925/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo blaga za nakup diskovnega sistema za shranjevanje podatkov
25.11.2021JN005737/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izgradnjo aplikacije MIGRA III ter vzdrževanje aplikacij MIGRA II in MIGRA III
09.12.2021JN007466/2021-C01/2021, Blago: sukcesivna dobava testov HAG za samotestiranje na SARS CoV-2
10.12.2021JN007399/2021-C01/2021, Blago: Nakup, dobava in vzpostavitev sistema za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih groženj, usposabljanje ter dobava licenc
16.12.2021JN005008/2021-C01/2021, Gradnje: Javno naročilo gradnje po odprtem postopku za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju RS, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
16.12.2021JN003278/2021-C01/2021, Blago: JN blaga po OP za dobavo, montažo, namestitev, konfiguracijo in integracijo ABC vrat in samopostrežnih sistemov kiosk za sistem Vstopa/Izstopa z usposabljanjem, podporo in vzdrževanjem, 430-213/2021
06.01.2022JN004570/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo mobilnih naprav za zajem biometrije ter verifikacijo biometričnih podatkov
07.01.2022JN003730/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo nabojev kalibra .338 Lapua Magnum, nabojev kalibra 9 x 19 mm in nabojev kalibra 5,56 x 45 mm
10.01.2022JN006740/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za vzdrževanje omrežne opreme informacijskega sistema Policije ter izvajanje tehnične podpore in periodičnih storitev
13.01.2022JN007622/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje IBM strojne opreme za centralni sistem Policije
20.01.2022JN006779/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za sukcesivno dobavo potrošnega materiala in drobnega inventarja za izolacijo DNK in avtomatsko pripravo vzorcev
17.02.2022JN008778/2021-C01/2022, Blago: dobava in montaža terminalov za evid. delovnega časa po polic. enotah na območju RS
04.03.2022JN000255/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje JRM opreme za obdobje 48 mesecev
07.03.2022JN006121/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo opreme govornega omrežja, št. 430-547/2021
08.03.2022JN006970/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za prevoz zaseženih in poškodovanih vozil
10.03.2022JN001199/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje varovanja objektov, ljudi in premoženja
21.03.2022JN008117/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril
25.03.2022JN000232/2022-C01/2022, Blago: nakup in dobava el.paralizatorjev, kamer za osebno uporabo in pripadajoče opreme znamke Axon
29.03.2022JN008110/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo akumulatorjev
04.04.2022JN005699/2021-C01/2022, Storitve: Servisiranje in popravila svetlobne in zvočne signalizacije na vozilih, popravila dodatno vgrajene opreme v policijska vozila in obdobni preventivni pregledi nadgradenj in predelav službenih vozil
06.04.2022JN001111/2022-C01/2022, Blago: dobava zaščitne protieksplozijske obleke EOD-10, proizvajalca Med-Eng, Holdings ULC, Kanada
08.04.2022JN008026/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo akcijskih nabojev kalibra 5,56 x 45 mm
08.04.2022JN000888/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji za nabavo brezpilotnih zrakoplovov in dodatne opreme št. 430-1910/2021
11.04.2022JN008023/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opreme
22.04.2022JN000712/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za zavarovanje helikopterja AW169 do 30. 9. 2022
05.05.2022JN002479/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predhodne objave za nakup in dobavo dolgocevnega orožja z opremo proizvajalca Heckler & Koch
06.05.2022JN002176/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predhodne objave za obnovo naročnine in podpore HCL Domino licenčni programski opremi
06.05.2022JN004734/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja objektov MNZ, GPU in PU-jev ter čiščenje stekl. površin, žaluzij in brisolejev za potrebe MNZ in GPU
16.05.2022JN000432/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo priznanj policije
19.05.2022JN008525/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za prevoz oseb po Sloveniji in tujini ter prevoz migrantov
23.05.2022JN002371/2022-C01/2022, Storitve: nadgradnja mobilnega in spletnega kartografskega pregledovalnika
25.05.2022JN008059/2021-C01/2022, Blago: Izdelava in dobava balističnih plošč za obdobje 2022 - 2025
02.06.2022JN000695/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij
02.06.2022JN001328/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelavo akumulatorskih
02.06.2022JN007591/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov
09.06.2022JN000964/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za nakup in dobavo merilnikov alkohola v izdihanem zraku
14.06.2022JN000961/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo diskovnega sistema za potrebe MFERAC
21.06.2022JN007621/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ
21.06.2022JN000628/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za nakup in dobavo okolju prijaznih čistilnih sredstev, higiensko papirnatih proizvodov ter drugih čistilnih sredstev, pripomočkov za čiščenje in sanitarno potrošnega blaga
24.06.2022JN003138/2022-C01/2022, Storitve: Redni servis s kalibracijo in vzdrževanje laserskih skenerjev Riegl VZ400i ter obnovitev licenc za programsko opremo Risolve
29.06.2022JN003600/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje šifrirne opreme
01.07.2022JN001192/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo ročnih ščitov in zaščitnih očal za policiste
07.07.2022JN000529/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo policijske opreme za obdobje 2022-2025
12.07.2022JN003544/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje programske opreme SPIS za obdobje 48 mesecev
15.07.2022JN003687/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava jopičev z balistično zaščito in pripadajočo opremo
15.07.2022JN008844/2021-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za vzdrževanje UPS naprav različnih proizvajalcev izven garancijskega roka za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav
15.07.2022JN003772/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo mikro XRF analitskega mikroskopa z okoljsko manj obremenjujočim računalnikom
18.07.2022JN001179/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje programske opreme Spectrum Protect
25.07.2022JN004161/2022-C01/2022, Storitve: Organiziranje in izvajanje protipožarne službe za potrebe Letalske policijske enote, Brnik
28.07.2022JN001562/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za izvedbo prekonfiguracije TETRA terminalov
28.07.2022JN002396/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo lovilcev izstrelkov in namerilnih naprav za brzostrelke
29.07.2022JN001016/2022-C01/2022, Blago: Izdelava oz. nakup, dobava in montaža pisarniške pohištvene opreme, ki je proizvedena iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi
29.07.2022JN002133/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo zaščitnih filtrov za celoobrazno zaščitno masko
04.08.2022JN003541/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vrstičnega elektronskega mikroskopa SEM znamke Thermo Fisher Scientific in EDS detektorja znamke Oxford Instruments
04.08.2022JN002279/2022-C01/2022, Blago: Nakup terestričnega 3D laserskega skenerja s pripadajočo opremo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za osebni računalnik, z izvedbo usposabljanj
05.08.2022JN002707/2022-C01/2022, Blago: Izdelava in dobava delov specialistične uniforme, posebnih in dopolnilnih delov ter delovne obleke za neuniformirane policiste, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
09.08.2022JN004162/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava aktivnih glušnikov s pripadajočo opremo
18.08.2022JN004881/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava programske aplikacije Radar ter strojne opreme in integracija aplikacije v sistem naročnika
18.08.2022JN003224/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo posebnih tehničnih sredstev
25.08.2022JN005353/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava psihodiagnostičnih sredstev
29.08.2022JN008528/2021-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo tonerjev in potrošnega materiala za tiskalnike različnih znamk, št. 430-461/2021
05.09.2022JN002267/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo oborožitvene opreme in prisilnih sredstev
09.09.2022JN002829/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo rezervnih delov in potrošnega materiala ter izvajanje popravil informacijske opreme, št. 430-182/2022
13.09.2022JN001504/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za operativni najem vozil z okoljsko manj obremenjujočimi pnevmatikami
13.09.2022JN003228/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo strežnikov
23.09.2022JN005369/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava forenzičnih virov svetlobe proizvajalca Foster & Freeman Ltd.
23.09.2022JN006042/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje distribucijskega sistema centralnega registra prebivalstva - eCRP in razvoj novih storitev
26.09.2022JN000026/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki in postavitev delovnega okolja Sharepoint farme, št. 430-436/2021
27.09.2022JN005572/2022-C01/2022, Blago: Nakup, dobava in namestitev SIP licenc na snemalnih napravah Retia
27.09.2022JN000622/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo zdravil, medicinskega materiala in zaščitnih sredstev za MNZ in Policijo, št. 430-1312/2021
29.09.2022JN003434/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opreme
29.09.2022JN005473/2022-C01/2022, Storitve: Servisiranje, validacija in preventivno vzdrževanje instrumentov proizvajalcev Perkin Elmer in Applied Biosystems
04.10.2022JN003755/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za podaljšanje licenc programske opreme za digitalno forenziko
06.10.2022JN003761/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo materiala in opreme za prvo pomoč
07.10.2022JN006246/2022-C01/2022, Blago: nakup in dobava ročnih elektronskih alkoskopov za ugotavljanje koncentracije alkohola
07.10.2022JN003428/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo mobilnih naprav za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske opreme
10.10.2022JN003765/2022-C01/2022, Storitve: JN storitev po odprtem postopku za zavarovanje helikopterjev
13.10.2022JN001731/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo hrane za službene pse
13.10.2022JN003628/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup opreme za nadzor prometa in izvedba usposabljanj
18.10.2022JN002875/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo organskih filtrov, laboratorijskega materiala in standardih referenčnih materialov
27.10.2022JN002643/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo videonadzorne opreme
27.10.2022JN001960/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, motornih koles, traktorja in priklopnikov za prevoz konj
27.10.2022JN002097/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
31.10.2022JN006379/2022-C01/2022, Blago: nakup in dobava jopičev in čelad z balistično zaščito ter pripadajoče dodatne opreme
31.10.2022JN000714/2022-C01/2022, Blago: Javnega naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zaščito pred nalezljivimi boleznimi
15.11.2022JN004662/2022-C01/2022, Blago: Javo naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo strojne in programske opreme in izvedbo postavitve, uvedbe v delo in vzdrževanja virtualizacijskega sistema za strežniški virtualizacijski sistem GPU
17.11.2022JN005022/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo datotečnih strežnikov
24.11.2022JN004350/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo hrane za službene pse
25.11.2022JN004220/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka z upoštevanjem okoljskega vidika za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav
01.12.2022JN003753/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja za potrebe policijskih uprav in počitniške dejavnosti
02.12.2022JN004701/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za varovanje objektov, ljudi in premoženja, št. 430-71/2022
05.12.2022JN004212/2022-C01/2022, Storitve: JN za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu
09.12.2022JN005549/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo naprav za zajem biometričnih podatkov in prevajalnikov
20.12.2022JN006340/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril
03.01.2023JN006485/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za najem informacijskega sistema za zaznavanje anomalij in neznanih zlorab v varnostnem omrežju Policije
06.01.2023JN006339/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za najem in vzdrževanje WC kabin za potrebe MNZ, GPU in Policijskih uprav na območju celotne RS
12.01.2023JN008123/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava kombiniranih hitrih testov na slino za preverjanje prisotnosti drog v telesu
12.01.2023JN006409/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje termovizijskih sistemov
13.01.2023JN001991/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za dobavo blaga in izvedbo storitev pri vzdrževanju flote helikopterjev slovenske Policije, št. 430-2031/2021
13.01.2023JN004943/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo po odprtem postopku za nakup strojne in programske opreme za nadgradnjo demilitarizirane cone-DMZ in razširitev Centralnega policijskega informacijskega sistema-CEPIS
17.01.2023JN006917/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo okolju prijaznih in manj obremenjujočih klimatskih naprav
24.01.2023JN006491/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo sistema PAM (sistem za upravljanje privilegiranih dostopov)
24.01.2023JN005754/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo materiala in opreme za prvo pomoč
26.01.2023JN005244/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za izvedbo rednih elektroinštalacijskih vzdrževalnih del za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav na območju celotne Republike Slovenije
20.02.2023JN008642/2022-C01/2023, Storitve: Prevoz migrantov na območju Republike Slovenije
27.02.2023JN007100/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo in vzpostavitev varnostnih pregrad pred zlonamernimi kibernetskimi napadi
07.03.2023JN000552/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje sistema KADRIS 4, vključno s svetovanjem in podporo na daljavo
09.03.2023JN000209/2023-C01/2023, Blago: nakup in dobava cepiv
23.03.2023JN007603/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje komunikacijske opreme Alcatel
30.03.2023JN007191/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ
30.03.2023JN000789/2023-C01/2023, Blago: Dobava licenc za preprečevanje kibernetskih groženj in izvedba usposabljanj, št. 430-1524/2022
04.04.2023JN008418/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka ...(mejni prehodi na južni meji Republike Slovenije)
04.04.2023JN008153/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo in vzpostavitev varnostnih naprav in konzol za upravljanje ter izvedba usposabljanja
06.04.2023JN004763/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za najem, postavitev in odvoz šotorov ter opreme
07.04.2023JN007536/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško
27.04.2023JN008147/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-782/2022
05.05.2023JN008466/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za prevoz migrantov na območju Republike Slovenije
05.05.2023JN000751/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo prenosnih RAMAN in FTIR spektrometrov za kemijske preiskave snovi
15.05.2023JN008614/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izgradnjo aplikacije RECAMAS - Center za tujce, št. 430-1706/2022
23.05.2023JN001685/2023-C01/2023, Blago: dobava plinskih sredstev proizvajalca Rheinmetall Waffe Munition GmbH, za obdobje 2023-2024, št. 430-1350/2022
30.05.2023JN008504/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo krovsko kleparskih vzdrževalnih del
01.06.2023JN008084/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo prevozov varovalnih ograj in zagotavljanja delavcev za delo z njimi za potrebe GPU in policijskih uprav na območju RS
01.06.2023JN000139/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, 430-1587/2022.
06.06.2023JN000280/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo civilne službene obleke za policiste za obdobje od 2023-2026, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
08.06.2023JN002836/2022-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za servisiranje in popravilo vozil in motornih koles, vulkanizerske storitve, popravila izpušnih sistemov in dobavo nadomestnih delov
08.06.2023JN000446/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za najem in vzdrževanje licenc MobileIron, aktivno lokalno podporo za licence MobileIron ter svetovanje pri upravljanju MDM sistema
13.06.2023JN000360/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo rednih slikopleskarskih vzdrževalnih del za potrebe MNZ, GPU, IRSNZ in Policijskih uprav na območju celotne Slovenije
16.06.2023JN000754/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje zunanjih površin, ter zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih RS s področja PU Ljubljana in PU Koper
29.06.2023JN001614/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje zunanjih površin, izvajanje zimske službe in košnje površin na mejnih prehodih Republike Slovenije s področja PU CE in PU MB
30.06.2023JN008312/2022-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo nabojev kalibra 7,62x39 mm, št. 420-1449/2022
03.07.2023JN001162/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo rezervnih delov za orožje
06.07.2023JN001613/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo posebnih in dopolnilnih delov uniform
06.07.2023JN001491/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste
13.07.2023JN001618/2023-C02/2023, Blago: JN za oddajo naroč. blaga po odprtem post. za nakup in dobavo HPLC-Q-TOF instr. s pripad. opremo ter GC-MS instr. za kem. preisk. snovi z okol.v.
14.07.2023JN001680/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisno vzdrževanje in nakup gasilnikov ter pregledovanje in preizkušanje hidrantnih omrežij
18.07.2023JN003935/2023-C01/2023, Storitve: izvajanje storitev obdelave osebnih podatkov za potrebe volilnih in referendumskih opravil za obdobje 5 let
18.07.2023JN002077/2023-C01/2023, Blago: Javno naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo posebnih tehničnih sredstev
28.07.2023JN001423/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo delov delovne obleke za neuniformirane policiste, št. 430-50/2023
03.08.2023JN000237/2023-C02/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo javnih listin
10.08.2023JN004229/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje in dobava originalnih nadomestnih delov za radijske postaje Sepura
11.08.2023JN002529/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup naprave za forenzično preiskovanje dokumentov, denarja in rokopisov, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
29.08.2023JN001500/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja za potrebe policijskih uprav Koper in Kranj
01.09.2023JN003540/2023-C01/2023, Storitve: Postavitev in najem ter po končanem najemu odvoz večnamenskih kontejnerjev ter opreme za potrebe MNZ in GPU
14.09.2023JN003856/2023-C01/2023, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo policijske uniforme
15.09.2023JN002074/2023-C01/2023, Storitve: JN storitev po odprtem postopku za pisno prevajanje in tolmačenje za različne jezike
15.09.2023JN001795/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za internetni dostop policijskih lokacij, št. 430-92/2023
19.09.2023JN003623/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za najem sistema za obveščanje o kibernetskih varnostnih grožnjah
21.09.2023JN002537/2023-C01/2023, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje tehničnih pregledov za vozila GPU, MNZ, IRSNZ in vse policijske uprave, ter registracije vozil MNZ in IRSNZ
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si