Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.10.2017JN007512/2017-X01/2017, Blago: Nabava injektorja za angiograf v SB Novo mesto
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.05.2016JN001408/2016-C01/2016, Blago: Računalniška oprema za medicino
26.10.2016JN004122/2016-C01/2016, Blago: Nabava ultrazvočne aparature 3D/4D za preiskave v ginekologiji in porodništvu z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ SOND z aktivno matriko
20.06.2017JN000889/2017-C01/2017, Blago: Nakup digitalnih rentgenskih aparatov v Bolnišnici Topolšica
29.06.2017JN006385/2017-C01/2017, Blago: Medicinska oprema
26.07.2017JN001486/2017-C01/2017, Blago: Nabava opreme za novo sterilizacijo v SB Izola
26.07.2017JN002028/2017-C01/2017, Blago: Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
16.10.2017JN002949/2017-C01/2017, Blago: Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever
25.10.2017JN007056/2017-C01/2017, Blago: Dobava EKG in ultrazvočnih aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever
27.10.2017JN000080/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja PACS in RIS sistema ter integracija s HIS sistemom v SB Trbovlje
29.05.2018JN009254/2017-C01/2018, Blago: Nakup opreme za potrebe vzpostavitve dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti za UKC Ljubljana
27.07.2018JN004470/2018-C01/2018, Blago: Nakup naprave za robotizirano vadbo hoje, URI - Soča
09.08.2018JN002795/2018-C01/2018, Blago: Nakup sekvenatorja ter storitev 5-letnega po garancijskega vzdrževanja
13.11.2018JN002811/2018-C01/2018, Blago: Nakup sistema za robotsko asisitirane operativne posege
29.04.2019JN008763/2018-C01/2019, Blago: Nakup teledirigiranega RTG aparata z diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo ter kompletno vzdrževanje RTG aparata za obdobje petih let po poteku garancijske dobe v SB TRB
22.08.2019JN008788/2018-C01/2019, Blago: Obnova prostorov in opreme enote za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ
06.09.2019JN007582/2018-C01/2019, Blago: Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
20.09.2019JN004087/2018-C01/2019, Blago: Dobava in montaža medicinske opreme za porodni blok BGP Kranj
25.08.2020JN007809/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev splošne medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
22.09.2020JN008223/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev radioloških aparatov, radiološke informacijske opreme in RTG zaščitne opr. za Urgentni kirurški blok v UKC DTS sever, faza 3a in vzdrževanje radioloških aparatov za obdobje 6 let
15.10.2020JN000113/2019-C01/2020, Blago: Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si