Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.02.2020JN006510/2019-X01/2020, Gradnje: Izgradnja transformatorske postaje ter nabava diesel agregata v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj
08.06.2020JN000802/2020-X01/2020, Blago: Dobava in montaža pohištvene opreme za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.02.2020JN007716/2019-C01/2020, Storitve: Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše
24.03.2020JN008982/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici UKC Maribor
25.03.2020JN001923/2020-C01/2020, Blago: Dobava in montaža IKT in druge opreme za DCZ Ljubljana
07.04.2020JN005576/2019-C01/2020, Gradnje: Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju
11.08.2020JN004663/2020-C01/2020, Gradnje: Požarna sanacija stavb A in B Splošne bolnišnice Jesenice
25.08.2020JN007809/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev splošne medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
22.09.2020JN008223/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev radioloških aparatov, radiološke informacijske opreme in RTG zaščitne opr. za Urgentni kirurški blok v UKC DTS sever, faza 3a in vzdrževanje radioloških aparatov za obdobje 6 let
15.10.2020JN000113/2019-C01/2020, Blago: Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si