Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
29.04.2016JN000849/2016-X01/2016, Storitve: Storitve umerjanja
17.05.2016JN001384/2016-X01/2016, Blago: Naročilo električnih komponent, instrumentov in rezervnih delov za MOD 1105-RC-L
14.06.2016JN002586/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba ECT pregleda FEEDWATER HEATER LP-6A&LP-6B Duplex toplotnega izmenjevalca NEK v remontu 2016
15.06.2016JN002626/2016-X01/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
19.07.2016JN003898/2016-X01/2016, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevnih sten uparjalnikov v NE Krško
19.07.2016JN001300/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba nadgradnje CET (Containment Event Tree Notebook)
24.08.2016JN004872/2016-X01/2016, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
25.10.2016JN006695/2016-X01/2016, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
25.10.2016JN006696/2016-X01/2016, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
25.10.2016JN006700/2016-X01/2016, Storitve: Storitve industrijskega pregledovanja
06.07.2017JN002921/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba remontnih del na agregatih (diesel motorji, kompresorji, reduktorji) v času remonta 2018
24.07.2017JN005177/2017-X01/2017, Storitve: Presoja programa in stanja NEK uparjalnikov
25.08.2017JN005217/2017-X01/2017, Blago: Dobava šob za bazen za izrabljeno jedrsko gorivo
28.08.2017JN005643/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba del na agregatih v času 29. ciklusa OLM
31.08.2017JN004686/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2018
27.10.2017JN007634/2017-X01/2017, Blago: Dobava ionskega kromatografa (ICS)
17.11.2017JN007280/2017-X01/2017, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih – sekundarna stran v RE2018
28.12.2017JN007585/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti (področje instrumentacije in kontrole) za leti 2018 in 2019
08.01.2018JN006010/2017-X01/2018, Storitve: Izvedba ECT pregleda CC toplotnega izmenjevalca na sekundarni strani NEK v remontu 2018
22.01.2018JN009884/2017-X01/2018, Blago: Dobava i/p pretvornika
02.02.2018JN008276/2017-X01/2018, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2018 in 2019
23.04.2018JN007242/2017-X01/2018, Storitve: FOSAR aktivnosti in inspekcija notranjosti reaktorske posode v NEK Krško med remontom 2018
06.08.2018JN002631/2018-X01/2018, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za BB2 (MOD. 1024-BS-L)
18.09.2018JN004898/2018-X01/2018, Blago: Material za izdelavo kabelskih polic
07.12.2018JN006339/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba del na agregatih v času OLM 30 in RE19 (2 sklopa)
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
20.03.2019JN007158/2018-X01/2019, Blago: Naročilo specialnih kontrolnih stikal tipa W-2 in S-20 za MCR
25.03.2019JN000165/2019-X01/2019, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2019
17.05.2019JN001537/2018-X01/2019, Blago: Dobava aktuatorskih sklopov za ventile HCV227 in HCV133
23.05.2019JN008456/2018-X01/2019, Storitve: Podpora na merilno regulacijski opremi v RE19
28.08.2019JN002132/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava načrta ter dobava in montaža zaščitnega zidu ter vrat za ARHR črpalko in toplotni izmenjevalec
29.08.2019JN004798/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba zamrzovanja 3-inčnega cevovoda na sistemu hladilnega sistema v času Remonta 2019
17.09.2019JN003934/2019-X01/2019, Storitve: Analiza potresne občutljivosti bazena za izrabljeno gorivo v NEK
14.02.2020JN004842/2019-X01/2020, Blago: Kroglični ventili
21.05.2020JN007945/2019-X01/2020, Storitve: Obnova tesnil reaktorske hladilne črpalke
14.07.2020JN003060/2020-X01/2020, Blago: Nabava pralne omare
04.08.2020JN001988/2020-X01/2020, Blago: Blažilci sunkov
23.09.2020JN003567/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala ( varovalne podloške, o-ring tesnila,...) potrebnega za zamenjavo tesnil reaktorske hladilne črpalke
06.10.2020JN004197/2020-X01/2020, Blago: Nabava solenoidnih ventilov
10.02.2021JN000073/2021-X01/2021, Storitve: Izračun doz na določenih razdaljah za primer LOCA DBA in PCFVS izpust
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
16.08.2021JN000977/2021-X01/2021, Storitve: Storitev tehnika radiološke zaščite
20.09.2021JN003902/2020-X01/2021, Blago: Električni pretvornik diferencialnega tlaka z varnostno klasifikacijo SR
29.11.2021JN006103/2021-X01/2021, Storitve: Naročilo storitve pomoči tehnikom radiološke zaščite med remontoma 2022 in 2024
13.01.2022JN000189/2021-X01/2022, Storitve: Destruktivna (metalurška) analiza zvarov ki jo naroča ta zahtevek se zahteva iz obsega programa TD-2X (AMP program)
07.04.2022JN000418/2022-X01/2022, Blago: Sistem za detekcijo izpada ene faze na močnostnih transformatorjih GT1/2 in T3
11.07.2022JN003156/2022-X01/2022, Blago: Nabava cevnega materiala iz nerjavečega jekla
20.01.2023JN008692/2021-X01/2023, Blago: Rezervni deli za vgradnjo v ventilacijsko opremo Operativnega podpornega centra NEK (EE106PNLA705)
25.01.2023JN008214/2021-X01/2023, Blago: Pretvorniki za meritev pretoka iz drenažnega tanka na primarnem sistemu NEK
07.02.2023JN008202/2022-X01/2023, Blago: Nabava 25 % amonijevega hidroksida
20.02.2023JN007201/2021-X01/2023, Blago: Električni pretvorniki diferencialnega tlaka z varnostno klasifikacijo SR
07.03.2023JN000241/2023-X01/2023, Storitve: Najem tehnikov za radiološki nadzor pri suhem skladiščenju izrabljenega goriva v letu 2023
09.03.2023JN000369/2023-X01/2023, Blago: Orodje za svetlobno pištolo za podporo pri polnjenju goriva
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
20.04.2016JN000557/2016-F01/2016, Storitve: Remontne storitve za dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2016
28.04.2016JN000838/2016-F01/2016, Storitve: Dodatne storitve za Storitev inženiringa in projektiranja za alternativno hlajenje RCS sistema in zadrževalnega hrama reaktorske zgradbe
17.05.2016JN001415/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2016
22.07.2016JN004043/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v RE16
05.08.2016JN004453/2016-F01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
24.08.2016JN003693/2016-F01/2016, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov ter izvedba korektivnih akcij v remontu 2016
25.08.2016JN003516/2016-F01/2016, Blago: Dodatna oprema in storitve za projektiranje in inženiring pomožne kontrolne sobe in dobava opreme
30.08.2016JN005064/2016-F01/2016, Blago: SR motorni in nepovratni ventili
13.10.2016JN005178/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje in podpora na sistemih Tehnične zaščite
14.10.2016JN003628/2016-F01/2016, Blago: Rezervni deli za podvodni video sistem za inšpekcije jedrskega goriva
19.10.2016JN004361/2016-F01/2016, Blago: Dobava in zamenjava vodil fisijskih celic in tesnilnih setov v remontu 2018
20.10.2016JN006499/2016-F01/2016, Blago: Kartuše
20.10.2016JN006542/2016-F01/2016, Blago: Toplotni izmenjalniki
28.10.2016JN006422/2016-F01/2016, Blago: Nabava procesno prikazovalnih enot, ki so namenjene za prikaz merjene vrednosti na oddaljenih mestih
09.11.2016JN002080/2016-F01/2016, Blago: Naročilo ARHR črpalke za Projekt Alternativnega hlajenja primarnega sistema in zadrževalnega hrama
14.12.2016JN004800/2016-F01/2016, Blago: Naročilo Motornih ventilov za Projekt Alternativnega hlajenja primarnega sistema in zadrževalnega hrama
26.01.2017JN000012/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
10.02.2017JN000096/2017-F01/2017, Storitve: Obnova dveh tesnil reaktorske hladilne črpalke
27.02.2017JN000851/2017-F01/2017, Blago: Premazi
14.03.2017JN006063/2016-F01/2017, Blago: Prenosni toplotni izmenjevalec za bazen z izrabljenim gorivom
18.04.2017JN002454/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli potrebni pri zamenjavi IC vodil
08.06.2017JN005767/2017-F01/2017, Storitve: Revizija projektne dokumentacije za mod.1063-PW-L "Izgradnja vodjakov in uskladitev monitoringa zaradi vpliva HE Brežice na NEK"
15.06.2017JN005337/2017-F01/2017, Blago: Dobava 880 kosov PAR avtokatalitičkih plošč
21.06.2017JN007040/2016-F01/2017, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov vključno z prevozom
07.08.2017JN004800/2017-F01/2017, Storitve: Medobratovalni pregledi v času remonta 2018
22.08.2017JN007439/2017-F01/2017, Blago: Nabava procesno prikazovalnih enot, ki so namenjene za prikaz merjene vrednosti na oddaljenih mestih
25.08.2017JN007610/2017-F01/2017, Storitve: Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
25.08.2017JN006897/2017-F01/2017, Blago: Nakup rezervnih delov: protipovratni varnostni ventili s pripadajočimi tesnili
25.08.2017JN002189/2017-F01/2017, Storitve: Projekt Varnostne Nadgradnje NEK, Faza III, Inženiring, projektiranje in izgradnja BB2
12.09.2017JN005537/2017-F01/2017, Storitve: Remontne storitve za dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2018
12.09.2017JN005796/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2018
27.09.2017JN005743/2017-F01/2017, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2018 in 2019
16.10.2017JN008464/2017-F01/2017, Storitve: ASME RPE certificiranje Westinghouse-ovih dokumentov 415A94 Rev. 1 in SSR-NEK 12.6.2 Rev.1
30.10.2017JN007936/2017-F01/2017, Storitve: Zavarovanje premoženja NEK
28.12.2017JN007727/2017-F01/2017, Storitve: Najem svetovalca za finančne module eBS, integracijo na ostale module v eBS in zunanje informacijske sisteme ter svetovanje na področju financ in računovodstva za leti 2018 in 2019
29.12.2017JN006293/2017-F01/2017, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnikov v remontu 2018
29.12.2017JN009101/2017-F01/2017, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v Republiki Hrvaški za odboje 2018 do 2021
03.01.2018JN008043/2017-F01/2018, Blago: Premazi 2
04.01.2018JN010358/2017-F01/2018, Blago: Dobava treh rekorderjev za mod. 1236-NI-L
12.01.2018JN009437/2017-F01/2018, Storitve: Inženirske in podporne storitve za leti 2018 in 2019
15.01.2018JN009286/2017-F01/2018, Storitve: Posodobitev In-Mast Sipping sistema
23.01.2018JN000265/2018-F01/2018, Storitve: Revizija 3 Progarma razgradnje
02.02.2018JN006953/2017-F01/2018, Storitve: Izdelava, dobava in montaža protipoplavnih vrat ter zakloniščnih vrat za OPC
05.02.2018JN000406/2018-F01/2018, Blago: Dobava rezervnih delov za nepovratne ventile, dobava dodatnega nepovratnega ventila in njegovih rezervnih delov
05.02.2018JN008156/2017-F01/2018, Storitve: Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 - strojništvo
06.03.2018JN009406/2017-F01/2018, Storitve: ECT pregled uparjalnikov v remontu 2018
22.03.2018JN000843/2018-F01/2018, Storitve: Posodobitev opreme za spektrometrijo gama
23.03.2018JN008706/2017-F01/2018, Storitve: Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare
12.04.2018JN010358/2017-F02/2018, Blago: Dobava treh rekorderjev za mod. 1236-NI-L
23.04.2018JN009558/2017-F01/2018, Blago: Rezervni deli za WP in BR evaporator ter GH recombiner 1 in 2
20.06.2018JN010052/2017-F01/2018, Storitve: Trajna sanacija cevovodnega križa pod turbino
28.06.2018JN003563/2018-F01/2018, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov vključno z prevozom
31.07.2018JN004486/2018-F01/2018, Blago: Hidravlični deli za hladilni stolp št.2
01.08.2018JN001086/2018-F01/2018, Blago: Ročni ventili za modifikacijo 1029 RH-L
01.08.2018JN001458/2018-F01/2018, Storitve: Revizija ARHR PMP specifikacije za dokončanje izdelave projektne dokumentacije
01.08.2018JN002188/2018-F01/2018, Storitve: Preračuni podpor
17.09.2018JN006092/2018-F01/2018, Blago: Dobava dodatne opreme in modifikacija NI 51 IN 52, 1007-XI-L za pomožno kontrolno sobo
20.09.2018JN005932/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje in podpora na sistemih Tehnične zaščite
01.10.2018JN006383/2018-F01/2018, Blago: Dobava rezervnih delov za obnovo tesnil reaktorske črpalke
18.10.2018JN004255/2018-F01/2018, Blago: Ventili vodnega hladilnega sistema (varnostna klasifikacija: SR)
29.10.2018JN006985/2018-F01/2018, Blago: Rezervni deli in potrošni material za Emersonove (Fisher) ventile
06.11.2018JN007063/2018-F01/2018, Blago: Rezervni deli za lokalni panel turbinske črpalke
14.12.2018JN008282/2018-F01/2018, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov
14.12.2018JN008279/2018-F01/2018, Blago: Nabava Radiološkega detektorja (TYPE:NAI (TL),CONSTRUCTION:2"X2" )
04.01.2019JN008350/2018-F01/2019, Blago: Oprema za obnovo hladilnega stolpa CT102CTW-001
11.02.2019JN008812/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
22.02.2019JN000666/2019-F01/2019, Blago: Nabava EQ solenoidnih ventilov
25.02.2019JN000376/2019-F01/2019, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov v remontu 2019
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
20.03.2019JN001204/2019-F01/2019, Blago: Podpore za mod.1029-RH-L
21.03.2019JN007715/2018-F01/2019, Blago: Izolacijski ventili tesnilne vode za mod. 1029-RH-L
11.04.2019JN000209/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2019
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
25.04.2019JN001576/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih delov za CT103 črpalke
07.05.2019JN007076/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba projekta 1029-RH-L(faza2)- RCS in CNT inštalacija alternativne hladilne opreme
13.05.2019JN000284/2019-F01/2019, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2019
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
22.05.2019JN000095/2019-F01/2019, Storitve: Popravilo indikacij na tesnilni prirobnici reaktorske posode
22.05.2019JN000370/2019-F01/2019, Storitve: Ocenjevanje stanja novih uparjalnikov NEK ter izvedba kemičnega in mehaničnega čiščenja v Remontu 2019
28.05.2019JN002422/2019-F01/2019, Storitve: In-Mast Sipping (Telescope Sipping) inšpekcija gorivnih elementov
04.06.2019JN002948/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba RCCA inšpekcije v remontu 2018
19.06.2019JN000874/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2019
11.07.2019JN002471/2019-F01/2019, Storitve: Medobratovalni pregled raznovrstnih zvarov reaktorske posode NEK v remotu 2019
25.07.2019JN004595/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2019
29.07.2019JN004568/2019-F01/2019, Blago: Dobava nadomestnih transmiterjev, dobava sistema za radiološki nadzor na izpustnem sistemu ter projektiranje dokumentacije za vgradnjo dodatno nabavljene opreme
30.08.2019JN003991/2019-F01/2019, Blago: Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
18.10.2019JN002200/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi za remont 2019
18.10.2019JN005443/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi HEX CY (3A) in (3B) ter TC v remontu 2019
21.10.2019JN007031/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za RM 55EC, RM56EC, RM57EC in detektorji za portalne monitorje
24.10.2019JN007238/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba korektivnih akcij na vodilih fisijskih celic (krajšanje, čepljenje)
24.10.2019JN006143/2019-F01/2019, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
30.10.2019JN007360/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za radiološka monitorja R11 in R13
31.10.2019JN006295/2019-F01/2019, Storitve: Zavarovanje Premoženja NEK
05.11.2019JN007165/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi HI-STORM FW in DFC za shranjevanje IJG
07.11.2019JN006831/2019-F01/2019, Storitve: Najem svetovalca na področju financ, računovodstva in module eBS (2020, 2021)
03.12.2019JN006951/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih del (nov dizajn gredi, mozniki, matica, vijaki) za obnovo Internalsa RCP črpalke
13.12.2019JN008246/2019-F01/2019, Blago: Dobava Radioloških Monitorjev ter pripadajoče opreme za OPC
13.12.2019JN006604/2019-F01/2019, Blago: Dobava prikazovalnikov za radiološki sistem
13.12.2019JN003560/2019-F01/2019, Blago: LPDU3 SIR za področne monitorje
24.12.2019JN008228/2019-F01/2019, Storitve: Dobava in namestitev redundantnega sistema za videonadzor in snemanje
30.12.2019JN008698/2019-F01/2019, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
06.01.2020JN007142/2019-F01/2020, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
21.01.2020JN000071/2020-F01/2020, Blago: Nabava OSLR50 čitalnika dozimetrov
17.02.2020JN005837/2019-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
17.02.2020JN005812/2019-F01/2020, Blago: UPS in baterija za OPC
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
02.03.2020JN005137/2019-F01/2020, Storitve: Dodatna podpora projektanta - priprava FDCR-jev ki niso krivda projektanta kot je določeno v ESP-2.609 REv.6
02.03.2020JN005138/2019-F01/2020, Storitve: Revizija projektne dokumentacije zaradi spremembe vhodnih podatkov s strani dobaviteljev opreme (ventilov, črpalke, izmenjevalca)
04.03.2020JN000999/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za HD Butterfly ventile (LCV5009, LCV5016, LCV5041 in LCV5043)
27.03.2020JN001713/2020-F01/2020, Storitve: Dodatni obseg iz naslova sprememb na projektu SFDS in FERovega neodvisnega izračuna doz ter s tem povezanega modeliranja
24.04.2020JN002358/2020-F01/2020, Blago: Naročilo celotnega seta rezervnih delov ULMS merilnega kanala za modifikacijo 1238-RC-L
20.05.2020JN002116/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino R'21
21.05.2020JN002727/2020-F01/2020, Blago: Nabava tesnil za primarne, sekundarne in inšpekcijske odprtine uparjalnikov
29.05.2020JN001114/2020-F01/2020, Storitve: Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektih Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetnoj opremi, za obdobje treh let
03.06.2020JN005579/2019-F01/2020, Blago: Nabava seizmične inštrumentacije
17.06.2020JN002250/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na agregatih (OLM 31 in RE21)
14.07.2020JN002257/2020-F01/2020, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in delih strojne obdelave v remontu 2021
14.07.2020JN001756/2020-F01/2020, Storitve: Nabava in vgradnja temperaturno odpornih tesnil v reaktorski hladilni črpalki
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
03.08.2020JN002908/2020-F01/2020, Storitve: Optimizacija vlaganja v zabojnike za suho skladiščenje - SFDS
06.08.2020JN001885/2020-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani Varnostni ventili za OPC
03.09.2020JN003325/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2021
21.09.2020JN001757/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2021
24.09.2020JN001347/2020-F01/2020, Storitve: Obnova - servis notranjih hidravličnih delov reaktorske hladilne črpalke
25.09.2020JN005691/2020-F01/2020, Storitve: Načrtovanje, dobava in instalacija brezkontaktne biometrije na vhodu v NEK
01.10.2020JN002822/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2021
20.10.2020JN005920/2020-F01/2020, Storitve: Študija najboljše industrijske prakse in potrebnih tehnoloških sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov in v prostoru za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
27.10.2020JN006229/2020-F01/2020, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
28.10.2020JN005767/2020-F01/2020, Storitve: Dobava transportnega kontejnerja in prevoz/vrnitev starih delov RCP črpalke
30.10.2020JN006570/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor kakovosti pri izvedbi PNV - faza 3
02.11.2020JN007192/2019-F01/2020, Blago: Kartice za LPDU3 enote
02.11.2020JN003033/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za PRZR SPRAY ventile in za FISHER ventil BD-7709
02.11.2020JN001331/2019-F01/2020, Blago: Rezervni deli za Emersonove (FISHER) ventile
06.11.2020JN006701/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava nove programske opreme za vzpostavitev prenosa podatkov na PIS nivo 2 z novega računalniškega sistema SICAM v RTP Krško
09.11.2020JN003109/2020-F01/2020, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2021
16.11.2020JN006788/2020-F01/2020, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov za leto 2021
16.11.2020JN006781/2020-F01/2020, Blago: Dobava prikazovalnih enot za radiološke monitorje
18.11.2020JN006783/2020-F01/2020, Storitve: 2 letna dolgoročna pogodba za vzdrževanje TZ sistemov
19.11.2020JN005969/2020-F01/2020, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov ter prevoz
23.11.2020JN007022/2020-F01/2020, Blago: Dobava prenosnega monitorja aerosolov ABPM 203M
26.11.2020JN006391/2020-F01/2020, Storitve: Sanacija povezovalnega cevovoda med visokotlačno turbino in pregrevalnikom pare
14.12.2020JN007327/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
22.12.2020JN007532/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSoms za obdobje dveh let
23.12.2020JN006589/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za projekt: Izgradnja zgradbe suhega skladišča izrabljenega goriva
04.01.2021JN007822/2020-F01/2021, Storitve: Posodobitev programskega orodja elektronske dozimetrije DosiServ in dobava DMC 3000 dozimetrov
07.01.2021JN004952/2020-F01/2021, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika (Sludge Lancing, Inner Bundle Lancing, Visual Testing and FOSAR)
11.01.2021JN007797/2020-F01/2021, Storitve: Aplikacija Film Forming Aminov (FFA) v sekundarni krog
15.01.2021JN008081/2020-F01/2021, Storitve: Razširitev obsega dobave in projektiranja za dokončanje ECR Projekta (meritev pretoka na PCFV sitemu, validacija EOP postopkov, dodatno projektiranje zaradi potreb po zaščiti R-52EC kanala)
18.01.2021JN007279/2020-F01/2021, Storitve: Storitve v ING.POD za 2021
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
21.01.2021JN000268/2021-F01/2021, Storitve: Podpora postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK
28.01.2021JN000137/2021-F01/2021, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov (ECT) ter izvedba korektivnih akcij (krajšanje, čepljenje) v remontu 2021
15.02.2021JN000740/2021-F01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov za obnovo tesnila reaktorske črpalke
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
05.03.2021JN000624/2021-F01/2021, Blago: Dobava in zamenjava vodil fisijskih celic in tesnilnih setov v remontu 2022
01.04.2021JN000771/2021-F01/2021, Storitve: Strojna obdelava v remontu 2021
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
20.05.2021JN001626/2021-F01/2021, Storitve: Najem in vzdrževanje licenc za programsko opremo Microsoft
28.06.2021JN003989/2021-F01/2021, Storitve: Dobava in implementacija IP PTZ kamere v obstoječi video nadzorni sistem tehnične zaščite NEK
14.07.2021JN004442/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
29.07.2021JN002220/2021-F01/2021, Storitve: Posodobitev in evaluacija ISI Programa Nuklearne Elektrarne Krško za novi (peti) Inspekcijski interval
16.08.2021JN004348/2021-F01/2021, Storitve: NPP Krško AMP TLAA pregled in ažuriranje poročil
16.08.2021JN004391/2021-F01/2021, Blago: Rezervni deli za AAF in ASI črpalko
16.08.2021JN005165/2021-F01/2021, Blago: Nakup programske opreme iStream
18.08.2021JN003533/2021-F01/2021, Storitve: Izdelava neodvisnega strokovnega pregleda Poročila o vplivih na okolje za podaljpanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let
19.08.2021JN002015/2021-F01/2021, Storitve: SGTR Nadgradja analiza zloma cevi uparjalnika
01.09.2021JN005659/2021-F01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov za radiološki monitor R15 in za prikazovalno enoto LPDU3
20.09.2021JN007836/2020-F01/2021, Blago: Redundantni deli za podvodni video sistem in pripadajoče opreme za video podvodno inšpekcijo jedrskega goriva v SFP
21.09.2021JN000038/2021-F01/2021, Storitve: Podpora pri NEK PSR 3 Projektnih nalogah "Izvedba in vrednotenje izkušenj" in "Vodenje"
23.09.2021JN000085/2021-F01/2021, Storitve: Podpora pri NEK PSR 3 Projektni nalogi "Elektrarna"
21.10.2021JN007727/2020-F01/2021, Storitve: Posodobitev in nadgradnja tehničnih sistemov varovanja
29.10.2021JN007113/2021-F01/2021, Blago: Dobava 230 DOSIMETROV,SC:AQ,TYPE:DMC 3000, RADOS
18.11.2021JN006343/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitev in kontrola kvalitete 2022-2024
18.11.2021JN006181/2021-F01/2021, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA NEK
26.11.2021JN006459/2021-F01/2021, Storitve: Svetovanje eBS za finančne module in modul projektov
26.11.2021JN006505/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitve kvalitete v NEK v letih 2022, 2023 in 2024
01.12.2021JN006789/2021-F01/2021, Storitve: I&C inženirske storitve zagotovitve kvalitete 2022-2024
10.12.2021JN008107/2021-F01/2021, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov za leto 2022
14.12.2021JN006632/2021-F01/2021, Blago: Nabava EQ solenoidnih ventilov
16.12.2021JN007819/2021-F01/2021, Storitve: Izračun doz na določenih razdaljah za primer LOCA DBA in PCFVS izpust-dodatna dela-vezano na naročilo št. 3210155
16.12.2021JN006820/2021-F01/2021, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v R Hrvaški od 2022-2025
16.12.2021JN004847/2021-F01/2021, Storitve: Najem avtobusa za prevoz delavcev NEK na delo in z dela ter ostali prevozi
16.12.2021JN006344/2021-F01/2021, Storitve: Storitve elektro del v QC ter strojništva in gradbeništva v QA za obdobje 2022 - 24
27.12.2021JN008177/2021-F01/2021, Blago: Naročilo rezervnih delov za NIS WR instrumentacijo (Thermofisher)
30.12.2021JN007359/2021-F01/2021, Storitve: Servis opreme IC sistema
30.12.2021JN007657/2021-F01/2021, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov(ECT) ter izvedba korektivnih akcij
05.01.2022JN008601/2021-F01/2022, Storitve: Revizija študije najboljše indus. prakse in potrebnih teh. sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov ...
06.01.2022JN006401/2021-F01/2022, Blago: Rezervni deli za HD BUTTERFLY ventile
13.01.2022JN005879/2020-F01/2022, Blago: Rezervni deli za FISHER ventile varnostne klasifikacije NSR
17.01.2022JN000060/2022-F01/2022, Blago: Naročilo kablov za potrebe premestitve RM51 in rezervnih delov za ULMS
17.01.2022JN006879/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za obdobje 2022 - 2024
17.01.2022JN006973/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za obdobje 2022 do 2024
20.01.2022JN007624/2021-F01/2022, Storitve: Meritve plinastih in tekočih efluentov za leta 2022, 2023, 2024 in 2025
02.02.2022JN000368/2022-F01/2022, Storitve: Zamenjava/posodobitev radioloških monitorjev PARMS - 1.faza
15.02.2022JN007739/2021-F01/2022, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah v remontu 2022
18.02.2022JN006478/2021-F01/2022, Storitve: Remontne storitve za strojno obdelavo v remontu 2022
23.02.2022JN000672/2022-F01/2022, Storitve: Dela na toplotni izolaciji v remontu 2022
07.03.2022JN008187/2021-F01/2022, Storitve: Podpora na merilno regulacijski opremi v remontu 2022
09.03.2022JN001119/2022-F01/2022, Blago: Dobava ščitnih kontejnerjev
05.04.2022JN001006/2022-F01/2022, Blago: Podpore
05.04.2022JN001547/2022-F01/2022, Storitve: Omejevalniki tlaka na ARHR motornih ventilih
05.04.2022JN001706/2022-F01/2022, Storitve: Študija potrebnih tehnoloških sprememb/nadgradenj, potrebnih na lokaciji NEK za pripravo NSRAO in transport v podjetje ORANO
07.04.2022JN000696/2022-F01/2022, Storitve: Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'22
14.04.2022JN000705/2022-F01/2022, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih v RE22
16.05.2022JN000579/2022-F01/2022, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK za leta 2022, 2023 in 2024
24.06.2022JN008269/2021-F01/2022, Storitve: Vzdrževalna dela na glavnem električnem generatorju in pregeled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih - sekundarna stran v remontu 2022
19.08.2022JN003719/2022-F01/2022, Storitve: ECT pregledi kondenzatorja v remontu 2022
13.09.2022JN002878/2022-F01/2022, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov ter prevoz
20.09.2022JN004597/2022-F01/2022, Storitve: Manjša inženirska dela na posameznih projektih v NEK v letu 2022 in 2023 (3. sklopi)
29.09.2022JN000115/2022-F01/2022, Storitve: Obnova motorja reaktorske hladilne črpalke
14.10.2022JN006282/2022-F01/2022, Storitve: Letna pogodba za vzdrževanje TZ sistemov
14.10.2022JN006536/2022-F01/2022, Blago: Dobava Oglenih in partikulatnih filtrov ter filter papirja FSLW za leto 2023
21.10.2022JN006828/2022-F01/2022, Storitve: Priprava revizije 4 Programa razgradnje
28.10.2022JN007088/2022-F01/2022, Blago: Dobava Dozimetrov DMC 3000 (eTx telemetry module (2,4 GHz))
19.12.2022JN008108/2022-F01/2022, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov za leto 2023
23.12.2022JN008022/2022-F01/2022, Storitve: Zamenjava/posodobitev radioloških monitorjev PARMS - 2. del (1188-RM-L)
30.12.2022JN008483/2022-F01/2022, Blago: Dobava Dosimeter reader LDM 320 D in Wireless monitor AWM
05.01.2023JN008544/2022-F01/2023, Blago: Naročilo rezervnih detektorjev za telo, noge in roke Portalnega monitorja RTM 850 v DB zgradbi.
23.01.2023JN001607/2022-F01/2023, Storitve: PSR3 rangiranje, prioritizacija, globalna ocena, akcijski plan
25.01.2023JN008255/2021-F01/2023, Storitve: Izvedba ECT pregleda toplotnega izmenjevalca CC101HEX-001
25.01.2023JN006984/2021-F01/2023, Storitve: ISI Inšpekcijske storitve med Remontom 2022
26.01.2023JN002171/2022-F01/2023, Blago: Tesnilo za pretvornik Rosemount XMTR Model 3159
26.01.2023JN006507/2021-F01/2023, Blago: Avtodvigalo z nosilnostjo 110 ton in teleskopsko dvižno roko dolžine 60 m
26.01.2023JN008507/2021-F01/2023, Storitve: Izvedba ECT pregleda toplotnega izmenjevalca SFAHSF01 na On-line 22
27.01.2023JN008385/2022-F01/2023, Storitve: Študija za prevzem paketov D6
30.01.2023JN007146/2021-F01/2023, Storitve: FOSAR aktivnosti v NEK med Remontom 2022
30.01.2023JN007637/2021-F01/2023, Blago: Rezervni deli za FISHER ventile varnostne klasifikacije NSR
30.01.2023JN008635/2021-F01/2023, Blago: Rezervni deli za FISHER ventile varnostne klasifikacije SR
09.02.2023JN000281/2022-F01/2023, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika
09.02.2023JN007308/2021-F01/2023, Storitve: Inšpekcija primarnih komponent W5, W6 in W7 spodnjega gorivnega vložka reaktorske posode po dokumentu MRP-227 med Remontom 2022
01.03.2023JN000798/2023-F01/2023, Blago: Naročilo nadomestnih Pilot Relief ventilov na MSR razbremenilnih ventilih
02.03.2023JN000614/2023-F01/2023, Storitve: Programiranje in dobava opreme za Modifikacijo 1268-TZ-L
17.03.2023JN001265/2023-F01/2023, Blago: SR rezervni deli (EMERSON - PCV655B&655C)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.06.2019JN000598/2019-C01/2019, Storitve: ISI inšpekcije
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.06.2014NMV15542014/2014, Storitve: Okoljske storitve
05.08.2014NMV28902014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
14.08.2014NMV30642014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
10.09.2014NMV35892014/2014, Blago: Deli črpalk, kompresorjev, pogonskih strojev ali motorjev
10.09.2014NMV35932014/2014, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
08.10.2014NMV42082014/2014, Storitve: Storitve strokovnih združenj
10.10.2014NMV43092014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
30.10.2014NMV47052014/2014, Blago: Merilni instrumenti
07.11.2014NMV48642014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
07.01.2015NMV822015/2015, Storitve: Okoljske storitve
09.01.2015NMV1372015/2015, Storitve: Storitve umerjanja
17.02.2015NMV8432015/2015, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
24.03.2015NMV15632015/2015, Storitve: Inženirske storitve
09.04.2015NMV19262015/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
29.07.2015NMV46972015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
12.10.2015NMV64822015/2015, Storitve: Inženirske storitve
20.10.2015NMV66952015/2015, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
04.12.2015NMV78022015/2015, Storitve: Inženirske storitve
08.03.2016NMV14162016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
17.03.2016NMV16422016/2016, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.03.2016NMV16702016/2016, Storitve: Inženirske storitve
21.03.2016NMV17532016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.07.2013JN90762013/2013, Storitve: Razni programski paketi in računalniški sistemi
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
25.09.2013JN121822013/2013, Blago: Elektromagnetna enota
21.11.2013JN148322013/2013, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
26.11.2013JN149982013/2013, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
09.12.2013JN155482013/2013, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
13.12.2013JN158142013/2013, Blago: Deli parnih generatorjev
18.12.2013JN159752013/2013, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
23.12.2013JN161552013/2013, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
14.01.2014JN4872014/2014, Storitve: Podporne storitve za kopenski prevoz, prevoz po vodi in zračni prevoz
20.01.2014JN7692014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja generatorjev
07.02.2014JN15822014/2014, Storitve: Storitve inštalacije strojev in naprav za posebne namene
28.02.2014JN24442014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
06.03.2014JN26182014/2014, Blago: Elektromotorji
09.04.2014JN42352014/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
16.04.2014JN45722014/2014, Blago: Storitve na področju jedrske varnosti
16.04.2014JN45732014/2014, Blago: Storitve na področju jedrske varnosti
26.05.2014JN59242014/2014, Storitve: Inženirske storitve
26.05.2014JN59282014/2014, Blago: Deli menjalnikov, gonilnih in pogonskih elementov
24.06.2014JN69882014/2014, Blago: Deli turbin
08.07.2014JN73572014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk
16.07.2014JN76772014/2014, Storitve: Inženirske storitve
05.08.2014JN82242014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.08.2014JN82362014/2014, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
05.08.2014JN82372014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ventilov
06.08.2014JN82402014/2014, Blago: Cevne povezave
06.08.2014JN82652014/2014, Storitve: Inženirske storitve
07.08.2014JN83012014/2014, Storitve: Inženirske storitve
07.08.2014JN83032014/2014, Storitve: Inženirske storitve
12.08.2014JN84132014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
13.08.2014JN84462014/2014, Blago: Hladilci vode
05.09.2014JN90182014/2014, Blago: Oprema za jedrsko varnost
08.09.2014JN90382014/2014, Storitve: Storitve v zvezi z radioaktivnimi, strupenimi, medicinskimi in nevarnimi odpadki
09.09.2014JN91072014/2014, Blago: Pipe, zasuni in ventili
29.09.2014JN96012014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
29.09.2014JN96022014/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
06.10.2014JN97682014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
07.10.2014JN97982014/2014, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
10.10.2014JN99212014/2014, Blago: Električna oprema in aparati
29.10.2014JN104482014/2014, Blago: Števci gama žarkov
04.11.2014JN105462014/2014, Blago: Elektronska oprema
04.11.2014JN105772014/2014, Storitve: Dela na turbinah
04.11.2014JN105792014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
06.11.2014JN106262014/2014, Storitve: Parni generatorji
06.11.2014JN106602014/2014, Storitve: Podatkovne storitve
10.11.2014JN107232014/2014, Blago: Deli menjalnikov, gonilnih in pogonskih elementov
25.11.2014JN111122014/2014, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
15.12.2014JN115492014/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
07.01.2015JN872015/2015, Storitve: Inženirske storitve
26.01.2015JN5362015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
28.01.2015JN5802015/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
28.01.2015JN5962015/2015, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
02.02.2015JN6772015/2015, Storitve: Inženirske storitve
06.02.2015JN8142015/2015, Blago: Storitve na področju jedrske varnosti
23.02.2015JN12122015/2015, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
02.03.2015JN13842015/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
02.03.2015JN13932015/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
03.03.2015JN14072015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev
25.03.2015JN18962015/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
02.04.2015JN20882015/2015, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
03.04.2015JN21072015/2015, Blago: Oprema za nadzor industrijskih postopkov in oprema za daljinsko upravljanje
19.05.2015JN31462015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
26.05.2015JN33532015/2015, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
26.05.2015JN33542015/2015, Storitve: Parni generatorji
27.05.2015JN34152015/2015, Storitve: Inženirske storitve
09.06.2015JN38252015/2015, Storitve: Inženirske storitve
17.09.2015JN64432015/2015, Blago: Črpalke in kompresorji
28.09.2015JN66942015/2015, Blago: Deli črpalk, kompresorjev, pogonskih strojev ali motorjev
01.10.2015JN68352015/2015, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
16.11.2015JN80662015/2015, Blago: Merilni instrumenti
24.11.2015JN82622015/2015, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
02.12.2015JN84882015/2015, Blago: Vzbujalni sistemi
07.12.2015JN85842015/2015, Storitve: Storitve inštalacije strojev in opreme
17.12.2015JN88722015/2015, Storitve: Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij
15.01.2016JN3242016/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
25.01.2016JN5272016/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
25.01.2016JN5362016/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
23.02.2016JN12282016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
09.03.2016JN16122016/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
11.03.2016JN16782016/2016, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
11.03.2016JN16842016/2016, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
17.03.2016JN18332016/2016, Storitve: Inženirske storitve
18.03.2016JN18952016/2016, Storitve: Inženirske storitve
18.03.2016JN18982016/2016, Storitve: Inženirske storitve
22.03.2016JN19832016/2016, Blago: Tesnila
30.03.2016JN23062016/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
30.03.2016JN23362016/2016, Blago: Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si