Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.07.2016JN001300/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba nadgradnje CET (Containment Event Tree Notebook)
25.10.2016JN006700/2016-X01/2016, Storitve: Storitve industrijskega pregledovanja
28.12.2017JN007585/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti (področje instrumentacije in kontrole) za leti 2018 in 2019
02.02.2018JN008276/2017-X01/2018, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2018 in 2019
23.04.2018JN007242/2017-X01/2018, Storitve: FOSAR aktivnosti in inspekcija notranjosti reaktorske posode v NEK Krško med remontom 2018
06.08.2018JN002631/2018-X01/2018, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za BB2 (MOD. 1024-BS-L)
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
28.08.2019JN002132/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava načrta ter dobava in montaža zaščitnega zidu ter vrat za ARHR črpalko in toplotni izmenjevalec
17.09.2019JN003934/2019-X01/2019, Storitve: Analiza potresne občutljivosti bazena za izrabljeno gorivo v NEK
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
13.01.2022JN000189/2021-X01/2022, Storitve: Destruktivna (metalurška) analiza zvarov ki jo naroča ta zahtevek se zahteva iz obsega programa TD-2X (AMP program)
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.06.2017JN005767/2017-F01/2017, Storitve: Revizija projektne dokumentacije za mod.1063-PW-L "Izgradnja vodjakov in uskladitev monitoringa zaradi vpliva HE Brežice na NEK"
25.08.2017JN007610/2017-F01/2017, Storitve: Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
16.10.2017JN008464/2017-F01/2017, Storitve: ASME RPE certificiranje Westinghouse-ovih dokumentov 415A94 Rev. 1 in SSR-NEK 12.6.2 Rev.1
12.01.2018JN009437/2017-F01/2018, Storitve: Inženirske in podporne storitve za leti 2018 in 2019
05.02.2018JN008156/2017-F01/2018, Storitve: Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 - strojništvo
23.03.2018JN008706/2017-F01/2018, Storitve: Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare
01.08.2018JN001458/2018-F01/2018, Storitve: Revizija ARHR PMP specifikacije za dokončanje izdelave projektne dokumentacije
01.08.2018JN002188/2018-F01/2018, Storitve: Preračuni podpor
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
18.10.2019JN002200/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi za remont 2019
18.10.2019JN005443/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi HEX CY (3A) in (3B) ter TC v remontu 2019
05.11.2019JN007165/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi HI-STORM FW in DFC za shranjevanje IJG
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
20.10.2020JN005920/2020-F01/2020, Storitve: Študija najboljše industrijske prakse in potrebnih tehnoloških sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov in v prostoru za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
30.10.2020JN006570/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor kakovosti pri izvedbi PNV - faza 3
14.12.2020JN007327/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
23.12.2020JN006589/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za projekt: Izgradnja zgradbe suhega skladišča izrabljenega goriva
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
14.07.2021JN004442/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
29.07.2021JN002220/2021-F01/2021, Storitve: Posodobitev in evaluacija ISI Programa Nuklearne Elektrarne Krško za novi (peti) Inspekcijski interval
18.11.2021JN006343/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitev in kontrola kvalitete 2022-2024
26.11.2021JN006505/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitve kvalitete v NEK v letih 2022, 2023 in 2024
01.12.2021JN006789/2021-F01/2021, Storitve: I&C inženirske storitve zagotovitve kvalitete 2022-2024
16.12.2021JN006344/2021-F01/2021, Storitve: Storitve elektro del v QC ter strojništva in gradbeništva v QA za obdobje 2022 - 24
05.01.2022JN008601/2021-F01/2022, Storitve: Revizija študije najboljše indus. prakse in potrebnih teh. sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov ...
17.01.2022JN006879/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za obdobje 2022 - 2024
17.01.2022JN006973/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za obdobje 2022 do 2024
05.04.2022JN001706/2022-F01/2022, Storitve: Študija potrebnih tehnoloških sprememb/nadgradenj, potrebnih na lokaciji NEK za pripravo NSRAO in transport v podjetje ORANO
16.05.2022JN000579/2022-F01/2022, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK za leta 2022, 2023 in 2024
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
17.02.2015NMV8432015/2015, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
24.03.2015NMV15632015/2015, Storitve: Inženirske storitve
12.10.2015NMV64822015/2015, Storitve: Inženirske storitve
04.12.2015NMV78022015/2015, Storitve: Inženirske storitve
17.03.2016NMV16422016/2016, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.03.2016NMV16702016/2016, Storitve: Inženirske storitve
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
26.05.2014JN59242014/2014, Storitve: Inženirske storitve
16.07.2014JN76772014/2014, Storitve: Inženirske storitve
06.08.2014JN82652014/2014, Storitve: Inženirske storitve
07.08.2014JN83012014/2014, Storitve: Inženirske storitve
07.08.2014JN83032014/2014, Storitve: Inženirske storitve
25.11.2014JN111122014/2014, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
07.01.2015JN872015/2015, Storitve: Inženirske storitve
02.02.2015JN6772015/2015, Storitve: Inženirske storitve
26.05.2015JN33532015/2015, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
27.05.2015JN34152015/2015, Storitve: Inženirske storitve
09.06.2015JN38252015/2015, Storitve: Inženirske storitve
11.03.2016JN16842016/2016, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
17.03.2016JN18332016/2016, Storitve: Inženirske storitve
18.03.2016JN18952016/2016, Storitve: Inženirske storitve
18.03.2016JN18982016/2016, Storitve: Inženirske storitve
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si