Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
18.04.2016JN000417/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava modifikacijskega paketa za mod.1102-DC-L "Zamenjava 125VDC in 220VDC polnilcev"
22.04.2016JN000616/2016-X01/2016, Storitve: Testiranje zaščit generatorja 850 MVA
28.04.2016JN000811/2016-X01/2016, Storitve: Storitve inštalacije sistemov vodenja in kontrole
29.04.2016JN000846/2016-X01/2016, Storitve: Storitve inštalacije električne opreme
29.04.2016JN000848/2016-X01/2016, Storitve: Storitve inštalacije merilne opreme
29.04.2016JN000849/2016-X01/2016, Storitve: Storitve umerjanja
03.05.2016JN000881/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba testiranj vzbujalnih sistemov na DG in MG ter izvedba diagnostičnih meritev na elektro opremi v RE16 in OL28
04.05.2016JN000883/2016-X01/2016, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
04.05.2016JN000889/2016-X01/2016, Storitve: Storitve industrijskega pregledovanja
13.05.2016JN001254/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava terenskih preiskav, laboratorijskih preiskav ter izdelava geološko-geomehanskega elaborata za mod.1024-BS-L
17.05.2016JN001384/2016-X01/2016, Blago: Naročilo električnih komponent, instrumentov in rezervnih delov za MOD 1105-RC-L
17.05.2016JN001389/2016-X01/2016, Storitve: Podpora pri organizaciji reševanja delavcev z višin, globin, nudenju prve pomoči ter izvajanju požarne straže v času remonta 2016
30.05.2016JN001903/2016-X01/2016, Blago: Kemični proizvodi
31.05.2016JN001942/2016-X01/2016, Storitve: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
03.06.2016JN002184/2016-X01/2016, Blago: Nabava Axial Flow Submersible Horizontal Pump Skid - mod.1044-CW-L "NEK Circulating Water Accomodation due to Hydro Plant Brežice"
13.06.2016JN000581/2016-X01/2016, Blago: MX Aktuatorji in njihovi rezervni deli
14.06.2016JN000243/2016-X01/2016, Blago: Krogelni ventil
14.06.2016JN002557/2016-X01/2016, Storitve: Storitve inštalacije električne opreme
14.06.2016JN002586/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba ECT pregleda FEEDWATER HEATER LP-6A&LP-6B Duplex toplotnega izmenjevalca NEK v remontu 2016
15.06.2016JN002626/2016-X01/2016, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
15.06.2016JN002629/2016-X01/2016, Blago: Deli za elektromotorje in generatorje
16.06.2016JN000724/2016-X01/2016, Storitve: Nadgradnja diskovnega sistema NetApp z dodatnimi SSD diskovnimi kapacitetami
21.06.2016JN002877/2016-X01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
21.06.2016JN002887/2016-X01/2016, Storitve: Storitve izvajanja in vzdrževanja zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v RE16
28.06.2016JN003165/2016-X01/2016, Storitve: Izvajanje storitev pranja in sušenja za delov v RNO med Remontom 2016
07.07.2016JN001501/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba posodobitve krmiljenja CW potujočih rešetk in deicing sistema - mod. 1044-CW-L "NEK Circulating Water Accomodation due to Hydro Plant Brežice Construction"
07.07.2016JN001462/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava dodatne linije za izpiranje CW potujočih rešetk – mod.1044-CW-L »NEK Circulating Water Accomodation due to Hydro Plant Brežice Construction«
19.07.2016JN003898/2016-X01/2016, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevnih sten uparjalnikov v NE Krško
19.07.2016JN001300/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba nadgradnje CET (Containment Event Tree Notebook)
18.08.2016JN001500/2016-X01/2016, Blago: Nabava rezervnih delov (cevi in pribor)
18.08.2016JN001772/2016-X01/2016, Blago: Nabava rezervnih delov (conduits) za MOD 1007-XI-L
24.08.2016JN004872/2016-X01/2016, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
25.08.2016JN001262/2016-X01/2016, Storitve: IZDELAVA IN MONTAŽA VAROVALNE OGRAJE IN PREHODNIH MOSTOV NA HLADILNEM STOLPU CT102CTW-002
06.09.2016JN005255/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
13.09.2016JN003700/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba gradbenih in strojnih del – mod. 1044-CW-L - Modifikacija linije za odmrzovanje na vtočnem objektu
20.09.2016JN005613/2016-X01/2016, Blago: Črpalke
27.09.2016JN003006/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba instalacijskih del za modifikacijo 1137-EE-L
27.09.2016JN003008/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba del za izgradnjo Pomožne kontrolne sobe (ECR)
27.09.2016JN003356/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba instalacijskih del za modifikacijo "Vgradnja ON LINE nadzornih kamer v RB in aktivacije pršilnega sistema RCP iz MCR"
27.09.2016JN003746/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba instalacijskih del za MOD 1102-DC-L (Zamenjava 125 VDC in 220 VDC polnilcev)
27.09.2016JN002737/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba del po modifikaciji 714-AB-L
19.10.2016JN002346/2016-X01/2016, Storitve: Revizija računovodskih izkazov za leti 2016 in 2017
24.10.2016JN003610/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba storitev pomožnih del znotraj in zunaj radiološko nadzorovanega območja - Pomoč v izmeni tehniku radiološke zaščite v letu 2016 / 2017
24.10.2016JN003893/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumetnacije za mod.1210-RC-L "Modification on drain system for RC Pumps leak"
24.10.2016JN006628/2016-X01/2016, Storitve: Okoljske storitve
25.10.2016JN004475/2016-X01/2016, Gradnje: Rekonstrukcija črpališča meteorne in fekalne kanalizacije – mod.1047-SV-L
25.10.2016JN006695/2016-X01/2016, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
25.10.2016JN006696/2016-X01/2016, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
25.10.2016JN006700/2016-X01/2016, Storitve: Storitve industrijskega pregledovanja
27.10.2016JN002511/2016-X01/2016, Blago: Dobava rezervnih motorjev za aksialne ventilatorje
20.01.2017JN007278/2016-X01/2017, Blago: Dobava tehničnih plinov in mešanic ter najem in vzdrževanje snopov jeklenk za leto 2017
20.01.2017JN006367/2016-X01/2017, Blago: Nakup mobilne črpalne postaje s plavajočo črpalko
25.01.2017JN006991/2016-X01/2017, Storitve: Košnja in vzdrževanje travnatih površin, škropljenje s herbicidi, vzdrževanje drevja, urejanje grmovnic in trajnic v letu 2017
22.02.2017JN008006/2016-X01/2017, Storitve: Izdelava neodvisne strokovne ocene za mod. 1007-XI-L
14.04.2017JN001376/2017-X01/2017, Blago: Pisarniško pohištvo
20.04.2017JN001592/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev in ostale birotehnike v letu 2018 in 2019
03.05.2017JN000562/2017-X01/2017, Blago: Rezervni deli za CW in RW črpalko
08.05.2017JN007143/2016-X01/2017, Blago: Potrošni material za čiščenje za leti 2017-2018
17.05.2017JN002133/2017-X01/2017, Storitve: Nadzor za MOD 1056-NA-L
08.06.2017JN003759/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije, nabava opreme, montaža in zagon novega prezračevalnega sistema prostora TDAF črpalke (IB005) mod. 1097-VA-L
13.06.2017JN003121/2017-X01/2017, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE18
28.06.2017JN002127/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje zimske službe v NEK za leti 2018 in 2019
29.06.2017JN004738/2017-X01/2017, Blago: Dobava pisarniškega materiala za Ekonomat NEK za leti 2018 in 2019
06.07.2017JN002921/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba remontnih del na agregatih (diesel motorji, kompresorji, reduktorji) v času remonta 2018
24.07.2017JN005177/2017-X01/2017, Storitve: Presoja programa in stanja NEK uparjalnikov
02.08.2017JN004829/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba sanacije tesnilnih površin prirobnic CC101HEX-001 s prenosnim obdelovalnim strojem
07.08.2017JN003156/2017-X01/2017, Storitve: Dekontaminacija reaktorskega bazena po menjavi goriva v remontu 2018
23.08.2017JN005733/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba del na SW in CW čistilnih strojih, Taprogge filtrih, sistemu za čiščenje cevi kondenzatorjev in Segmentnih prelivnih zapornicah na jezu na Savi v Remontu 2018
25.08.2017JN005217/2017-X01/2017, Blago: Dobava šob za bazen za izrabljeno jedrsko gorivo
28.08.2017JN005643/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba del na agregatih v času 29. ciklusa OLM
30.08.2017JN003089/2017-X01/2017, Blago: Nabava mešane ionske litizirane smole za čiščenje primarnega hladila
31.08.2017JN004686/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2018
15.09.2017JN005854/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba testiranj vzbujalnih sistemov na DG in MG ter izvedba diagnostičnih meritev na elektro opremi v RE18 in OL29
09.10.2017JN007282/2017-X01/2017, Storitve: Strojna obdelava delov v 2018
09.10.2017JN007208/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba postavitve in odstranitve tesnilnih pokrovov v vodne komore uparjalnika RCPCSGN1 in RCPCSGN2 v remontu 2018
13.10.2017JN006341/2017-X01/2017, Blago: Rezervni deli za HD103 črpalke
27.10.2017JN007634/2017-X01/2017, Blago: Dobava ionskega kromatografa (ICS)
17.11.2017JN007280/2017-X01/2017, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih – sekundarna stran v RE2018
17.11.2017JN008244/2017-X01/2017, Blago: Dobava vlečnega vozila (teleskopskega nakladača) in tovorne prikolice
20.11.2017JN007601/2017-X01/2017, Storitve: Podpora pri organizaciji reševanja delavcev z višin, globin, nudenju prve pomoči ter izvajanju požarne straže v času remonta 2018
21.11.2017JN005811/2017-X01/2017, Storitve: Storitve zaščite proti koroziji izmenjevalca toplote v RE18
27.11.2017JN007807/2017-X01/2017, Storitve: Storitev avtodvigal nosilnosti 40 ton, 130 ton in 200 ton z dvigalničarjem v letu 2018 in remontu 2018
13.12.2017JN008395/2017-X01/2017, Storitve: Carinsko zastopanje ter špediterske in ostale storitve v letu 2018 in 2019
27.12.2017JN009879/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja poslovnega komunikacijskega omrežja NEK
28.12.2017JN009480/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba in vgradnja konstrukcij za ureditev delovišč in poti za varno delo
28.12.2017JN009647/2017-X01/2017, Blago: Nakup pisarniških in delovnih stolov
28.12.2017JN007585/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti (področje instrumentacije in kontrole) za leti 2018 in 2019
03.01.2018JN007826/2017-X01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za RM monitorje
04.01.2018JN009653/2017-X01/2018, Storitve: Izvedba MOD 615-TG-L (Posodobitev TG sistema)
08.01.2018JN004853/2017-X01/2018, Storitve: Dobava, montaža in priključitev naparve za sortiranje radioaktivnih odpadkov
08.01.2018JN004941/2017-X01/2018, Storitve: Dobava, montaža in priključitev opreme za ravnanje s kontaminiranim materialom
08.01.2018JN006010/2017-X01/2018, Storitve: Izvedba ECT pregleda CC toplotnega izmenjevalca na sekundarni strani NEK v remontu 2018
08.01.2018JN009675/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje NetApp diskovnih sistemov, Splunk storitev in SSO
08.01.2018JN009654/2017-X01/2018, Storitve: Izvedba inštalacijskih del za modifikacijo 1029-RH-L
09.01.2018JN008452/2017-X01/2018, Storitve: Storitve čiščenja oblek, šivanja in krpanja in Storitve kemičnega čiščenja delovnih oblek in ostalega v 2018 ter Storitve pranja in sušenja oblačil za delo v RNO med RE18
22.01.2018JN009884/2017-X01/2018, Blago: Dobava i/p pretvornika
22.01.2018JN009648/2017-X01/2018, Blago: Dobava tehničnih plinov in mešanic ter najem in vzdrževanje snopov jeklenk za leto 2018
02.02.2018JN008276/2017-X01/2018, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2018 in 2019
06.02.2018JN010019/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za MOD 1177-FP-L
09.02.2018JN000036/2018-X01/2018, Blago: Blago in rezervni deli za tekoče vzdrževanje
13.02.2018JN007338/2017-X01/2018, Storitve: Storitve remontnih aktivnosti na MOV ventilih, končnih stikalih elektromagnetno in zračno krmiljenih ventilov in NN motorjih v RE18
15.02.2018JN000038/2018-X01/2018, Blago: Ergonomsko oblikovani delovni stoli za 24/7 uporabo
26.02.2018JN010365/2017-X01/2018, Blago: Barve za multifunkcijske (MF) naprave in fotokopirne stroje za leti 2018 in 2019
15.03.2018JN000830/2018-X01/2018, Blago: Dobava metalno refleksne toplotne izolacije
29.03.2018JN009425/2017-X01/2018, Blago: Silikonsko olje za Large Bore Snubbers
04.04.2018JN000695/2018-X01/2018, Blago: MEHANSKI BLAŽILNIKI SUNKOV
12.04.2018JN009318/2017-X01/2018, Storitve: Ocena elektromagnetne združljivosti v Nuklearni elektrarni Krško
23.04.2018JN007242/2017-X01/2018, Storitve: FOSAR aktivnosti in inspekcija notranjosti reaktorske posode v NEK Krško med remontom 2018
13.06.2018JN002103/2018-X01/2018, Blago: Nakup pisarniškega pohištva
05.07.2018JN001715/2018-X01/2018, Blago: Hladilna enota za hlajenje reaktorskega hrama
06.08.2018JN002631/2018-X01/2018, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za BB2 (MOD. 1024-BS-L)
03.09.2018JN004072/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za MOD. 1240-SY-L
04.09.2018JN004197/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava študije "Verifikacija in morebitne dodatne analize povratnih tokov v profilu NEK po vzpostavitvi zajezitve HE Brežice"
18.09.2018JN004898/2018-X01/2018, Blago: Material za izdelavo kabelskih polic
18.09.2018JN005296/2018-X01/2018, Storitve: Prestavitev kabelskih tras z menjavo kablov CT2 in CT1
10.10.2018JN005048/2018-X01/2018, Blago: Nakup varnostnih ventilov in rezervnih delov
08.11.2018JN006253/2018-X01/2018, Blago: Nabava silikonskega olja za blažilnike sunkov, Tip: SF-1154
13.11.2018JN006216/2018-X01/2018, Storitve: Strojna obdelava delov v letu 2019
03.12.2018JN006257/2018-X01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov kit pumpe A3DHC-156 minor kit
07.12.2018JN006339/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba del na agregatih v času OLM 30 in RE19 (2 sklopa)
03.01.2019JN005701/2018-X01/2019, Blago: Kontrolna stikala in indikacijske svetilke za leto 2019
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
03.01.2019JN006487/2018-X01/2019, Blago: TOC stikala s pokrovi za 6,3 kV stikalne enote MD1 / MD2
07.01.2019JN007084/2018-X01/2019, Storitve: Najem avtodvigal z dvigalničarjem za leto 2019
10.01.2019JN007783/2018-X01/2019, Storitve: Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
15.01.2019JN005991/2018-X01/2019, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE19
23.01.2019JN007263/2018-X01/2019, Blago: Rezervni deli srednjenapetostnih elektromotorjev
25.01.2019JN006635/2018-X01/2019, Storitve: Čiščenje oblek, namiznih prtov, šivanje in krpanje; kemično čiščenje delovnih oblek, brisač, rjuh, vzglavnikov, odej za leti 2019 in 2020; Pranje in sušenje oblačil za delo v RNO med RE19
07.02.2019JN007829/2018-X01/2019, Blago: Dobava tehničnih plinov in mešanic ter najem in vzdrževanje snopov jeklenk za leto 2019
07.02.2019JN007183/2018-X01/2019, Storitve: Sanacija prelivnih polj 2 in 4 ter sanacija stebrov na jezu NEK
11.02.2019JN008467/2018-X01/2019, Storitve: Storitev strokovnega sodelavca VZD za potrebe projekta suhega skladišča za obdobje leta 2019
21.02.2019JN008378/2018-X01/2019, Blago: Nabava rezervnih delov
07.03.2019JN000225/2019-X01/2019, Blago: Kontrolni releji za RE19
07.03.2019JN006850/2018-X01/2019, Blago: Nabava RCDT črpalke in tesnil
20.03.2019JN007158/2018-X01/2019, Blago: Naročilo specialnih kontrolnih stikal tipa W-2 in S-20 za MCR
20.03.2019JN008163/2018-X01/2019, Storitve: Nadzor pri zamenjavi tesnila ohišja RHR črpalke
25.03.2019JN000165/2019-X01/2019, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2019
01.04.2019JN007066/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba instalacijskih del za modifikacijo 1210-RC-L
08.04.2019JN008596/2018-X01/2019, Storitve: Storitve remontnih aktivnosti na MOV ventilih, končnih stikalih elektromagnetno in zračno krmiljenih ventilov in NN motorjih v remontu 2019
11.04.2019JN000806/2019-X01/2019, Blago: Dobava materiala za požarno zaščito ventilacijskih kanalov skupaj z nadzornimi storitvami ter dobava materiala za modifikacijo MOD 1027-NA-L
25.04.2019JN000218/2019-X01/2019, Storitve: Podpora pri organizaciji reševanja v RE19
30.04.2019JN001573/2019-X01/2019, Blago: Material za mod. 1177-FP-L
10.05.2019JN001737/2019-X01/2019, Blago: RELEJI
17.05.2019JN001568/2018-X01/2019, Blago: Kontrolni paneli za požarno zaščito
17.05.2019JN001537/2018-X01/2019, Blago: Dobava aktuatorskih sklopov za ventile HCV227 in HCV133
20.05.2019JN006430/2018-X01/2019, Blago: Dobava reaktorskega vijaka z matico in podložko
23.05.2019JN008456/2018-X01/2019, Storitve: Podpora na merilno regulacijski opremi v RE19
04.06.2019JN001371/2019-X01/2019, Blago: Dobava Motora in bracketa za MW100PMP in bracketa za VA241 Motor
06.06.2019JN001930/2019-X01/2019, Blago: Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
13.06.2019JN001205/2019-X01/2019, Blago: Dobava mehanskih tesnil za primarne črpalke
18.06.2019JN002494/2019-X01/2019, Storitve: Instalacijska dela za MOD 1177-FP-L
26.06.2019JN001153/2019-X01/2019, Storitve: Dekontaminacija reaktorskega bazena v remontu 2019
25.07.2019JN003184/2019-X01/2019, Storitve: Dobava in montaža jeklenih konstrukcij v Annulusu ter dodelava ograje vložnega stroja v RB
28.08.2019JN003637/2019-X01/2019, Blago: Digitalni električni indikatorji varnostne klasifikacije SR
28.08.2019JN002132/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava načrta ter dobava in montaža zaščitnega zidu ter vrat za ARHR črpalko in toplotni izmenjevalec
29.08.2019JN004798/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba zamrzovanja 3-inčnega cevovoda na sistemu hladilnega sistema v času Remonta 2019
29.08.2019JN003716/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba inštalacijskih del za mod. 1203-SG-L
03.09.2019JN003260/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe v NEK za leti 2020 in 2021
11.09.2019JN004191/2019-X01/2019, Blago: Rezervni deli
17.09.2019JN003934/2019-X01/2019, Storitve: Analiza potresne občutljivosti bazena za izrabljeno gorivo v NEK
19.09.2019JN004452/2019-X01/2019, Blago: Težki sodi za IDDS
30.09.2019JN004988/2019-X01/2019, Gradnje: Odvodnjavanje industrijskega tira NEK
01.10.2019JN005724/2019-X01/2019, Blago: Material za tesnjenje penetracij (varnostna klasifikacija AQ)
01.10.2019JN005388/2019-X01/2019, Blago: Regulatorji temperature za VA181 grelce (varnostna klasifikacija: SR)
04.10.2019JN005288/2019-X01/2019, Storitve: Nabava goriva za službena vozila za leti 2020 - 2021
19.12.2019JN007247/2019-X01/2019, Blago: Rezervni deli za varnostne ventile
06.01.2020JN007039/2019-X01/2020, Storitve: Carinsko zastopanje ter špediterske storitve v letu 2020 in 2021
14.01.2020JN007814/2019-X01/2020, Storitve: Preureditev parkirišča NEK
17.01.2020JN007753/2019-X01/2020, Blago: Dobava tehničnih plinov in mešanic ter najem in vzdrževanje snopov jeklenk za leto 2020
14.02.2020JN000031/2020-X01/2020, Blago: Cevi in spojni elementi za diesel agregate DG1 in DG2
14.02.2020JN004842/2019-X01/2020, Blago: Kroglični ventili
14.02.2020JN003447/2019-X01/2020, Blago: Zobniski par za multiplikator SIAPSI01-DRV
14.02.2020JN003943/2019-X01/2020, Blago: Cevi, sklopke in z njimi povezani materiali
16.04.2020JN000662/2020-X01/2020, Blago: Nabava potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja ventilov
21.05.2020JN007945/2019-X01/2020, Storitve: Obnova tesnil reaktorske hladilne črpalke
05.06.2020JN001027/2020-X01/2020, Storitve: Revizija polletnih in letnih računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022
14.07.2020JN001717/2020-X01/2020, Blago: Dobava radionuklidov za leta 2020, 2021, 2022
14.07.2020JN003060/2020-X01/2020, Blago: Nabava pralne omare
04.08.2020JN001988/2020-X01/2020, Blago: Blažilci sunkov
04.08.2020JN002131/2020-X01/2020, Blago: Cevi, sklopke in z njimi povezani materiali
11.08.2020JN002785/2020-X01/2020, Storitve: Pregled, nabava in vgradnja strojnih komponent na PCFV sistemu
25.08.2020JN003638/2020-X01/2020, Storitve: Sanacija prelivnega polja 1. jezu na Savi
31.08.2020JN003378/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba postavitve in odstranitve tesnilnih pokrovov v vodne komore uparjalnika RCPCSGN1 in RCPCSGN2 v remontu 2021
31.08.2020JN003058/2020-X01/2020, Blago: Težki sodi za IDDS
31.08.2020JN003700/2020-X01/2020, Storitve: Najem avtodvigal z dvigalničarjem za leto 2021
01.09.2020JN008701/2019-X01/2020, Blago: Barve za tiskalnike za leti 2020 in 2021
01.09.2020JN003896/2020-X01/2020, Blago: Kontrolni in časovni releji
23.09.2020JN003567/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala ( varovalne podloške, o-ring tesnila,...) potrebnega za zamenjavo tesnil reaktorske hladilne črpalke
24.09.2020JN003379/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje oblek, namiznih prtov, šivanje in krpanje; Kemično čiščenje delovnih oblek, brisač, rjuh, vzglavnikov, odej za leti 2021 in 2022; Pranje in sušenje oblačil za delo v RNO med RE21
28.09.2020JN005212/2020-X01/2020, Storitve: Dekontaminacija reaktorskega bazena v remontu 2021
01.10.2020JN004541/2020-X01/2020, Blago: Nabava modula za MCB
06.10.2020JN004197/2020-X01/2020, Blago: Nabava solenoidnih ventilov
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
15.04.2016JN000382/2016-F01/2016, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom
19.04.2016JN000470/2016-F01/2016, Blago: Deli ventilov
20.04.2016JN000557/2016-F01/2016, Storitve: Remontne storitve za dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2016
25.04.2016JN000659/2016-F01/2016, Blago: Deli turbin
25.04.2016JN000238/2016-F01/2016, Blago: Blažilci sunkov in njihovi rezervni deli
25.04.2016JN000686/2016-F01/2016, Blago: UPS in DC paneli
28.04.2016JN000838/2016-F01/2016, Storitve: Dodatne storitve za Storitev inženiringa in projektiranja za alternativno hlajenje RCS sistema in zadrževalnega hrama reaktorske zgradbe
04.05.2016JN000947/2016-F01/2016, Storitve: Storitve restavracij in postrežbe
04.05.2016JN000948/2016-F01/2016, Storitve: Zavarovanje odgovornosti NEK
10.05.2016JN000469/2016-F01/2016, Blago: Nabava varnostnih ventilov
17.05.2016JN001415/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2016
31.05.2016JN000248/2016-F01/2016, Storitve: Nadzor remontnih del na nizkotlačni turbini v R'16
31.05.2016JN001997/2016-F01/2016, Blago: Odklopniki tokokrogov
01.06.2016JN002081/2016-F01/2016, Storitve: Razni čistilni stroji
03.06.2016JN001469/2016-F01/2016, Blago: Sestavni deli blažilcev sunkov
03.06.2016JN000911/2016-F01/2016, Storitve: Tovarniška obnova DS odklopnikov (400 VAC) v Westinghouse-u
06.06.2016JN002245/2016-F01/2016, Blago: Oprema za jedrsko varnost
06.06.2016JN001538/2016-F01/2016, Blago: Razervni deli za Westinghouse ventile
06.06.2016JN002259/2016-F01/2016, Blago: Rezervni deli za DS odklopnike
07.06.2016JN000308/2016-F01/2016, Blago: Dobava različnih tipov merilnih kartic sistema ACM7300
07.06.2016JN000893/2016-F01/2016, Blago: Naročanje modula (stikalni sklop) za vgradnjo v komandno ploščo.
09.06.2016JN002448/2016-F01/2016, Storitve: Cevarsko-varilska dela in dela na primarnih ventilih v remontu 2016
09.06.2016JN002449/2016-F01/2016, Storitve: Remontne aktivnosti v primarnem delu
14.06.2016JN000355/2016-F01/2016, Blago: Nabava ročnih krogelnih ventilov
15.06.2016JN002691/2016-F01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
16.06.2016JN001518/2016-F01/2016, Blago: Izvensrediščni detektor reaktorske moči - nekompenzirana ionizacijska celica
24.06.2016JN001489/2016-F01/2016, Gradnje: Sanacija betonskega podslapja z izvedbo AB grede temeljene s pomočjo mikropilotiranja v okviru izvedbe modifikacije 1043-RD-L
01.07.2016JN003328/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba remontih del na reaktorju, uparjalnikih/tlačnih in cevnih obesah ter dela interventne skupine v RE16
04.07.2016JN000837/2016-F01/2016, Blago: Dobava rezervnih delov za DS odklopnike
08.07.2016JN001246/2016-F01/2016, Storitve: Posodobitev potujočih rešetk CW105TSC001 do CW105TSC006
08.07.2016JN003606/2016-F01/2016, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
20.07.2016JN003432/2016-F01/2016, Blago: Nakup CNC vertikalnega frezalnega stroja
22.07.2016JN004043/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v RE16
05.08.2016JN004453/2016-F01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
10.08.2016JN004057/2016-F01/2016, Blago: Nabava mehanskih končnih stikal
12.08.2016JN002729/2016-F01/2016, Blago: CETNA specialno orodje in rezervni deli
22.08.2016JN003542/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba rednega remontnega servisa na sistemu za detektiranje tujkov v primarnem sistemu - DMIMS v RE16
24.08.2016JN004625/2016-F01/2016, Blago: Naročanje modulov-stikalni sklopi
24.08.2016JN003693/2016-F01/2016, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov ter izvedba korektivnih akcij v remontu 2016
24.08.2016JN003801/2016-F01/2016, Storitve: Aktivnosti na glavnem generatorju - električne in mehanske meritve ter pregledi (10 letni pregled)
25.08.2016JN003516/2016-F01/2016, Blago: Dodatna oprema in storitve za projektiranje in inženiring pomožne kontrolne sobe in dobava opreme
30.08.2016JN005064/2016-F01/2016, Blago: SR motorni in nepovratni ventili
08.09.2016JN002151/2016-F01/2016, Blago: Zaščitna oprema za delo v radiološko nadzorovanih območjih za RE16 in leto 2017
13.09.2016JN004146/2016-F01/2016, Storitve: Izdelava Zbirne strokovne ocene remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NEK in menjavo goriva med Remontom 2016
16.09.2016JN003186/2016-F01/2016, Storitve: Nabava in vgradnja cevovoda in opreme za sistem odmuljavanja SW po mod. 1126-SW-L
19.09.2016JN004625/2016-F02/2016, Blago: Naročanje modulov-stikalni sklopi
20.09.2016JN004916/2016-F01/2016, Blago: Nabava trim setov ventila
21.09.2016JN005677/2016-F01/2016, Blago: Oprema za jedrsko varnost
29.09.2016JN001878/2016-F01/2016, Blago: Toplotni izmenjevalec za Projekt alternativnega hlajenja primarnega sistema in zadrževalnega hrama
13.10.2016JN005178/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje in podpora na sistemih Tehnične zaščite
14.10.2016JN005321/2016-F01/2016, Blago: Instrumentacijska cev varnostnega razreda SR
14.10.2016JN003628/2016-F01/2016, Blago: Rezervni deli za podvodni video sistem za inšpekcije jedrskega goriva
17.10.2016JN003791/2016-F01/2016, Blago: Cevi, priključki in drobni material za vgradnjo električnih kablov
18.10.2016JN003350/2016-F01/2016, Blago: Rezervni deli za Rod Control sistem
18.10.2016JN003129/2016-F01/2016, Blago: Toplotni izmenjevalec za hlajenje tesnilne vode mehanskega tesnila RHAPRH01, 02 črpalk
18.10.2016JN001266/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba ultrazvočne inšpekcije gorivnih elementov v remontu 2016
18.10.2016JN001264/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba odstranjevanja tujkov iz gorivnih elementov in iz bazena za iztrošeno gorivo (FOSAR na jedrskem gorivu v remontu 2016)
19.10.2016JN004361/2016-F01/2016, Blago: Dobava in zamenjava vodil fisijskih celic in tesnilnih setov v remontu 2018
19.10.2016JN001416/2016-F01/2016, Storitve: Izvedba podvodne vizualne inšpekcije jedrskega goriva v remontu 2016
20.10.2016JN006499/2016-F01/2016, Blago: Kartuše
20.10.2016JN006542/2016-F01/2016, Blago: Toplotni izmenjalniki
25.10.2016JN006691/2016-F01/2016, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
26.10.2016JN006717/2016-F01/2016, Blago: Nujna dobava detektorja nevtronske moči reaktorja
28.10.2016JN006422/2016-F01/2016, Blago: Nabava procesno prikazovalnih enot, ki so namenjene za prikaz merjene vrednosti na oddaljenih mestih
09.11.2016JN002080/2016-F01/2016, Blago: Naročilo ARHR črpalke za Projekt Alternativnega hlajenja primarnega sistema in zadrževalnega hrama
09.12.2016JN007750/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje&sanacija ter Hišniška opravila
14.12.2016JN004800/2016-F01/2016, Blago: Naročilo Motornih ventilov za Projekt Alternativnega hlajenja primarnega sistema in zadrževalnega hrama
29.12.2016JN007727/2016-F01/2016, Gradnje: Izgradnja kabelske povezave med BB1 in WMB
03.01.2017JN007799/2016-F01/2017, Storitve: Dobava pitne vode iz javnega vodovoda za leto 2017 in 2018
04.01.2017JN005579/2016-F01/2017, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2017
11.01.2017JN003680/2016-F01/2017, Blago: Motorni kontrolni center
26.01.2017JN000012/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
31.01.2017JN005879/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževalna dela na primarni strani v letu 2017
31.01.2017JN006038/2016-F01/2017, Storitve: Izvajanje storitev in del v Strojnem vzdrževanju v letu 2017
02.02.2017JN000481/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba del po mod. 1092-TZ-L "Varovanje deponije remontnih zapornic NEK"
10.02.2017JN000096/2017-F01/2017, Storitve: Obnova dveh tesnil reaktorske hladilne črpalke
15.02.2017JN000704/2017-F01/2017, Blago: Nabava rezervnih delov za varnostne ventile
27.02.2017JN000851/2017-F01/2017, Blago: Premazi
01.03.2017JN006064/2016-F01/2017, Gradnje: Rekonstrukcija OPC
02.03.2017JN001228/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli za diesel motorje DG107DSL-001, DG107DSL-002 in DG107DSL-003
02.03.2017JN000917/2017-F01/2017, Blago: rezervni deli za ventile
13.03.2017JN001398/2017-F01/2017, Blago: Nabava ohišij za obstoječe ventile
14.03.2017JN001904/2017-F01/2017, Storitve: Izgradnja stavbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva in dobava vse potrebne opreme za izvedbo Faze I - prestavitev do 592 izrabljenih gorivnih elementov in Faze II (prestavitev naslednjih 592
14.03.2017JN006063/2016-F01/2017, Blago: Prenosni toplotni izmenjevalec za bazen z izrabljenim gorivom
29.03.2017JN001394/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli za ventile
04.04.2017JN002261/2016-F01/2017, Blago: Oprema za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra
14.04.2017JN002553/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli za SW čistilna stroja SW103THK-01A in 02B ter za potujoče rešetke CW105TSC-001, 002, 003,004, 005 in 006
18.04.2017JN002454/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli potrebni pri zamenjavi IC vodil
05.05.2017JN001397/2017-F01/2017, Storitve: Implementacija in vzdrževanje programa za spremljanje in napovedovanje zastarelosti opreme in rezervnih delov
09.05.2017JN002488/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli črpalke
11.05.2017JN003234/2017-F01/2017, Blago: Nabava krogelnega ventila
11.05.2017JN000887/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2017/2018
15.05.2017JN003594/2017-F01/2017, Blago: Naročilo rezervnih delov za pogone ventilov
23.05.2017JN004775/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli za zračno upravljane ventile
26.05.2017JN002160/2017-F01/2017, Storitve: Fizikalni testi za Cikel 29
01.06.2017JN002228/2017-F01/2017, Blago: Dobava rezervnih delov za MS izolacijske ventile
08.06.2017JN005767/2017-F01/2017, Storitve: Revizija projektne dokumentacije za mod.1063-PW-L "Izgradnja vodjakov in uskladitev monitoringa zaradi vpliva HE Brežice na NEK"
12.06.2017JN004611/2017-F01/2017, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
15.06.2017JN005337/2017-F01/2017, Blago: Dobava 880 kosov PAR avtokatalitičkih plošč
20.06.2017JN005418/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba usluge ojačitve jedrskih gorivnih elementov
21.06.2017JN007040/2016-F01/2017, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov vključno z prevozom
06.07.2017JN006208/2017-F01/2017, Blago: Dobava 4 merilnih kartic sistema ACM7300
18.07.2017JN003781/2017-F01/2017, Blago: Nabava aksialnega ležaja nizkotlačne turbine
18.07.2017JN005718/2017-F01/2017, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino
19.07.2017JN002868/2017-F01/2017, Storitve: Inštalacija sistema alternativnega hlajenja bazena za iztrošeno gorivo
31.07.2017JN005481/2017-F01/2017, Gradnje: Izvedba betonske dostopne rampe po mod. 1092-TZ-L v skladu s 46. čl.
07.08.2017JN004800/2017-F01/2017, Storitve: Medobratovalni pregledi v času remonta 2018
22.08.2017JN007243/2017-F01/2017, Storitve: Podpora pri izvedbi projekta SFDS
22.08.2017JN007439/2017-F01/2017, Blago: Nabava procesno prikazovalnih enot, ki so namenjene za prikaz merjene vrednosti na oddaljenih mestih
25.08.2017JN007610/2017-F01/2017, Storitve: Povečan obseg pri Nadzoru kakovosti pri dobavi in zamenjavi vzbujalnika glavnega generatorja
25.08.2017JN006897/2017-F01/2017, Blago: Nakup rezervnih delov: protipovratni varnostni ventili s pripadajočimi tesnili
25.08.2017JN007327/2017-F01/2017, Blago: Rezervni deli za obnovitev DS odklopnikov v OL29
25.08.2017JN002189/2017-F01/2017, Storitve: Projekt Varnostne Nadgradnje NEK, Faza III, Inženiring, projektiranje in izgradnja BB2
11.09.2017JN007541/2017-F01/2017, Storitve: Obnova in testiranje Enertechovega 100 KIP LB Blažilnika Sunkov
11.09.2017JN005815/2017-F01/2017, Storitve: Obnova regulatorjev vrtljajev za dizel generatorja DG1 in DG2
12.09.2017JN005537/2017-F01/2017, Storitve: Remontne storitve za dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2018
12.09.2017JN005153/2017-F01/2017, Storitve: Remontne aktivnosti v primarnem delu (RE'18)
12.09.2017JN006288/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje storitev in del v Strojnem vzdrževanju v letu 2018
12.09.2017JN005108/2017-F01/2017, Storitve: Cevarsko-varilska dela in dela na primarnih ventilih v remontu 2018
12.09.2017JN005109/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba remontnih del na reaktorju, uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu RE'18
12.09.2017JN005796/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2018
18.09.2017JN007656/2017-F01/2017, Storitve: Fizikalni testi sredice za Cikel 30
21.09.2017JN008003/2017-F01/2017, Blago: Nabava CEVI, SPOJNIH ELEMENTOV ZA DG1, DG2, DG3
27.09.2017JN005743/2017-F01/2017, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2018 in 2019
16.10.2017JN008464/2017-F01/2017, Storitve: ASME RPE certificiranje Westinghouse-ovih dokumentov 415A94 Rev. 1 in SSR-NEK 12.6.2 Rev.1
17.10.2017JN003381/2017-F01/2017, Blago: Zaščitna oprema za dekontaminacijo za leti 2017 in 2018
30.10.2017JN007936/2017-F01/2017, Storitve: Zavarovanje premoženja NEK
30.10.2017JN007002/2017-F01/2017, Storitve: Organizacija letalskih prevozov in dobava letalskih vozovnic ter najem avtomobilov za obdobje treh let
06.11.2017JN008656/2017-F01/2017, Storitve: Nadzor remontnih del na nizkotlačni turbini v Remontu 2018
10.11.2017JN006357/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba instalacijskih del za izgradnjo Pomožne kontrolne sobe (Emergency Control Room – ECR) – Izvedba 2 in 3 faze
21.11.2017JN004980/2017-F01/2017, Storitve: Storitev čiščenja proizvodnih objektov in kanalizacije, vzdrževanje vodovoda ter odvoz komunalnih odpadkov v remontu 2018 in dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2018
23.11.2017JN007889/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje podpornih aktivnosti v nabavi za leto 2018 in 2019
29.11.2017JN007581/2017-F01/2017, Storitve: Elektro remontna dela 2018
05.12.2017JN008351/2017-F01/2017, Storitve: Inženirske storitve na projektu ECR/TCP za leti 2018 in 2019
05.12.2017JN008234/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV za leti 2018 in 2019
06.12.2017JN006831/2017-F01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBNEGA BLAGA 2018-2019
06.12.2017JN008326/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje lastnih aplikacij v Oracle okolju za leti 2018 in 2019
11.12.2017JN008121/2017-F01/2017, Storitve: Pomoč v izmeni tehniku RZ in pomoč v Laboratoriju za dozimetrijo v NEK v 2018 in 2019
14.12.2017JN008645/2017-F01/2017, Storitve: Nadgradnja informacijskega sistema za podporo nabavi, elektronski oddaji in obdelavi ponudb dobaviteljev
15.12.2017JN008178/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje preventivnih in ostalih intervencijskih nalog varstva pred požarom za leti 2018 in 2019
21.12.2017JN009607/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje podpornih aktivnosti v nabavi za leto 2018 in 2019
22.12.2017JN009348/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj NEK EBS poslovnih aplikacij za leti 2018 in 2019
28.12.2017JN009595/2017-F01/2017, Blago: Zaščitna oprema za dekontaminacijo
28.12.2017JN009606/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje poslovne računalniške infrastrukture NEK za leti 2018 in 2019
28.12.2017JN007727/2017-F01/2017, Storitve: Najem svetovalca za finančne module eBS, integracijo na ostale module v eBS in zunanje informacijske sisteme ter svetovanje na področju financ in računovodstva za leti 2018 in 2019
28.12.2017JN007726/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje storitev kontrole strojnih del; kontrole specialnih procesov in vhodne kontrole ter storitev vodenja dokumentacije jedrskega goriva v NE Krško za leto 2018 in 2019
28.12.2017JN008646/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba čiščenja proizvodnih objektov v remontu 2018
29.12.2017JN006293/2017-F01/2017, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnikov v remontu 2018
29.12.2017JN007388/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževalna dela na primarni strani v letih 2018-2019
29.12.2017JN009101/2017-F01/2017, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v Republiki Hrvaški za odboje 2018 do 2021
29.12.2017JN009270/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje podpornih inženirskih aktivnosti v letnih 2018 in 2019
02.01.2018JN007782/2017-F01/2018, Storitve: Izvajanje storitev tehnične podpore manj zahtevnih, srednje zahtevnih in zahtevnih tehnološko poslovnih procesov v letih 2018, 2019
02.01.2018JN007781/2017-F01/2018, Storitve: IZVEDBA ČIŠČENJA OBJEKTOV IN PODPORA PRI SKLADIŠČNEM POSLOVANJU NEK V LETU 2018
03.01.2018JN008043/2017-F01/2018, Blago: Premazi 2
03.01.2018JN010178/2017-F01/2018, Blago: Dobava različnih tipov merilnih kartic sistema ACM7300
04.01.2018JN006808/2017-F01/2018, Storitve: Redni pregled ter čiščenje in dezinfekcija klimatizacije in ventilacije leti 2018 in 2019
04.01.2018JN010358/2017-F01/2018, Blago: Dobava treh rekorderjev za mod. 1236-NI-L
04.01.2018JN010072/2017-F01/2018, Storitve: Instalacija programa DOZE ver. 4.4 na URSJV strežnik
04.01.2018JN008910/2017-F01/2018, Storitve: Storitev remontov/revizij nizkonapetostnih elektromotorjev v obdobju od 2018 do 2019
05.01.2018JN007938/2017-F01/2018, Storitve: Storitve v QA in ING
05.01.2018JN007780/2017-F01/2018, Storitve: Storitve v TO
11.01.2018JN006553/2017-F01/2018, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov v NEK v 2018 in 2019
12.01.2018JN006554/2017-F01/2018, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih GD na objektih NEK v 2018 in 2019
12.01.2018JN006597/2017-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje KGHV ter FČ in PP z razvodom in trošili za leti 2018-2019
12.01.2018JN007224/2017-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje klima naprav za leti 2018, 2019
12.01.2018JN009437/2017-F01/2018, Storitve: Inženirske in podporne storitve za leti 2018 in 2019
15.01.2018JN009286/2017-F01/2018, Storitve: Posodobitev In-Mast Sipping sistema
23.01.2018JN000265/2018-F01/2018, Storitve: Revizija 3 Progarma razgradnje
02.02.2018JN008386/2017-F01/2018, Storitve: Izvajanje nalog procesa nadzora dokumentacije in CADD storitev v NEK za leto 2018 in 2019
02.02.2018JN006953/2017-F01/2018, Storitve: Izdelava, dobava in montaža protipoplavnih vrat ter zakloniščnih vrat za OPC
05.02.2018JN000406/2018-F01/2018, Blago: Dobava rezervnih delov za nepovratne ventile, dobava dodatnega nepovratnega ventila in njegovih rezervnih delov
05.02.2018JN008156/2017-F01/2018, Storitve: Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 - strojništvo
05.02.2018JN009438/2017-F01/2018, Storitve: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NE Krško v 2018 in 2019
07.02.2018JN000388/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za FWIV aktuator
08.02.2018JN008327/2017-F01/2018, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v 2018 in 2019 (pitne vode, zraka, hrane, reke Save, padavin, zemlje in sevanja v okolju skupaj z oceno doz prebivalstva)
22.02.2018JN005742/2017-F01/2018, Storitve: Vzdrževalna in sanacijska GD na objektih NEK med RE18
22.02.2018JN007598/2017-F01/2018, Gradnje: Modifikacija 1027-NA-L: Podporni sistemi ECR
22.02.2018JN008122/2017-F01/2018, Storitve: Izvajanje inženirske podpore za aktivnosti ING.MOD
26.02.2018JN000831/2018-F01/2018, Storitve: Izdelava zbirne strokovne ocene remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NEK in menjavo goriva med Remontom 2018.
06.03.2018JN009406/2017-F01/2018, Storitve: ECT pregled uparjalnikov v remontu 2018
15.03.2018JN001205/2018-F01/2018, Blago: Dobava dodatne količine silikonov (dvokomponentnih A+B) za tesnjenje penetracij
22.03.2018JN000843/2018-F01/2018, Storitve: Posodobitev opreme za spektrometrijo gama
23.03.2018JN008706/2017-F01/2018, Storitve: Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare
04.04.2018JN001557/2018-F01/2018, Blago: Elektromotor in pripadajoči rezervni deli
12.04.2018JN010358/2017-F02/2018, Blago: Dobava treh rekorderjev za mod. 1236-NI-L
13.04.2018JN000840/2018-F01/2018, Storitve: Zavarovanje odgovornosti NEK
23.04.2018JN009080/2017-F01/2018, Blago: Rezervni deli za Ingersoll-Rand vertikalne črpalke model 30APKD
23.04.2018JN009558/2017-F01/2018, Blago: Rezervni deli za WP in BR evaporator ter GH recombiner 1 in 2
23.04.2018JN008664/2017-F01/2018, Blago: Rezervni deli za 6,3 kV 75DHP-VR500 odklopnike
23.04.2018JN007290/2017-F01/2018, Blago: Sklopke za črpalke FW105PMP in rotorji za motorne AF črpalke
26.04.2018JN002026/2018-F01/2018, Storitve: Pomoč za Radiološko zaščito v Remontu 2018
26.04.2018JN010217/2017-F01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MESA, MESNIH IZDELKOV, SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE ZA LETI 2018 IN 2019
27.04.2018JN000709/2018-F01/2018, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2018/2019
21.05.2018JN001740/2018-F01/2018, Storitve: Dobava opreme in materiala ter izvedba del na podlagi FDCR 27 in FDCR 29
29.05.2018JN002652/2018-F01/2018, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
06.06.2018JN003113/2018-F01/2018, Storitve: Dodatna dela pri izdelavi projektne dokumentacije IDZ/IDP, PGD; PZI; DMP za objekt "Rekonstrukcija Operativnega podpornega centra - OPC"
18.06.2018JN001796/2018-F01/2018, Storitve: Najem in vzdrževanje licenc za programsko opremo Microsoft
20.06.2018JN010052/2017-F01/2018, Storitve: Trajna sanacija cevovodnega križa pod turbino
21.06.2018JN002050/2018-F01/2018, Storitve: Mod. 1095-XR-L: Zamenjava transformatorja T3 in podsistemov ter obnova obstoječega transformatorja T3 in izgradnja temelja z oljno jamo za transformator T3
28.06.2018JN003563/2018-F01/2018, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov vključno z prevozom
16.07.2018JN003609/2018-F01/2018, Storitve: Pregled in revizija DMP za mod. 1056-NA-L
18.07.2018JN004568/2018-F01/2018, Storitve: Podaljšanje črpanja podzemne vode z začasnimi vodnjaki
31.07.2018JN004486/2018-F01/2018, Blago: Hidravlični deli za hladilni stolp št.2
01.08.2018JN001086/2018-F01/2018, Blago: Ročni ventili za modifikacijo 1029 RH-L
01.08.2018JN001458/2018-F01/2018, Storitve: Revizija ARHR PMP specifikacije za dokončanje izdelave projektne dokumentacije
01.08.2018JN002188/2018-F01/2018, Storitve: Preračuni podpor
23.08.2018JN005320/2018-F01/2018, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
24.08.2018JN005242/2018-F01/2018, Blago: Rezervni deli za ventile
17.09.2018JN006092/2018-F01/2018, Blago: Dobava dodatne opreme in modifikacija NI 51 IN 52, 1007-XI-L za pomožno kontrolno sobo
19.09.2018JN006100/2018-F01/2018, Blago: Nabava dveh detektorskih kartic Picoammeter
20.09.2018JN005932/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje in podpora na sistemih Tehnične zaščite
26.09.2018JN010382/2017-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgrajevanje licenc Oracle za leto 2018
01.10.2018JN006383/2018-F01/2018, Blago: Dobava rezervnih delov za obnovo tesnil reaktorske črpalke
18.10.2018JN004255/2018-F01/2018, Blago: Ventili vodnega hladilnega sistema (varnostna klasifikacija: SR)
23.10.2018JN004253/2018-F01/2018, Storitve: Inštalacija celovitega prezračevalnega sistema ECR/TSC prostora BB1 stavbe
29.10.2018JN006985/2018-F01/2018, Blago: Rezervni deli in potrošni material za Emersonove (Fisher) ventile
29.10.2018JN004524/2018-F01/2018, Storitve: Izvedba storitve ""Environmental Qualification of Active Mechanical Equipment (MEQ) - SP-ES1329"
02.11.2018JN001836/2018-F01/2018, Blago: Oprema za hlajenje, prezračevanje in zaščito Operativnega podpornega centra NEK
05.11.2018JN007251/2018-F01/2018, Blago: Naročilo NAL kartic
06.11.2018JN007063/2018-F01/2018, Blago: Rezervni deli za lokalni panel turbinske črpalke
08.11.2018JN007396/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za Large Bore Snubbers
12.11.2018JN007367/2018-F01/2018, Storitve: Priprava dokumenta PVO za projekt SFDS
21.11.2018JN007728/2018-F01/2018, Storitve: Naročilo programa PARAGON 2.0
22.11.2018JN007794/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za A&M nepovratne ventile
27.11.2018JN007885/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino (Remont 2019)
11.12.2018JN008151/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za Velan 2 inch motorne ventile
12.12.2018JN008209/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za SORRENTO
13.12.2018JN007855/2018-F01/2018, Blago: Nabava rezervnih delov za FW črpalke
14.12.2018JN008282/2018-F01/2018, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov
14.12.2018JN008279/2018-F01/2018, Blago: Nabava Radiološkega detektorja (TYPE:NAI (TL),CONSTRUCTION:2"X2" )
18.12.2018JN006286/2018-F01/2018, Storitve: Storitve v Strojnem vzdrževanju v letu 2019
19.12.2018JN007811/2018-F01/2018, Storitve: Nadgradnja strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje
20.12.2018JN008435/2018-F01/2018, Blago: Nabava nove baterije DC100BATJ301 s pripadajočim spojnim materialom za RE19
24.12.2018JN008262/2018-F01/2018, Blago: Naročanje rezervnih delov za pogone in ventile ter kompletni ventil
31.12.2018JN007431/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževalna dela na primarni strani v letu 2019
03.01.2019JN006444/2018-F01/2019, Storitve: Tovarniška obnova DS odklopnikov (400 VAC)
03.01.2019JN006462/2018-F01/2019, Storitve: Dodatna dela pri EMC meritvah in ugotavljanju pomanjkljivosti opreme
03.01.2019JN005903/2018-F01/2019, Blago: Napajalni odklopniki na 6,3 kV zbiralkah M1 in M2, 75DHP-VR500, 3000A
04.01.2019JN007120/2018-F01/2019, Blago: Nabava varnostnega ventila ASME CODE CLASS 2
04.01.2019JN007121/2018-F01/2019, Blago: Varnostni ventil za mod 1029-RH-L
04.01.2019JN008350/2018-F01/2019, Blago: Oprema za obnovo hladilnega stolpa CT102CTW-001
08.01.2019JN005612/2018-F01/2019, Storitve: Tehnično in fizično varovanje ljudi in premoženja na zunanjem skladišču in remontnem kompleksu Nuklearne elektrarne Krško od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022
08.01.2019JN005706/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2019
14.01.2019JN007986/2018-F01/2019, Blago: Ventili in rezervni deli
22.01.2019JN000044/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba MOV Testov in diagnostika v sklopu NEK MOV Programa TD-2T
28.01.2019JN005940/2018-F01/2019, Storitve: Gradbena sanacija in montaža opreme hladilnega stolpa CT102CTW-001
11.02.2019JN008812/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
22.02.2019JN000666/2019-F01/2019, Blago: Nabava EQ solenoidnih ventilov
25.02.2019JN000726/2019-F01/2019, Storitve: Nakup in menjava Oracle licenc
25.02.2019JN000376/2019-F01/2019, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov v remontu 2019
27.02.2019JN000108/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje eSOMS ter podpornih aplikacij in integracij
27.02.2019JN000838/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje, tehnična podpora in nadgrajevanje licenc Oracle za leti 2019, 2020
07.03.2019JN000976/2019-F01/2019, Blago: Nabava reduktorjev
08.03.2019JN000768/2019-F01/2019, Blago: Nabava novih ventilov krogelne pipe Bohmer DN200
11.03.2019JN008234/2018-F01/2019, Gradnje: Skladišče za opremo faza II - mod. 1234-NA-L
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
20.03.2019JN001204/2019-F01/2019, Blago: Podpore za mod.1029-RH-L
21.03.2019JN007715/2018-F01/2019, Blago: Izolacijski ventili tesnilne vode za mod. 1029-RH-L
26.03.2019JN001033/2019-F01/2019, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
02.04.2019JN008502/2018-F01/2019, Blago: Zaščitna oprema za dekontaminacijo za leti 2019 in 2020
03.04.2019JN000649/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za HBC-4 reduktorje proizvajalca Limitorque
11.04.2019JN000209/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2019
15.04.2019JN008499/2018-F01/2019, Storitve: Pomoč za Radiološko zaščito v 2019
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
25.04.2019JN002151/2019-F01/2019, Blago: Nabava rezervnih delov za pnevmatski aktuator glavnega zapornega ventila glavne pare (MSIV)
25.04.2019JN001576/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih delov za CT103 črpalke
07.05.2019JN007076/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba projekta 1029-RH-L(faza2)- RCS in CNT inštalacija alternativne hladilne opreme
13.05.2019JN000284/2019-F01/2019, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2019
14.05.2019JN001181/2019-F01/2019, Storitve: Najem in vzdrževanje računalniške opreme
14.05.2019JN000314/2019-F01/2019, Storitve: Varilsko-cevarska dela in dela na primarnih ventilih v remontu 2019
14.05.2019JN000316/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na reaktorju, uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2019
15.05.2019JN000315/2019-F01/2019, Storitve: Aktivnosti v primarnem delu v remontu 2019
16.05.2019JN002462/2019-F01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo za dopolnjen UN NEK za SFDS
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
20.05.2019JN007684/2018-F01/2019, Storitve: Vodenje in svetovanje pri remontu dveh napajalnih FW črpalk uparjalnika
20.05.2019JN006647/2018-F01/2019, Blago: Puše mehanskih tesnil in ležaji za CSAPCH01/02 "charging" črpalke
22.05.2019JN008767/2018-F01/2019, Blago: Cevni material za izvedbo modifikacije 1029-RH-L
22.05.2019JN007662/2018-F01/2019, Blago: Vijačni material in konstrukcijsko jeklo za podpore za izvedbo mod. 1029-RH-L
22.05.2019JN000095/2019-F01/2019, Storitve: Popravilo indikacij na tesnilni prirobnici reaktorske posode
22.05.2019JN000370/2019-F01/2019, Storitve: Ocenjevanje stanja novih uparjalnikov NEK ter izvedba kemičnega in mehaničnega čiščenja v Remontu 2019
28.05.2019JN002422/2019-F01/2019, Storitve: In-Mast Sipping (Telescope Sipping) inšpekcija gorivnih elementov
03.06.2019JN000630/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2019/2020
04.06.2019JN002948/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba RCCA inšpekcije v remontu 2018
17.06.2019JN004263/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba storitve iz naslova »Independent Expert Evaluation of NPP Krško Spent Fuel Dry Storage Modification«
18.06.2019JN001854/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba podvodne vizualne inšpekcije jedrskega goriva ter FOSAR aktivnosti v remontu 2019
19.06.2019JN000874/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2019
19.06.2019JN000285/2019-F01/2019, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2019 in Izvedba čiščenja proizvodnih objektov v remontu 2019
02.07.2019JN003151/2019-F01/2019, Blago: Nabava elektronskih kartic za sistem ACM 7300
05.07.2019JN004147/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME v 2019
05.07.2019JN004172/2019-F01/2019, Storitve: Mobilna enota ZVD za terenske meritve v letu 2019
11.07.2019JN002471/2019-F01/2019, Storitve: Medobratovalni pregled raznovrstnih zvarov reaktorske posode NEK v remotu 2019
25.07.2019JN004595/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2019
26.07.2019JN003805/2019-F01/2019, Storitve: Storitve popravila S/N 1S-86P550 motorja reaktorske črpalke
26.07.2019JN005091/2019-F01/2019, Storitve: Storitve popravila S/N 1S-86P550 motorja reaktorske črpalke
29.07.2019JN004568/2019-F01/2019, Blago: Dobava nadomestnih transmiterjev, dobava sistema za radiološki nadzor na izpustnem sistemu ter projektiranje dokumentacije za vgradnjo dodatno nabavljene opreme
29.07.2019JN001772/2019-F01/2019, Storitve: Elektro remontna dela RE19
29.08.2019JN005796/2019-F01/2019, Storitve: Strokovna evalvacija projektne dokumentacije za BB2 razširjen obseg del
29.08.2019JN005294/2019-F01/2019, Storitve: Neodvisna strokovna ocena za mod. 1007-XI-L (Part 4)
30.08.2019JN003991/2019-F01/2019, Blago: Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
02.09.2019JN005852/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava zbirne strokovne ocene rementnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NEK in menjavo goriva med Remontom 2019
02.09.2019JN005203/2019-F01/2019, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
04.09.2019JN005729/2019-F01/2019, Storitve: Podaljšanje črpanja podzemne vode z začasnimi vodnjaki za 8 mesecev, z možnostjo podaljšanja
19.09.2019JN002049/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje, najem in servisiranje fotokopirnih strojev in ostale birotehnike v letu 2020 in 2021
23.09.2019JN005972/2019-F01/2019, Storitve: Dodatna dela na projektu mod. 1044-CW-L Izdelava modifikacijskega paketa za mod 1044-CW-L "NEK Circulating Water Accomodation due to Hydro Plant Brežice Construction"
01.10.2019JN005703/2019-F01/2019, Storitve: Neodvisno strokovno mnenje za mod. 1005-SI-L in 1010-AF-L
18.10.2019JN000545/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom 2019
18.10.2019JN002200/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi za remont 2019
18.10.2019JN005443/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi HEX CY (3A) in (3B) ter TC v remontu 2019
18.10.2019JN005747/2019-F01/2019, Storitve: Podpora pri izvedbi in izračunih v projektu SFDS
21.10.2019JN007031/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za RM 55EC, RM56EC, RM57EC in detektorji za portalne monitorje
22.10.2019JN001087/2019-F01/2019, Blago: Dobava pisarniških stolov v letu 2019
22.10.2019JN000631/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK med remontom 2019
22.10.2019JN003234/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava, dobava in montaža glavnega tanka za gorivo v OPC
22.10.2019JN003321/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava, dobava in montaža zasilnega diesel agregata za OPC
22.10.2019JN003825/2019-F01/2019, Storitve: Zamenjava sistema radijskih komunikacij NEK
24.10.2019JN006517/2019-F01/2019, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
24.10.2019JN007238/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba korektivnih akcij na vodilih fisijskih celic (krajšanje, čepljenje)
24.10.2019JN006143/2019-F01/2019, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
30.10.2019JN007360/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za radiološka monitorja R11 in R13
31.10.2019JN006295/2019-F01/2019, Storitve: Zavarovanje Premoženja NEK
05.11.2019JN007165/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi HI-STORM FW in DFC za shranjevanje IJG
07.11.2019JN006831/2019-F01/2019, Storitve: Najem svetovalca na področju financ, računovodstva in module eBS (2020, 2021)
27.11.2019JN008073/2019-F01/2019, Storitve: Podpora serviserja pri demontaži in montaži črpalke napajalne vode
03.12.2019JN006951/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih del (nov dizajn gredi, mozniki, matica, vijaki) za obnovo Internalsa RCP črpalke
03.12.2019JN006200/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in razvoj NEK EBS poslovnih aplikacij za leti 2020 in 2021
05.12.2019JN006237/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV v letih 2020 in 2021
13.12.2019JN008246/2019-F01/2019, Blago: Dobava Radioloških Monitorjev ter pripadajoče opreme za OPC
13.12.2019JN006604/2019-F01/2019, Blago: Dobava prikazovalnikov za radiološki sistem
13.12.2019JN003560/2019-F01/2019, Blago: LPDU3 SIR za področne monitorje
16.12.2019JN008136/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ter odvoz komunalnih odpadkov 2020, 2021
23.12.2019JN005814/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanja tehnične podpore tehnoloških procesov v NEK v letih 2020 in 2021
24.12.2019JN008228/2019-F01/2019, Storitve: Dobava in namestitev redundantnega sistema za videonadzor in snemanje
30.12.2019JN008698/2019-F01/2019, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov
03.01.2020JN006492/2019-F01/2020, Storitve: Redni pregled ter čiščenje in dezinfekcija klimatizacije in ventilacije za leti 2020, 2021
06.01.2020JN006211/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske storitve v letu 2020
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007348/2019-F01/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja in revizij nizkonapetostnih elektromotorjev v letih 2020 in 2021 ter občasna popravila nizkonapetostnih motorjev
06.01.2020JN007361/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje klima naprav Menerga za leti 2020 in 2021
06.01.2020JN001087/2019-F02/2020, Blago: Dobava pisarniških stolov v letu 2019
06.01.2020JN007420/2019-F01/2020, Storitve: Storitve s področja elektrotehnike v QA in ING za leti 2020 in 2021
06.01.2020JN007013/2019-F01/2020, Storitve: Elektro vzdrževalna dela in podporne storitve v TO za leti 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007668/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje preventivnih in ostalih intervencijskih nalog varstva pred požarom 2020/21
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
06.01.2020JN007142/2019-F01/2020, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2020 in 2021
07.01.2020JN006859/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje kontrole in vodenje dokumentacije jedrskega goriva v NEK (2020, 2021)
07.01.2020JN006775/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2020
07.01.2020JN006860/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na primarni strani
07.01.2020JN006861/2019-F01/2020, Storitve: Storitve v Strojnem vzdrževanju v letu 2020
09.01.2020JN008850/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME za 2020, 2021, 2022 in 2023
10.01.2020JN006918/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje nalog inženirske podpore za aktivnosti ING.MOD v letih 2020 in 2021
13.01.2020JN007811/2019-F01/2020, Storitve: Pomoč v izmeni tehniku RZ in pomoč v Laboratoriju za dozimetrijo v 2020 in 2021
13.01.2020JN007380/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NE Krško v 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
13.01.2020JN006590/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje podpornih inženirskih nalog v NEK v 2020 in 2021
13.01.2020JN006201/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje nalog procesa nadzora dokumentacije in CADD storitev v NEK za leto 2020 in 2021
13.01.2020JN007338/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK v letih 2020 in 2021
13.01.2020JN007337/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK v letih 2020 in 2021
16.01.2020JN000111/2020-F01/2020, Storitve: Podpora serviserja pri povečanju obsega del pri demontaži in montaži črpalke napajalne vode
16.01.2020JN007577/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje klimatov za leti 2020 in 2021
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
17.01.2020JN008900/2019-F01/2020, Storitve: Mobilna enota ZVD za terenske meritve za leta 2020, 2021, 2022 in 2023
21.01.2020JN000071/2020-F01/2020, Blago: Nabava OSLR50 čitalnika dozimetrov
23.01.2020JN008329/2019-F01/2020, Blago: Izdelava in dobava oblačil osebja Varovanja
27.01.2020JN008214/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje poslovne računalniške infrastrukture NEK za leti 2020 in 2021
27.01.2020JN008058/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj lastnih NEK poslovnih aplikacij za leti 2020 in 2021
27.01.2020JN008011/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje NetApp diskovnih sistemov, Splunk storitev in SSO
05.02.2020JN007187/2019-F01/2020, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK (pitne vode, zraka, hrane, reke Save, padavin, zemlje in sevanja v okolju skupaj z oceno doz prebivalstva) v RS za leti 2020 in 2021
07.02.2020JN000117/2020-F01/2020, Blago: Nabava detektorja nevtronske moči reaktorja
14.02.2020JN008821/2019-F01/2020, Blago: Nabava elektronskih kartic za sistem ACM 7300
17.02.2020JN005837/2019-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
17.02.2020JN005812/2019-F01/2020, Blago: UPS in baterija za OPC
25.02.2020JN008639/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje podpornih aktivnosti v nabavi za leto 2020 in 2021
26.02.2020JN000549/2020-F01/2020, Storitve: Strokovna pomoč pri pregledu mehanskih analiz, specifikacij in drugih dokumentov v okviru projekta BB2
27.02.2020JN000264/2020-F01/2020, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD za potrebe projekta OPC za leto 2020
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
02.03.2020JN000317/2020-F01/2020, Blago: Nabava elektronskih kartic za sistem ACM 7300
02.03.2020JN000694/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje eSOMS ter podpornih aplikacij in integracij za leti 2020 - 2021
02.03.2020JN005137/2019-F01/2020, Storitve: Dodatna podpora projektanta - priprava FDCR-jev ki niso krivda projektanta kot je določeno v ESP-2.609 REv.6
02.03.2020JN005138/2019-F01/2020, Storitve: Revizija projektne dokumentacije zaradi spremembe vhodnih podatkov s strani dobaviteljev opreme (ventilov, črpalke, izmenjevalca)
04.03.2020JN000999/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za HD Butterfly ventile (LCV5009, LCV5016, LCV5041 in LCV5043)
05.03.2020JN003955/2019-F01/2020, Blago: Rezervni deli za ECR/TSC hladilne naprave
10.03.2020JN001198/2020-F01/2020, Blago: Rezervni motorji za DG1, DG2, DG3
27.03.2020JN001713/2020-F01/2020, Storitve: Dodatni obseg iz naslova sprememb na projektu SFDS in FERovega neodvisnega izračuna doz ter s tem povezanega modeliranja
07.04.2020JN005540/2019-F01/2020, Storitve: Dobava in instalacija elektro opreme za OPC
07.04.2020JN008641/2019-F01/2020, Gradnje: Prostor za mobilno opremo II, Izvedba II. faze (Mod 1234-NA-L)
08.04.2020JN008054/2019-F01/2020, Storitve: Prenova in dograditev mrežne računalniške infrastrukture
09.04.2020JN000903/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme in podkonstrukcije za TPC in ECR
14.04.2020JN000118/2020-F01/2020, Storitve: Dobava in instalacija strojne opreme za OPC
24.04.2020JN000619/2020-F01/2020, Storitve: Izvajanje inženirskih nalog pri spuščanju ventilacijske opreme v BB1 (ECR/TPC HVAC AND HABITABILITY SYSTEMS) v pogon
24.04.2020JN002290/2020-F01/2020, Blago: Nabava ventilov krogelnih pip Bohmer
24.04.2020JN002358/2020-F01/2020, Blago: Naročilo celotnega seta rezervnih delov ULMS merilnega kanala za modifikacijo 1238-RC-L
27.04.2020JN000712/2020-F01/2020, Storitve: Naročilo projekta »Ključ v roke« za Vgradnjo magnetnih struktur v kondenzator
30.04.2020JN002491/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za Large Bore Snubberje
30.04.2020JN001858/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov ventilov Copes-Vulcan
05.05.2020JN001584/2020-F01/2020, Blago: Osebna varovalna oprema za leti 2020 in 2021
08.05.2020JN001166/2020-F01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti NEK
12.05.2020JN000747/2020-F01/2020, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2020/2021
20.05.2020JN002116/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino R'21
21.05.2020JN000793/2020-F01/2020, Blago: Nabava elektromotorja za ventilator VA151/152
21.05.2020JN002727/2020-F01/2020, Blago: Nabava tesnil za primarne, sekundarne in inšpekcijske odprtine uparjalnikov
26.05.2020JN008640/2019-F01/2020, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v povezavi s HE Brežice v letih 2020 in 2021
26.05.2020JN002086/2020-F01/2020, Blago: Nabava rotorskega sklopa polnilne črpalke
28.05.2020JN000543/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za SW101 črpalko
29.05.2020JN001114/2020-F01/2020, Storitve: Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektih Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetnoj opremi, za obdobje treh let
03.06.2020JN005579/2019-F01/2020, Blago: Nabava seizmične inštrumentacije
17.06.2020JN002250/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na agregatih (OLM 31 in RE21)
17.06.2020JN002314/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov črpalk napajalne vode
22.06.2020JN002907/2020-F01/2020, Blago: Naročanje vretena za motorne ventile
03.07.2020JN002066/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava tehničnega dela CDP za mod. 1255-SY-L
09.07.2020JN003924/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za FWIV (greer aktuator)
14.07.2020JN002257/2020-F01/2020, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in delih strojne obdelave v remontu 2021
14.07.2020JN001756/2020-F01/2020, Storitve: Nabava in vgradnja temperaturno odpornih tesnil v reaktorski hladilni črpalki
20.07.2020JN003857/2020-F01/2020, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
29.07.2020JN002119/2020-F01/2020, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE21
03.08.2020JN002908/2020-F01/2020, Storitve: Optimizacija vlaganja v zabojnike za suho skladiščenje - SFDS
04.08.2020JN004252/2020-F01/2020, Storitve: Dobava pitne vode iz javnega vodovoda za leti 2021 in 2022
04.08.2020JN002360/2020-F01/2020, Storitve: Rekalkulacija z namenom optimiziranja delovanja kondenzatorskih črpalk
04.08.2020JN002668/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor del pri zamenjavi sklopov moči na DG-2 v remontu 2021
04.08.2020JN002804/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za motorne pogone Limitorque
04.08.2020JN003173/2020-F01/2020, Blago: MOV motorji za nujno rezervo
04.08.2020JN003893/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za diesel agregat DG3
06.08.2020JN001629/2020-F01/2020, Blago: Nabava novih sklopov, tesnil in ležajev za zamenjavo na Diesel agregatih DG-1 in DG-2 v remonith 2021 in 2022
06.08.2020JN001885/2020-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani Varnostni ventili za OPC
19.08.2020JN004672/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov krogličnih ventilov sistema bistvene oskrbe z vodo
27.08.2020JN004826/2020-F01/2020, Storitve: Storitev vodenja pri remontu motorno gnane pomožne napajalne črpalke
02.09.2020JN003859/2020-F01/2020, Storitve: Storitev podpore pri organizaciji reševanja z višine, izvajanja požarne straže in PP za RE 2021
03.09.2020JN003325/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2021
04.09.2020JN005357/2019-F01/2020, Blago: Pisarniški potrošni material in manjša računalniška oprema
04.09.2020JN000589/2020-F01/2020, Blago: Dobava pisarniškega pohištva za obdobje 2020-2022
09.09.2020JN003184/2020-F01/2020, Storitve: Instalacijska dela za MOD 1167-CS-L »Zamenjava aktuatorjev HCV133 in 227«
10.09.2020JN003829/2020-F01/2020, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2021 (sklop 1) in Čiščenje proizvodnih objektov NEK v remontu 2021 (sklop 2)
14.09.2020JN003282/2020-F01/2020, Storitve: Obnova pisarniških prostorov
17.09.2020JN008685/2019-F01/2020, Blago: Nabava 16'' in 24'' metuljna ventila za SW sistem
21.09.2020JN002762/2020-F01/2020, Storitve: Podpora pri pregledih in izračunih v projektu SFDS za 2020 in 2021
21.09.2020JN001757/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2021
24.09.2020JN002354/2020-F01/2020, Storitve: Instalacija video nadzora in povezovalne instalacije zgradb WMB in skladišča RAO
24.09.2020JN001347/2020-F01/2020, Storitve: Obnova - servis notranjih hidravličnih delov reaktorske hladilne črpalke
25.09.2020JN005691/2020-F01/2020, Storitve: Načrtovanje, dobava in instalacija brezkontaktne biometrije na vhodu v NEK
29.09.2020JN004235/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za polnilno črpalko in črpalko za odvod zaostale vode
01.10.2020JN002822/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2021
01.10.2020JN004777/2020-F01/2020, Blago: Zaščitna sredstva za obvladovanje epidemije
08.10.2020JN005877/2020-F01/2020, Storitve: Dodatna dela pri pripravi DMP in izvedbene dokumentacije za Rekonstrukcijo OPC - mod. 1056-NA-L
09.10.2020JN005922/2020-F01/2020, Blago: Dobava dveh temperaturnih detektorjev z varnostno klasifikacijo SR za meritev temperature primarnega hladila (MODEL:N9004E-2B-HFV RTD)
13.10.2020JN004928/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za mod.1230-SE-L "Posodobitev seizmične inštrumentacije"
14.10.2020JN004644/2020-F01/2020, Storitve: Storitve remontnih aktivnosti na MOV ventilih, končnih stikalih elektromagnetno in zračno krmiljenih ventilov in NN motorjih v remontu 2021
20.10.2020JN005443/2020-F01/2020, Storitve: Inženirske storitve v sklopu projektov na OPC in BB1
20.10.2020JN005920/2020-F01/2020, Storitve: Študija najboljše industrijske prakse in potrebnih tehnoloških sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov in v prostoru za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
20.10.2020JN006036/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za DS odklopnike
27.10.2020JN006229/2020-F01/2020, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
28.10.2020JN005767/2020-F01/2020, Storitve: Dobava transportnega kontejnerja in prevoz/vrnitev starih delov RCP črpalke
28.10.2020JN004172/2020-F01/2020, Storitve: 2.sklopa za Pomoč Radiološki zaščiti v Remontu 2021
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
02.02.2017JN000787/2017-C01/2017, Gradnje: Gradbena dela
17.06.2019JN000598/2019-C01/2019, Storitve: ISI inšpekcije
17.06.2019JN000577/2019-C01/2019, Storitve: VT inšpekcija
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si