Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN005701/2018-X01/2019, Blago: Kontrolna stikala in indikacijske svetilke za leto 2019
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
03.01.2019JN006487/2018-X01/2019, Blago: TOC stikala s pokrovi za 6,3 kV stikalne enote MD1 / MD2
07.01.2019JN007084/2018-X01/2019, Storitve: Najem avtodvigal z dvigalničarjem za leto 2019
10.01.2019JN007783/2018-X01/2019, Storitve: Modelna raziskava vtočnega bazena SW črpalk
15.01.2019JN005991/2018-X01/2019, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE19
23.01.2019JN007263/2018-X01/2019, Blago: Rezervni deli srednjenapetostnih elektromotorjev
25.01.2019JN006635/2018-X01/2019, Storitve: Čiščenje oblek, namiznih prtov, šivanje in krpanje; kemično čiščenje delovnih oblek, brisač, rjuh, vzglavnikov, odej za leti 2019 in 2020; Pranje in sušenje oblačil za delo v RNO med RE19
07.02.2019JN007829/2018-X01/2019, Blago: Dobava tehničnih plinov in mešanic ter najem in vzdrževanje snopov jeklenk za leto 2019
07.02.2019JN007183/2018-X01/2019, Storitve: Sanacija prelivnih polj 2 in 4 ter sanacija stebrov na jezu NEK
11.02.2019JN008467/2018-X01/2019, Storitve: Storitev strokovnega sodelavca VZD za potrebe projekta suhega skladišča za obdobje leta 2019
21.02.2019JN008378/2018-X01/2019, Blago: Nabava rezervnih delov
07.03.2019JN000225/2019-X01/2019, Blago: Kontrolni releji za RE19
07.03.2019JN006850/2018-X01/2019, Blago: Nabava RCDT črpalke in tesnil
20.03.2019JN007158/2018-X01/2019, Blago: Naročilo specialnih kontrolnih stikal tipa W-2 in S-20 za MCR
20.03.2019JN008163/2018-X01/2019, Storitve: Nadzor pri zamenjavi tesnila ohišja RHR črpalke
25.03.2019JN000165/2019-X01/2019, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2019
01.04.2019JN007066/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba instalacijskih del za modifikacijo 1210-RC-L
08.04.2019JN008596/2018-X01/2019, Storitve: Storitve remontnih aktivnosti na MOV ventilih, končnih stikalih elektromagnetno in zračno krmiljenih ventilov in NN motorjih v remontu 2019
11.04.2019JN000806/2019-X01/2019, Blago: Dobava materiala za požarno zaščito ventilacijskih kanalov skupaj z nadzornimi storitvami ter dobava materiala za modifikacijo MOD 1027-NA-L
25.04.2019JN000218/2019-X01/2019, Storitve: Podpora pri organizaciji reševanja v RE19
30.04.2019JN001573/2019-X01/2019, Blago: Material za mod. 1177-FP-L
10.05.2019JN001737/2019-X01/2019, Blago: RELEJI
17.05.2019JN001568/2018-X01/2019, Blago: Kontrolni paneli za požarno zaščito
17.05.2019JN001537/2018-X01/2019, Blago: Dobava aktuatorskih sklopov za ventile HCV227 in HCV133
20.05.2019JN006430/2018-X01/2019, Blago: Dobava reaktorskega vijaka z matico in podložko
23.05.2019JN008456/2018-X01/2019, Storitve: Podpora na merilno regulacijski opremi v RE19
04.06.2019JN001371/2019-X01/2019, Blago: Dobava Motora in bracketa za MW100PMP in bracketa za VA241 Motor
06.06.2019JN001930/2019-X01/2019, Blago: Strojna in programska oprema za mod. 1229-WP-L
13.06.2019JN001205/2019-X01/2019, Blago: Dobava mehanskih tesnil za primarne črpalke
18.06.2019JN002494/2019-X01/2019, Storitve: Instalacijska dela za MOD 1177-FP-L
26.06.2019JN001153/2019-X01/2019, Storitve: Dekontaminacija reaktorskega bazena v remontu 2019
25.07.2019JN003184/2019-X01/2019, Storitve: Dobava in montaža jeklenih konstrukcij v Annulusu ter dodelava ograje vložnega stroja v RB
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006444/2018-F01/2019, Storitve: Tovarniška obnova DS odklopnikov (400 VAC)
03.01.2019JN006462/2018-F01/2019, Storitve: Dodatna dela pri EMC meritvah in ugotavljanju pomanjkljivosti opreme
03.01.2019JN005903/2018-F01/2019, Blago: Napajalni odklopniki na 6,3 kV zbiralkah M1 in M2, 75DHP-VR500, 3000A
04.01.2019JN007120/2018-F01/2019, Blago: Nabava varnostnega ventila ASME CODE CLASS 2
04.01.2019JN007121/2018-F01/2019, Blago: Varnostni ventil za mod 1029-RH-L
04.01.2019JN008350/2018-F01/2019, Blago: Oprema za obnovo hladilnega stolpa CT102CTW-001
08.01.2019JN005612/2018-F01/2019, Storitve: Tehnično in fizično varovanje ljudi in premoženja na zunanjem skladišču in remontnem kompleksu Nuklearne elektrarne Krško od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022
08.01.2019JN005706/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2019
14.01.2019JN007986/2018-F01/2019, Blago: Ventili in rezervni deli
22.01.2019JN000044/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba MOV Testov in diagnostika v sklopu NEK MOV Programa TD-2T
28.01.2019JN005940/2018-F01/2019, Storitve: Gradbena sanacija in montaža opreme hladilnega stolpa CT102CTW-001
11.02.2019JN008812/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
22.02.2019JN000666/2019-F01/2019, Blago: Nabava EQ solenoidnih ventilov
25.02.2019JN000726/2019-F01/2019, Storitve: Nakup in menjava Oracle licenc
25.02.2019JN000376/2019-F01/2019, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov v remontu 2019
27.02.2019JN000108/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje eSOMS ter podpornih aplikacij in integracij
27.02.2019JN000838/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje, tehnična podpora in nadgrajevanje licenc Oracle za leti 2019, 2020
07.03.2019JN000976/2019-F01/2019, Blago: Nabava reduktorjev
08.03.2019JN000768/2019-F01/2019, Blago: Nabava novih ventilov krogelne pipe Bohmer DN200
11.03.2019JN008234/2018-F01/2019, Gradnje: Skladišče za opremo faza II - mod. 1234-NA-L
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
20.03.2019JN001204/2019-F01/2019, Blago: Podpore za mod.1029-RH-L
21.03.2019JN007715/2018-F01/2019, Blago: Izolacijski ventili tesnilne vode za mod. 1029-RH-L
26.03.2019JN001033/2019-F01/2019, Blago: Nabava kablov varnostnega razreda 1E
02.04.2019JN008502/2018-F01/2019, Blago: Zaščitna oprema za dekontaminacijo za leti 2019 in 2020
03.04.2019JN000649/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za HBC-4 reduktorje proizvajalca Limitorque
11.04.2019JN000209/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2019
15.04.2019JN008499/2018-F01/2019, Storitve: Pomoč za Radiološko zaščito v 2019
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
25.04.2019JN002151/2019-F01/2019, Blago: Nabava rezervnih delov za pnevmatski aktuator glavnega zapornega ventila glavne pare (MSIV)
25.04.2019JN001576/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih delov za CT103 črpalke
07.05.2019JN007076/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba projekta 1029-RH-L(faza2)- RCS in CNT inštalacija alternativne hladilne opreme
13.05.2019JN000284/2019-F01/2019, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2019
14.05.2019JN001181/2019-F01/2019, Storitve: Najem in vzdrževanje računalniške opreme
14.05.2019JN000314/2019-F01/2019, Storitve: Varilsko-cevarska dela in dela na primarnih ventilih v remontu 2019
14.05.2019JN000316/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na reaktorju, uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2019
15.05.2019JN000315/2019-F01/2019, Storitve: Aktivnosti v primarnem delu v remontu 2019
16.05.2019JN002462/2019-F01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo za dopolnjen UN NEK za SFDS
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
20.05.2019JN007684/2018-F01/2019, Storitve: Vodenje in svetovanje pri remontu dveh napajalnih FW črpalk uparjalnika
20.05.2019JN006647/2018-F01/2019, Blago: Puše mehanskih tesnil in ležaji za CSAPCH01/02 "charging" črpalke
22.05.2019JN008767/2018-F01/2019, Blago: Cevni material za izvedbo modifikacije 1029-RH-L
22.05.2019JN007662/2018-F01/2019, Blago: Vijačni material in konstrukcijsko jeklo za podpore za izvedbo mod. 1029-RH-L
22.05.2019JN000095/2019-F01/2019, Storitve: Popravilo indikacij na tesnilni prirobnici reaktorske posode
22.05.2019JN000370/2019-F01/2019, Storitve: Ocenjevanje stanja novih uparjalnikov NEK ter izvedba kemičnega in mehaničnega čiščenja v Remontu 2019
28.05.2019JN002422/2019-F01/2019, Storitve: In-Mast Sipping (Telescope Sipping) inšpekcija gorivnih elementov
03.06.2019JN000630/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2019/2020
04.06.2019JN002948/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba RCCA inšpekcije v remontu 2018
17.06.2019JN004263/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba storitve iz naslova »Independent Expert Evaluation of NPP Krško Spent Fuel Dry Storage Modification«
18.06.2019JN001854/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba podvodne vizualne inšpekcije jedrskega goriva ter FOSAR aktivnosti v remontu 2019
19.06.2019JN000874/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2019
19.06.2019JN000285/2019-F01/2019, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2019 in Izvedba čiščenja proizvodnih objektov v remontu 2019
02.07.2019JN003151/2019-F01/2019, Blago: Nabava elektronskih kartic za sistem ACM 7300
05.07.2019JN004147/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME v 2019
05.07.2019JN004172/2019-F01/2019, Storitve: Mobilna enota ZVD za terenske meritve v letu 2019
11.07.2019JN002471/2019-F01/2019, Storitve: Medobratovalni pregled raznovrstnih zvarov reaktorske posode NEK v remotu 2019
25.07.2019JN004595/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2019
26.07.2019JN003805/2019-F01/2019, Storitve: Storitve popravila S/N 1S-86P550 motorja reaktorske črpalke
26.07.2019JN005091/2019-F01/2019, Storitve: Storitve popravila S/N 1S-86P550 motorja reaktorske črpalke
29.07.2019JN004568/2019-F01/2019, Blago: Dobava nadomestnih transmiterjev, dobava sistema za radiološki nadzor na izpustnem sistemu ter projektiranje dokumentacije za vgradnjo dodatno nabavljene opreme
29.07.2019JN001772/2019-F01/2019, Storitve: Elektro remontna dela RE19
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.06.2019JN000598/2019-C01/2019, Storitve: ISI inšpekcije
17.06.2019JN000577/2019-C01/2019, Storitve: VT inšpekcija
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si