Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
15.01.2019JN005991/2018-X01/2019, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE19
07.02.2019JN007183/2018-X01/2019, Storitve: Sanacija prelivnih polj 2 in 4 ter sanacija stebrov na jezu NEK
11.02.2019JN008467/2018-X01/2019, Storitve: Storitev strokovnega sodelavca VZD za potrebe projekta suhega skladišča za obdobje leta 2019
28.08.2019JN002132/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava načrta ter dobava in montaža zaščitnega zidu ter vrat za ARHR črpalko in toplotni izmenjevalec
17.09.2019JN003934/2019-X01/2019, Storitve: Analiza potresne občutljivosti bazena za izrabljeno gorivo v NEK
14.01.2020JN007814/2019-X01/2020, Storitve: Preureditev parkirišča NEK
25.08.2020JN003638/2020-X01/2020, Storitve: Sanacija prelivnega polja 1. jezu na Savi
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
26.05.2021JN002275/2021-X01/2021, Storitve: Recertificiranje jeklenk za gašenje s FM200
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006462/2018-F01/2019, Storitve: Dodatna dela pri EMC meritvah in ugotavljanju pomanjkljivosti opreme
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
02.09.2019JN005852/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava zbirne strokovne ocene rementnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NEK in menjavo goriva med Remontom 2019
04.09.2019JN005729/2019-F01/2019, Storitve: Podaljšanje črpanja podzemne vode z začasnimi vodnjaki za 8 mesecev, z možnostjo podaljšanja
23.09.2019JN005972/2019-F01/2019, Storitve: Dodatna dela na projektu mod. 1044-CW-L Izdelava modifikacijskega paketa za mod 1044-CW-L "NEK Circulating Water Accomodation due to Hydro Plant Brežice Construction"
18.10.2019JN000545/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom 2019
18.10.2019JN002200/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi za remont 2019
18.10.2019JN005443/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi HEX CY (3A) in (3B) ter TC v remontu 2019
22.10.2019JN000631/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK med remontom 2019
05.11.2019JN007165/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi HI-STORM FW in DFC za shranjevanje IJG
05.12.2019JN006237/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV v letih 2020 in 2021
06.01.2020JN006211/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske storitve v letu 2020
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007420/2019-F01/2020, Storitve: Storitve s področja elektrotehnike v QA in ING za leti 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
07.01.2020JN006859/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje kontrole in vodenje dokumentacije jedrskega goriva v NEK (2020, 2021)
10.01.2020JN006918/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje nalog inženirske podpore za aktivnosti ING.MOD v letih 2020 in 2021
13.01.2020JN007380/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NE Krško v 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
13.01.2020JN006590/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje podpornih inženirskih nalog v NEK v 2020 in 2021
13.01.2020JN006201/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje nalog procesa nadzora dokumentacije in CADD storitev v NEK za leto 2020 in 2021
13.01.2020JN007338/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK v letih 2020 in 2021
13.01.2020JN007337/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK v letih 2020 in 2021
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
27.02.2020JN000264/2020-F01/2020, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD za potrebe projekta OPC za leto 2020
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
24.04.2020JN000619/2020-F01/2020, Storitve: Izvajanje inženirskih nalog pri spuščanju ventilacijske opreme v BB1 (ECR/TPC HVAC AND HABITABILITY SYSTEMS) v pogon
27.04.2020JN000712/2020-F01/2020, Storitve: Naročilo projekta »Ključ v roke« za Vgradnjo magnetnih struktur v kondenzator
03.07.2020JN002066/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava tehničnega dela CDP za mod. 1255-SY-L
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
29.07.2020JN002119/2020-F01/2020, Storitve: Kontrola cevarsko varilskih del; kontrole strojnih del in meritev debeline sten cevovodov in tlačnih posod v NEK za RE21
04.08.2020JN002360/2020-F01/2020, Storitve: Rekalkulacija z namenom optimiziranja delovanja kondenzatorskih črpalk
08.10.2020JN005877/2020-F01/2020, Storitve: Dodatna dela pri pripravi DMP in izvedbene dokumentacije za Rekonstrukcijo OPC - mod. 1056-NA-L
13.10.2020JN004928/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za mod.1230-SE-L "Posodobitev seizmične inštrumentacije"
20.10.2020JN005443/2020-F01/2020, Storitve: Inženirske storitve v sklopu projektov na OPC in BB1
20.10.2020JN005920/2020-F01/2020, Storitve: Študija najboljše industrijske prakse in potrebnih tehnoloških sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov in v prostoru za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
30.10.2020JN006570/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor kakovosti pri izvedbi PNV - faza 3
05.11.2020JN004728/2020-F01/2020, Storitve: 1.sklop: Izvedba testiranj vzbujalnih sistemov na DG in MG in 2.sklop: Izvedba diagnostičnih meritev na elektro opremi
18.11.2020JN006826/2020-F01/2020, Storitve: Najem dodatnega kontrolorja za pomoč pri dodatni QC kontroli na projektu BB2
27.11.2020JN006939/2020-F01/2020, Storitve: Pomoč delavca tehnične stroke TO.VPD za obvladovanje COVID 19
07.12.2020JN004165/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom 2021
14.12.2020JN007327/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
17.12.2020JN003991/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK med remontom 2021
21.12.2020JN007529/2020-F01/2020, Storitve: Dodatne preglede kovinskih konstrukcij in preglede zrakotesnosti
23.12.2020JN006589/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za projekt: Izgradnja zgradbe suhega skladišča izrabljenega goriva
28.12.2020JN007103/2020-F01/2020, Storitve: Storitev inženirja projektive za podporo na projektu sistemov ING. PI za leti 2021 - 2022
07.01.2021JN007809/2020-F01/2021, Storitve: Dodatna dela v sklopu neodvisnega strokovnega pregleda dokumentacije projekta suhega skladišča
15.01.2021JN000112/2021-F01/2021, Storitve: Izdelava FDCR-13, ki izhaja iz zahteve po ureditvi prostora za potrebe novega Varnostnega centra NEK (GVNC)
18.01.2021JN006182/2020-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD za potrebe projekta BB2 za leto 2021
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
21.01.2021JN007852/2020-F01/2021, Storitve: Najem storitve dodatnega QC kontrolorja za pomoč pri dodatnem nadzoru nad strojnimi in varilskim deli na projektu BB2
04.02.2021JN007128/2020-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD in KOOVZD K2 za potrebe varne izvedbe projektov v času Remonta 2021 ter pred in po remontu
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
11.03.2021JN000665/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje storitev kontrole varilskih del na CUP projektu v RE21
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
04.05.2021JN001311/2021-F01/2021, Storitve: Angažiranje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu K2 v izvedbeni fazi projekta izgradnje zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva DSB
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si