Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
25.01.2019JN006635/2018-X01/2019, Storitve: Čiščenje oblek, namiznih prtov, šivanje in krpanje; kemično čiščenje delovnih oblek, brisač, rjuh, vzglavnikov, odej za leti 2019 in 2020; Pranje in sušenje oblačil za delo v RNO med RE19
26.06.2019JN001153/2019-X01/2019, Storitve: Dekontaminacija reaktorskega bazena v remontu 2019
03.09.2019JN003260/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe v NEK za leti 2020 in 2021
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.01.2019JN005706/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2019
15.04.2019JN008499/2018-F01/2019, Storitve: Pomoč za Radiološko zaščito v 2019
16.05.2019JN002462/2019-F01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo za dopolnjen UN NEK za SFDS
19.06.2019JN000285/2019-F01/2019, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2019 in Izvedba čiščenja proizvodnih objektov v remontu 2019
05.07.2019JN004147/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME v 2019
05.07.2019JN004172/2019-F01/2019, Storitve: Mobilna enota ZVD za terenske meritve v letu 2019
16.12.2019JN008136/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ter odvoz komunalnih odpadkov 2020, 2021
03.01.2020JN006492/2019-F01/2020, Storitve: Redni pregled ter čiščenje in dezinfekcija klimatizacije in ventilacije za leti 2020, 2021
07.01.2020JN006775/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2020
09.01.2020JN008850/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti ELME za 2020, 2021, 2022 in 2023
13.01.2020JN007811/2019-F01/2020, Storitve: Pomoč v izmeni tehniku RZ in pomoč v Laboratoriju za dozimetrijo v 2020 in 2021
17.01.2020JN008900/2019-F01/2020, Storitve: Mobilna enota ZVD za terenske meritve za leta 2020, 2021, 2022 in 2023
05.02.2020JN007187/2019-F01/2020, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK (pitne vode, zraka, hrane, reke Save, padavin, zemlje in sevanja v okolju skupaj z oceno doz prebivalstva) v RS za leti 2020 in 2021
26.05.2020JN008640/2019-F01/2020, Storitve: Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK v povezavi s HE Brežice v letih 2020 in 2021
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si