Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006266/2018-X01/2019, Storitve: Test puščanja nefiltriranega zraka v komandno sobo
20.03.2019JN007158/2018-X01/2019, Blago: Naročilo specialnih kontrolnih stikal tipa W-2 in S-20 za MCR
25.03.2019JN000165/2019-X01/2019, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in strojni obdelavi v remontu 2019
17.05.2019JN001537/2018-X01/2019, Blago: Dobava aktuatorskih sklopov za ventile HCV227 in HCV133
23.05.2019JN008456/2018-X01/2019, Storitve: Podpora na merilno regulacijski opremi v RE19
28.08.2019JN002132/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava načrta ter dobava in montaža zaščitnega zidu ter vrat za ARHR črpalko in toplotni izmenjevalec
29.08.2019JN004798/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba zamrzovanja 3-inčnega cevovoda na sistemu hladilnega sistema v času Remonta 2019
17.09.2019JN003934/2019-X01/2019, Storitve: Analiza potresne občutljivosti bazena za izrabljeno gorivo v NEK
14.02.2020JN004842/2019-X01/2020, Blago: Kroglični ventili
21.05.2020JN007945/2019-X01/2020, Storitve: Obnova tesnil reaktorske hladilne črpalke
14.07.2020JN003060/2020-X01/2020, Blago: Nabava pralne omare
04.08.2020JN001988/2020-X01/2020, Blago: Blažilci sunkov
23.09.2020JN003567/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala ( varovalne podloške, o-ring tesnila,...) potrebnega za zamenjavo tesnil reaktorske hladilne črpalke
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
04.01.2019JN008350/2018-F01/2019, Blago: Oprema za obnovo hladilnega stolpa CT102CTW-001
11.02.2019JN008812/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSOMS za obdobje dveh let
22.02.2019JN000666/2019-F01/2019, Blago: Nabava EQ solenoidnih ventilov
25.02.2019JN000376/2019-F01/2019, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov v remontu 2019
18.03.2019JN001232/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi MPC
20.03.2019JN001204/2019-F01/2019, Blago: Podpore za mod.1029-RH-L
21.03.2019JN007715/2018-F01/2019, Blago: Izolacijski ventili tesnilne vode za mod. 1029-RH-L
11.04.2019JN000209/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2019
19.04.2019JN002119/2019-F01/2019, Storitve: Strategija Inštalacije za mod. 1029 med obratovanjem v OL30 in med remontom 2019
25.04.2019JN001576/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih delov za CT103 črpalke
07.05.2019JN007076/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba projekta 1029-RH-L(faza2)- RCS in CNT inštalacija alternativne hladilne opreme
13.05.2019JN000284/2019-F01/2019, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2019
20.05.2019JN007453/2018-F01/2019, Storitve: FOSAR aktivnost v NEK med Remontom 2019
22.05.2019JN000095/2019-F01/2019, Storitve: Popravilo indikacij na tesnilni prirobnici reaktorske posode
22.05.2019JN000370/2019-F01/2019, Storitve: Ocenjevanje stanja novih uparjalnikov NEK ter izvedba kemičnega in mehaničnega čiščenja v Remontu 2019
28.05.2019JN002422/2019-F01/2019, Storitve: In-Mast Sipping (Telescope Sipping) inšpekcija gorivnih elementov
04.06.2019JN002948/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba RCCA inšpekcije v remontu 2018
19.06.2019JN000874/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2019
11.07.2019JN002471/2019-F01/2019, Storitve: Medobratovalni pregled raznovrstnih zvarov reaktorske posode NEK v remotu 2019
25.07.2019JN004595/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2019
29.07.2019JN004568/2019-F01/2019, Blago: Dobava nadomestnih transmiterjev, dobava sistema za radiološki nadzor na izpustnem sistemu ter projektiranje dokumentacije za vgradnjo dodatno nabavljene opreme
30.08.2019JN003991/2019-F01/2019, Blago: Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
18.10.2019JN002200/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi za remont 2019
18.10.2019JN005443/2019-F01/2019, Storitve: ECT pregledi HEX CY (3A) in (3B) ter TC v remontu 2019
21.10.2019JN007031/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za RM 55EC, RM56EC, RM57EC in detektorji za portalne monitorje
24.10.2019JN007238/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba korektivnih akcij na vodilih fisijskih celic (krajšanje, čepljenje)
24.10.2019JN006143/2019-F01/2019, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
30.10.2019JN007360/2019-F01/2019, Blago: Rezervni deli za radiološka monitorja R11 in R13
31.10.2019JN006295/2019-F01/2019, Storitve: Zavarovanje Premoženja NEK
05.11.2019JN007165/2019-F01/2019, Storitve: Nadzor kakovosti pri izdelavi HI-STORM FW in DFC za shranjevanje IJG
07.11.2019JN006831/2019-F01/2019, Storitve: Najem svetovalca na področju financ, računovodstva in module eBS (2020, 2021)
03.12.2019JN006951/2019-F01/2019, Blago: Dobava rezervnih del (nov dizajn gredi, mozniki, matica, vijaki) za obnovo Internalsa RCP črpalke
13.12.2019JN008246/2019-F01/2019, Blago: Dobava Radioloških Monitorjev ter pripadajoče opreme za OPC
13.12.2019JN006604/2019-F01/2019, Blago: Dobava prikazovalnikov za radiološki sistem
13.12.2019JN003560/2019-F01/2019, Blago: LPDU3 SIR za področne monitorje
24.12.2019JN008228/2019-F01/2019, Storitve: Dobava in namestitev redundantnega sistema za videonadzor in snemanje
30.12.2019JN008698/2019-F01/2019, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
06.01.2020JN007142/2019-F01/2020, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
21.01.2020JN000071/2020-F01/2020, Blago: Nabava OSLR50 čitalnika dozimetrov
17.02.2020JN005837/2019-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
17.02.2020JN005812/2019-F01/2020, Blago: UPS in baterija za OPC
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
02.03.2020JN005137/2019-F01/2020, Storitve: Dodatna podpora projektanta - priprava FDCR-jev ki niso krivda projektanta kot je določeno v ESP-2.609 REv.6
02.03.2020JN005138/2019-F01/2020, Storitve: Revizija projektne dokumentacije zaradi spremembe vhodnih podatkov s strani dobaviteljev opreme (ventilov, črpalke, izmenjevalca)
04.03.2020JN000999/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za HD Butterfly ventile (LCV5009, LCV5016, LCV5041 in LCV5043)
27.03.2020JN001713/2020-F01/2020, Storitve: Dodatni obseg iz naslova sprememb na projektu SFDS in FERovega neodvisnega izračuna doz ter s tem povezanega modeliranja
24.04.2020JN002358/2020-F01/2020, Blago: Naročilo celotnega seta rezervnih delov ULMS merilnega kanala za modifikacijo 1238-RC-L
20.05.2020JN002116/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino R'21
21.05.2020JN002727/2020-F01/2020, Blago: Nabava tesnil za primarne, sekundarne in inšpekcijske odprtine uparjalnikov
29.05.2020JN001114/2020-F01/2020, Storitve: Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektih Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetnoj opremi, za obdobje treh let
03.06.2020JN005579/2019-F01/2020, Blago: Nabava seizmične inštrumentacije
17.06.2020JN002250/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na agregatih (OLM 31 in RE21)
14.07.2020JN002257/2020-F01/2020, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in delih strojne obdelave v remontu 2021
14.07.2020JN001756/2020-F01/2020, Storitve: Nabava in vgradnja temperaturno odpornih tesnil v reaktorski hladilni črpalki
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
03.08.2020JN002908/2020-F01/2020, Storitve: Optimizacija vlaganja v zabojnike za suho skladiščenje - SFDS
06.08.2020JN001885/2020-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani Varnostni ventili za OPC
03.09.2020JN003325/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2021
21.09.2020JN001757/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2021
24.09.2020JN001347/2020-F01/2020, Storitve: Obnova - servis notranjih hidravličnih delov reaktorske hladilne črpalke
25.09.2020JN005691/2020-F01/2020, Storitve: Načrtovanje, dobava in instalacija brezkontaktne biometrije na vhodu v NEK
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.06.2019JN000598/2019-C01/2019, Storitve: ISI inšpekcije
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si