Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
14.02.2020JN004842/2019-X01/2020, Blago: Kroglični ventili
21.05.2020JN007945/2019-X01/2020, Storitve: Obnova tesnil reaktorske hladilne črpalke
14.07.2020JN003060/2020-X01/2020, Blago: Nabava pralne omare
04.08.2020JN001988/2020-X01/2020, Blago: Blažilci sunkov
23.09.2020JN003567/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala ( varovalne podloške, o-ring tesnila,...) potrebnega za zamenjavo tesnil reaktorske hladilne črpalke
06.10.2020JN004197/2020-X01/2020, Blago: Nabava solenoidnih ventilov
10.02.2021JN000073/2021-X01/2021, Storitve: Izračun doz na določenih razdaljah za primer LOCA DBA in PCFVS izpust
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
06.01.2020JN007205/2019-F01/2020, Storitve: Storitev zagotovitve kvalitete v letu 2020 in 2021
06.01.2020JN007012/2019-F01/2020, Storitve: Storitve elektro del v QC in strojništva ter gradbeništva v QA za 2020 in 2021
06.01.2020JN007669/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za 2020 in 2021
06.01.2020JN008164/2019-F01/2020, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za 2020 in 2021
06.01.2020JN007142/2019-F01/2020, Storitve: Avtobusni prevozi za leto 2020 in 2021
13.01.2020JN007418/2019-F01/2020, Storitve: Zagotovitve kvalitete v NEK v 2020 in 2021 - strojništvo
17.01.2020JN007053/2019-F01/2020, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK 2020 in 2021
21.01.2020JN000071/2020-F01/2020, Blago: Nabava OSLR50 čitalnika dozimetrov
17.02.2020JN005837/2019-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani ventili za OPC
17.02.2020JN005812/2019-F01/2020, Blago: UPS in baterija za OPC
27.02.2020JN003187/2019-F01/2020, Storitve: Podpora Westinghouse v primeru izrednih dogodkov (obdobje 2019-2022)
02.03.2020JN005137/2019-F01/2020, Storitve: Dodatna podpora projektanta - priprava FDCR-jev ki niso krivda projektanta kot je določeno v ESP-2.609 REv.6
02.03.2020JN005138/2019-F01/2020, Storitve: Revizija projektne dokumentacije zaradi spremembe vhodnih podatkov s strani dobaviteljev opreme (ventilov, črpalke, izmenjevalca)
04.03.2020JN000999/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za HD Butterfly ventile (LCV5009, LCV5016, LCV5041 in LCV5043)
27.03.2020JN001713/2020-F01/2020, Storitve: Dodatni obseg iz naslova sprememb na projektu SFDS in FERovega neodvisnega izračuna doz ter s tem povezanega modeliranja
24.04.2020JN002358/2020-F01/2020, Blago: Naročilo celotnega seta rezervnih delov ULMS merilnega kanala za modifikacijo 1238-RC-L
20.05.2020JN002116/2020-F01/2020, Blago: Nabava rezervnih delov za nizkotlačno turbino R'21
21.05.2020JN002727/2020-F01/2020, Blago: Nabava tesnil za primarne, sekundarne in inšpekcijske odprtine uparjalnikov
29.05.2020JN001114/2020-F01/2020, Storitve: Podpora originalnega proizvajalca opreme pri izvajanju projektih Varnostne nadgradnje v NEK-u na predmetnoj opremi, za obdobje treh let
03.06.2020JN005579/2019-F01/2020, Blago: Nabava seizmične inštrumentacije
17.06.2020JN002250/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na agregatih (OLM 31 in RE21)
14.07.2020JN002257/2020-F01/2020, Storitve: Dela na toplotni izolaciji in delih strojne obdelave v remontu 2021
14.07.2020JN001756/2020-F01/2020, Storitve: Nabava in vgradnja temperaturno odpornih tesnil v reaktorski hladilni črpalki
27.07.2020JN000523/2020-F01/2020, Storitve: Neodvisna analiza vzrokov odpovedi, analiza posledic in predlaganje rešitev za zmanjšanje ranljivosti NEK ob delovanju strele
03.08.2020JN002908/2020-F01/2020, Storitve: Optimizacija vlaganja v zabojnike za suho skladiščenje - SFDS
06.08.2020JN001885/2020-F01/2020, Blago: Seizmično kvalificirani Varnostni ventili za OPC
03.09.2020JN003325/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in vzdrževalna dela na sekundarnih stabilnih komponentah v remontu 2021
21.09.2020JN001757/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba del na turbini in njenih pomožnih sistemih v remontu 2021
24.09.2020JN001347/2020-F01/2020, Storitve: Obnova - servis notranjih hidravličnih delov reaktorske hladilne črpalke
25.09.2020JN005691/2020-F01/2020, Storitve: Načrtovanje, dobava in instalacija brezkontaktne biometrije na vhodu v NEK
01.10.2020JN002822/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževalna strojniška dela na sekundarnih črpalkah za remont 2021
20.10.2020JN005920/2020-F01/2020, Storitve: Študija najboljše industrijske prakse in potrebnih tehnoloških sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov in v prostoru za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov
27.10.2020JN006229/2020-F01/2020, Storitve: Servis opreme za merjenje fluxa v reaktorski sredici
28.10.2020JN005767/2020-F01/2020, Storitve: Dobava transportnega kontejnerja in prevoz/vrnitev starih delov RCP črpalke
30.10.2020JN006570/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor kakovosti pri izvedbi PNV - faza 3
02.11.2020JN007192/2019-F01/2020, Blago: Kartice za LPDU3 enote
02.11.2020JN003033/2020-F01/2020, Blago: Rezervni deli za PRZR SPRAY ventile in za FISHER ventil BD-7709
02.11.2020JN001331/2019-F01/2020, Blago: Rezervni deli za Emersonove (FISHER) ventile
06.11.2020JN006701/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava nove programske opreme za vzpostavitev prenosa podatkov na PIS nivo 2 z novega računalniškega sistema SICAM v RTP Krško
09.11.2020JN003109/2020-F01/2020, Storitve: Dela na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov, zasilnih DG in VN motorjih sekundarna stran v RE2021
16.11.2020JN006788/2020-F01/2020, Storitve: Inženirska podpora pri vzdrževanju in posodobitvah PIS/SPIS/EPIS-ERDS sistemov za leto 2021
16.11.2020JN006781/2020-F01/2020, Blago: Dobava prikazovalnih enot za radiološke monitorje
18.11.2020JN006783/2020-F01/2020, Storitve: 2 letna dolgoročna pogodba za vzdrževanje TZ sistemov
19.11.2020JN005969/2020-F01/2020, Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov ter prevoz
23.11.2020JN007022/2020-F01/2020, Blago: Dobava prenosnega monitorja aerosolov ABPM 203M
26.11.2020JN006391/2020-F01/2020, Storitve: Sanacija povezovalnega cevovoda med visokotlačno turbino in pregrevalnikom pare
14.12.2020JN007327/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
22.12.2020JN007532/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in podpora za programski paket eSoms za obdobje dveh let
23.12.2020JN006589/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor nad vgradnjo materialov in vgrajenih materialov za projekt: Izgradnja zgradbe suhega skladišča izrabljenega goriva
04.01.2021JN007822/2020-F01/2021, Storitve: Posodobitev programskega orodja elektronske dozimetrije DosiServ in dobava DMC 3000 dozimetrov
07.01.2021JN004952/2020-F01/2021, Storitve: Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika (Sludge Lancing, Inner Bundle Lancing, Visual Testing and FOSAR)
11.01.2021JN007797/2020-F01/2021, Storitve: Aplikacija Film Forming Aminov (FFA) v sekundarni krog
15.01.2021JN008081/2020-F01/2021, Storitve: Razširitev obsega dobave in projektiranja za dokončanje ECR Projekta (meritev pretoka na PCFV sitemu, validacija EOP postopkov, dodatno projektiranje zaradi potreb po zaščiti R-52EC kanala)
18.01.2021JN007279/2020-F01/2021, Storitve: Storitve v ING.POD za 2021
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
21.01.2021JN000268/2021-F01/2021, Storitve: Podpora postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK
28.01.2021JN000137/2021-F01/2021, Storitve: Pregled vodil fisijskih celic z metodo vrtinčnih tokov (ECT) ter izvedba korektivnih akcij (krajšanje, čepljenje) v remontu 2021
15.02.2021JN000740/2021-F01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov za obnovo tesnila reaktorske črpalke
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
05.03.2021JN000624/2021-F01/2021, Blago: Dobava in zamenjava vodil fisijskih celic in tesnilnih setov v remontu 2022
01.04.2021JN000771/2021-F01/2021, Storitve: Strojna obdelava v remontu 2021
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
20.05.2021JN001626/2021-F01/2021, Storitve: Najem in vzdrževanje licenc za programsko opremo Microsoft
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si