Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
26.05.2021JN002275/2021-X01/2021, Storitve: Recertificiranje jeklenk za gašenje s FM200
18.10.2021JN005853/2021-X01/2021, Storitve: Sanacija asfaltnih površin na območju Nuklearne elektrarne Krško
28.10.2021JN004876/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba sanacije armirano-betonskih struktur prelivnega polja na jezu ter protikorozijske zaščite zapornic (RD)
13.01.2022JN000189/2021-X01/2022, Storitve: Destruktivna (metalurška) analiza zvarov ki jo naroča ta zahtevek se zahteva iz obsega programa TD-2X (AMP program)
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
07.01.2021JN007809/2020-F01/2021, Storitve: Dodatna dela v sklopu neodvisnega strokovnega pregleda dokumentacije projekta suhega skladišča
15.01.2021JN000112/2021-F01/2021, Storitve: Izdelava FDCR-13, ki izhaja iz zahteve po ureditvi prostora za potrebe novega Varnostnega centra NEK (GVNC)
18.01.2021JN006182/2020-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD za potrebe projekta BB2 za leto 2021
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
21.01.2021JN007852/2020-F01/2021, Storitve: Najem storitve dodatnega QC kontrolorja za pomoč pri dodatnem nadzoru nad strojnimi in varilskim deli na projektu BB2
04.02.2021JN007128/2020-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD in KOOVZD K2 za potrebe varne izvedbe projektov v času Remonta 2021 ter pred in po remontu
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
11.03.2021JN000665/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje storitev kontrole varilskih del na CUP projektu v RE21
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
04.05.2021JN001311/2021-F01/2021, Storitve: Angažiranje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu K2 v izvedbeni fazi projekta izgradnje zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva DSB
14.07.2021JN004442/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
27.07.2021JN003861/2021-F01/2021, Storitve: Inženirske storitve v sklopu projektov na OPC in BB1
29.07.2021JN002220/2021-F01/2021, Storitve: Posodobitev in evaluacija ISI Programa Nuklearne Elektrarne Krško za novi (peti) Inspekcijski interval
30.07.2021JN004454/2021-F01/2021, Storitve: Storitev diplomiranega inženirja VZD za potrebe TO.VPD za obdobje do 31.12.2021
17.09.2021JN004418/2021-F01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumetnacije za modifikacijo "Implementacija zaščite pred izpadom ene faze in zamenjava sekundarne opreme v 110kV in 400kV poljih" - mod. 1255-SY-L
04.11.2021JN003728/2021-F01/2021, Storitve: Projektna dokumentacija, dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema
15.11.2021JN006482/2021-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD, KOOVZD K2 za potrebe varne izvedbe projektov 2022
18.11.2021JN006343/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitev in kontrola kvalitete 2022-2024
23.11.2021JN005587/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje kontrole in vodenje dokumentacije jedrskega goriva v NEK za leto 2022, 2023 in 2024
26.11.2021JN006505/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitve kvalitete v NEK v letih 2022, 2023 in 2024
30.11.2021JN006548/2021-F01/2021, Storitve: Samostojna izdelava in izvedba projektnih nalog ter izvajanje inženirskih analiz na projektih v NEK v letih 2022, 2023 in 2024
01.12.2021JN006789/2021-F01/2021, Storitve: I&C inženirske storitve zagotovitve kvalitete 2022-2024
10.12.2021JN006200/2021-F01/2021, Storitve: Storitev strokovnega delavca VZD specialista za VVO za leta 2022, 2023 in 2024
14.12.2021JN005775/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje CADD storitev in storitev nadzora dokumentacije v NEK v letih 2022-2024
15.12.2021JN005821/2021-F01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za mod. 1188-RM-L "Update and upgrade of PARMS Radiation Monitors"
16.12.2021JN006344/2021-F01/2021, Storitve: Storitve elektro del v QC ter strojništva in gradbeništva v QA za obdobje 2022 - 24
17.12.2021JN006289/2021-F01/2021, Storitve: Storitve s področja elektrotehnike v QA in ING za obdobje 2022 do 2024
30.12.2021JN006687/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NE Krško v letih 2022 - 2024
05.01.2022JN008601/2021-F01/2022, Storitve: Revizija študije najboljše indus. prakse in potrebnih teh. sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov ...
06.01.2022JN006033/2021-F01/2022, Storitve: Izvedba in vzdrževanje sanacijskih del na objektih NEK in hišniška opravila v letih 2022-24
13.01.2022JN006034/2021-F01/2022, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK v letih 2022-24
17.01.2022JN006878/2021-F01/2022, Storitve: Elektro vzdrževalna dela in podporne storitve v TO za obdobje 2022 - 2024
17.01.2022JN006879/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za obdobje 2022 - 2024
17.01.2022JN006973/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za obdobje 2022 do 2024
22.02.2022JN007668/2021-F01/2022, Storitve: Električne meritve na energetskih napravah VN v remontu 2022
16.03.2022JN008421/2021-F01/2022, Storitve: Izvedba MOV testov in diagnostika v sklopu zahtev NEK MOV programa TD2T
05.04.2022JN001706/2022-F01/2022, Storitve: Študija potrebnih tehnoloških sprememb/nadgradenj, potrebnih na lokaciji NEK za pripravo NSRAO in transport v podjetje ORANO
26.04.2022JN006290/2021-F01/2022, Storitve: Redni pregled ter čiščenje in dezinfekcija ventilacije v letih 2022, 2023, 2024
12.05.2022JN002048/2022-F01/2022, Storitve: Izvajanje dodatnih storitev kontrole specialnih procesov v NEK
16.05.2022JN000579/2022-F01/2022, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK za leta 2022, 2023 in 2024
19.05.2022JN000710/2022-F01/2022, Storitve: Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom 2022
19.05.2022JN000973/2022-F01/2022, Storitve: Vzdrževalna in sanacijska dela na objektih NEK med remontom 2022
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si