Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.04.2021JN001148/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba študije izvedljivosti za Zamenjavo NEK AS sistema
21.05.2021JN002153/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedljivosti nadgradnje in/ali zamenjave sistema za ponezgodno vzorčenje
13.01.2022JN000189/2021-X01/2022, Storitve: Destruktivna (metalurška) analiza zvarov ki jo naroča ta zahtevek se zahteva iz obsega programa TD-2X (AMP program)
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
20.01.2021JN000092/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje nadzora elektro del na področju nadgradnje varnosti BB2 v NEK
21.01.2021JN007401/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje analiz v skladu z zadolžitvami ING.DOV (inženirsko -analitična dela na področju varnostnih analiz, PSR3,AMP in ostalih determinističnih analiz) v letih 2021 do 2023
01.03.2021JN007640/2020-F01/2021, Storitve: NADZOR VIBRACIJ NA CSAPCH01 in CSAPCH02 ČRPALKAH - mod. 700-CS-L
06.04.2021JN000879/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor kvalitete pri izdelavi in zamenjavi VT turbine
14.07.2021JN004442/2021-F01/2021, Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
29.07.2021JN002220/2021-F01/2021, Storitve: Posodobitev in evaluacija ISI Programa Nuklearne Elektrarne Krško za novi (peti) Inspekcijski interval
18.11.2021JN006343/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitev in kontrola kvalitete 2022-2024
26.11.2021JN006505/2021-F01/2021, Storitve: Strojne inženirske storitve zagotovitve kvalitete v NEK v letih 2022, 2023 in 2024
01.12.2021JN006789/2021-F01/2021, Storitve: I&C inženirske storitve zagotovitve kvalitete 2022-2024
16.12.2021JN006344/2021-F01/2021, Storitve: Storitve elektro del v QC ter strojništva in gradbeništva v QA za obdobje 2022 - 24
05.01.2022JN008601/2021-F01/2022, Storitve: Revizija študije najboljše indus. prakse in potrebnih teh. sprememb, ki so potrebne v skladišču radioaktivnih odpadkov ...
17.01.2022JN006879/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v TO za obdobje 2022 - 2024
17.01.2022JN006973/2021-F01/2022, Storitve: Inženirske in podporne storitve v ING za obdobje 2022 do 2024
05.04.2022JN001706/2022-F01/2022, Storitve: Študija potrebnih tehnoloških sprememb/nadgradenj, potrebnih na lokaciji NEK za pripravo NSRAO in transport v podjetje ORANO
16.05.2022JN000579/2022-F01/2022, Storitve: Tehnično in geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NEK za leta 2022, 2023 in 2024
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si