Pregled objav javnih naročil

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.09.2019JN003260/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe v NEK za leti 2020 in 2021
30.09.2019JN004988/2019-X01/2019, Gradnje: Odvodnjavanje industrijskega tira NEK
14.01.2020JN007814/2019-X01/2020, Storitve: Preureditev parkirišča NEK
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.01.2019JN005706/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2019
03.06.2019JN000630/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2019/2020
19.06.2019JN000285/2019-F01/2019, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2019 in Izvedba čiščenja proizvodnih objektov v remontu 2019
16.12.2019JN008136/2019-F01/2019, Storitve: Izvedba vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ter odvoz komunalnih odpadkov 2020, 2021
23.12.2019JN005814/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanja tehnične podpore tehnoloških procesov v NEK v letih 2020 in 2021
07.01.2020JN006775/2019-F01/2020, Storitve: Izvedba čiščenja objektov in podpora pri skladiščnem poslovanju NEK v letu 2020
07.04.2020JN008641/2019-F01/2020, Gradnje: Prostor za mobilno opremo II, Izvedba II. faze (Mod 1234-NA-L)
12.05.2020JN000747/2020-F01/2020, Storitve: Izvajanje storitev za prehrambni obrat 2020/2021
04.08.2020JN004252/2020-F01/2020, Storitve: Dobava pitne vode iz javnega vodovoda za leti 2021 in 2022
10.09.2020JN003829/2020-F01/2020, Storitve: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2021 (sklop 1) in Čiščenje proizvodnih objektov NEK v remontu 2021 (sklop 2)
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si