Pregled objav javnih naročil

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.07.2019JN003098/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA OPERACIJSKE MIZE ZA TRAVMATOLOŠKE IN ORTOPEDSKE POSEGE SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE IN POGARANCIJSKO SERVISIRANJE
16.07.2019JN003192/2019-X01/2019, Blago: Dobava in montaža CTG aparata z dvema sondama za spremljanje dvojčkov ter CTG telemetrija v SB Jesenice
16.08.2019JN002731/2019-X01/2019, Blago: Dobava in montaža pohištva v SB Jesenice v letu 2019
14.10.2019JN006096/2019-X01/2019, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA APARAT PROSPEC NEFELOMETER (BNP): reagenti in kontrolni material za dobo 24 mesecev
14.10.2019JN006158/2019-X01/2019, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA APARAT RAPIDLAB PLINSKI ANALIZATOR ZA DOBO 24 MESECEV
28.11.2019JN007618/2019-X01/2019, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM DOLOČANJA GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA
06.12.2019JN006622/2019-X01/2019, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ANTIKUAGULANTNO TERAPIJO ZA DOBO 36 MESECEV
09.01.2020JN007618/2019-X02/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM DOLOČANJA GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA
23.01.2020JN007842/2019-X01/2020, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL: Intramedularni žeblji za osteosintezo kolka z integriranim vijakom
06.02.2020JN008024/2019-X01/2020, Blago: Dobava ventilatorja in vzdrževanje opreme
18.03.2020JN000613/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVILA
18.03.2020JN000590/2020-X01/2020, Blago: Dobava medicinskega potrošnega materiala - artroskopski material
01.04.2020JN008513/2019-X01/2020, Blago: Dobava bronhoskopa s pripadajočo opremo in vzdrževanje opreme
09.04.2020JN000678/2020-X01/2020, Blago: Dobava UZ diagnostičnega aparata za preiskave v ginekologiji in porodništvu s pripadajočo opremo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
18.07.2019JN007612/2018-C01/2019, Blago: NABAVA AVTOMATSKEGA IMUNOHISTOKEMIČNEGA BARVALNIKA, ZA DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 60 MESECEV TER VZDRŽEVANJE APARATA
22.07.2019JN001448/2019-C01/2019, Blago: Dobava osteosintetskega materiala za SBJ v naslednjih 48 mesecih po podpisu pogodb
05.08.2019JN002952/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
25.10.2019JN003398/2019-C01/2019, Blago: Medicinski potrošni material katetri, rokavice in plenice, podloge in vložki
17.02.2020JN004562/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: OPERACIJSKI PRIPOMOČKI IN MATERIAL, OBVEZILNI MATERIAL IN OBLOGE ZA RANE
19.03.2020JN006610/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si