Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
22.08.2016JN002199/2016-X01/2016, Storitve: Popravilo medicinske opreme - Laser CO2 z OP mikroskopom Lumenis
10.09.2018JN005051/2016-X01/2018, Storitve: Servisiranje kompresorjev in sušilnikov Atlas Copco
10.09.2018JN008183/2017-X01/2018, Storitve: Izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev na dvigalih proizvajalca Otis
10.09.2018JN008181/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Fresenius in dobava rezervnih delov ter pribora
11.09.2018JN000423/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje komunikacijskega omrežja
11.09.2018JN005505/2017-X01/2018, Blago: Dobava rezervnih delov za medicinske aparate Alaris
13.11.2018JN006374/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje sterilizatorjev Stiefenhofer
20.12.2018JN007107/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje sterilizatorjev Getinge
29.01.2019JN008510/2018-X01/2019, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na anestezijskih aparatih in respiratorjih proizvajalca Dräger
27.02.2019JN000093/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje medicinskih aparatov Schiller in dobava rezervnih delov ter pribora
02.08.2019JN003464/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav
02.12.2020JN006879/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Fresenius in dobava rezervnih delov ter pribora
12.01.2021JN006476/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje kompresorjev in sušilnikov Atlas Copco - ponovitev
20.01.2021JN007803/2020-X01/2021, Storitve: Izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev na dvigalih proizvajalca Otis
03.03.2021JN000340/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje analitične platforme za hematološke preiskave proizvajalca Sysmex
09.04.2021JN001228/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje komunikacijskega omrežja - ponovitev
11.05.2021JN001572/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat Doorson - ponovitev
26.08.2021JN003751/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav
07.01.2022JN007724/2021-X01/2022, Storitve: Izvedba integracije v obstoječ CNS (centralni nadzorni sistem)
10.01.2022JN008478/2021-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje endoskopske periferne opreme in fleksibilnih endoskopov FUJIFILM
31.01.2022JN007872/2020-X01/2022, Storitve: Obnova dvigal
01.02.2022JN000120/2022-X01/2022, Storitve: Tovarniška obnova okvarjenih in poškodovanih endoskopskih instrumentov proizvajalca Karl Storz
24.02.2022JN000231/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje dvigal v UKC Maribor
01.03.2022JN000539/2022-X01/2022, Storitve: Obnova dvigala v stavbi Klinike za ginekologijo - ponovitev
22.03.2022JN001096/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje opreme za nuklearno diagnostiko - gama kamer Philips - ponovitev
30.06.2022JN001829/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in overitve meril - ponovitev
01.07.2022JN002973/2022-X01/2022, Storitve: Popravilo UZ diagnostične sonde na aparatu Pro Focus Ultraview
22.09.2022JN004325/2022-X01/2022, Storitve: Preselitev medicinskih aparatov Oddelka za pljučne bolezni iz lokacije Slivniško Pohorje 7 na lokacijo Ljubljanska ulica 5
12.01.2023JN008356/2022-X01/2023, Storitve: Zamenjava hidrantov in opreme
13.01.2023JN008601/2022-X01/2023, Storitve: Preselitev RTG aparatov Siemens
19.01.2023JN008145/2022-X01/2023, Storitve: Sanacija požarnih loput v stavbi št. 3
03.02.2023JN008652/2022-X01/2023, Storitve: Dobava in montaža reducirne postaje na Oddelku za ginekologijo
14.02.2023JN000177/2023-X01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Schiller
27.02.2023JN000377/2023-X01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme Carl Zeiss - ponovitev
16.03.2023JN000496/2023-X01/2023, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ODT
11.04.2023JN001386/2023-X01/2023, Storitve: Odstranitev CT aparata Toshiba Aquilion 64 iz prostorov Radiološkega oddelka v stavbi 1 UKC Maribor
05.05.2023JN001847/2023-X01/2023, Storitve: Obnova dvigal
11.05.2023JN001971/2023-X01/2023, Storitve: Vzdrževanje dvigal Schindler - ponovitev
26.05.2023JN002310/2023-X01/2023, Storitve: Dobava, montaža in servis zunanjih žaluzij - ponovitev
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
09.06.2016JN000532/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na anestezijskih aparatih in respiratorjih proizvajalca Dräger in na preiskovalnih mizah proizvajalca Atmos
10.06.2016JN000597/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba
18.08.2016JN002982/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje UZ aparatov Philips in ATL
12.01.2018JN009866/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na anestezijskih aparatih in respiratorjih proizvajalca Drager
06.02.2018JN000180/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje MR naprav
13.03.2018JN000702/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Siemens
12.04.2018JN001480/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris
22.05.2018JN002607/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje ultrazvočnih aparatov Philips in ATL
05.06.2018JN002807/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje ultrazvočnih aparatov General Electrics
25.09.2018JN005209/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje opreme proizvajalcev Jensen, IPSO, Rieber, AlexanderSolia, Meiko in Küppersbush
22.03.2019JN008655/2018-C01/2019, Storitve: Servisne storitve na defibrilatorjih, EKG in CTG aparatih, monitorjih ter RTG aparaturah Philips in dobava rezervnih delov ter pribora
27.08.2019JN003431/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba
10.09.2019JN004275/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje ultrazvočnih aparatov Philips
05.03.2020JN008842/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Siemens
14.01.2021JN005492/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris
25.01.2021JN007160/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje MR naprave GE Signa 3T
28.01.2021JN006275/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in dodelava informacijskega sistema MAOP - MCR
20.04.2021JN008083/2020-C02/2021, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na anestezijskih aparatih in respiratorjih proizvajalca Dräger
30.08.2021JN003978/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca General Electrics
13.01.2022JN006690/2021-C01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME PROIZVAJALCEV JENSEN, KANNEGIESSER, IPSO, RIEBER, ALEXANDERSOLIA, MEIKO IN KUPPERSBUSH
13.01.2022JN006691/2021-C01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCEV NIHON KOHDEN, ATOM MEDICAL, CAREFUSION, LÖWENSTEIN MEDICAL, EKU, WILAMED, KANMED, VYAIRE
13.01.2022JN006893/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje sterilizatorjev
27.01.2022JN000240/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Labis
27.01.2022JN008180/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Hologic
24.02.2022JN008400/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje dveh aparatov za izventelesni krvni obtok ECMO Maquet Cardiohelp
27.05.2022JN000814/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na defibrilatorjih, EKG in CTG aparatih, monitorjih ter RTG aparaturah Philips in dobava rezervnih delov ter pribora
27.05.2022JN001011/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Olympus
27.05.2022JN001140/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Karl Storz
05.07.2022JN002056/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje kuhinjske opreme
26.09.2022JN003895/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje kuhinjske opreme - ponovitev
26.09.2022JN004872/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Toshiba, Canon in Pentax
29.12.2022JN006844/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje UZ diagnostičnih aparatov Philips
30.12.2022JN007404/2022-C02/2022, Storitve: Vzdrževanje UZ diagnostičnih aparatov proizvajalca Sonosite
23.01.2023JN008443/2022-C01/2023, Storitve: Polno vzdrževanje dveh linearnih pospeševalnikov proizvajalca Elekta in informacijskega sistema Mosaiq
07.02.2023JN008239/2022-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris
14.03.2023JN000399/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Siemens (RTG aparati in UZ diagnostični aparati)
20.04.2023JN001096/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev WILLAMED, EKU, COMEN, MAXTEC, BARKEY in AEROGEN
05.05.2023JN001493/2023-C01/2023, Storitve: Polno vzdrževanje CT simulatorja in RTG aparata Siemens
25.05.2023JN001792/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje in dodelava informacijskega sistema ISSA
13.08.2015JN55282015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si