Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
02.10.2019JN003522/2019-X01/2019, Blago: Nabava defibrilatorjev
03.10.2019JN006024/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparata
03.10.2019JN006188/2019-X01/2019, Storitve: Najem optične povezave
03.10.2019JN004947/2019-X01/2019, Blago: NABAVA OPERACIJSKIH LUČI
03.10.2019JN006021/2019-X01/2019, Blago: Transportni kontejnerji za obstoječi sistem cevne zračne pošte
07.10.2019JN004951/2019-X01/2019, Blago: Nabava premične radiolucentne karbonske plošče za obstoječi stolp OP mize ali nabava OP mize, ki zajema stolp s premično radiolucentno karbonsko ploščo za potrebe hibridnih operativnih posegov
09.10.2019JN003384/2019-X01/2019, Blago: 76 ROKAVICE IN PLENICE 2019-2020 - NMV
14.10.2019JN006124/2019-X01/2019, Blago: REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA OBSTOJEČI ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE DIMENSION STREAMLAB
14.10.2019JN005321/2019-X01/2019, Gradnje: Preureditev prostorov bolnišnične lekarne v UKC Maribor
17.10.2019JN005884/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za preselitev Oddelka za pljučne bolezni v UKC Maribor
17.10.2019JN006191/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba triletnega ciklusa presoj v skladu z zahtevami mednarodnega standarda za bolnišnice
17.10.2019JN006038/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje raznih prevoznih storitev
18.10.2019JN006068/2019-X01/2019, Blago: NABAVA RTG ZAŠČITNE OPREME
11.11.2019JN006608/2019-X01/2019, Blago: STROJ ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO ENDOSKOPOV
19.11.2019JN006088/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev prostorov laboratorija v UKC Maribor za namestitev analitične platforme
28.11.2019JN006193/2019-X01/2019, Blago: NABAVA MIKROSKOPA
23.12.2019JN003674/2019-X01/2019, Blago: EKG APARATI
23.12.2019JN005560/2019-X01/2019, Blago: NABAVA BRONHOSKOPOV
23.12.2019JN006993/2019-X01/2019, Blago: NADGRADNJA OBSTOJEČEGA EEG SISTEMA
08.01.2020JN005235/2019-X01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ČRPALKE ZA EPIDURALNO ANALGEZIJO IN REMIFENTANIL - NMV
13.01.2020JN006950/2019-X01/2020, Blago: MEDICINSKI HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI
31.01.2020JN007443/2019-X01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA BIPOLARNO RESEKCIJO
04.02.2020JN006924/2019-X01/2020, Blago: NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
17.02.2020JN008170/2019-X01/2020, Blago: NABAVA MIKROSKOPOV
17.02.2020JN008242/2019-X01/2020, Blago: NABAVA RTG ZAŠČITNE OPREME
17.02.2020JN008784/2019-X01/2020, Blago: NABAVA NEKONTAKTNEGA BIOMETRA
26.02.2020JN000129/2020-X01/2020, Blago: REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA OBSTOJEČI ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE DIMENSION STREAMLAB
02.03.2020JN008981/2019-X01/2020, Blago: NABAVA ELEKTRIČNIH PREKUCNIH PONEV
03.03.2020JN000192/2020-X01/2020, Blago: Najem mobilne enote z MR aparatom
20.03.2020JN000389/2020-X01/2020, Blago: SISTEM ZA ASPIRACIJSKO TROMBEKTOMIJO
10.04.2020JN006912/2019-X01/2020, Blago: NABAVA MONITORJEV ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ
30.04.2020JN001284/2020-X01/2020, Blago: IZDELANA ZDRAVILA
30.04.2020JN001330/2020-X01/2020, Blago: RADIOFARMAKI FDG 2020
07.05.2020JN000566/2020-X01/2020, Blago: NABAVA ARHIVSKIH REGALOV
14.05.2020JN000803/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje pravne zaščite za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor - ponovitev
15.05.2020JN001658/2016-X01/2020, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO - NMV
20.05.2020JN002768/2020-X01/2020, Blago: 3D VIZUALIZACIJSKI SISTEM ZA OPERIRANJE
27.05.2020JN001276/2020-X01/2020, Storitve: Upravljanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
27.05.2020JN000807/2020-X01/2020, Storitve: Gradbeni nadzor nad izvedbo GOI del za »Preureditev prostorov za potrebe Oddelka za kožne in spolne bolezni«
12.06.2020JN001699/2020-X01/2020, Blago: ŠIVALNI MATERIAL IN PRIPOMOČKI 2020 - NMV
13.07.2020JN001459/2020-X01/2020, Blago: NABAVA RTG ZAŠČITNE OPREME
21.07.2020JN003520/2020-X01/2020, Storitve: Dostop do podatkovne zbirke UpToDate
03.08.2020JN003025/2020-X01/2020, Blago: Nabava dveh aparatov za dovajanje in spremljanje zdravljenja z inhalacijskim dušikovim oksidom (iNO)
12.08.2020JN003528/2020-X01/2020, Blago: NABAVA BRONHOSKOPOV
02.09.2020JN004720/2020-X01/2020, Blago: NAJEM IN VZDRŽEVANJE ENERGIJSKO UČINKOVITE MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE
02.09.2020JN004877/2020-X01/2020, Blago: Specialna osebna varovalna oprema
03.09.2020JN003015/2020-X01/2020, Blago: NABAVA REVERZNIH OSMOZ
04.09.2020JN000410/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
07.09.2020JN004582/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije
17.09.2020JN004439/2020-X01/2020, Blago: 92 - KARTUŠE ZA APARAT ZA MERJENJE ELEKTROLITOV V KRVI
07.10.2020JN005376/2020-X01/2020, Blago: Najem šotorov za potrebe Centralne lekarne v UKC Maribor
16.10.2020JN004825/2020-X01/2020, Blago: NABAVA HLADILNIH OMAR ZA TRUPLA
16.10.2020JN005698/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba napeljav medicinskih plinov na Oddelku za psihiatrijo
23.10.2020JN005923/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje raznih prevoznih storitev
10.11.2020JN005699/2020-X01/2020, Blago: Najem šotorov
16.11.2020JN006443/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba medicinskih plinov in kanalov
17.11.2020JN003191/2020-X01/2020, Gradnje: Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor - GOI dela
02.12.2020JN006879/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Fresenius in dobava rezervnih delov ter pribora
10.12.2020JN006192/2020-X01/2020, Blago: NABAVA REGALOV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
10.12.2020JN006184/2020-X01/2020, Blago: NABAVA MOBILNEGA RTG APARATA
10.12.2020JN006279/2020-X01/2020, Blago: NABAVA DEZINFEKTORJA
10.12.2020JN006284/2020-X01/2020, Blago: NABAVA VIDEOLARINGOSKOPOV
10.12.2020JN006961/2020-X01/2020, Blago: NADGRADNJA MREŽNIH STIKAL
10.12.2020JN006248/2020-X01/2020, Blago: NABAVA OPREME ZA VERIFIKACIJO OBSEVALNIH NAČRTOV
12.01.2021JN005042/2020-X01/2021, Storitve: IZVEDBA MEDICINSKIH PLINOV IN KANALOV NA ODDELKU ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI
12.01.2021JN005583/2020-X01/2021, Gradnje: Izvedba sanacije strehe nad laboratorijem, porodnim in pediatrijo
12.01.2021JN005925/2020-X01/2021, Gradnje: OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR - 2. FAZA
12.01.2021JN006359/2020-X01/2021, Storitve: Ureditev treh sob za intenzivno terapijo na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja
12.01.2021JN006476/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje kompresorjev in sušilnikov Atlas Copco - ponovitev
20.01.2021JN007803/2020-X01/2021, Storitve: Izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev na dvigalih proizvajalca Otis
28.01.2021JN006873/2020-X01/2021, Blago: Nabava posteljnih vložkov in nadvložkov
28.01.2021JN005465/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI električnih instalacij in električne opreme za vzpostavitev treh sob za intenzivno terapijo na oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja - ponovitev
28.01.2021JN006990/2020-X01/2021, Blago: Nabava in montaža drsnih vrat
29.01.2021JN003898/2020-X02/2021, Blago: ANALOGNI DIKTIRNI SISTEMI
10.02.2021JN006134/2020-X01/2021, Blago: NABAVA UVA IN UVB OBSEVALNE NAPRAVE
10.02.2021JN007386/2020-X01/2021, Blago: NABAVA OCT ANGIOGRAFA
10.02.2021JN007928/2020-X01/2021, Blago: NABAVA SISTEMA ZA 24-URNO SPREMLJANJE SRČNE FUNKCIJE
10.02.2021JN007718/2020-X01/2021, Blago: NABAVA SISTEMA Z ENDOSKOPSKO ELEKTRO-KIRURŠKO ENOTO IN ENOTO Z ARGON PLAZMA KOAGULACIJO S POTROŠNIM MATERIALOM
22.02.2021JN007012/2020-X01/2021, Blago: NABAVA PREGLEDNIH IN OPERACIJSKE LUČI
22.02.2021JN000280/2021-X01/2021, Storitve: Prevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva s klasif. št. 18 01 02 in 18 01 08*
03.03.2021JN000340/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje analitične platforme za hematološke preiskave proizvajalca Sysmex
18.03.2021JN000530/2021-X01/2021, Blago: NABAVA MICROSOFT LICENC
29.03.2021JN001016/2021-X01/2021, Blago: NABAVA DVEH DVIGAL ZA OPERACIJSKE ZABOJNIKE
31.03.2021JN000342/2021-X01/2021, Blago: LASERSKE SONDE ZA ODDELEK ZA UROLOGIJO
01.04.2021JN000289/2021-X01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITOR ZA KONTINUIRNE METODE NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
09.04.2021JN001228/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje komunikacijskega omrežja - ponovitev
12.04.2021JN001423/2021-X01/2021, Blago: Nabava ultrazvočne sonde in biopsijskih nastavkov za obstoječi UZ aparat
19.04.2021JN000947/2021-X01/2021, Blago: 26 - Izdelana zdravila
23.04.2021JN001646/2021-X01/2021, Blago: NABAVA ZAŠČITNE MIKROBIOLOŠKE KOMORE
26.04.2021JN001182/2021-X01/2021, Blago: Nabava terapevtskih stolov
03.05.2021JN001387/2021-X01/2021, Blago: NABAVA OPREME ZA FIZIOTERAPIJO
03.05.2021JN001834/2021-X01/2021, Blago: Nabava avtomatskih tehtnic za odvzem krvi
04.05.2021JN001597/2021-X01/2021, Blago: Dobava in montaža avtomatskih vrat
11.05.2021JN001572/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat Doorson - ponovitev
17.05.2021JN002351/2021-X01/2021, Blago: NABAVA ELEKTRIČNE PARNO KONVEKCIJSKE PEČICE
19.05.2021JN001832/2021-X01/2021, Blago: Sistem za digitalno obdelavo podatkov za genetsko analizo
24.05.2021JN002268/2021-X01/2021, Blago: NABAVA KOVINSKIH OMAR ZA SHRANJEVANJE TKIVNIH BLOKOV IN PREDMETNIH STEKELC
31.05.2021JN002651/2021-X01/2021, Blago: Dobava in montaža avtomatskih vrat
04.06.2021JN000724/2021-X01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA STERILNI VARILEC
10.06.2021JN002906/2021-X01/2021, Blago: NABAVA FLEKSIBILNEGA VIDEO-URETERORENOSKOPA
11.06.2021JN002132/2021-X01/2021, Storitve: GENOMSKO TESTIRANJE ZA DOLOČITEV ZDRAVLJENJA PRI ZGODNJEM RAKU DOJKE
15.06.2021JN002807/2021-X01/2021, Blago: Nabava doznega kalibratorja
15.06.2021JN003227/2021-X01/2021, Blago: NABAVA TABLETNIH VOZIČKOV
15.06.2021JN002905/2021-X01/2021, Blago: NABAVA OPREME ZA DEZINFEKCIJO ZRAKA
23.06.2021JN003103/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije ukrepov za zmanjšanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah
07.07.2021JN003654/2021-X01/2021, Blago: NABAVA ELEKTROKIRURŠKEGA NOŽA
08.07.2021JN003398/2021-X01/2021, Blago: Nabava preiskovalnih enot za ambulante za očesne bolezni
08.07.2021JN003447/2021-X01/2021, Blago: Dobava in montaža avtomatskih vrat
08.07.2021JN003688/2021-X01/2021, Blago: NABAVA APARATA ZA HLAJENJE IN OGREVANJE PACIENTOV MED ZUNAJTELESNIM KRVNIM OBTOKOM
04.08.2021JN004135/2021-X01/2021, Blago: NABAVA APARATA ZA VERIŽNO REAKCIO S POLIMERAZO V REALNEM ČASU
26.08.2021JN004724/2021-X01/2021, Storitve: Dograditev komprimiranega zraka v bolniških sobah Oddelka za psihiatrijo
26.08.2021JN003751/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav
30.08.2021JN004833/2021-X01/2021, Storitve: Projekt ureditve okolja na območju UKC Maribor
13.09.2021JN003206/2021-X02/2021, Blago: ANALOGNI DIKTIRNI SISTEMI
27.09.2021JN004790/2021-X01/2021, Blago: Nabava EKG aparatov
18.10.2021JN005860/2021-X01/2021, Blago: MIKROVALOVNE IN RADIOFREKVENČNE SONDE
20.10.2021JN006108/2021-X01/2021, Blago: NABAVA DVEH BILIRUBINOMETROV
05.11.2021JN006159/2021-X01/2021, Blago: Nabava operacijske luči
09.11.2021JN006929/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe na območju UKC Maribor
16.11.2021JN007078/2021-X01/2021, Blago: NABAVA TREH APARATOV ZA DOVAJANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVLJENJA Z INHALACIJSKIM DUŠIKOVIM OKSIDOM (iNO)
14.12.2021JN007503/2021-X01/2021, Blago: Nabava digitalnega detektorja za obstoječi RTG aparat
24.12.2021JN007091/2021-X01/2021, Blago: HUMANI ALOGRAFTI
28.12.2021JN007181/2021-X01/2021, Blago: NABAVA TUNELSKEGA STROJA ZA LIKANJE
28.12.2021JN007504/2021-X01/2021, Blago: NABAVA VOZIČKOV ZA PREVOZ HRANE
28.12.2021JN007729/2021-X01/2021, Blago: NABAVA MONITORJEV ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ
31.12.2021JN006160/2021-X01/2021, Blago: NABAVA ELEKTROKIRURŠKEGA NOŽA
07.01.2022JN006519/2021-X01/2022, Gradnje: Nabava in namestitev senzorskih mešalnih vodnih armatur
07.01.2022JN007724/2021-X01/2022, Storitve: Izvedba integracije v obstoječ CNS (centralni nadzorni sistem)
10.01.2022JN008478/2021-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje endoskopske periferne opreme in fleksibilnih endoskopov FUJIFILM
10.01.2022JN007454/2021-X01/2022, Storitve: Nenujni reševalni prevozi - ponovitev
14.01.2022JN008246/2021-X01/2022, Blago: NABAVA VAKUUMSKE POSTAJE
18.01.2022JN006894/2021-X01/2022, Blago: NABAVA ELEKTROKIRURŠKEGA NOŽA
31.01.2022JN007872/2020-X01/2022, Storitve: Obnova dvigal
01.02.2022JN000120/2022-X01/2022, Storitve: Tovarniška obnova okvarjenih in poškodovanih endoskopskih instrumentov proizvajalca Karl Storz
11.02.2022JN008309/2021-X01/2022, Blago: Dobava in montaža avtomatskih vrat
11.02.2022JN007200/2021-X01/2022, Blago: Nabava razne opreme in drobnega inventarja za potrebe kuhinje na Oddelku za pljučne bolezni
24.02.2022JN000231/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje dvigal v UKC Maribor
25.02.2022JN000603/2022-X01/2022, Blago: DOGRADITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA CEVNE ZRAČNE POŠTE
01.03.2022JN000539/2022-X01/2022, Storitve: Obnova dvigala v stavbi Klinike za ginekologijo - ponovitev
22.03.2022JN001096/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje opreme za nuklearno diagnostiko - gama kamer Philips - ponovitev
22.04.2022JN000034/2022-X01/2022, Blago: NABAVA PARNIH KOTLOV
22.04.2022JN000908/2022-X01/2022, Gradnje: Demontaža obstoječe, relokacija in montaža nove opreme v pralnici v UKC Maribor
22.04.2022JN001225/2022-X01/2022, Storitve: Izvedba protihrupne sanacije v stavbi ORL v UKC Maribor
22.04.2022JN001258/2022-X01/2022, Storitve: Zamenjava elementov za kisik in N2O v hospitalni stolpnici
06.06.2022JN003027/2022-X01/2022, Blago: NABAVA PARNIH KOTLOV
07.06.2022JN003024/2022-X01/2022, Blago: NADGRADNJA OBSTOJEČE TELEFONSKE CENTRALE ALCATEL
15.06.2022JN003033/2022-X01/2022, Blago: NABAVA INKUBATORJEV IN STRESALNIKOV
22.06.2022JN003276/2022-X01/2022, Blago: NABAVA OPERACIJSKE MIZE ZA POTREBE OP BLOKA KLINIKE ZA KIRURGIJO
30.06.2022JN001829/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in overitve meril - ponovitev
30.06.2022JN002029/2022-X01/2022, Storitve: Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov
01.07.2022JN002973/2022-X01/2022, Storitve: Popravilo UZ diagnostične sonde na aparatu Pro Focus Ultraview
01.07.2022JN003533/2022-X01/2022, Storitve: Čiščenje prezračevanja po stavbah UKC Maribor
29.08.2022JN001118/2022-X01/2022, Storitve: GENOMSKO TESTIRANJE ZA DOLOČITEV ZDRAVLJENJA PRI ZGODNJEM RAKU DOJKE
30.08.2022JN003095/2022-X01/2022, Blago: NABAVA SISTEMA ZA CENTRALNI NADZOR VITALNIH FUNKCIJ
07.09.2022JN003696/2022-X01/2022, Blago: Najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav - ponovitev
15.09.2022JN003284/2022-X01/2022, Blago: BIOLOŠKI INDIKATORJI ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE
22.09.2022JN004325/2022-X01/2022, Storitve: Preselitev medicinskih aparatov Oddelka za pljučne bolezni iz lokacije Slivniško Pohorje 7 na lokacijo Ljubljanska ulica 5
22.09.2022JN005578/2022-X01/2022, Blago: Dobava drobnega inventarja za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko
22.09.2022JN005687/2022-X01/2022, Storitve: Izvedba triletnega ciklusa presoj v skladu z zahtevami mednarodnega standarda za bolnišnice
10.10.2022JN003388/2022-X01/2022, Storitve: Izbira izvajalca za spremljanje medijev - kliping
24.10.2022JN006222/2022-X01/2022, Blago: NAPRAVA ZA MERJENJE EVOCIRANIH AKUSTIČNIH POTENCIALOV MOŽGANSKEGA DEBLA
02.11.2022JN006464/2022-X01/2022, Blago: NABAVA ŠOK ZAMRZOVALNIKA ZA KRVNO PLAZMO
02.11.2022JN004071/2022-X01/2022, Blago: ANALOGNI DIKTIRNI SISTEMI
09.11.2022JN006069/2022-X01/2022, Blago: Digitalizacija vhodne in izhodne pošte z dokumentnim sistemom in e-hrambo - ponovitev
07.12.2022JN007449/2022-X01/2022, Blago: NABAVA SKENERJA ZA KROMATOGRAFIJO ZA ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO
27.12.2022JN006971/2022-X01/2022, Storitve: Izvajanje raznih prevoznih storitev - ponovitev
04.01.2023JN006525/2022-X01/2023, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA RAZŠIRJENO SPREMLJANJE VITALNIH FUNKCIJ
12.01.2023JN008208/2022-X01/2023, Blago: NABAVA SISTEMOV ZA INTRAOPERATIVNO INDIREKTNO OPAZOVANJE OČESNEGA OZADJA
12.01.2023JN008356/2022-X01/2023, Storitve: Zamenjava hidrantov in opreme
13.01.2023JN008601/2022-X01/2023, Storitve: Preselitev RTG aparatov Siemens
13.01.2023JN006868/2022-X01/2023, Gradnje: Sanacija dotrajanih balkonov na objektu v Pivoli
13.01.2023JN007517/2022-X01/2023, Storitve: Obnova prečrpališča odpadnih vod na Oddelku za psihiatrijo - ponovitev
19.01.2023JN007890/2022-X01/2023, Blago: NABAVA OPREME ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ
19.01.2023JN008145/2022-X01/2023, Storitve: Sanacija požarnih loput v stavbi št. 3
24.01.2023JN007836/2022-X01/2023, Blago: NABAVA MIKROSKOPA
26.01.2023JN007848/2022-X01/2023, Blago: Nabava opreme za žilno diagnostiko
03.02.2023JN008652/2022-X01/2023, Storitve: Dobava in montaža reducirne postaje na Oddelku za ginekologijo
10.02.2023JN008454/2022-X01/2023, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov podatkovnega centra
14.02.2023JN000177/2023-X01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Schiller
24.02.2023JN007035/2022-X01/2023, Blago: SISTEM ZA ZDRAVLJENJE POOPERATIVNIH RAN Z NEGATIVNIM TLAKOM
27.02.2023JN000377/2023-X01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme Carl Zeiss - ponovitev
01.03.2023JN000435/2023-X01/2023, Storitve: Strokovni nadzor na gradbišču - MFT
16.03.2023JN000496/2023-X01/2023, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ODT
17.03.2023JN007681/2022-X01/2023, Blago: Nabava opreme za potrebe Oddelka za prehrano in dietetiko
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
03.10.2019JN002736/2019-C01/2019, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov - Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
08.10.2019JN008822/2018-C01/2019, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE
08.10.2019JN004399/2019-C01/2019, Storitve: STORITVE IZVAJANJA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV DELAVCEV UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
24.10.2019JN005297/2019-C01/2019, Blago: Najem skenirnega mikroskopa in pripadajoče opreme za analizo slike
24.10.2019JN003814/2019-C01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje premoženja ter vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in sistemov za javljanje požara
21.11.2019JN005472/2019-C01/2019, Blago: Nabava pretočnega citometra
02.12.2019JN006745/2019-C01/2019, Blago: Nabava dveh ultrazvočnih aparatov
09.12.2019JN005471/2019-C01/2019, Blago: Nabava videoendoskopskih sistemov
30.12.2019JN004488/2019-C01/2019, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2019-2021 - DODATNI
13.01.2020JN004421/2019-C01/2020, Blago: Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje osmih let po poteku garancijske dobe
15.01.2020JN005979/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI 2020
21.01.2020JN004664/2019-C01/2020, Blago: DIALIZNI MATERIAL
27.01.2020JN007281/2019-C01/2020, Blago: Sadje in zelenjava
27.01.2020JN007562/2019-C01/2020, Blago: Pisarniški material - tiskovine
30.01.2020JN006349/2019-C01/2020, Blago: Živila in material za prehrano
04.02.2020JN007844/2019-C01/2020, Blago: Kontejnerji za infektivne odpadke
04.02.2020JN004398/2019-C01/2020, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO
04.02.2020JN004759/2019-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO
04.02.2020JN007454/2019-C01/2020, Storitve: STORITEV MIKROBIOLOŠKIH IN DRUGIH LABORATORIJSKIH PREISKAV
18.02.2020JN008087/2019-C01/2020, Blago: Nabava informacijske opreme
19.02.2020JN005473/2019-C01/2020, Blago: Nakup naprave angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
03.03.2020JN005858/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
05.03.2020JN008041/2019-C01/2020, Storitve: Radiologija - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme - ponovitev
05.03.2020JN008842/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Siemens
05.03.2020JN003651/2019-C01/2020, Blago: Nabava infuzijskih črpalk in perfuzorjev
09.03.2020JN008705/2019-C01/2020, Blago: Strokovna literatura
09.03.2020JN008030/2019-C01/2020, Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
10.03.2020JN007411/2019-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II
11.03.2020JN007560/2019-C01/2020, Blago: Material za popravila in vzdrževanje
11.03.2020JN007561/2019-C01/2020, Blago: Režijski material
18.03.2020JN008259/2019-C01/2020, Blago: RADIOFARMAKI 2020
23.03.2020JN008000/2019-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATORJE PROIZVAJALCA DIAMED
02.04.2020JN008029/2019-C01/2020, Blago: ŽILNE OPORNICE
06.04.2020JN008116/2019-C01/2020, Blago: 31 - SRČNI SPODBUJEVALNIKI
14.04.2020JN006781/2019-C01/2020, Blago: NABAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
12.05.2020JN000222/2020-C01/2020, Blago: Živila in material za prehrano - ponovitev
12.05.2020JN001410/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
14.05.2020JN000840/2020-C01/2020, Storitve: Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo
15.05.2020JN002824/2020-C01/2020, Blago: Nabava endoskopskega stolpa s pediatričnim kolonoskopom in gastroskopom
19.05.2020JN002976/2020-C01/2020, Blago: Oprema za dezinfekcijo, shranjevanje in transport endoskopov
19.05.2020JN002856/2020-C01/2020, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA za Kliniko za ginekologijo in perinatologijo
19.05.2020JN002807/2020-C01/2020, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA za Oddelek za kardiokirurgijo
19.05.2020JN002904/2020-C01/2020, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA za Oddelek za gastroenterologijo
19.05.2020JN002965/2020-C01/2020, Blago: Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za kardiologijo in angiologijo
20.05.2020JN002937/2020-C01/2020, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA za Oddelek za urologijo
20.05.2020JN003011/2020-C01/2020, Blago: Nabava monitorjev za nadzor vitalnih funkcij s centralno nadzorno postajo
21.05.2020JN002973/2020-C01/2020, Blago: Ultrazvočni aparat za potrebe Urgentnega centra in Klinike za pediatrijo
21.05.2020JN002981/2020-C01/2020, Blago: Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino
25.05.2020JN003006/2020-C01/2020, Blago: NABAVA VIDEO-ENDOSKOPSKIH LINIJ
25.05.2020JN003064/2020-C01/2020, Blago: Nabava video-bronhoskopov
26.05.2020JN003050/2020-C01/2020, Blago: NABAVA ENDOSKOPSKEGA ULTRAZVOKA S PRIPADAJOČO OPREMO
26.05.2020JN003051/2020-C01/2020, Blago: NABAVA AMBULANTNIH VIDEOENDOSKOPSKIH SISTEMOV za Kliniko za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo ponovitev
16.06.2020JN001520/2020-C01/2020, Blago: DIALIZNI MATERIAL ZA DIALIZNE MONITORJE
16.07.2020JN004531/2019-C02/2020, Blago: Najem aparata za magnetno resonanco 1,5 T
24.07.2020JN002897/2020-C01/2020, Blago: Nabava raziskovalne opreme
31.07.2020JN008546/2019-C01/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
31.07.2020JN008546/2019-C02/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
03.08.2020JN001989/2020-C01/2020, Gradnje: Preureditev prostorov za potrebe Oddelka za kožne in spolne bolezni v UKC Maribor - ponovitev
03.08.2020JN008546/2019-C03/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
06.08.2020JN003464/2020-C01/2020, Blago: Nabava aparata za zunajtelesni krvni obtok s potrošnim materialom
06.08.2020JN003207/2020-C01/2020, Blago: Nabava ultrazvočnih aparatov
07.08.2020JN003363/2020-C01/2020, Blago: Nabava dveh sistemov za centralni nadzor vitalnih funkcij za potrebe Oddelka za nevrološke bolezni
11.08.2020JN002622/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA AGREGOMETER
27.08.2020JN007583/2019-C02/2020, Blago: Nabava vrtalke in kirurškega inštrumentarija za potrebe OP bloka Oddelka za ORL in MFK
01.09.2020JN008546/2019-C04/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
03.09.2020JN002740/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE PČ INR
07.09.2020JN003267/2020-C01/2020, Blago: KARTUŠE ZA HITRE TESTE IN TESTNI LISTIČI ZA MERJENJE GLUKOZE
17.09.2020JN000681/2020-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO
17.09.2020JN004868/2019-C04/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
24.09.2020JN004203/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI ZA PRETOČNI CITOMETER BD FACSYMPHONY A3
24.09.2020JN004305/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA INJEKTORJE
01.10.2020JN004086/2020-C01/2020, Storitve: STORITVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE PLJUČNIH BOLEZNI
05.10.2020JN000766/2020-C01/2020, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
09.10.2020JN008731/2019-C01/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
12.10.2020JN002799/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE ERITROCITOV KRVODAJALCEV IN PACIENTOV
15.10.2020JN008731/2019-C02/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
16.10.2020JN005096/2020-C01/2020, Blago: Medicinski potrošni material za obstoječe endoskopske aparate
30.10.2020JN005155/2020-C01/2020, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
04.11.2020JN006784/2020-C01/2020, Blago: Nabava monitorjev za nadzor vitalnih funkcij s centralno nadzorno postajo
04.11.2020JN006854/2020-C01/2020, Blago: Nabava perfuzorjev
06.11.2020JN006807/2020-C01/2020, Blago: Nabava ventilatorjev
06.11.2020JN006836/2020-C01/2020, Blago: Transportni ventilatorji
09.11.2020JN005150/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA TROMBOELASTOMETRIJO
09.11.2020JN002708/2020-C01/2020, Blago: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE
10.11.2020JN006922/2020-C01/2020, Blago: Nabava ventilatorjev
10.11.2020JN006921/2020-C01/2020, Blago: Nabava infuzijskih črpalk in perfuzorjev
10.11.2020JN003302/2020-C01/2020, Blago: Nabava vrtalk s potrošnim materialom za potrebe OP bloka Oddelka za ortopedijo in Oddelka za travmatologijo
11.11.2020JN006952/2020-C01/2020, Blago: Nabava štirih ventilatorjev
13.11.2020JN003837/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Medis
19.11.2020JN008546/2019-C05/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
19.11.2020JN008546/2019-C06/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
19.11.2020JN008546/2019-C07/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
24.11.2020JN008731/2019-C03/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
27.11.2020JN002609/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2
27.11.2020JN004561/2020-C01/2020, Blago: RADIOFARMAKI 2021
03.12.2020JN005620/2020-C01/2020, Blago: Barvalnik za rutinsko barvanje H&E preparatov
10.12.2020JN005411/2020-C01/2020, Blago: Ventilator za nedonošenčke, novorojenčke in otroke s konvencionalno in oscilacijsko ventilacijo in modulom električne impedančne tomografije
10.12.2020JN005564/2020-C01/2020, Blago: Najem načrtovalnega sistema za potrebe radioterapije - ponovitev
24.12.2020JN006829/2020-C01/2020, Blago: Specialna osebna varovalna oprema
24.12.2020JN008546/2019-C08/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
24.12.2020JN008546/2019-C09/2020, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
31.12.2020JN004417/2020-C01/2020, Blago: Šivalni material
04.01.2021JN004239/2020-C01/2021, Blago: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
04.01.2021JN004744/2020-C01/2021, Blago: KOHLEARNI IN BAHA IMPLANTATI
04.01.2021JN006321/2020-C01/2021, Blago: HUMANI POLISPECIFIČNI IMUNOGLOBULIN
07.01.2021JN006612/2020-C01/2021, Blago: Nabava aparata za izvajanje kraniotomije s potrošnim materialom
14.01.2021JN005507/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
14.01.2021JN005492/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris
19.01.2021JN003817/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
19.01.2021JN006408/2020-C01/2021, Blago: Nabava mobilnih RTG aparatov
21.01.2021JN005532/2020-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C03/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C04/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C05/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C06/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN005532/2020-C07/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN003715/2020-C01/2021, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO
22.01.2021JN007004/2020-C01/2021, Storitve: Zavarovanje premoženja, oseb in interesov
22.01.2021JN006548/2020-C01/2021, Blago: Najem ultrazvočnega aparata za Oddelek za kardiologijo in angiologijo
25.01.2021JN007160/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje MR naprave GE Signa 3T
28.01.2021JN006275/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in dodelava informacijskega sistema MAOP - MCR
01.02.2021JN005558/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA KASKADNI SISTEM
01.02.2021JN006773/2020-C01/2021, Blago: Dobava pralnih sredstev - okolju prijazni detergenti za pranje perila
01.02.2021JN005155/2020-C02/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
02.02.2021JN005606/2020-C01/2021, Blago: ŽILNE OPORNICE
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
02.02.2021JN005155/2020-C03/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
04.02.2021JN004418/2020-C01/2021, Blago: Plenice in rokavice
12.02.2021JN005476/2020-C01/2021, Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
12.02.2021JN005647/2020-C01/2021, Blago: Nabava energijsko učinkovitih klimatskih naprav za potrebe Klinike za kirurgijo
12.02.2021JN004690/2020-C01/2021, Blago: Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov
18.02.2021JN006386/2020-C01/2021, Blago: SISTEMI ZA STIMULACIJO GLOBOKIH MOŽGANSKIH JEDER
18.02.2021JN007185/2020-C01/2021, Blago: Reagenti za NGS za obstoječi aparat MiSeq proizvajalca Ilumine
22.02.2021JN000095/2021-C01/2021, Blago: Širitev sistema za centralni nadzor vitalnih funkcij pacientov za 4 dodatne monitorje
02.03.2021JN007499/2020-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOHISTOKEMIČNIH IN IMUNOCITOKEMIČNIH BARVANJ NA APARATIH VENTANA PROIZVAJALCA ROCHE
02.03.2021JN008546/2019-C10/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
08.03.2021JN008546/2019-C11/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
08.03.2021JN007980/2020-C01/2021, Blago: Nabava izlivnikov in termodezinfektorjev za nočne posode
16.03.2021JN000108/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje informacijskih sistemov UKC Maribor
16.03.2021JN006616/2020-C01/2021, Blago: Širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor - OPREMA
18.03.2021JN006906/2020-C01/2021, Blago: Reagenti in potrošni material za izvajanje imunohematološkega testiranja krvodajalcev, pacientov ter arhiviranje preiskovanih vzorcev
23.03.2021JN007838/2020-C01/2021, Blago: HITRI TESTI ZA COVID
25.03.2021JN007861/2020-C01/2021, Blago: Strokovna literatura
26.03.2021JN008546/2019-C12/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
01.04.2021JN000081/2021-C01/2021, Blago: SISTEM ZA ASPIRACIJSKO TROMBEKTOMIJO
01.04.2021JN000010/2021-C01/2021, Blago: Nabava energijsko učinkovitih klimatskih naprav
02.04.2021JN007760/2020-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOKIRURGIJO
02.04.2021JN008546/2019-C13/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
12.04.2021JN004262/2020-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material za anesteziologijo
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
14.04.2021JN000163/2021-C01/2021, Gradnje: Finalizacija prostorov MR diagnostike na Oddelku za onkologijo, klet 2
20.04.2021JN008083/2020-C02/2021, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na anestezijskih aparatih in respiratorjih proizvajalca Dräger
26.04.2021JN000197/2021-C01/2021, Blago: 80-ZDRAVILA 2021-2022
26.04.2021JN000167/2021-C01/2021, Blago: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN OSTEOSINTETSKI MATERIAL
27.04.2021JN000490/2021-C01/2021, Blago: ŽILNE OPORNICE II
27.04.2021JN008546/2019-C14/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
27.04.2021JN008546/2019-C15/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
06.05.2021JN006113/2020-C01/2021, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL DODATNO JAVNO NAROČILO
06.05.2021JN008086/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev prostorov za potrebe Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
10.05.2021JN008084/2020-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
14.05.2021JN008546/2019-C16/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
21.05.2021JN008546/2019-C17/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
27.05.2021JN000541/2021-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
03.06.2021JN002180/2021-C01/2021, Gradnje: Ureditev prostorov za potrebe razširitve in poenotenje delovanja Urgentnega centra UKC Maribor
03.06.2021JN008546/2019-C18/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
03.06.2021JN008546/2019-C19/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
08.06.2021JN000455/2021-C01/2021, Blago: SPINALNI IMPLANTATI
14.06.2021JN008084/2020-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
15.06.2021JN001353/2021-C01/2021, Storitve: IZVAJANJE PCR PREISKAV
17.06.2021JN008731/2019-C04/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
09.07.2021JN003686/2021-C01/2021, Blago: NAJEM PROGRAMSKE OPREME ZA OBVLADOVANJE NABAVNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA
15.07.2021JN008546/2019-C20/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
15.07.2021JN008546/2019-C21/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
22.07.2021JN008546/2019-C22/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
26.07.2021JN008546/2019-C23/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
26.07.2021JN002457/2021-C01/2021, Blago: Potrošni material za sistem za vakuumsko debeloigelno biopsijo dojk
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
05.08.2021JN002812/2021-C01/2021, Blago: REAGENTI ZA PRESEJANJE/DETEKCIJO PREHODNOCELIĆNEGA KARCINOMA SEČNEGA MEHURJA
16.08.2021JN002692/2021-C01/2021, Blago: REAGENTI IN OSTALI MATERIAL ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO
20.08.2021JN008084/2020-C03/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
30.08.2021JN001509/2021-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
30.08.2021JN003978/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca General Electrics
02.09.2021JN008546/2019-C24/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C25/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C26/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C28/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C29/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C30/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN008546/2019-C31/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
02.09.2021JN000011/2021-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
03.09.2021JN006449/2020-C01/2021, Blago: Pripomočki za endoskopije, kirurške mrežice, implantati za inkontinenco in drugi pripomočki za kirurške posege
13.09.2021JN001509/2021-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
16.09.2021JN008546/2019-C32/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
17.09.2021JN005155/2020-C04/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
17.09.2021JN005155/2020-C05/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
17.09.2021JN005155/2020-C06/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
20.09.2021JN000011/2021-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
21.09.2021JN008546/2019-C33/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
21.09.2021JN005155/2020-C07/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
21.09.2021JN005155/2020-C08/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
23.09.2021JN005155/2020-C09/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
28.09.2021JN004019/2021-C01/2021, Blago: SISTEM ZA STIMULACIJO HRBTNEGA MOZGA
30.09.2021JN004204/2021-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA INTRAOPERATIVNI MONITORING
30.09.2021JN004313/2021-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA ULTRAZVOČNO REZANJE
01.10.2021JN005219/2021-C01/2021, Blago: HITRI TESTI ZA COVID 2
08.10.2021JN003414/2021-C01/2021, Blago: RADIOFARMAKI
14.10.2021JN008546/2019-C34/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
21.10.2021JN004650/2021-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA URODINAMSKI APARAT
26.10.2021JN005469/2021-C01/2021, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE PODROČNE ANESTEZIJE V OP TRAKTU
26.10.2021JN005470/2021-C01/2021, Blago: NABAVA DVEH ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČIN
28.10.2021JN008546/2019-C35/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
29.10.2021JN000011/2021-C03/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
02.11.2021JN005459/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnih aparatov
02.11.2021JN005460/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za Oddelek za gastroenterologijo
02.11.2021JN005461/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Centra za bolezni dojk
02.11.2021JN005462/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Ambulante za ginekološko onkologijo
02.11.2021JN005463/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Specialistične ambulante Klinike za ginekologijo in perinatologijo
09.11.2021JN005471/2021-C01/2021, Blago: NABAVA DVEH ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA POTREBE KARDIOLOŠKE NEINVAZIVNE DIAGNOSTIKE
09.11.2021JN005467/2021-C01/2021, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE ULTRAZVOČNE AMBULANTE KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO
09.11.2021JN005468/2021-C01/2021, Blago: NABAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ENOTO ZA INTENZIVNO MEDICINO OPERATIVNIH STROK
11.11.2021JN005550/2021-C01/2021, Blago: NABAVA VIDEO-ENDOSKOPSKEGA SISTEMA
11.11.2021JN005477/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za očesne bolezni
11.11.2021JN005479/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za ORL in MFK
11.11.2021JN005480/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za urologijo
11.11.2021JN005481/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za nevrokirurgijo
11.11.2021JN008084/2020-C04/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
12.11.2021JN008546/2019-C36/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
18.11.2021JN003102/2021-C02/2021, Gradnje: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor GOI dela
18.11.2021JN008546/2019-C37/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
18.11.2021JN005484/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo
18.11.2021JN005485/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Instituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
18.11.2021JN005486/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe intervencijske radiologije
18.11.2021JN005487/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za punkcije foliklov in prenos zarodkov
18.11.2021JN005488/2021-C01/2021, Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za Radiološko diagnostiko
18.11.2021JN005622/2021-C01/2021, Blago: Nabava razne videoendoskopske opreme
26.11.2021JN005532/2020-C08/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C09/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C10/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C11/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C12/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C13/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C14/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C15/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
29.11.2021JN000489/2021-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo rokavic
02.12.2021JN006237/2021-C01/2021, Blago: NGS REAGENTI ZA OBSTOJEČI MISEQ APARAT PROIZVAJALCA ILLUMINA II
07.12.2021JN005533/2021-C01/2021, Blago: Nabava opreme za nadzor vitalnih funkcij
09.12.2021JN005532/2020-C16/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
16.12.2021JN001509/2021-C03/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
16.12.2021JN008731/2019-C05/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
17.12.2021JN003822/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO 2
24.12.2021JN005125/2021-C01/2021, Blago: 82 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
27.12.2021JN005532/2020-C17/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
30.12.2021JN008084/2020-C05/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
30.12.2021JN005561/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO DODATNI
01.01.2022JN005618/2021-C01/2022, Blago: NABAVA ENDOSKOPSKEGA SISTEMA ZA AMBULANTNO LASERSKO KIRURGIJO GRLA IN ZG. AERODIGESTIVNEGA TRAKTA S POTROŠNIM MATERIALOM
03.01.2022JN000011/2021-C04/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
07.01.2022JN007127/2021-C01/2022, Blago: Dobava in postavitev mobilne enote na dvorišču stavbe Klinike za pediatrijo
11.01.2022JN007741/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje telefonske centrale in telefonskega omrežja v UKC Maribor
13.01.2022JN004329/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN LABORATORIJSKI MATERIAL ZA HEMATOLOŠKE IN URINSKE PREISKAVE
13.01.2022JN004648/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN LABORATORIJSKI MATERIAL ZA PROTEINSKI LABORATORIJ
13.01.2022JN006690/2021-C01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME PROIZVAJALCEV JENSEN, KANNEGIESSER, IPSO, RIEBER, ALEXANDERSOLIA, MEIKO IN KUPPERSBUSH
13.01.2022JN006691/2021-C01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCEV NIHON KOHDEN, ATOM MEDICAL, CAREFUSION, LÖWENSTEIN MEDICAL, EKU, WILAMED, KANMED, VYAIRE
13.01.2022JN006893/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje sterilizatorjev
13.01.2022JN000011/2021-C05/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
13.01.2022JN005620/2021-C01/2022, Blago: Nabava videolinije
17.01.2022JN000489/2021-C02/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo rokavic
20.01.2022JN005278/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA HORMONSKI IN IMUNOLOŠKI LABORATORIJ
20.01.2022JN007740/2021-C01/2022, Blago: Najem mobilnega RTG aparata za potrebe elektrofizioloških posegov
25.01.2022JN007433/2021-C01/2022, Storitve: IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV
25.01.2022JN004649/2021-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
27.01.2022JN000240/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema Labis
27.01.2022JN006515/2021-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
27.01.2022JN008180/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Hologic
27.01.2022JN007774/2021-C01/2022, Blago: Strokovna literatura
31.01.2022JN008084/2020-C06/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
01.02.2022JN003611/2021-C01/2022, Blago: PLINI
01.02.2022JN007087/2020-C01/2022, Blago: Dobava čistilnih sredstev - okolju prijazna čistilna sredstva
04.02.2022JN005999/2021-C01/2022, Blago: SISTEMI ZA ENTERALNE ČRPALKE
08.02.2022JN005532/2020-C18/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
08.02.2022JN004473/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOHISTOKEMIČNIH IN IMUNOCITOKEMIČNIH BARVANJ TER INSITU HIBRIDIZACIJE
10.02.2022JN007776/2021-C01/2022, Blago: HITRI TESTI ZA COVID 3
14.02.2022JN007283/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA DOLOČANJE ZDRAVIL IN DROG
15.02.2022JN008731/2019-C06/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
17.02.2022JN004910/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA HEMOSTAZIOLOŠKI LABORATORIJ
24.02.2022JN008400/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje dveh aparatov za izventelesni krvni obtok ECMO Maquet Cardiohelp
03.03.2022JN007777/2021-C01/2022, Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
03.03.2022JN006746/2021-C01/2022, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO DODATNI
04.03.2022JN005532/2020-C19/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
04.03.2022JN005532/2020-C20/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
10.03.2022JN008313/2021-C01/2022, Blago: Nabava opreme za Oddelek za očesne bolezni
14.03.2022JN008231/2021-C01/2022, Blago: NABAVA OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA
17.03.2022JN006384/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV II
17.03.2022JN005953/2021-C01/2022, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO 2
17.03.2022JN005532/2020-C21/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
17.03.2022JN005532/2020-C22/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
18.03.2022JN005532/2020-C23/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
25.03.2022JN005532/2020-C24/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
31.03.2022JN002503/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA IZVAJANJE PREISKAV LABORATORIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO
31.03.2022JN007219/2021-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ARHIVIRANJE VZORCEV KRVI KRVODAJALCEV IN PACIENTOV
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008670/2021-C01/2022, Blago: Nabava opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo
01.04.2022JN008670/2021-C02/2022, Blago: Nabava opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo
01.04.2022JN008670/2021-C03/2022, Blago: Nabava opreme za sterilizacijo in dezinfekcijo
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
05.05.2022JN008546/2019-C38/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
05.05.2022JN008731/2019-C07/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
23.05.2022JN008570/2021-C01/2022, Blago: SPECIALNA OSEBNA VAROVALNA OPREMA
24.05.2022JN004373/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE VIRUSNIH MARKERJEV (HEPATITIS A, B IN C, HIV IN ANTI-TREPONEMA PALLIDUM) PRI PACIENTIH IN KRVODAJALCIH
27.05.2022JN000814/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje servisnih storitev na defibrilatorjih, EKG in CTG aparatih, monitorjih ter RTG aparaturah Philips in dobava rezervnih delov ter pribora
27.05.2022JN001011/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Olympus
27.05.2022JN001140/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Karl Storz
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
07.06.2022JN001595/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI II
09.06.2022JN005215/2021-C01/2022, Blago: Kontejneri za infektivne odpadke
21.06.2022JN001692/2022-C01/2022, Blago: IZDELANA ZDRAVILA
24.06.2022JN000623/2022-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITORJE ZA KONTINUIRANE HEMODIALIZNE METODE
24.06.2022JN000763/2022-C01/2022, Blago: DIALIZNI MATERIAL ZA DIALIZNE MONITORJE
04.07.2022JN007467/2021-C01/2022, Blago: Tiskovine
05.07.2022JN000957/2022-C01/2022, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov UKC Maribor
05.07.2022JN002056/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje kuhinjske opreme
08.07.2022JN007933/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA IZVAJANJE IMUNOLOŠKIH PREISKAV
12.07.2022JN005532/2020-C25/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
19.07.2022JN002826/2022-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA INJEKTORJE ZA KONTRASTE
25.07.2022JN002987/2022-C01/2022, Blago: ŽILNE OPORNICE
25.07.2022JN000400/2022-C01/2022, Blago: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor - oprema
01.08.2022JN003140/2022-C01/2022, Storitve: IZVAJANJE PCR PREISKAV
02.08.2022JN000015/2022-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE RUTINSKEGA BARVANJA S HEMATOKSILINOM IN EOZINOM (H&E)
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
23.08.2022JN001567/2022-C01/2022, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
29.08.2022JN008611/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe
05.09.2022JN004344/2022-C01/2022, Blago: RAMENSKE PROTEZE
12.09.2022JN003262/2022-C01/2022, Blago: Nakup mamografskega aparata
12.09.2022JN000001/2022-C01/2022, Blago: Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin v biološkem materialu
15.09.2022JN003226/2022-C01/2022, Blago: Nabava parnih sterilizatorjev
19.09.2022JN002748/2022-C01/2022, Blago: KARTUŠE ZA HITRE TESTE IN TESTNI LISTIČI ZA MERJENJE GLUKOZE IN MIKROKIVETE
26.09.2022JN003263/2022-C01/2022, Storitve: Izvedba storitev higiene in zdravstvene ekologije v UKC Maribor
26.09.2022JN003895/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje kuhinjske opreme - ponovitev
26.09.2022JN004868/2022-C01/2022, Blago: Najem aparata za fluoresceinsko angiogafijo in ICG skupaj z OCT-angiogramom za potrebe Oddelka za očesne bolezni
26.09.2022JN004872/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Toshiba, Canon in Pentax
29.09.2022JN001046/2022-C01/2022, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO
10.10.2022JN002895/2022-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL II
10.10.2022JN004208/2022-C01/2022, Blago: Nabava aparatov za neinvazivno in invazivno mehansko predihavanje
10.10.2022JN004172/2022-C01/2022, Blago: Nabava ultrazvočnih aparatov
13.10.2022JN008238/2021-C01/2022, Storitve: Tiskanje zbornikov in časopisa Naša bolnišnica
14.10.2022JN000028/2022-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA PATOGENSKO INAKTIVACIJO TROMBOCITOV
14.10.2022JN003766/2022-C01/2022, Blago: NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME
28.10.2022JN005932/2022-C01/2022, Blago: Najem ultrazvočnega aparata za potrebe Centra za bolezni dojk
31.10.2022JN004437/2022-C01/2022, Storitve: IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV
17.11.2022JN002898/2022-C01/2022, Blago: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE
22.11.2022JN005368/2022-C01/2022, Blago: PETRIJEVKE ZA KULTIVACIJO V INKUBATORJU NA KOVINSKIH PODSTAVKIH OSAFE
24.11.2022JN006271/2022-C01/2022, Blago: DOGRADITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA CEVNE ZRAČNE POŠTE
29.11.2022JN005953/2021-C02/2022, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO 2
12.12.2022JN005732/2022-C01/2022, Storitve: Zdravstveni pregledi delavcev izpostavljenih IO sevanjem
19.12.2022JN006377/2022-C01/2022, Gradnje: Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor
27.12.2022JN007218/2022-C01/2022, Blago: Strokovna literatura
29.12.2022JN006844/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje UZ diagnostičnih aparatov Philips
30.12.2022JN007404/2022-C02/2022, Storitve: Vzdrževanje UZ diagnostičnih aparatov proizvajalca Sonosite
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
12.01.2023JN006342/2022-C01/2023, Blago: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
23.01.2023JN007024/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULCIJSKI FAKTORJI
23.01.2023JN008443/2022-C01/2023, Storitve: Polno vzdrževanje dveh linearnih pospeševalnikov proizvajalca Elekta in informacijskega sistema Mosaiq
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
26.01.2023JN007159/2022-C01/2023, Blago: NABAVA SISTEMA ZA KLASIČNO SANGERJEVOSEKVENCIRANJE IN IZVAJANJE FRAGMENTNIHANALIZ S POMOČJO KAPILARNE ELEKTROFEREZEZ REAGENTI, POTROŠNIM MATERIALOM INVZDRŽEVANJEM.
02.02.2023JN007746/2022-C01/2023, Blago: Material za popravila in vzdrževanje
02.02.2023JN007828/2022-C01/2023, Blago: TOTALNA BIPOLARNA KOLČNA ENDOPROTEZA
02.02.2023JN007390/2022-C02/2023, Blago: Sadje in zelenjava
07.02.2023JN008239/2022-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalcev Hill-Rom, Maquet, Faram in Steris
16.02.2023JN007602/2022-C01/2023, Blago: REŽIJSKI MATERIAL
17.02.2023JN007254/2022-C01/2023, Blago: Nabava opreme za transport kritično bolnih otrok in novorojenčkov
17.02.2023JN008546/2019-C39/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
17.02.2023JN008084/2020-C07/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
17.02.2023JN000011/2021-C06/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
17.02.2023JN001509/2021-C04/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
17.02.2023JN008731/2019-C08/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
20.02.2023JN008084/2020-C08/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
20.02.2023JN000011/2021-C07/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
20.02.2023JN001509/2021-C05/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
20.02.2023JN001509/2021-C06/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
20.02.2023JN008546/2019-C40/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
20.02.2023JN008546/2019-C41/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
20.02.2023JN004487/2022-C01/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov
20.02.2023JN004490/2022-C01/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo RTG zaščitnih sredstev
23.02.2023JN008558/2022-C01/2023, Blago: Potrošni material za peritonealno dializo - ponovitev
27.02.2023JN008120/2022-C01/2023, Blago: NABAVA OPERACIJSKE TEHNIKE S POTROŠNIM MATERILOM ZA ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO
27.02.2023JN007154/2022-C01/2023, Blago: NABAVA PRALNEGA STROJA
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
02.03.2023JN008019/2022-C01/2023, Storitve: IZVAJANJE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE PLJUČNIH BOLEZNI - PONOVITEV
02.03.2023JN007794/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA.
02.03.2023JN008731/2019-C09/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
03.03.2023JN008270/2022-C01/2023, Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
03.03.2023JN008607/2022-C01/2023, Blago: ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO - PONOVITEV
14.03.2023JN006651/2022-C01/2023, Blago: Živila in material za prehrano
14.03.2023JN006765/2022-C01/2023, Blago: VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO ZAŠČITNIH SREDSTEV
14.03.2023JN008084/2020-C09/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo razne računalniške opreme
14.03.2023JN000011/2021-C08/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo sistemske IT opreme
14.03.2023JN000399/2023-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Siemens (RTG aparati in UZ diagnostični aparati)
17.03.2023JN008405/2022-C01/2023, Blago: KOHLEARNI IN BAHA VSADKI
17.03.2023JN000321/2023-C01/2023, Blago: MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE - SIJALKE
23.03.2023JN004487/2022-C02/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov
23.03.2023JN004487/2022-C03/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov
23.03.2023JN001509/2021-C07/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznega kovinskega pohištva
23.03.2023JN008546/2019-C42/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo kirurškega inštrumentarija
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si