Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.06.2016JN002594/2016-C01/2016, Blago: Laboratorijski reagenti
26.08.2016JN004967/2016-C01/2016, Blago: Laboratorijski reagenti
29.12.2016JN005443/2016-C01/2016, Blago: ZDRAVILA, DODATNO JN 2016
10.03.2017JN008096/2016-C01/2017, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOHISTOKEMIČNIH IN IMUNOCITOKEMIČNIH BARVANJ NA APARATIH VENTANA PROIZVAJALCA ROCHE
15.03.2017JN005859/2016-C01/2017, Blago: 34 – ZDRAVILA (SJN) 2017
18.04.2017JN005058/2016-C01/2017, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2 2016-2018
06.07.2017JN001730/2017-C01/2017, Blago: 80 - ZDRAVILA (2) - 2017
27.02.2018JN009213/2017-C01/2018, Blago: 1 – ZDRAVILA
12.07.2018JN008788/2017-C01/2018, Blago: Nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za »Diagnostični center DORA v UKC Maribor«
23.11.2018JN004085/2018-C01/2018, Blago: 80 ZDRAVILA 2018 dodatno JN
19.04.2019JN006083/2018-C01/2019, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
19.04.2019JN007606/2018-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
08.08.2019JN002797/2019-C01/2019, Blago: 34 - ZDRAVILA
03.09.2020JN002740/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE PČ INR
07.09.2020JN003267/2020-C01/2020, Blago: KARTUŠE ZA HITRE TESTE IN TESTNI LISTIČI ZA MERJENJE GLUKOZE
27.11.2020JN002609/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2
01.02.2021JN005558/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA KASKADNI SISTEM
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
02.03.2021JN007499/2020-C01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOHISTOKEMIČNIH IN IMUNOCITOKEMIČNIH BARVANJ NA APARATIH VENTANA PROIZVAJALCA ROCHE
08.02.2022JN004473/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOHISTOKEMIČNIH IN IMUNOCITOKEMIČNIH BARVANJ TER INSITU HIBRIDIZACIJE
17.03.2022JN006384/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV II
31.03.2022JN002503/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA IZVAJANJE PREISKAV LABORATORIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO
02.08.2022JN000015/2022-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE RUTINSKEGA BARVANJA S HEMATOKSILINOM IN EOZINOM (H&E)
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si