Pregled objav javnih naročil

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.05.2019JN001723/2019-X01/2019, Storitve: Urejanje okolice ter urejanje odpadkov na skupni zbiralnici za potrebe OI Ljubljana
15.07.2019JN002916/2019-X01/2019, Storitve: Odvoz odpadnih kemikalij, odpadnih zdravil ter drugih odpadkov
09.09.2019JN005275/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje elektro-vzdrževalnih del na OI Ljubljana
26.09.2019JN005149/2019-X01/2019, Gradnje: Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
14.10.2019JN005619/2019-X01/2019, Blago: Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana
21.10.2019JN006063/2019-X01/2019, Storitve: Oglaševanje programov ZORA in DORA v zdravstvenih ustanovah s plakati, brošurami, drobižniki, telopi in filmi
22.10.2019JN006060/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba tehničnega in strokovneg nadzora nad izvedbo del za ureditev prostorov za linearni pospeševalnik AP10
28.10.2019JN006030/2019-X01/2019, Blago: Menjava hladilnega stolpa
08.11.2019JN006380/2019-X01/2019, Blago: Dobava lističev/kivet z brezplačno uporabo merilnikov glukoze
13.11.2019JN006460/2019-X01/2019, Blago: Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana
15.11.2019JN006357/2019-X01/2019, Blago: Nakup aparata za barvanje citoloških preparatov
09.12.2019JN007265/2019-X01/2019, Gradnje: Priprava prostora za umestitev novega CT aparata
11.12.2019JN007554/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite - sistemov za javljanje požara
16.12.2019JN007830/2019-X01/2019, Blago: Dobava entrogen reagentov
30.12.2019JN007930/2019-X01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve pranja perila
30.12.2019JN008274/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nenujnih medkliničnih prevozov bolnikov in biološkega materiala
08.01.2020JN007679/2019-X01/2020, Blago: Nakup analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov s potrošnim materialom
29.01.2020JN008341/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje vzorčenja, laboratorijskega preskušanja odvzetih vzorcev pitne vode ter ugotavljanje skladnosti preskušenih vzorcev vod v objektih B, C, D, E, H in TRT Onkološkega inštituta Ljubljana
26.02.2020JN000176/2020-X01/2020, Blago: Dobava radiofarmakov
09.03.2020JN008570/2019-X01/2020, Blago: Dobava zaščitne delovne obutve
10.03.2020JN000249/2020-X01/2020, Blago: Nakup pralnih sredstev z brezplačno uporabo dozirne linije za avtomatsko doziranje pralnih sredstev
16.04.2020JN001512/2020-X01/2020, Storitve: Odvoz odpadkov iz zdravstva št. 18 01 04
18.05.2020JN001736/2020-X01/2020, Blago: Nakup sistema za avtomatizirano digitalno mikroskopijo in večfunkcijsko detekcijo
04.06.2020JN002557/2020-X01/2020, Blago: Nakup treh vozil za opravljanje zdravstvene dejavnosti za potrebe državnega programa Dora, izdelani iz okoljsko manj obremenjujočega materiala
16.06.2020JN002233/2020-X01/2020, Blago: Dobava pripomočkov za oskrbo rane in terapijo rane z negativnim tlakom z brezplačno uporabo črpalk za vakumsko terapijo z negativnim tlakom
18.06.2020JN002113/2020-X01/2020, Blago: Dobava vrečk PE-LD in PE-HD
23.06.2020JN008296/2019-X01/2020, Gradnje: Preureditev sob na oddelku C2 Onkološkega inštituta Ljubljana
29.06.2020JN002231/2020-X01/2020, Blago: Nakup farmacevtskih surovin in čajev
20.07.2020JN002562/2020-X01/2020, Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujočega pisarniškega papirja in ostalega potrošnega pisarniškega materiala
25.08.2020JN003729/2020-X01/2020, Storitve: Razna vzdrževalna pohištvena in druga popravila ter notranje selitve na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
22.09.2020JN004353/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje elektro-vzdrževalnih del na OI Ljubljana
22.09.2020JN004607/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega pisarniškega materiala (MAPE)
24.09.2020JN004922/2020-X01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala (dodatnega) za biokemijski - imunokemijski modularni analizni sistem za analize krvi
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
03.06.2019JN001414/2019-C01/2019, Blago: Nabava tujih znanstvenih in strokovnih revij
07.06.2019JN003190/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Olympus
07.06.2019JN002641/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje radiološkega informacijskega sistema PACS/RIS/NI
13.06.2019JN002327/2019-C01/2019, Blago: Dobave elektrod za izvajanje elektrokemoterapije na električnem generatorju pulzov CLINIPORATOR
13.06.2019JN003316/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje CT sistema Somatom Definition AS+ proizvajalca Siemens
26.06.2019JN003202/2019-C01/2019, Storitve: Tehnična podpora za programsko opremo proizvajalca Oracle Software
08.07.2019JN004229/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje programske opreme ODOS
08.07.2019JN002709/2019-C01/2019, Storitve: Bioinformatska pot za analizo podatkov NGS in interpretacijo genetskih različic
18.07.2019JN002528/2019-C01/2019, Blago: Nakup transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR s potrošnim materialom in hemodinaskega monitorja s potrošnim materilom
29.07.2019JN004592/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradje programske opreme Neolab
08.08.2019JN002466/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske in druge spremljajoče storitve
12.08.2019JN005311/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja programske opreme NM MEDICVIEW
21.08.2019JN002527/2019-C01/2019, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
13.09.2019JN005786/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacjskega kliničnega informacijskega sistema OI Ljubljana
13.09.2019JN001611/2019-C01/2019, Blago: Nakup aparata za denziometrijo ter vzdrževanjem
16.09.2019JN005841/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje predkliničnih in kliničnih študij zdravljenja raka z elektroterapijo v kombinaciji z gensko terapijo (projekt SmartGene.S)
16.09.2019JN002326/2019-C01/2019, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
19.09.2019JN005964/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema za obračuin in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev
30.09.2019JN001447/2019-C01/2019, Blago: Prsni implantanti za potrebe krirurgije
01.10.2019JN005727/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala, ki mora biti kompatibilen z naslednjimi aparaturami proizvajalca VARIAN MEDICAL SYSTEMS: VARISOURCE in GAMMAMED
02.10.2019JN004402/2019-C01/2019, Storitve: Prevzem in odvoz odpadkov št. 18 01 03, 18 01 01, 18 01 08 z dobavo embalaže
10.10.2019JN005054/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
30.10.2019JN007058/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja SPECT/ CT aparata proizvajalca GE HC
14.11.2019JN007368/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja UZ aparata Toshiba, APLIO 300
15.11.2019JN002330/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
22.11.2019JN004605/2019-C01/2019, Blago: Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
03.12.2019JN007754/2019-C01/2019, Storitve: Klinično preizkušanje zdravljenja tumorjev glave in vratu v humani medicini z elektrokemoterapijo v kombinaciji z gensko terapijo (projekt Smart.Gene.Si)
04.12.2019JN008002/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja mamografskega aparata Senographe Essential proizvajalca GE HC
15.01.2020JN007282/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava PET - radiofarmakov
31.01.2020JN005494/2019-C01/2020, Blago: Nakup linearnega pospeševalnika s pripadajočo opremo, ureditvijo prostorov ter vzdrževanjem
10.02.2020JN007847/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA
12.02.2020JN000038/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje mobilnih mamografskih aparatov Siemens Mammomat Inspiration
12.02.2020JN008290/2019-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala razkužil, dezinficiensev in nege
27.02.2020JN007200/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema cevne zračne pošte Onkološkega inštituta Ljubljana
05.03.2020JN008460/2019-C01/2020, Blago: Nakup avtomatskega injektorja za potrebe novega CT aparata s potrošnim materialom
09.03.2020JN008262/2019-C01/2020, Blago: Nakup vozičkov za izvajanje zdravstvene nege z dostopom do e-podatkov
09.03.2020JN000874/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje aparatur GammaMed plus proizvajalca Varian Medical Systems
10.03.2020JN000429/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja medicinske opreme proizvajalca Varian Medical Systems
12.03.2020JN008082/2019-C01/2020, Blago: Nakup in namestitev dveh robotov s podporo za ročno pripravo protitumornih zdravil na Onkološkem inštitutu Ljubljana
27.03.2020JN000682/2020-C01/2020, Storitve: Storitve varovanja stavb Onkološkega inštituta Ljubljana
10.04.2020JN002125/2020-C01/2020, Blago: Nakup UZ aparata s pripadajočo opremo ter 5-letno pogarancijsko vzdrževanje
14.04.2020JN001751/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme dveh mamografskih aparatov SELENIA DIMENSIONS TOMOSYNTHESIS
15.04.2020JN001877/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme sistema za registracijo časa in kontrolo pristopa Time & Space
11.05.2020JN000645/2020-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskalnike
13.05.2020JN002527/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema avtorja Marbo d.o.o.
02.06.2020JN002118/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov
08.06.2020JN003005/2020-C01/2020, Storitve: Tehnična podpora za programsko opremo proizvajalca Oracle Software
16.06.2020JN000371/2020-C01/2020, Blago: Nakup endoskopskega stolpa s potrošnim materialom
16.06.2020JN002569/2020-C01/2020, Storitve: Storitve fotokopiranja za potrebe OI Ljubljana
19.06.2020JN003043/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja linearnih pospeševalnikov proizvajalca ELEKTA AP3 in AP4 s pripadajočo opremo
23.07.2020JN002338/2020-C01/2020, Blago: Potrošni material za radioterapijo
29.07.2020JN004371/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje operacijskih miz proizvajalca Sordina S.P.A. Italia
03.08.2020JN004134/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje opreme za dekontaminacijo radioloških fekalnih odplak in praznjenje zadrževalnih posod in usedalnikov
06.08.2020JN004419/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja spletnega portala SLORA in modula Klinični register
27.08.2020JN002961/2020-C01/2020, Blago: Nakup avtomatskega injektorja za potrebe CT aparata s potrošnim materialom
03.09.2020JN004136/2020-C01/2020, Storitve: Akreditacija po OECI standardih
24.09.2020JN002919/2020-C01/2020, Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujoče toaletne konfekcije in druge toaletne konfekcije
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si