Pregled objav javnih naročil

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.05.2019JN001723/2019-X01/2019, Storitve: Urejanje okolice ter urejanje odpadkov na skupni zbiralnici za potrebe OI Ljubljana
15.07.2019JN002916/2019-X01/2019, Storitve: Odvoz odpadnih kemikalij, odpadnih zdravil ter drugih odpadkov
09.09.2019JN005275/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje elektro-vzdrževalnih del na OI Ljubljana
26.09.2019JN005149/2019-X01/2019, Gradnje: Preureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta Ljubljana
14.10.2019JN005619/2019-X01/2019, Blago: Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana
21.10.2019JN006063/2019-X01/2019, Storitve: Oglaševanje programov ZORA in DORA v zdravstvenih ustanovah s plakati, brošurami, drobižniki, telopi in filmi
22.10.2019JN006060/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba tehničnega in strokovneg nadzora nad izvedbo del za ureditev prostorov za linearni pospeševalnik AP10
28.10.2019JN006030/2019-X01/2019, Blago: Menjava hladilnega stolpa
08.11.2019JN006380/2019-X01/2019, Blago: Dobava lističev/kivet z brezplačno uporabo merilnikov glukoze
13.11.2019JN006460/2019-X01/2019, Blago: Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana
15.11.2019JN006357/2019-X01/2019, Blago: Nakup aparata za barvanje citoloških preparatov
09.12.2019JN007265/2019-X01/2019, Gradnje: Priprava prostora za umestitev novega CT aparata
11.12.2019JN007554/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite - sistemov za javljanje požara
16.12.2019JN007830/2019-X01/2019, Blago: Dobava entrogen reagentov
30.12.2019JN007930/2019-X01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve pranja perila
30.12.2019JN008274/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nenujnih medkliničnih prevozov bolnikov in biološkega materiala
08.01.2020JN007679/2019-X01/2020, Blago: Nakup analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov s potrošnim materialom
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
03.06.2019JN001414/2019-C01/2019, Blago: Nabava tujih znanstvenih in strokovnih revij
07.06.2019JN003190/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Olympus
07.06.2019JN002641/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje radiološkega informacijskega sistema PACS/RIS/NI
13.06.2019JN002327/2019-C01/2019, Blago: Dobave elektrod za izvajanje elektrokemoterapije na električnem generatorju pulzov CLINIPORATOR
13.06.2019JN003316/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje CT sistema Somatom Definition AS+ proizvajalca Siemens
26.06.2019JN003202/2019-C01/2019, Storitve: Tehnična podpora za programsko opremo proizvajalca Oracle Software
08.07.2019JN004229/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje programske opreme ODOS
08.07.2019JN002709/2019-C01/2019, Storitve: Bioinformatska pot za analizo podatkov NGS in interpretacijo genetskih različic
18.07.2019JN002528/2019-C01/2019, Blago: Nakup transportnega dihalnega aparata za uporabo na MR s potrošnim materialom in hemodinaskega monitorja s potrošnim materilom
29.07.2019JN004592/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradje programske opreme Neolab
08.08.2019JN002466/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske in druge spremljajoče storitve
12.08.2019JN005311/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja programske opreme NM MEDICVIEW
21.08.2019JN002527/2019-C01/2019, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
13.09.2019JN005786/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacjskega kliničnega informacijskega sistema OI Ljubljana
13.09.2019JN001611/2019-C01/2019, Blago: Nakup aparata za denziometrijo ter vzdrževanjem
16.09.2019JN005841/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje predkliničnih in kliničnih študij zdravljenja raka z elektroterapijo v kombinaciji z gensko terapijo (projekt SmartGene.S)
16.09.2019JN002326/2019-C01/2019, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
19.09.2019JN005964/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema za obračuin in fakturiranje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev
30.09.2019JN001447/2019-C01/2019, Blago: Prsni implantanti za potrebe krirurgije
01.10.2019JN005727/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala, ki mora biti kompatibilen z naslednjimi aparaturami proizvajalca VARIAN MEDICAL SYSTEMS: VARISOURCE in GAMMAMED
02.10.2019JN004402/2019-C01/2019, Storitve: Prevzem in odvoz odpadkov št. 18 01 03, 18 01 01, 18 01 08 z dobavo embalaže
10.10.2019JN005054/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
30.10.2019JN007058/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja SPECT/ CT aparata proizvajalca GE HC
14.11.2019JN007368/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja UZ aparata Toshiba, APLIO 300
15.11.2019JN002330/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
22.11.2019JN004605/2019-C01/2019, Blago: Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
03.12.2019JN007754/2019-C01/2019, Storitve: Klinično preizkušanje zdravljenja tumorjev glave in vratu v humani medicini z elektrokemoterapijo v kombinaciji z gensko terapijo (projekt Smart.Gene.Si)
04.12.2019JN008002/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja mamografskega aparata Senographe Essential proizvajalca GE HC
15.01.2020JN007282/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava PET - radiofarmakov
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si