Pregled objav javnih naročil

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
14.06.2021JN002938/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava embalaže za ostre predmete
28.06.2021JN002830/2021-X01/2021, Gradnje: Izvajanje storitev beljenja
16.07.2021JN002150/2021-X01/2021, Blago: Nakup avtomatskega injektorja za potrebe kontrastne mamografije s potrošnim materialom
22.07.2021JN002761/2021-X01/2021, Blago: Tiskalniki stekel s potrošnim materialom
19.08.2021JN002850/2021-X01/2021, Blago: Nakup razne medicinske opreme
13.10.2021JN005348/2021-X01/2021, Blago: Dobava laboratorijskih miši za potrebe OI Ljubljana
18.10.2021JN005768/2021-X01/2021, Blago: Nakup sistema za verižno reakcijo v realnem času s potrošnim materialom
19.10.2021JN006724/2021-X01/2021, Blago: Nakup dveh ventilatorjev za intenzivno terapijo s potrošnim materialom
19.10.2021JN006711/2021-X01/2021, Blago: Nakup UZ aparata za potrebe radiološkega oddelka
27.10.2021JN006764/2021-X01/2021, Blago: Nakup anastezijskih aparatov
03.12.2021JN003644/2021-X01/2021, Storitve: Nadgradnja CNS sistema
05.01.2022JN008138/2021-X01/2022, Blago: Nakup aparata za dezinfekcijo prostora
10.01.2022JN008047/2021-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in servis elektronskih in mehanskih elementov medicinske opreme ter medicinskih plinov
07.03.2022JN000373/2022-X01/2022, Storitve: Izvajanje nenujnih medkliničnih prevozov bolnikov in biološkega materiala
30.03.2022JN000723/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja aplikativne programske opreme Splošni register raka
26.04.2022JN000922/2022-X01/2022, Storitve: Opravljanje zdravstvenih pregledov delavcev, ki so izpostavljeni ionizirajočemu sevanju
12.05.2022JN000460/2022-X01/2022, Blago: Nabava zaščitne delovne obutve
23.05.2022JN001545/2022-X01/2022, Storitve: Urejanje okolice ter urejanje odpadkov na skupni zbiralnici za potrebe OI Ljubljana
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.06.2021JN003127/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistema za sekvencioniranje nukleinskih kisli druge generacije MiSeqDx
14.06.2021JN001761/2021-C01/2021, Blago: Nakup UZ aparata za potrebe H2 oddelka
22.07.2021JN000915/2021-C01/2021, Blago: Nakup centralnega monitoringa
22.07.2021JN002921/2021-C01/2021, Storitve: Storitve na področju ionizirajočih sevanj
26.07.2021JN001300/2021-C01/2021, Blago: Enteralna prehrana
29.07.2021JN004362/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje CT simulatorja Somatom Definition AS proizvajalca Siemens
05.08.2021JN003258/2021-C01/2021, Blago: Nakup aparata za regionalno zdravljenje s hipertermično perfuzijo s potrošnim materialom
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
03.09.2021JN004150/2021-C01/2021, Storitve: Zdravstveni pregledi delavcev
16.09.2021JN004680/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje elektro-vzdrževalnih del na OI Ljubljana
23.09.2021JN005380/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje razne medicinske opreme - infuzijskih črpalk, EKG, oksimetrov, monitorjev življenjskih funkcij in aspiratorjev
29.09.2021JN005508/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja programske opreme za Planiranje kadra
04.10.2021JN004149/2021-C01/2021, Storitve: Nakup letalskih kart in rezervacija hotelskih namestitev
14.10.2021JN006440/2021-C01/2021, Blago: NAKUP INFUZIJSKIH ČRPALK IN PERFUZORJEV Z OSTALO OPREMO IN S POTROŠNIM MATERIALOM
15.10.2021JN004632/2021-C01/2021, Blago: Nakup raznih medicinskih aparatov
03.11.2021JN006677/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje Gama kamere
16.11.2021JN007241/2021-C01/2021, Storitve: Storitve vzdrževanja aplikativne programske opreme KE3
17.11.2021JN006990/2021-C01/2021, Storitve: Storitve vzdrževanja aparatur proizvajalca Applied Biosystems
19.11.2021JN006082/2021-C01/2021, Blago: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka citopatologije
30.11.2021JN007381/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna nabava setov za PET-CT aplikator za obdobje dveh let
07.12.2021JN006081/2021-C01/2021, Blago: Nakup, implementacija in vzdrževanje v slovenski zdravstveni prostor integriranega informacijskega sistema za področje onkologije
16.12.2021JN007266/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava PET - radiofarmakov
23.12.2021JN006611/2021-C01/2021, Storitve: Zavarovalne storitve za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
23.12.2021JN006542/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje mikrobioloških in imunoloških preiskav
27.12.2021JN008161/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje CT skenerja Big Bore
29.12.2021JN008226/2021-C01/2021, Blago: Nakup potrošnega materiala za anastezijske aparate ATLAN A350, proizvajalca Drager
06.01.2022JN006866/2021-C01/2022, Blago: Nakup mamotomske mize
13.01.2022JN008426/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje linearnega pospeševalnika AP10
19.01.2022JN008388/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema avtorja Marbo d.o.o.
20.01.2022JN008548/2021-C01/2022, Storitve: Nakup izvorne kode in prenos avtorskih pravic za aplikativno programsko opremo KIS-Register raka (Splošni register)
17.02.2022JN006997/2021-C01/2022, Blago: Nakup kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva s potrošnim materialom
10.03.2022JN007206/2021-C01/2022, Blago: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
18.03.2022JN008543/2021-C02/2022, Blago: Izdelava, dobava in montaža okolju prijazne pohištvene opreme
05.04.2022JN001526/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje mobilnih mamografskih aparatov Siemens Mammomat Inspiration
14.04.2022JN001923/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Getinge International AB
21.04.2022JN000280/2022-C01/2022, Blago: Nakup operacijskih luči
19.05.2022JN000546/2022-C01/2022, Blago: Nabava pisarniških stolov
20.05.2022JN001809/2021-C01/2022, Blago: Nakup PIS za področja kadrov, obračuna plač in izobraževanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si