Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.04.2016JN000009/2016-X01/2016, Blago: Citometri
05.04.2016JN000010/2016-X01/2016, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
20.05.2016JN001590/2016-X01/2016, Blago: Arhivski regali
06.07.2016JN003449/2016-X01/2016, Blago: Kirurški instrumenti
06.07.2016JN003452/2016-X01/2016, Blago: Sedeži, stoli in z njimi povezani izdelki ter pripadajoči deli
28.07.2016JN004229/2016-X01/2016, Storitve: Opravljanje storitev sekvenciranja celotnega genoma v obsegu 20 storitev v obdobju enega leta od veljavnosti pogodbe
18.08.2016JN002411/2016-X01/2016, Storitve: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA FOTOKOPIRANJE, SKENIRANJE, TISKANJE IN FAKSIRANJE
16.09.2016JN003538/2016-X01/2016, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNO AKUMULATORSKIH VLEČNIH VOZIL ZA INTERNI PREVOZ HRANE, SANITETNEGA MATERIALA, POTROŠNEGA MATERIALA IN ODPADKOV ZA POTREBE UKCL
16.09.2016JN002384/2016-X01/2016, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE DODATNIH NAPRAV ZA OPERACIJE HRBTENICE NA OPERACIJSKIH MIZAH
29.09.2016JN003426/2016-X01/2016, Gradnje: Izgradnja sobe za izolacijo na KO za pulmologijo, VI. nadstropje
30.09.2016JN003255/2016-X01/2016, Gradnje: ODPRAVA REKLAMACIJ NA STROJNIH INŠTALACIJAH NA ORL KLINIKI
03.10.2016JN005944/2016-X01/2016, Gradnje: PRENOVA OSREDNJEGA PULTA PORODNEGA BLOKA V 1. NADSTROPJU NOVE PORODNIŠNICE
21.10.2016JN004029/2016-X01/2016, Blago: Nadgradnja sistema za varnostno kopiranje v UKC Ljubljana
25.10.2016JN004028/2016-X01/2016, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje opreme za respiratorni center Nevrološke klinike
04.01.2017JN004301/2016-X01/2017, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje treh respiratorjev
23.01.2017JN005189/2016-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA OP BLOKA NA STARI TRAVMATOLOGIJI V PRITLIČJU
23.01.2017JN005198/2016-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO
24.01.2017JN005207/2016-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE NA INFEKCIJSKI KLINIKI
17.03.2017JN007956/2016-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA AMBULANT NA CENTRU ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO
27.03.2017JN006012/2016-X01/2017, Blago: nakup suhega sadja in stročnic
12.04.2017JN000394/2017-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA PROSTOROV ČISTILNEGA SERVISA NA STARI TRAVMATOLOGIJI
24.04.2017JN000268/2017-X01/2017, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE OPREME
05.06.2017JN004335/2016-X01/2017, Blago: Nadgradnja strežniške strojne opreme v UKC Ljubljana
05.06.2017JN006185/2016-X01/2017, Blago: Nakup in preventivno pogarancijsko vzdrževanje dodatne naprave za operacije hrbtenice na operacijskih mizah
05.06.2017JN007852/2016-X01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje EKG aparatov
05.06.2017JN006222/2016-X01/2017, Blago: Nakup reanimacijskih vozičkov
05.06.2017JN000359/2017-X01/2017, Blago: Nakup stolov
06.06.2017JN006528/2016-X01/2017, Storitve: Storitev sekvenciranja celotnega humanega genoma
07.06.2017JN001541/2017-X01/2017, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje demonstracijske postelje terapevtske za intenzivno nego za obdobje 4. let
15.06.2017JN002738/2017-X01/2017, Blago: NAKUP CTG CENTRALNEGA MONITORINGA Z VKLJUČENO PODPORO IN PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5. LET
29.06.2017JN000534/2017-X01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje EEG aparata za obdobje 5. let
29.06.2017JN000706/2017-X01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje opreme za snemanje in prepis posnetkov za obdobje 5. let
04.07.2017JN000429/2017-X01/2017, Blago: Nakup vozičkov za spremstvo bolnikov
25.07.2017JN002107/2017-X01/2017, Gradnje: INŠTALACIJA KOMPENZACIJSKE NAPRAVE
26.07.2017JN005218/2017-X01/2017, Gradnje: DOKONČANJE ADAPTACIJE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE NA INFEKCIJSKI KLINIKI
27.07.2017JN003063/2017-X01/2017, Gradnje: NADGRADNJA SISTEMA POŽARNEGA JAVLJANJA ZA OBJEKT »INFEKCIJSKA KLINIKA«
31.07.2017JN002971/2017-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA SPECIALISTIČNIH AMBULANT ZA FIKSNO PROTETIKO
08.08.2017JN001091/2017-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA SANITARIJ NA KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO
10.08.2017JN004261/2017-X01/2017, Storitve: Prevzem, transport in uničenje dokumentarnega gradiva oziroma zaupnih in osebnih podatkov (20 01 01)
11.08.2017JN004861/2017-X01/2017, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje demonstracijskega aparata za dovajanje in spremljanje terapije z dušikovim oksidom (NO)
11.08.2017JN004862/2017-X01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje analizatorja za analizo izdihanega zraka na prisotnost Helicobacter Pylori
30.08.2017JN006144/2017-X01/2017, Gradnje: ADAPTACIJA LABORATORIJA V KLETI STOMATOLOŠKE KLINIKE
04.09.2017JN001684/2017-X01/2017, Gradnje: IZGRADNJA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
08.09.2017JN006083/2017-X01/2017, Blago: NAJEM ESWL APARATA ZA OBDOBJE 6. MESECEV
12.09.2017JN004865/2017-X01/2017, Blago: Nakup električno akumulatorskihvlečnih vozil in viličarjev z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5.let
09.10.2017JN007186/2017-X01/2017, Blago: Nakup licenc Oracle in tehnična podpora za 1 leto
30.10.2017JN004875/2017-X01/2017, Blago: Nakup bolniških obposteljnih omaric in mizic
09.11.2017JN007454/2017-X01/2017, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje dveh UZ aparatov
09.11.2017JN007680/2017-X01/2017, Blago: NAKUP INFRA-RDEČEGA SISTEMA ZA ZAJEM IN PREGLED FLUORESCENČNIH SLIK TER VIDEO POSNETKA ZA VIZUALNO OCENJEVANJE PRETOKA V TKIVU
13.11.2017JN004140/2017-X01/2017, Blago: nakup terapevtskih blazin
27.12.2017JN009114/2017-X01/2017, Blago: Nakup bolnišničnih računalniških vozičkov
27.12.2017JN009116/2017-X01/2017, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje dveh monitorjev za spremljanje življenjnjskih funkcij
08.01.2018JN007349/2017-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje opreme za histopatološki laboratorij Dermatovenerološke klinike
26.01.2018JN009239/2017-X01/2018, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE KARDIOLOŠKEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA
12.02.2018JN008881/2017-X01/2018, Blago: NAKUP OPREME ZA ENODNEVNI HOSPITAL NA KLINIČNEM ODDELKU ZA KARDIOLOGIJO
12.02.2018JN008468/2017-X01/2018, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME ZA OPERACIJSKO ENOTO KLINIČNEGA ODDELKA ZA ANESTEZIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK
29.03.2018JN009475/2017-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje zamrzovalnih omar
29.03.2018JN010017/2017-X01/2018, Blago: Nakup naglavnih kirurških svetilk
06.04.2018JN009863/2017-X01/2018, Blago: NAKUP ČAJEV
16.04.2018JN009814/2017-X01/2018, Blago: NAKUP ZMRZNJENE ZELENJAVE
24.04.2018JN000013/2018-X01/2018, Blago: Nakup opreme za očesno kliniko.
30.04.2018JN000364/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrežvanje ventilatorjev
30.04.2018JN000366/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje avtomstskega injektorja (aplikatorja) radiofarmakov z vključenim potrošnim materialom
30.04.2018JN000759/2018-X01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje sekvenatorja
30.04.2018JN000760/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje 3D videolinije
25.05.2018JN000363/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba zunanje revizije
25.05.2018JN002111/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod v UKCL.
31.05.2018JN000553/2018-X01/2018, Blago: Nakup požarne pregrade
10.07.2018JN000847/2018-X01/2018, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA DVE INTENZIVNI POSTELJNI ENOTI
11.07.2018JN001513/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje termodezinfektorjev
11.07.2018JN001514/2018-X01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
11.07.2018JN001888/2018-X01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje endoskopske opreme
11.07.2018JN001518/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno pogarancijsko vzdrževanje monitorjev za merjenje znotrajlobanjskega tlaka
11.07.2018JN002214/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje zamrzovalnih omar
11.07.2018JN002217/2018-X01/2018, Blago: Nakup osebnih vozil
11.07.2018JN003025/2018-X01/2018, Blago: Nakup klimatskih naprav
16.07.2018JN003080/2018-X01/2018, Blago: NAKUP OFTALMOLOŠKIH RUTENIJEVIH APLIKATORJEV RU 106
23.07.2018JN002229/2018-X01/2018, Gradnje: NOVI RAZVOD HLADNE DIREKTNE IN HIDROFORNE VODE ZA HOSPITAL UKC LJUBLJANA
02.08.2018JN001895/2018-X01/2018, Gradnje: PREUREDITEV IN OBNOVA PROSTOROV IN ELEKTRO INŠTALACIJ ZA POTREBE PRIPRAVE ZDRAVIL V ENOTAH KOAIT, KOIM IN KVIT V UKCL
10.09.2018JN003699/2018-X01/2018, Blago: Nakup pohištvene opreme za Ginekološko kliniko
10.09.2018JN003949/2018-X01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje perfuzijskih transporterjev za shranjevanje in transport ledvic z vključenim potrošnim materialom
10.09.2018JN003954/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje analizatorja za mikrodializo z vključenim potrošnim materialom
10.09.2018JN002213/2018-X01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje hladilnih omar
10.09.2018JN003545/2018-X01/2018, Blago: Nakup dodatne opreme k sistemu za transkranialno magnetno stuimulacijo
20.09.2018JN003554/2018-X01/2018, Gradnje: Premestitev DEA agregata za objekt TVS in Reševalno postajo
20.11.2018JN006480/2018-X01/2018, Blago: Nakup zdravila - raztopine za perfuzijo in kardioplegijo
10.12.2018JN005524/2018-X01/2018, Blago: NAKUP ELEKTRO MATERIALA
11.12.2018JN005874/2018-X01/2018, Blago: NAJEM OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ČISTE PROSTORE
18.12.2018JN004634/2018-X01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje monitorjev za merjenje znotrajlobanjskega tlaka z vključenim potrošnim materialom
18.12.2018JN006468/2018-X01/2018, Blago: Nakup aparata za oceno kakovosti semena
18.12.2018JN003953/2018-X01/2018, Blago: Nakup otroških posteljic in inkubatorjev za novorojenčke
28.12.2018JN006859/2018-X01/2018, Blago: NAKUP ROTACIJSKIH MIKROTOMOV
03.01.2019JN007692/2018-X01/2019, Storitve: Zimska služba v UKCL (sukcesivna izvedba)
11.01.2019JN006775/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje termodezinfketorjev
11.01.2019JN007981/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje revizije
21.03.2019JN000371/2019-X01/2019, Gradnje: Izdelava, dobava in montaza rolet ter ostalih sencil v UKCL (sukcesivna izvedba)
29.03.2019JN007197/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje EMG aparata in druge medicinske opreme
04.04.2019JN000534/2019-X01/2019, Gradnje: Steklarska dela na vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
13.05.2019JN001872/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV
16.05.2019JN000531/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA ORTOPANTOMOGRAMA+CEPHALOGRAM+CBCT
20.05.2019JN000003/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova transformatorske postaje v BPD
15.07.2019JN003601/2019-X01/2019, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado Check Point za 1 leto
27.08.2019JN004914/2019-X01/2019, Gradnje: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
09.09.2019JN003475/2019-X01/2019, Blago: Nakup pohištvene opreme
17.09.2019JN003600/2019-X01/2019, Blago: Nakup analizatorjev za glikirani hemoglobin in potrošnega materiala
24.09.2019JN006855/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme na Ko za kirurgijo srca in ožilja
25.09.2019JN008357/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PRANJE ZAŠČITNIH RENTGENSKIH OBLAČIL IN OBUTVE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.09.2019JN008749/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje sistema za težko intubacijo odraslih in fleksibilnega fibeerbronhoskopa
25.09.2019JN008751/2018-X01/2019, Blago: Nakup otroških posteljic in vozičkov za terapijo
25.09.2019JN008592/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
25.09.2019JN000579/2019-X01/2019, Blago: Nakup terapevtskih blazin
25.09.2019JN008215/2018-X01/2019, Blago: Nakup kirurškihinštrumentov
04.11.2019JN003296/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov na laserskem oddelku Očesne klinike.
04.11.2019JN003581/2019-X01/2019, Blago: NAKUP STERILIZACIJSKEGA MATERIALA
11.11.2019JN004935/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKO
20.12.2019JN007107/2019-X01/2019, Blago: Nakup računalniške opreme
03.02.2020JN008663/2019-X01/2020, Blago: Nadgradnja sistema za prenos video povezav v Operacijskih dvoranah 1 in 2 na NPK
16.04.2020JN007236/2019-X01/2020, Blago: Nakup enokanalnih infuzijskih črpalk
27.05.2020JN002467/2020-X01/2020, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
29.05.2020JN001262/2020-X01/2020, Blago: Nakup DMR radijske opreme za zagon delovanja novega Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana
16.06.2020JN008336/2019-X01/2020, Gradnje: NADGRADNJA SISTEMA POŽARNEGA JAVLJANJA IN ZAMENJAVA POŽARNIH LOPUT V NOVI PORODNIŠNICI
16.06.2020JN000740/2020-X01/2020, Blago: Izvedba storitve clinical Decision Support- Point- of-care Clinical reference tool
02.07.2020JN002537/2020-X01/2020, Gradnje: Nevrološka klinika SPS - prenova hlajenja.
24.08.2020JN008247/2019-X01/2020, Gradnje: Hospital - III. nadstropje - C trakt; Adaptacija bolniških sob 1 in 2 v sobi s poostrenim nadzorom.
16.09.2020JN001224/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba triletnega ciklusa reakreditacijskih presoj mednarodnega standard kakovosti za bolnišnice in standarda ISO 9001:2015
22.09.2020JN005197/2020-X01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA AVT. INJEKTOR (APLIKATOR) RADIOFARMAKOV
02.10.2020JN004765/2020-X01/2020, Blago: Nakup DMR radijske opreme za zagon delovanja novega Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana
09.10.2020JN004523/2020-X01/2020, Blago: Nakup mikroskopskega sistema za spremljanje živih celic v časovnih presledkih
19.10.2020JN004382/2020-X01/2020, Blago: Nakup svežih in zamrznjenih rib
20.10.2020JN005924/2020-X01/2020, Gradnje: GOI dela v pritličju v objektu ZVD, siva cona COVID-19
26.10.2020JN003349/2020-X01/2020, Storitve: Odvoz, zbiranje in obdelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov 20 01 08
08.01.2021JN005627/2020-X01/2021, Blago: Nakup premične opreme na KO za nefrologijo - Center za transplantacijo ledvic
15.01.2021JN006869/2020-X01/2021, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje ščitnične gama kamere
19.01.2021JN007051/2020-X01/2021, Blago: NAKUP PRALNE OSEBNE VAROVALNE OPREME - PRALNI PLAŠČI
27.01.2021JN007772/2020-X01/2021, Blago: NAKUP MIDAZOLAMIJEV KLORID ZA POTREBE COVID 19
16.02.2021JN006744/2020-X01/2021, Storitve: STORITVE NEINVAZIVNEGA PERATALNEGA TESTIRANJA
23.02.2021JN006336/2020-X01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBJEKT ZVD (SIVA CONA)
02.03.2021JN006671/2020-X01/2021, Storitve: Prevzem, transport in uničenje dokumentarnega gradiva oziroma zaupnih in osebnih podatkov (20 01 01)
11.03.2021JN007166/2020-X01/2021, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje ventilatorja z vključenim potrošnim materialom
12.03.2021JN000191/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA FOLITROPIN ALFA
16.03.2021JN007943/2020-X01/2021, Blago: NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME
30.03.2021JN008002/2020-X01/2021, Blago: NABAVA RFID ZNAČK ZA OZNAČITEV TEKSTILIJ
21.04.2021JN000277/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje intraoralnega skenerja
29.04.2021JN000760/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA IROPREM
31.05.2021JN001462/2021-X01/2021, Blago: Nakup sredstev za čiščenje / izpiranje / dezinfekcijo v blateksih in termodezinfektorjih po sklopih
31.05.2021JN001350/2021-X01/2021, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE APARATA FIBROSCAN
08.06.2021JN006340/2020-X01/2021, Gradnje: Ureditev endoskopskih ambulant na Ko za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.04.2016JN000328/2016-C01/2016, Blago: Naprave za stimulacijo srca
14.04.2016JN000358/2016-C01/2016, Storitve: Storitve zbiranja gospodinjskih odpadkov
19.04.2016JN000480/2016-C01/2016, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
04.05.2016JN000926/2016-C01/2016, Blago: Reševalna vozila
11.05.2016JN001163/2016-C01/2016, Storitve: Programski paket s pripomočki
11.05.2016JN001201/2016-C01/2016, Blago: Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
17.05.2016JN001406/2016-C01/2016, Blago: Material za infuzije
25.05.2016JN001747/2016-C01/2016, Blago: Mikroskopi
27.05.2016JN001864/2016-C01/2016, Blago: Naprave in instrumenti za operacijske dvorane
01.06.2016JN001398/2016-C01/2016, Storitve: najem sekvenatorja nove generacije
02.06.2016JN002139/2016-C01/2016, Blago: Umetni deli telesa
07.06.2016JN002326/2016-C01/2016, Blago: Nakup dveh RTG aparatov z vključeno adaptacijo prostora in vzdrževanjem
20.06.2016JN002861/2016-C01/2016, Blago: Enota za magnetno resonanco
30.06.2016JN003248/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema fMedic v UKC Ljubljana za obdobje treh let
01.07.2016JN001162/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje lekarniškega informacijskega sistema
04.07.2016JN003366/2016-C01/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore
04.07.2016JN001914/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje RTG aparatov Philips za obdobje 48 mesecev
04.07.2016JN002327/2016-C01/2016, Storitve: Najem in vzdrževanje kliničnih informacijskih sistemov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
13.07.2016JN003705/2016-C01/2016, Blago: Merilni instrumenti
14.07.2016JN003786/2016-C01/2016, Blago: Rentgenske naprave
18.07.2016JN003868/2016-C01/2016, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
22.07.2016JN003365/2016-C01/2016, Blago: Nadgradnja in vzdrževanje ter servisiranje RTG aparata INNOVA GE 2100Q
12.08.2016JN004634/2016-C01/2016, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
31.08.2016JN004277/2016-C01/2016, Storitve: Izvedba storitve UpToDate
08.09.2016JN005360/2016-C01/2016, Blago: Medicinski pripomočki
05.10.2016JN004984/2016-C01/2016, Storitve: Naročilo male vrednosti za Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov varnostne razsvetljave proizvajalca Beghelli v UKCLJ
24.10.2016JN001910/2016-C01/2016, Blago: Nakup delovne obleke in obuval za Reševalno postajo
04.11.2016JN007009/2016-C01/2016, Blago: Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja
18.11.2016JN007334/2016-C01/2016, Blago: Oksigenator
21.11.2016JN004406/2016-C01/2016, Storitve: Izvedba osnovnega in dopolnilnega vzdževanja registrov SHAKE MEDITX v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
21.11.2016JN005491/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje nevrofiziološke opreme na NPK
12.12.2016JN005932/2016-C01/2016, Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje sistema NMP 3000DISPATCH za Oskrbovalne službe UKCLJ
22.12.2016JN007983/2016-C01/2016, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
23.12.2016JN004114/2016-C01/2016, Blago: IMP mrežice in membrane
06.01.2017JN004887/2016-C01/2017, Blago: Nakup zdravila - infliksimab
13.01.2017JN000212/2017-C01/2017, Blago: Računalniška oprema in pribor
18.01.2017JN005362/2016-C01/2017, Blago: NAKUP ALKOHOLNIH KRPIC VELIKIH
24.01.2017JN003500/2016-C01/2017, Blago: Dolgotrajni sistem za podporo levega srčnega prekata (LVAD/LVAS)
24.01.2017JN003061/2016-C01/2017, Blago: NAJEM ULTRAZVOČNIH APARATOV ZA OBDOBJE 8. LET
26.01.2017JN004356/2016-C01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje TERMODEZINFEKTORJEV
01.03.2017JN004658/2016-C01/2017, Blago: UROLOŠKE ENDOPROTEZE
01.03.2017JN001570/2017-C01/2017, Blago: Čistilna sredstva
01.03.2017JN002320/2016-C01/2017, Blago: EF POTROŠNI MATERIAL
21.03.2017JN003919/2016-C01/2017, Blago: nakup vzmetnic
30.03.2017JN000996/2017-C01/2017, Blago: NADGRADNJA TELEMETRIČNE POSTAJE IN NAKUP TELEMETRIČNIH ENOT TER VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE OPREME ZA OBDOBJE 5. LET
03.04.2017JN001650/2017-C01/2017, Blago: NAKUP DOLGOTRAJNEGA SISTEMA ZA PODPORO LEVEGA SRČNEGA PREKATA(LVAD/LVAS), za 2. sklop
20.04.2017JN001956/2017-C01/2017, Blago: 4. sklop: TERMODEZINFEKTOR ZA OFTALMOLOŠKE KIRURŠKE INŠTRUMENTE IN LUMNE
27.04.2017JN001651/2017-C01/2017, Blago: OPREMA ZA INTRAOPERATIVNI MIKROELEKTRODNI MONITORING IN MAKROELEKTRODNO STIMULACIJO
11.05.2017JN002742/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivnega javljanja požarov
17.05.2017JN006672/2016-C01/2017, Blago: nakup svežega mesa in mesnih izdelkov in eko svežega mesa in mesnih izdelkov
24.05.2017JN003521/2016-C01/2017, Blago: Nakup blazin za ogrevanje in hlajenje bolnika
01.06.2017JN001474/2017-C01/2017, Blago: NAJEM UZ APARATOV ZA 5 LET
06.06.2017JN001583/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema IMUNIS za obdobje 48 mesecev
06.06.2017JN001885/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema Smart Biotx
06.06.2017JN000883/2017-C01/2017, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VENTILATORJEV STARIH DO 18. MESECEV
07.06.2017JN007459/2016-C01/2017, Blago: NAKUP FARMACEVTSKIH SUBSTANC IN KEMIKALIJ
07.06.2017JN003674/2017-C01/2017, Storitve: Izvedba triletnega ciklusa presoj v skladu z zahtevami mednarodnega DNV standarda kakovosti za bolnišnice
14.06.2017JN005052/2017-C01/2017, Blago: nakup stentov
16.06.2017JN007913/2016-C01/2017, Blago: NAKUP KEMIKALIJ
16.06.2017JN005486/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje aparata za magnetno resonanco proizvajalca GE tip Signa HDxt 1,5T, inv. št. 00054317
16.06.2017JN005487/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje BiView za obdobje treh let
20.06.2017JN007660/2016-C01/2017, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL, KI NIMAJO DOVOLJENJA ZA PROMET V RS V SKLADU Z ZAKONOM O ZDRAVILIH
26.06.2017JN000825/2017-C01/2017, Storitve: IZVAJANJE STORITEV RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO V UKC LJUBLJANA
30.06.2017JN003360/2016-C01/2017, Blago: Manšete za merjenje krvnega tlaka
30.06.2017JN000953/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja strežniške strojne opreme
07.07.2017JN000239/2017-C01/2017, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE OPREME
07.07.2017JN002321/2016-C01/2017, Blago: NAKUP OKSIDIRANE REGENERIRANE CELULOZE –LOKALNIH HEMOSTATIKOV
12.07.2017JN007561/2016-C01/2017, Blago: Nakup in vzdrževanje laboratorijske opreme
21.07.2017JN000538/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje zimske službe v UKC Ljubljana
25.07.2017JN007916/2016-C01/2017, Blago: NAKUP IZOTOPOV
26.07.2017JN006115/2017-C01/2017, Blago: NAKUP AVTOMAT. BARVALNIKA ZA IMUNOHISTOKEMIJO IN IN SITU HIBRIDIZACIJO Z VKLJUČENIM P. M. IN »ALL INCLUSIV« VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 4. LET
26.07.2017JN000437/2017-C01/2017, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VENTILATORJEV
17.08.2017JN004926/2017-C01/2017, Gradnje: Adaptacija oddelka za intenzivno terapijo in nego odraslih na KO za Perinatologijo ( Nova porodnišnica)
17.08.2017JN007106/2017-C01/2017, Blago: Nakup RTG aparata za kateterski laboratorij z vključenim vzdrževanjem
12.09.2017JN006978/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje operacijskih miz proizvajalca Maquet
12.09.2017JN003241/2017-C01/2017, Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
15.09.2017JN007107/2017-C01/2017, Blago: Nakup CT-ja z vključeno adaptacijo prostora ter štiri letnim all inclusive pogarancijskim servisiranjem in vzdrževanjem opreme
25.09.2017JN000882/2017-C01/2017, Blago: NADGRADNJA RFID SISTEMA ZA SLEDENJE BOLNIŠNIČNEGA PERILA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM
04.10.2017JN002850/2017-C01/2017, Blago: IMP mrežice in membrane
06.10.2017JN002209/2017-C01/2017, Storitve: IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA OBJEKTOV UKCL ZA NAMESTITEV DELAVCEV
10.10.2017JN007879/2016-C01/2017, Blago: MATERIAL ZA INTERVENTNO RADIOLOŠKO DEJAVNOST
10.10.2017JN003433/2017-C01/2017, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA STIMULACIJO VAGUSNEGA ŽIVCA
11.10.2017JN006320/2017-C01/2017, Blago: Nakup aktivne mrežne opreme
13.10.2017JN008157/2017-C01/2017, Blago: NAKUP MODULOV ZA DALJINSKO SPREMLJANJE FIZIKALNIH VELIČIN HLADNE VERIGE
07.11.2017JN006044/2017-C01/2017, Blago: NAJEM UZ APARATOV ZA OBDOBJE 5. LET
21.11.2017JN006789/2017-C01/2017, Storitve: ODVOZ, ZBIRANJE IN OBDELAVA BIORAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV 20 01 08
30.11.2017JN009120/2017-C01/2017, Storitve: STORITVE NADGRADNJE ORACLE SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME IN MIGRACIJA PODATKOV WINPIS
07.12.2017JN007766/2017-C01/2017, Blago: Nakup perkutanih aortnih zaklopk
13.12.2017JN009542/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja obstoječe endoskopske opreme z vključenim pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 3. let
15.12.2017JN007745/2016-C01/2017, Blago: Nakup kirurških inštrumentov
02.01.2018JN004591/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL 2017
09.01.2018JN006540/2017-C01/2018, Blago: TRAVMATOLOŠKE ENDOPROTEZE
19.01.2018JN006355/2017-C01/2018, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOL
06.02.2018JN003800/2017-C01/2018, Blago: Nakup ortpedskih endoprotez
13.02.2018JN010426/2017-C01/2018, Blago: Nakup SPECT CT aparata z vključeno adaptacijo prostora in pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 4. let
15.03.2018JN000657/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUXIMAB BETA
26.03.2018JN000834/2018-C01/2018, Blago: Nakup treh nujnih reševalnih vozil - 2. sklop: Delno opremljeno nujno reševalno vozilo kombi/furgon ali modularne izvedbe
26.03.2018JN009402/2017-C01/2018, Blago: Nakup koronarnih stentov
09.04.2018JN001032/2018-C01/2018, Storitve: Prevzem, transport in zbiranje za: 2. sklop: Citotoksičnih in citostatičnih zdravil (18 01 08*)
09.04.2018JN001837/2018-C01/2018, Blago: Nakup koronarnih stentov
19.04.2018JN009382/2017-C01/2018, Blago: NAKUP MLEČNIH IZDELKOV
20.04.2018JN008966/2017-C01/2018, Blago: NAKUP SVEŽEGA PERUTNINSKEGA MESA IN PERUTNINSKIH IZDELKOV
23.04.2018JN001863/2018-C01/2018, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME ZA OPERACIJSKO ENOTO KOAIT - sklop 4: Nakup in preventivno vzdrževanja defibrilatorja z razširjenim (invazivnim) monitoringom – 1 kos
23.04.2018JN001868/2018-C01/2018, Blago: NAKUP OPREME ZA ENODNEVNI HOSPITAL NA KO ZA KARDIOLOGIJO - sklop 2: Perfuzor – 5 kosov
24.04.2018JN010273/2017-C01/2018, Blago: Nakup masnega spektrometra za Pediatrično kliniko, UKC Ljubljana
25.04.2018JN010284/2017-C01/2018, Blago: NAKUP GORIVA
27.04.2018JN001937/2018-C01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE BOLNIŠNIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (BIS) ZA OBDOBJE 4. LET
11.05.2018JN007885/2017-C01/2018, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
04.06.2018JN008294/2017-C01/2018, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
04.06.2018JN009600/2017-C01/2018, Blago: NAKUP PREDNAPOLNJENIH BRIZGALK S STERILNO FIZIOLOŠKO RAZTOPINO
04.06.2018JN000933/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
04.06.2018JN009401/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ASPIRACIJSKIH KATETROV
04.06.2018JN002614/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINEREN
06.06.2018JN002746/2018-C01/2018, Blago: Nakup diagnostičnega materiala za 24- urni laboratorij
11.06.2018JN000006/2018-C01/2018, Blago: NAKUP JEDILNEGA PRIBORA
04.07.2018JN002382/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA PRIVIGEN
06.07.2018JN000745/2018-C01/2018, Blago: NAJEM OPREME ZA FOTOKOPIRANJE, SKENIRANJE IN TISKANJE za obdobje 5. let
13.07.2018JN000743/2018-C01/2018, Blago: NAKUP MITRALNIH KLIPOV IN OMEJEVALCEV PRETOKA SKOZI KORONARNI SINUS
19.07.2018JN000582/2018-C01/2018, Storitve: Nenujni reševalni (medklinični) prevozi bolnikov za potrebe UKCL
19.07.2018JN004331/2018-C01/2018, Storitve: IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV ZA POTREBE UKC ljubljana
24.07.2018JN000737/2017-C01/2018, Blago: Nakup setov
26.07.2018JN009601/2017-C01/2018, Blago: NAKUP TUBUSOV, VODIL IN SOND
27.07.2018JN003673/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
30.07.2018JN009777/2017-C01/2018, Blago: NAKUP IZOTOPOV
31.07.2018JN002384/2018-C01/2018, Blago: NAKUP TREH NUJNIH REŠEVALNIH VOZIL
03.08.2018JN009628/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ŽILNIH KATETROV
07.08.2018JN008869/2017-C01/2018, Blago: PRSNE PROTEZE
07.08.2018JN004988/2018-C01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje demonstracijskega kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva z vključenim potrošnim materialom za obdobje 5 let
21.08.2018JN003653/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA DIZOPROKSILTENOFOVIRAT IN EMTRICITRABIN
21.08.2018JN006994/2017-C01/2018, Blago: Nakup osebne varovalne opreme
03.09.2018JN000888/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL - STERILNIH RAZTOPIN
06.09.2018JN010266/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL II 2017
11.09.2018JN000001/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev čiščenja za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
12.09.2018JN010317/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba storitev prevzema, transporta in zbiranja odpadkov iz zdravstva. 10 01 02 - deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)
12.09.2018JN001016/2018-C01/2018, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje dveh laboratorijskih instrumentov Applied Biosystem 3500 Genetic Analyzer, inv. št. 109224 in inv. št. 132251
13.09.2018JN006047/2017-C01/2018, Storitve: Nakup letalskih kart in organizacija potovanj za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljanai
13.09.2018JN001081/2018-C01/2018, Blago: Nakup rentgenskega sistema za splošne angiografske preiskave in intervencijske radiološke posege z vključeno adaptacijo prostora ter petletnim all inclusive pogarancijskim servisiranjem in vzdrževanje
17.09.2018JN001579/2018-C01/2018, Blago: NAKUP OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA TROMBELASTOMETRIJO
07.11.2018JN008403/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev neinvazivnega prenatalnega testiranja (NIPT)
03.12.2018JN000887/2018-C01/2018, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
06.12.2018JN004595/2018-C01/2018, Blago: Nakup in vzdrževanje sistema za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov, UKC Ljubljana
07.12.2018JN002745/2018-C01/2018, Blago: Nakup specialnih in resinhronizacijskih srčnih spodbujevalnikov
18.12.2018JN005836/2018-C01/2018, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
18.12.2018JN007564/2018-C01/2018, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MONITORJEV ZA MERJENJE ZNOTRAJLOBANJSKEGA TLAKA Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM za SKLOP 1: MONITOR ZA INTENZIVNO TERAPIJO +POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE
18.12.2018JN005845/2018-C01/2018, Blago: Nakup osebnih vozil
18.12.2018JN005844/2018-C01/2018, Blago: Nakup klimatskih naprav
18.12.2018JN006770/2018-C01/2018, Blago: Nakup zdravila Midostavrin
19.12.2018JN005968/2018-C01/2018, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje ventilatorjev z vključenim ptrošnim materialom
28.12.2018JN009261/2017-C01/2018, Blago: nakup bolniških postelj
28.12.2018JN001942/2018-C01/2018, Blago: Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev
11.01.2019JN002383/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVIL - POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
16.01.2019JN005944/2018-C01/2019, Gradnje: Suhomontažna dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
17.01.2019JN006282/2018-C01/2019, Blago: Nakup dveh naprav za zunajtelesni krvni obtok za KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana
28.01.2019JN007206/2018-C01/2019, Storitve: PREVZEM, TRANSPORT IN ZBIRANJE NEINFEKTIVNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 18 01 04
04.02.2019JN008232/2018-C01/2019, Blago: Nakup zdravila Emicizumab
04.02.2019JN000364/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema WebPis za obdobje 48 mesecev
05.02.2019JN005371/2018-C01/2019, Gradnje: GRADBENO OBRNIŠKA DELA V UKC LJUBLJANA
12.02.2019JN006052/2018-C01/2019, Gradnje: Krovsko - kleparska dela na vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
01.03.2019JN002421/2018-C01/2019, Blago: Nakup travmatoloških endoprotez
04.03.2019JN006386/2018-C01/2019, Gradnje: Slikopleskarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
05.03.2019JN006905/2018-C01/2019, Blago: Nakup zapirala za perkutano zaporo leve avrikule
21.03.2019JN007116/2018-C01/2019, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOL
21.03.2019JN005615/2018-C01/2019, Blago: NAKUP TEHNIČNEGA MATERIALA - FILTRI, KOLESA, SOL
21.03.2019JN008657/2018-C01/2019, Blago: Nakup zdravila OKRELIZUMAB
25.03.2019JN005942/2018-C01/2019, Blago: NAKUP PRALNIH NEPREMOČLJIVIH PODLOG ZA INKONTINENTNE PACIENTE
26.03.2019JN007718/2018-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za ILLUMINA
29.03.2019JN005437/2018-C01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
01.04.2019JN000363/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
01.04.2019JN006350/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje PET/CT aparata za Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
16.05.2019JN003011/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme Drager
28.05.2019JN005464/2018-C01/2019, Gradnje: Tlakarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
29.05.2019JN002115/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja aparata Philips Allura XPER-hibridna OP na KIR
29.05.2019JN008820/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema OS3000Dispatch za Oskrbovalne službe UKC Ljubljana
29.05.2019JN002398/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002400/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PORTALOV BIART IN LABORATORIJSKEGA VODNIKA UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002260/2019-C01/2019, Blago: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RTG NAPRAVE GE DISCOVERY XR 656 NA ORTOPEDSKI KLINIKI
31.05.2019JN000004/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki
31.05.2019JN006091/2018-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje medicinskih monitorjev
31.05.2019JN006090/2018-C01/2019, Blago: Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5 .let
31.05.2019JN006900/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje multimodalnega diagnostičnega aparata in naprave za sledenje pomika oči
07.06.2019JN002650/2019-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za robotsko operacijo za aparat da Vinci Xi IS 4000
20.06.2019JN001925/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
26.06.2019JN008448/2018-C01/2019, Blago: NAKUP SERVIRNE POSODE IN OSTALE POSODE, PAKIRANEGA PRIBORA, PAPIRJA ZA PRIBOR IN KARTONČKE
08.07.2019JN001899/2019-C01/2019, Storitve: ODVOZ IN ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA - INFEKTIVNI ODPADKI 18 01 03* IN NEINFEKTIVNI OSTRI PREDMETI 18 01 01
09.07.2019JN000624/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SPECT/CT APARATA ZA KNM UKC LJUBLJANA
16.07.2019JN002570/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
17.07.2019JN004428/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema NMP3000
17.07.2019JN003981/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
05.08.2019JN004431/2018-C01/2019, Blago: Nakup pripomočkov za anestezijo
07.08.2019JN000510/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IZOTOPOV
06.09.2019JN010235/2017-C01/2019, Blago: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA
09.09.2019JN007462/2018-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME V UKC LJUBLJANA
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
25.09.2019JN003623/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema fMedic
25.09.2019JN004915/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
25.09.2019JN004910/2019-C01/2019, Blago: ZAMENJAVA DETEKTORJA ZA RTG APARAT PHILIPS DIGITAL DIAGNOSTIC 4.1. HIGH PERFORMANCE S/N 16000204 IN. 133980 NA KIR
27.09.2019JN002468/2019-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
27.09.2019JN003230/2019-C01/2019, Storitve: Tehnična podpora za produkte Oracle
27.09.2019JN004313/2019-C01/2019, Storitve: ALL INCLUSIVE« vzdrževanje masnega spektrometra proizvajalca Waters Corporation za obdobje 48 mesecev
14.10.2019JN000317/2019-C01/2019, Blago: NAKUP DELOVNE ZAŠČITNE OBUTVE
06.11.2019JN005066/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje vrtov, parkov, zelenih in utrjenih površin v UKC Ljubljana.
07.11.2019JN005065/2019-C01/2019, Storitve: Zimska služba v UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba)
08.11.2019JN003982/2019-C01/2019, Storitve: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
11.11.2019JN004120/2019-C01/2019, Storitve: IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
13.11.2019JN004976/2019-C01/2019, Blago: NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RESPIRATORJEV Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
22.11.2019JN003133/2019-C01/2019, Storitve: RAVNANJE Z ODPADKI V ZBIRALNICI OB LJUBLJANICI ZA OBDOBJE TREH LET
27.12.2019JN003400/2019-C01/2019, Blago: NAKUP MLEKA
27.12.2019JN003422/2019-C01/2019, Blago: Nakup pekovskega peciva, bio pekovskega peciva,slaščičarskega peciva in prepečenca
15.01.2020JN005211/2018-C01/2020, Blago: Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let
21.01.2020JN002746/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
27.01.2020JN003902/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PODALJŠKOV ZA PERFUZORJE
06.02.2020JN008894/2019-C01/2020, Blago: Nakup modulov za daljinsko spremljanje fizikalnih veličin hladne verige
19.02.2020JN008741/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za CAPD (Peritonealna dializa)
20.02.2020JN000156/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala in pripomočkov za sterilizacijo
05.03.2020JN002169/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ENEGA REŠEVALNEGA VOZILA MODULARNE IZVEDBE IN ENEGA AVTOMOBILA ZA MEDKLINIČNE PREVOZE
11.03.2020JN007001/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev stativov pri izvedbi projekta UKCL DTS sever, Urgentni kirurški blok faza 3a
16.04.2020JN000174/2020-C01/2020, Storitve: PROJEKTIRANJE HLAJENJA STAVBE POLIKLINIKE, UKC LJUBLJANA.
21.04.2020JN004875/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA PERFUZIJO LEDVIC
30.04.2020JN004980/2019-C01/2020, Blago: Nakup servirne posode in papirja za pakiranje jedilnega pribora
04.05.2020JN008383/2019-C01/2020, Blago: Nakup kruha
07.05.2020JN000114/2020-C01/2020, Blago: Nakup štirih sterilizatorjev v Centralni sterilizaciji z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev
08.05.2020JN000509/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA ENKRATNO UPORABO
08.05.2020JN005968/2019-C01/2020, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
11.05.2020JN005406/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ROKAVIC
12.05.2020JN000087/2020-C01/2020, Blago: Nakup kohlearnih implantov
29.05.2020JN000226/2020-C01/2020, Blago: Nakup dveh reševalnih vozil modularne izvedbe
29.05.2020JN007170/2018-C01/2020, Blago: NAKUP BRIZG IN CEVI
03.06.2020JN001575/2020-C01/2020, Blago: NAKUP PROTITELES PROTI TIROGLOBULINU (S-antiTg) IN PROTITELES PROTI ŠČITNIČNI PEROKSIDAZI (S-antiTPO)
03.06.2020JN000749/2020-C01/2020, Storitve: Vzorčenje vode po sklopih
08.06.2020JN001899/2020-C01/2020, Gradnje: Adaptacijo prostorov za odvzem urina na KIKKB, Poliklinika, A trakt, 1. nadstropje
10.06.2020JN000936/2020-C01/2020, Gradnje: Izvedba GOI del za pripravo prostora za namestitev treh CT naprav Siemens Somaton drive.
16.06.2020JN008415/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PARNEGA DEZINFEKTORJA Z VKLJUČENO ADAPTACIJO PROSTORA IN VZDRŽEVANJEM
18.06.2020JN002884/2019-C01/2020, Blago: NAKUP 0STEOSINTETSKEGA MATERIALA
19.06.2020JN007298/2019-C01/2020, Blago: Nakup potrošnega materiala za nevrokirurgijo
19.06.2020JN006547/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ANALIZATORJA ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
03.07.2020JN005332/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
06.07.2020JN004761/2019-C01/2020, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
06.07.2020JN000770/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE
06.07.2020JN001943/2020-C01/2020, Gradnje: Elektroinštalacijska dela v UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba).
09.07.2020JN004068/2019-C01/2020, Blago: Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov
09.07.2020JN008839/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA KARDIOVASKULARNO KIRURGIJO
15.07.2020JN003951/2020-C01/2020, Storitve: Najem in vzdrževanje kliničnih informacijskih sistemov v UKC LJubljana
17.07.2020JN002570/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA KYMRIAH
17.07.2020JN003839/2020-C01/2020, Storitve: Najem in nadgradnja ter vzdrževanje RIS/PACS sistema
20.07.2020JN004365/2019-C01/2020, Blago: Nakup igel
21.07.2020JN007845/2019-C01/2020, Blago: NAKUP SISTEMOV ZA PODPORO SRCU
23.07.2020JN000482/2019-C01/2020, Blago: NEGA RANE IN OSKRBA STOME
27.07.2020JN007625/2018-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO
04.08.2020JN005810/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA VEČKRATNO UPORABO
10.08.2020JN004426/2020-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA MERJENJE ICP, TEMPERATURE IN KISIKA
13.08.2020JN007661/2019-C01/2020, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje oftalmološkega operacijskega mikroskopa
21.08.2020JN002957/2019-C01/2020, Blago: Nakup intaokularnih leč za OP katarakte
24.08.2020JN004261/2020-C01/2020, Gradnje: Nakup centralne linijske postaje, dodatne cevi UKCL-IMI cevne zračne pošte in vzdrževanja linij cevne zračne pošte.
24.08.2020JN004484/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema v UKC
25.08.2020JN004830/2020-C01/2020, Gradnje: Preureditev in obnova dela na Ko za nefrologijo - Centra za transplantacijo ledvic, sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska dela in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema
28.08.2020JN002516/2020-C01/2020, Blago: Nakup reagentov za sekvenciranje nove generacije
09.09.2020JN004642/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje lekarniškega informacijskega sistema (Orka) v UKC Ljubljana za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja 3 x 12 mesecev
18.09.2020JN004800/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR AND IVACAFTOR (TRIKAFTA)
24.09.2020JN003198/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške opreme
25.09.2020JN004801/2020-C01/2020, Storitve: Storitev sekvenciranja celotnega humanega genoma in eksoma
02.10.2020JN004988/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema za poslovno obveščanje Biview v UKC Ljubljana za obdobje 48 mesecev
02.10.2020JN005024/2020-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ROBOTSKO OPERACIJO ZA APARAT DA VINCI
06.10.2020JN003326/2020-C01/2020, Blago: NAKUP RAZTOPINE ZA ZDRAVLJENJE PATOLOGIJE INTERVERTEBRALNIH PLOŠČIC
15.10.2020JN001878/2020-C01/2020, Blago: Nakup anestezijskih pripomočkov
15.10.2020JN005682/2020-C01/2020, Storitve: KURATIVNO SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME DRAEGER
20.10.2020JN003871/2020-C01/2020, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
26.10.2020JN002220/2020-C01/2020, Blago: Nakup detergentov in sredstev za izpiranje za uporabo v termodezinfektorjih in blateksih po sklopih
30.10.2020JN006132/2020-C01/2020, Storitve: Storitve sistema naročanja potovalnih storitev na UKC Ljubljana za obdobje 24 mesecev
30.10.2020JN006140/2020-C01/2020, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema Obvladovanje varnostnih odklonov in tveganj v UKC Ljubljana za 24 mesecev
16.11.2020JN004858/2020-C01/2020, Blago: NAKUP SRČNIH ZAPIRAL
17.11.2020JN005331/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ČISTIL IN ČISTILNIH PRIPOMOČKOV
24.11.2020JN006817/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA NMP300
25.11.2020JN006270/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava požarnih stopnic na novi Porodnišnici v UKC Ljubljana.
25.11.2020JN006737/2020-C01/2020, Gradnje: Urgentna izvedba GOI del za ureditev prostorov v DTS za dodatne kapacitete za COVID bolnike
27.11.2020JN006409/2020-C01/2020, Gradnje: Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko) 1. Sklop
27.11.2020JN000975/2020-C01/2020, Blago: Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko).
01.12.2020JN006992/2020-C01/2020, Blago: NAKUP MOBILNIH RTG APARATOV
23.12.2020JN005348/2020-C01/2020, Blago: NAKUP RADIOAKTIVNEGA IZOTOPA 18F-FDG
23.12.2020JN007364/2020-C01/2020, Blago: JN NAKUP REAGENTOV ZA DETEKCIJO COVID-19
24.12.2020JN004887/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE STORITEV RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO
31.12.2020JN003917/2020-C01/2020, Blago: Nakup spinalnih implantov
12.01.2021JN007954/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN
12.01.2021JN007835/2020-C01/2021, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje UZ aparata z MRI fuzijo slike
12.01.2021JN005932/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - NIZKOMOLEKULARNIH HEPARINOV
19.01.2021JN005612/2020-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje visokopretočnega genomskega sekvenatorja naslednje generacije (NSG) z vključenim potrošnim materialom
25.01.2021JN007256/2020-C01/2021, Blago: Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev
11.02.2021JN000223/2020-C01/2021, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
11.03.2021JN007545/2020-C01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
11.03.2021JN000613/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA APARAT ZA IZVENTELESNO MEMBRANSKO OKSIGENACIJO
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
25.03.2021JN005544/2019-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje intraaortnih balonskih črpalk z vključenim potrošnim materialom
13.04.2021JN006765/2020-C01/2021, Storitve: IZVAJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S PREMLJEVALCEM
15.04.2021JN003609/2020-C01/2021, Blago: NAKUP APARATOV ZA AVTOTRANSFUZIJO Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM
15.04.2021JN005138/2020-C01/2021, Blago: NAKUP PERKUTANIH AORTNIH ZAKLOPK
15.04.2021JN004957/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ORTOPEDSKIH IMPLANTOV
15.04.2021JN007732/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ROKAVIC
16.04.2021JN002625/2020-C01/2021, Blago: Dobava in namestitev avtomatiziranega lab. sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogar. vzdr. za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potr. mat.
27.04.2021JN007912/2020-C01/2021, Blago: NAKUP SVEŽEGA MESA IN MESNIH IZDELKOV IN EKO SVEŽEGA MESA IN MESNIH IZDELKOV
29.04.2021JN005226/2020-C01/2021, Blago: NAKUP SPLOŠNO PREHRAMBENEGA BLAGA, KI VSEBUJE TUDI EKOLOŠKA ŽIVILA
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
31.05.2021JN001472/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
10.01.2013NMV642013/2013, Blago: Kompleti s tkivnimi polnili za obdukcijsko dejavnost
18.01.2013NMV1282013/2013, Blago: Infuzijske črpalke
08.04.2013NMV7732013/2013, Blago: Naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo
26.04.2013NMV9882013/2013, Blago: Ribji fileti
14.05.2013NMV11272013/2013, Storitve: Storitve podatkovnih baz
14.05.2013NMV11282013/2013, Storitve: Strokovne storitve, povezane z računalniki
05.06.2013NMV13442013/2013, Blago: Naprave za fizioterapijo
07.06.2013NMV13682013/2013, Gradnje: Vgradnja oken
10.06.2013NMV13792013/2013, Blago: Naprave za operacijske dvorane
19.09.2013NMV22472013/2013, Blago: Monitorji za spremljanje dihanja
19.09.2013NMV22482013/2013, Blago: Računalniška oprema in pribor
26.09.2013NMV23102013/2013, Blago: Bolniške postelje
17.10.2013NMV24942013/2013, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih
27.11.2013NMV28542013/2013, Blago: Dopplerska oprema
28.11.2013NMV28572013/2013, Blago: Sonde
28.11.2013NMV28632013/2013, Blago: Stoli
23.12.2013NMV30072013/2013, Blago: Kirurški instrumenti
23.01.2014NMV1392014/2014, Blago: Naprave in instrumenti za infuzijo
23.01.2014NMV1402014/2014, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
11.02.2014NMV2422014/2014, Blago: Računalniška oprema za medicino
11.02.2014NMV2442014/2014, Blago: Ležalne blazine
15.04.2014NMV7072014/2014, Blago: Endoskopi
08.07.2014NMV22932014/2014, Blago: Endoskopi
26.09.2014NMV39572014/2014, Blago: Ležalne blazine
26.09.2014NMV39582014/2014, Blago: Monitorji
26.09.2014NMV39592014/2014, Blago: Aparati za merjenje sevanja
26.09.2014NMV39632014/2014, Blago: Električna vozila
26.09.2014NMV39642014/2014, Blago: Arhivski regali
21.10.2014NMV45022014/2014, Storitve: Storitve inštalacije opreme za protipožarno zaščito
09.12.2014NMV55702014/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
15.12.2014NMV56982014/2014, Gradnje: Krovska dela s pločevinastimi kritinami
19.12.2014NMV57842014/2014, Blago: Sistemi za diagnostiko
03.02.2015NMV5672015/2015, Blago: Mikroskopi
03.02.2015NMV5702015/2015, Blago: Programski paket za medicino
12.03.2015NMV13292015/2015, Blago: Razno pohištvo in oprema
13.03.2015NMV13422015/2015, Blago: Televizijska in avdiovizualna oprema
13.03.2015NMV13442015/2015, Blago: Medicinsko pohištvo
03.04.2015NMV17952015/2015, Gradnje: Polaganje upogljivih talnih oblog
13.05.2015NMV26272015/2015, Blago: Elektromagnetna enota
22.05.2015NMV28722015/2015, Blago: Oprema za fotokopiranje in oprema za ofsetno tiskanje
27.05.2015NMV30562015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
28.05.2015NMV30642015/2015, Storitve: Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode
28.05.2015NMV30882015/2015, Blago: Delovni vozički
04.08.2015NMV48062015/2015, Blago: Pralni stroji za pralnice, stroji za kemično čiščenje in stroji za sušenje
04.08.2015NMV48072015/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
05.08.2015NMV48402015/2015, Blago: Endoskopi
31.08.2015NMV54382015/2015, Storitve: Medicinski informacijski sistemi
14.10.2015NMV65642015/2015, Gradnje: Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav
05.11.2015NMV70962015/2015, Blago: Brizgalke
11.11.2015NMV72192015/2015, Blago: Operacijske luči
17.11.2015NMV73712015/2015, Blago: Kirurški instrumenti
11.12.2015NMV79322015/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve
22.12.2015NMV81312015/2015, Blago: Analizatorji
22.12.2015NMV81322015/2015, Blago: Strežniki
05.01.2016NMV502016/2016, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
08.01.2016NMV1292016/2016, Blago: Bolniške postelje
12.01.2016NMV2132016/2016, Gradnje: Gradbena dela na kliniki
12.01.2016NMV2142016/2016, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
13.01.2016NMV2272016/2016, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
18.01.2016NMV3242016/2016, Gradnje: Inštalacija naprav za hlajenje
20.01.2016NMV3632016/2016, Gradnje: Gradbena dela na kliniki
02.02.2016NMV5882016/2016, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
16.02.2016NMV8822016/2016, Blago: Citometri
18.02.2016NMV9822016/2016, Blago: Namizni računalnik
07.03.2016NMV13822016/2016, Gradnje: Inštalacija naprav za hlajenje
22.03.2016NMV17612016/2016, Blago: Ortopedske priprave
30.03.2016NMV20602016/2016, Blago: Naprave za tomografijo
30.03.2016NMV20632016/2016, Blago: Računalniška oprema in pribor
30.03.2016NMV20642016/2016, Blago: Naprave za endoskopijo in endokirurgijo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
28.01.2013JN9022013/2013, Blago: Programski paket s pripomočki
01.02.2013JN11392013/2013, Blago: Naprave in potrebščine za radioterapijo
05.02.2013JN13022013/2013, Blago: Programski paket za medicino
06.02.2013JN13302013/2013, Blago: Sistem za rentgensko diagnostiko
12.02.2013JN15692013/2013, Blago: Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
21.02.2013JN19412013/2013, Blago: Računalniška oprema in pribor
26.02.2013JN21342013/2013, Blago: Naprave in instrumenti za transfuzijo in infuzijo
27.02.2013JN22582013/2013, Blago: Pisarniško pohištvo
04.03.2013JN25032013/2013, Blago: Kardivaskularne naprave
04.03.2013JN25052013/2013, Blago: Monitorji
07.03.2013JN26202013/2013, Blago: Oprema za posredovanje podatkov
20.03.2013JN31882013/2013, Storitve: Tapetniške storitve
03.04.2013JN37652013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
12.04.2013JN41952013/2013, Blago: Funkcionalna podpora
18.04.2013JN44452013/2013, Blago: Različna zdravila
25.04.2013JN47932013/2013, Gradnje: Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo
15.05.2013JN57412013/2013, Blago: Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
21.05.2013JN60042013/2013, Blago: Postelje za medicinsko uporabo
21.05.2013JN60102013/2013, Gradnje: Inštalacija naprav s hladilno tehniko
28.05.2013JN64262013/2013, Storitve: Storitve zbiranja odpadkov
29.05.2013JN64892013/2013, Storitve: Programski paket s pripomočki
30.05.2013JN65452013/2013, Blago: Osnovne organske kemikalije
14.06.2013JN73792013/2013, Storitve: Storitve inštalacije opreme za protipožarno zaščito
17.06.2013JN73872013/2013, Gradnje: Inštalacija dvigal
21.06.2013JN77572013/2013, Blago: Srčne proteze
27.06.2013JN79192013/2013, Storitve: Programski paket s pripomočki
27.06.2013JN79222013/2013, Storitve: Programski paket s pripomočki
27.06.2013JN79252013/2013, Storitve: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.06.2013JN79272013/2013, Storitve: Sistem za upravljanje pacientov
27.06.2013JN79312013/2013, Storitve: Programski paket s pripomočki
02.07.2013JN81432013/2013, Blago: Citometri
03.07.2013JN82262013/2013, Blago: Radioizotopi
11.07.2013JN86082013/2013, Blago: Postelje za medicinsko uporabo
12.07.2013JN87612013/2013, Blago: Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
15.07.2013JN88172013/2013, Blago: Endoskopi
18.07.2013JN90202013/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
01.08.2013JN96062013/2013, Blago: Programski paket za upravljanje licenc
07.08.2013JN98562013/2013, Blago: Kirurški instrumenti
13.08.2013JN102432013/2013, Blago: Invalidski vozički
20.08.2013JN104822013/2013, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih
21.08.2013JN105582013/2013, Gradnje: Popravilo in vzdrževanje streh
28.08.2013JN108662013/2013, Blago: Mlečni izdelki
05.09.2013JN112532013/2013, Blago: Naprave za operacijske dvorane
20.09.2013JN119432013/2013, Storitve: Storitve zbiranja odpadkov
24.09.2013JN121082013/2013, Blago: Intraokularne leče
25.09.2013JN121922013/2013, Blago: Enteralna hranila
27.09.2013JN123332013/2013, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
03.10.2013JN125742013/2013, Blago: Naprave za angiografijo
03.10.2013JN125902013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
08.10.2013JN127932013/2013, Gradnje: Inštalacija naprav za hlajenje
11.10.2013JN129532013/2013, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
18.10.2013JN132612013/2013, Blago: Različna zdravila
18.10.2013JN133282013/2013, Blago: Infuzijske črpalke
28.10.2013JN137212013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in kirurške opreme
28.10.2013JN137462013/2013, Gradnje: Storitve vzdrževanja okrasnih vrtov in parkov
08.11.2013JN142162013/2013, Storitve: Programski paket s pripomočki
08.11.2013JN142362013/2013, Storitve: Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
13.11.2013JN144282013/2013, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
25.11.2013JN149352013/2013, Blago: Spektrometer mase
25.11.2013JN149502013/2013, Blago: Zaščitna obutev
02.12.2013JN152812013/2013, Gradnje: Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav
17.12.2013JN159102013/2013, Blago: Naprave za kriokirurgijo in krioterapijo
18.12.2013JN159522013/2013, Blago: Sistem za upravljanje skladišč
19.12.2013JN160352013/2013, Blago: Namizna posoda
23.12.2013JN162052013/2013, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
27.12.2013JN163162013/2013, Gradnje: Elektroinštalacijska dela na transformatorjih
27.12.2013JN163202013/2013, Blago: Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
27.12.2013JN163302013/2013, Blago: Material za spenjanje, šivanje, ligature
15.01.2014JN5512014/2014, Gradnje: Gradbena dela na oddelku intenzivne nege
16.01.2014JN6032014/2014, Blago: Rentgenske naprave
16.01.2014JN6212014/2014, Blago: Rentgenske naprave
23.01.2014JN9272014/2014, Blago: Strežniki
23.01.2014JN9582014/2014, Blago: Programski paket za osrednji operacijski sistem
24.01.2014JN10242014/2014, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih
29.01.2014JN11312014/2014, Storitve: Programski paket s pripomočki
21.02.2014JN21012014/2014, Gradnje: Gradbena dela na oddelku intenzivne nege
24.02.2014JN21622014/2014, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
05.03.2014JN26062014/2014, Blago: Infuzijske črpalke
07.03.2014JN27452014/2014, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
28.03.2014JN36932014/2014, Blago: Endoskopi
10.04.2014JN42832014/2014, Blago: Naprave za diagnostiko
17.04.2014JN46422014/2014, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
18.04.2014JN47132014/2014, Blago: Katetri
30.04.2014JN51442014/2014, Blago: Kruh
05.05.2014JN51612014/2014, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena
09.05.2014JN53322014/2014, Blago: Medicinsko pohištvo
23.05.2014JN59122014/2014, Blago: Polžev vsadek
26.05.2014JN59422014/2014, Blago: Reševalna vozila
29.05.2014JN60812014/2014, Blago: Potrošno blago za zdravljenje ledvic
03.06.2014JN62542014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
04.06.2014JN63022014/2014, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
05.06.2014JN63502014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme
09.06.2014JN64192014/2014, Blago: Funkcionalna podpora
19.06.2014JN68402014/2014, Blago: Proizvodi iz perutnine
26.06.2014JN70162014/2014, Gradnje: Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov
26.06.2014JN70182014/2014, Gradnje: Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav
27.06.2014JN70822014/2014, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
02.07.2014JN71652014/2014, Blago: Sol in čisti natrijev klorid
10.07.2014JN74712014/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore
11.07.2014JN74922014/2014, Gradnje: Steklarska dela
18.07.2014JN77542014/2014, Blago: Mleko
20.08.2014JN85592014/2014, Blago: Elektroencefalografi
21.08.2014JN86082014/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore
21.08.2014JN86122014/2014, Blago: Invalidski vozički
22.08.2014JN86502014/2014, Blago: Naprave za urološke preiskave
08.09.2014JN90462014/2014, Blago: Naprave za hlajenje
11.09.2014JN91602014/2014, Blago: Polžev vsadek
12.09.2014JN92142014/2014, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
18.09.2014JN93172014/2014, Storitve: Programski paket za upravljanje dokumentov
19.09.2014JN93582014/2014, Blago: Kruh
24.09.2014JN94652014/2014, Blago: Namizna posoda
25.09.2014JN94802014/2014, Gradnje: Polaganje in oblaganje tal
25.09.2014JN95122014/2014, Blago: Naprave za anestezijo
26.09.2014JN95282014/2014, Blago: Instrumenti za merjenje
26.09.2014JN95402014/2014, Blago: Sterilizator
30.09.2014JN96212014/2014, Blago: Komunikacijsko omrežje
30.09.2014JN96412014/2014, Storitve: Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti
13.10.2014JN99382014/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore
29.10.2014JN104522014/2014, Blago: Delovne rokavice
24.11.2014JN110862014/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
24.11.2014JN110922014/2014, Blago: Toaletni papir, robčki, brisače in serviete
24.11.2014JN110942014/2014, Blago: Stimulator
25.11.2014JN111082014/2014, Blago: Naprave in instrumenti za infuzijo
05.12.2014JN113912014/2014, Blago: Ortopedski pripomočki
10.12.2014JN114562014/2014, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
10.12.2014JN114782014/2014, Blago: Katetri
12.12.2014JN115392014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
12.12.2014JN115452014/2014, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
04.02.2015JN7672015/2015, Blago: Programski paket s pripomočki
11.02.2015JN8972015/2015, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
17.02.2015JN10402015/2015, Blago: Naprave za elektrokardiografijo
25.02.2015JN12992015/2015, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
10.03.2015JN15832015/2015, Gradnje: Naprave za oskrbo z elektriko
23.03.2015JN18022015/2015, Gradnje: Dela za protipožarno zaščito
25.03.2015JN19052015/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
11.05.2015JN29502015/2015, Blago: Delovne rokavice
12.05.2015JN29862015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
12.05.2015JN29902015/2015, Blago: Peristaltične črpalke
12.05.2015JN29942015/2015, Blago: Radioizotopi
15.05.2015JN30762015/2015, Gradnje: Gradbena dela na operacijski dvorani
26.05.2015JN33922015/2015, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
28.05.2015JN34442015/2015, Blago: Medicinska oprema
28.05.2015JN34452015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
28.05.2015JN34792015/2015, Blago: Razno pohištvo in oprema
01.06.2015JN35712015/2015, Blago: Predmeti iz papirja za bolnišnice
01.06.2015JN35802015/2015, Blago: Kamere z gama žarki
15.06.2015JN39972015/2015, Blago: Naprave za stimulacijo srca
02.07.2015JN43982015/2015, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih
07.07.2015JN45492015/2015, Blago: Srčne proteze
08.07.2015JN45532015/2015, Storitve: Programski paket s pripomočki
08.07.2015JN45552015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
10.07.2015JN46782015/2015, Blago: Infuzijske črpalke
16.07.2015JN48122015/2015, Blago: Sonde
24.07.2015JN50272015/2015, Blago: Oftalmološka oprema
03.08.2015JN52722015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
04.08.2015JN52982015/2015, Blago: Pomivalni stroji, razen gospodinjskih
04.08.2015JN53002015/2015, Blago: Invertni mikroskopi
05.08.2015JN53292015/2015, Blago: Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi
11.08.2015JN54642015/2015, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
20.08.2015JN57112015/2015, Blago: Oksigenator
26.08.2015JN58582015/2015, Blago: Infuzijske črpalke
27.08.2015JN58872015/2015, Blago: Kirurški instrumenti
31.08.2015JN59392015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme
01.09.2015JN59862015/2015, Storitve: Programski paket s pripomočki
02.09.2015JN60112015/2015, Storitve: Programski paket s pripomočki
03.09.2015JN60472015/2015, Gradnje: Pleskarska dela
09.09.2015JN62042015/2015, Blago: Anestezija in reanimacija
24.09.2015JN66032015/2015, Blago: Naprave za stimulacijo srca
20.10.2015JN73352015/2015, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih
05.11.2015JN77972015/2015, Blago: Naprave za anestezijo
05.11.2015JN78082015/2015, Blago: Čistilna sredstva
17.11.2015JN81072015/2015, Blago: Monitorji
03.12.2015JN85342015/2015, Blago: Rentgenske naprave
05.01.2016JN332016/2016, Blago: Monitorji
12.01.2016JN2042016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
12.01.2016JN2382016/2016, Blago: Zobozdravniški stoli
29.01.2016JN6652016/2016, Blago: Toaletni papir
29.01.2016JN6662016/2016, Blago: Radioizotopi
09.02.2016JN9002016/2016, Storitve: Programski paket s pripomočki
26.02.2016JN13742016/2016, Blago: Specialni kemični proizvodi
01.03.2016JN14522016/2016, Gradnje: Naprave za oskrbo z elektriko
02.03.2016JN14592016/2016, Blago: Izdelki za osebno nego
02.03.2016JN14722016/2016, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
03.03.2016JN15082016/2016, Blago: Radioizotopi
07.03.2016JN15642016/2016, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
07.03.2016JN15662016/2016, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki
17.03.2016JN18482016/2016, Blago: Katetri
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si